Mina studier

Ansökan öppnar17/8

Yrkesvux

Svetsare i Borlänge

Ansökan öppnar17/8

Yrkesvux

Längd

1150 poäng, Komvuxarbete / Svetsarprövning

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Svetsare

Klarar du att hantera hetta på ända upp till 10.000 grader i dina händer? I det här yrket är DU den som styr ljusbågen som utgör grunden för bågsvetsning – en båge där den elektriska spänningen laddas ur som en blixt under ett åskväder. Det här är jobbet där din teknik, noggrannhet, samt förmåga att bedöma vilken spänning och trådmatningshastighet som krävs, blir nycklarna till din framgång. Är du redo för att bli svetsare finns stora möjligheter till att få jobb direkt efter utbildningen. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Som svetsare jobbar du med olika svetsmetoder för att sammanfoga metaller inom flera branscher. Svetsning utförs exempelvis vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Det kan också handla om allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till motorer. Dessutom får du god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnasamt lär dig svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- TIG och/eller gassvetsning. Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Säkerhet är viktigt och skyddsutrustning används för arbetet. 

 

Om utbildningen 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Kurser

PRDPRO01 Produktionskunskap 1, 100 p
PRUIND0 Industriell mätteknik – grund, 50 p
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1, 100 p
SAASVT0 Svets grund, 100 p
MAEMAT01 Matrialkunskap, 100 p
SAAKÄL01S Kälsvets 1, 100 p
SAAKÄL02S Kälsvets 2, 100 p
SAASTU01S Stumsvets 1, 100 p
SAASTU02S Stumsvets 2, 100 p
SAASAA0 Sammanfogning, 100 p
PRUINE00S Interna transporter (truck), 50 p
PRUINE00S Interna transporter (travers), 50 p
KVARIN alternativt Orienteringskurs Komvuxarbete alternativt Svetsarprövning, 100 p

 

 

Behörighet

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

  • godkänt i matematik på grundskolenivå
  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå
Beskrivning

Svetsare

Klarar du att hantera hetta på ända upp till 10.000 grader i dina händer? I det här yrket är DU den som styr ljusbågen som utgör grunden för bågsvetsning – en båge där den elektriska spänningen laddas ur som en blixt under ett åskväder. Det här är jobbet där din teknik, noggrannhet, samt förmåga att bedöma vilken spänning och trådmatningshastighet som krävs, blir nycklarna till din framgång. Är du redo för att bli svetsare finns stora möjligheter till att få jobb direkt efter utbildningen. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Som svetsare jobbar du med olika svetsmetoder för att sammanfoga metaller inom flera branscher. Svetsning utförs exempelvis vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Det kan också handla om allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till motorer. Dessutom får du god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnasamt lär dig svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- TIG och/eller gassvetsning. Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Säkerhet är viktigt och skyddsutrustning används för arbetet. 

 

Om utbildningen 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Innehåll

Kurser

PRDPRO01 Produktionskunskap 1, 100 p
PRUIND0 Industriell mätteknik – grund, 50 p
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1, 100 p
SAASVT0 Svets grund, 100 p
MAEMAT01 Matrialkunskap, 100 p
SAAKÄL01S Kälsvets 1, 100 p
SAAKÄL02S Kälsvets 2, 100 p
SAASTU01S Stumsvets 1, 100 p
SAASTU02S Stumsvets 2, 100 p
SAASAA0 Sammanfogning, 100 p
PRUINE00S Interna transporter (truck), 50 p
PRUINE00S Interna transporter (travers), 50 p
KVARIN alternativt Orienteringskurs Komvuxarbete alternativt Svetsarprövning, 100 p

 

 

Behörighet

Behörighet

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

  • godkänt i matematik på grundskolenivå
  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

Kommunal vuxenutbildning - Svetsare i Borlänge

Längd : 1150 poäng, Komvuxarbete / Svetsarprövning

Studieform : Klassrum

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Svetsare

Klarar du att hantera hetta på ända upp till 10.000 grader i dina händer? I det här yrket är DU den som styr ljusbågen som utgör grunden för bågsvetsning – en båge där den elektriska spänningen laddas ur som en blixt under ett åskväder. Det här är jobbet där din teknik, noggrannhet, samt förmåga att bedöma vilken spänning och trådmatningshastighet som krävs, blir nycklarna till din framgång. Är du redo för att bli svetsare finns stora möjligheter till att få jobb direkt efter utbildningen. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Som svetsare jobbar du med olika svetsmetoder för att sammanfoga metaller inom flera branscher. Svetsning utförs exempelvis vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Det kan också handla om allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till motorer. Dessutom får du god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnasamt lär dig svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- TIG och/eller gassvetsning. Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Säkerhet är viktigt och skyddsutrustning används för arbetet. 

 

Om utbildningen 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.


Innehåll

Kurser

PRDPRO01 Produktionskunskap 1, 100 p
PRUIND0 Industriell mätteknik – grund, 50 p
PRUPRD01S Produktionsutrustning 1, 100 p
SAASVT0 Svets grund, 100 p
MAEMAT01 Matrialkunskap, 100 p
SAAKÄL01S Kälsvets 1, 100 p
SAAKÄL02S Kälsvets 2, 100 p
SAASTU01S Stumsvets 1, 100 p
SAASTU02S Stumsvets 2, 100 p
SAASAA0 Sammanfogning, 100 p
PRUINE00S Interna transporter (truck), 50 p
PRUINE00S Interna transporter (travers), 50 p
KVARIN alternativt Orienteringskurs Komvuxarbete alternativt Svetsarprövning, 100 p

 

 


Behörighet

Behörighet

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

  • godkänt i matematik på grundskolenivå
  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå