Mina studier

Likabehandlingsplan

 

Denna likabehandlingsplan omfattar samtliga inom YrkesAkademin AB och dess dotterbolag.
HR-chefen ansvarar för att planen uppdateras vid behov och görs tillgänglig för samtlig personal. Chefer med underställd personal ansvarar för att planen efterlevs.

 

Syftet med likabehandlingsplanen och arbetet som utgår från den är att främja all personal och alla deltagares rätt till likabehandling i en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.
I planen ingår de insatser som behöver genomföras samt vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell kränkning eller diskriminering.

 

YrkesAkademins vision är att ”Hos oss ska alla lyckas!”. Därför är det självklart för YrkesAkademin att aktivt arbeta med att främja lika rättigheter och möjligheter för medarbetare och deltagare samt att förebygga och förhindra varje form av trakasseri.

 

Nedan kan du ladda ned vår likabehandlingsplan.

Ladda ned