Mina studier

Förändring i finansiell kalender p g a coronasmittan

8 april, 2020

Med anledning av den situation som uppstått i samband med virusutbrottet Coivd-19 har revisionen av YA Holding blivit mer omfattande och tidskrävande än förväntat. YA Holding kommer därför att skjuta fram publiceringen av sin Årsredovisning för 2019 till senast den 15 maj 2020.

Inom YrkesAkademin pågår anpassningar av verksamheten som en följd av virusutbrottet. Det handlar framför allt om omläggning till distansutbildning där det är möjligt. YrkesAkademin ser minskade volymer och löpande görs anpassningar av kostnader för personal, konsulter och drift utifrån förväntade volymer i verksamheten.

En överenskommelse om korttidsarbete/permittering har träffats med Unionen och en ansökan har ställts till Tillväxtverket.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

HR- och kommunikationschef

YA Holding AB (publ)

Att. Richard Bengtsson

Tel.nr: 46 (0) 70 236 51 16

E-post: richard.bengtsson@ya.se