Mina studier

Arbetsförmedlingen avbryter upphandling av anläggningsmaskinförare

10 juli, 2019

Idag har Arbetsförmedlingen meddelat att upphandlingen av anläggningsmaskinförare avbryts. Som skäl till beslutet anges den kraftigt förändrade situationen vad gäller AF:s budgetmedel och prioriteringar.

Den 26 mars meddelade Arbetsförmedlingen tilldelningsbeslutet från upphandlingen av maskinförarutbildningar. YrkesAkademin tilldelades 4 orter, med en beräknad omsättning på ca 40 miljoner kronor per år. Som YA meddelade den 9 april så överprövades dock tilldelningen. Arbetsförmedlingens nya beslut innebär att oavsett den rättsliga processen så kommer inga av de tilldelade maskinförarutbildningarna att startas upp. Från Arbetsförmedlingens beslut framgår inte om de avser att sätta igång en process för en ny upphandling av dessa utbildningar.

YrkesAkademins vd, Jan Larsson, kommenterar beslutet.
 Jag beklagar beslutet eftersom det innebär att hundratals arbetslösa som behövs i arbetslivet nu inte får chans till en utbildning som med hög sannolikhet skulle ha gett ett arbete inom kort. Hundratals bolag kommer dessutom att få ännu större kompetensbrist och rekryteringsproblem. Vi på YA har på olika sätt försökt att nå en överenskommelse mellan de inblandade utbildningsföretagen för att kunna komma ur det dödläge som överprövningen har medfört. Det har tyvärr inte varit möjligt. Att upphandlingen nu avbryts är beklagligt eftersom vi räknade med ett domstolsbeslut kort efter semestrarna. Jag hoppas att de kommuner som har maskinförarutbildningar inom yrkesvux nu tar tillfället i akt att öka sina utbildningar för att möta det stora rekryteringsbehovet
För YrkesAkademin innebär beslutet att de 40 miljoner kronor som funnits med som omsättning från dessa utbildningar i publicerade prognoser måste tas bort ur kalkylerna. Det är oklart om, och i så fall när, minskningen av AUB kan leda till ökad efterfrågan av yrkesvux- eller privatfinansierade utbildningar. Det är också oklart om Arbetsförmedlingen avser upphandla utbildningarna på nytt. Även om det sker är det osannolikt att en sådan process kan leda till några kursstarter inom det närmaste året.

YrkesAkademin har tidigare varit ensamma leverantörer av maskinförarutbildning till Arbetsförmedlingen. Utbildningarna hade vid årsskiftet drygt 400 kursdeltagare och bedrevs på 14 orter runt om i Sverige. Sedan avtalet löpte ut har antagningen av deltagare stoppats och verksamheten har minskat till att i dag omfatta knappt 90 deltagare på fyra orter. Under hösten kommer de sista kursdeltagarna att bli klara med sin utbildning, och arbetsmarknadsutbildningar till maskinförare upphör helt.

Idag meddelade Arbetsförmedlingen även att YrkesAkademin vunnit en upphandling avseende Bilskadereparatör i Gävleborg, till ett värde av 2-2,5 miljoner kronor i omsättning.