Mina studier

Ansökan öppnar17/8

Yrkesvux

Byggutbildningar i Borlänge

Ansökan öppnar17/8

Yrkesvux

Längd

1100 - 1200 gymnasiepoäng beroende på inriktning, ca 55 veckor.

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Byggarbetare

 

Som byggarbetare arbetar du på byggarbetsplatser med att bygga, renovera och underhålla olika typer av byggnader. Du utför många olika arbetsuppgifter som att snickra, mura, måla och installera byggmaterial och det finns chans att utvecklas och specialisera sig inom olika områden. Arbetet kräver praktiska färdigheter, noggrannhet och en bra fysik. Du arbetar ofta i team och följer ritningar och instruktioner för att slutföra projekt. Det är ett yrke som erbjuder variation och möjligheten att se konkreta resultat av ditt arbete, vilket gör det både utmanande och givande.

 

Arbete/Arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för byggarbetare är god, med många jobbmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på byggarbetare eftersom byggbranschen växer och många nya projekt startas oavsett om det handlar om bostäder, kontor eller infrastruktur. Eftersom byggarbetare behövs i hela landet, är det lätt att hitta jobb nära där man bor. Sammanfattningsvis är byggarbetare ett yrke med många jobbmöjligheter och en stabil arbetsmarknad.  Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare
 

 

Gemensamma kurser


KGYORI11C Orienteringskurs Bygg, 100 p
HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen, 200 p
HUSHUS01 Husbyggnad 1, 100 p
HUSHUS02 Husbyggnad 2, 200 p
HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 p

 

(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 

Kurser Betongarbetare

 

BETBET01 Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
BETBET02 Betong 2 väggar och pelare, 100 p
BETBET03 Betong 3 bärlag, 100 p
BETBET04 Betong 3 golv, 100 p

 

Kurser Murare

 

MURMUR01 Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
MURMUR02 Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
MURMUR03 Mur- och putsverk 3 puts, 100 p

 

Kurser Plattsättare

 

HUBSPC01S Specialyrken 1, 100 p
HUBSPC02S Specialyrken 2, 200 p
HUBSPC03S Specialyrken 3, 300 p

 

Kurser Snickare

 

TRÄTRK01 Trä 1 stommar, 100 p
TRÄTRK02 Trä 2 beklädnad, 100 p
TRÄTRK03 Trä 3 montage, 100 p

 

Förkunskapskrav

 

 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Om du har tidigare kunskaper i ett eller flera av dessa ämnen men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom nivåtest.

 

B-körkort är ofta ett krav för att få arbete efter utbildningen, då du behöver kunna ta dig till olika arbetsplatser.

Beskrivning

Byggarbetare

 

Som byggarbetare arbetar du på byggarbetsplatser med att bygga, renovera och underhålla olika typer av byggnader. Du utför många olika arbetsuppgifter som att snickra, mura, måla och installera byggmaterial och det finns chans att utvecklas och specialisera sig inom olika områden. Arbetet kräver praktiska färdigheter, noggrannhet och en bra fysik. Du arbetar ofta i team och följer ritningar och instruktioner för att slutföra projekt. Det är ett yrke som erbjuder variation och möjligheten att se konkreta resultat av ditt arbete, vilket gör det både utmanande och givande.

 

Arbete/Arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för byggarbetare är god, med många jobbmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på byggarbetare eftersom byggbranschen växer och många nya projekt startas oavsett om det handlar om bostäder, kontor eller infrastruktur. Eftersom byggarbetare behövs i hela landet, är det lätt att hitta jobb nära där man bor. Sammanfattningsvis är byggarbetare ett yrke med många jobbmöjligheter och en stabil arbetsmarknad.  Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare
 

 

Innehåll

Gemensamma kurser


KGYORI11C Orienteringskurs Bygg, 100 p
HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen, 200 p
HUSHUS01 Husbyggnad 1, 100 p
HUSHUS02 Husbyggnad 2, 200 p
HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 p

 

(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 

Kurser Betongarbetare

 

BETBET01 Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
BETBET02 Betong 2 väggar och pelare, 100 p
BETBET03 Betong 3 bärlag, 100 p
BETBET04 Betong 3 golv, 100 p

 

Kurser Murare

 

MURMUR01 Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
MURMUR02 Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
MURMUR03 Mur- och putsverk 3 puts, 100 p

 

Kurser Plattsättare

 

HUBSPC01S Specialyrken 1, 100 p
HUBSPC02S Specialyrken 2, 200 p
HUBSPC03S Specialyrken 3, 300 p

 

Kurser Snickare

 

TRÄTRK01 Trä 1 stommar, 100 p
TRÄTRK02 Trä 2 beklädnad, 100 p
TRÄTRK03 Trä 3 montage, 100 p

Behörighet
 

Förkunskapskrav

 

 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Om du har tidigare kunskaper i ett eller flera av dessa ämnen men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom nivåtest.

 

B-körkort är ofta ett krav för att få arbete efter utbildningen, då du behöver kunna ta dig till olika arbetsplatser.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

Kommunal vuxenutbildning - Byggutbildningar i Borlänge

Längd : 1100 - 1200 gymnasiepoäng beroende på inriktning, ca 55 veckor.

Studieform : Klassrum

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Byggarbetare

 

Som byggarbetare arbetar du på byggarbetsplatser med att bygga, renovera och underhålla olika typer av byggnader. Du utför många olika arbetsuppgifter som att snickra, mura, måla och installera byggmaterial och det finns chans att utvecklas och specialisera sig inom olika områden. Arbetet kräver praktiska färdigheter, noggrannhet och en bra fysik. Du arbetar ofta i team och följer ritningar och instruktioner för att slutföra projekt. Det är ett yrke som erbjuder variation och möjligheten att se konkreta resultat av ditt arbete, vilket gör det både utmanande och givande.

 

Arbete/Arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för byggarbetare är god, med många jobbmöjligheter. Det finns stor efterfrågan på byggarbetare eftersom byggbranschen växer och många nya projekt startas oavsett om det handlar om bostäder, kontor eller infrastruktur. Eftersom byggarbetare behövs i hela landet, är det lätt att hitta jobb nära där man bor. Sammanfattningsvis är byggarbetare ett yrke med många jobbmöjligheter och en stabil arbetsmarknad.  Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen.

Efter en gemensam utbildningsdel väljer du sedan någon av inriktningarna till:

 

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare
 

 


Innehåll

Gemensamma kurser


KGYORI11C Orienteringskurs Bygg, 100 p
HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen, 200 p
HUSHUS01 Husbyggnad 1, 100 p
HUSHUS02 Husbyggnad 2, 200 p
HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad, 200 p

 

(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 

Kurser Betongarbetare

 

BETBET01 Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
BETBET02 Betong 2 väggar och pelare, 100 p
BETBET03 Betong 3 bärlag, 100 p
BETBET04 Betong 3 golv, 100 p

 

Kurser Murare

 

MURMUR01 Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
MURMUR02 Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
MURMUR03 Mur- och putsverk 3 puts, 100 p

 

Kurser Plattsättare

 

HUBSPC01S Specialyrken 1, 100 p
HUBSPC02S Specialyrken 2, 200 p
HUBSPC03S Specialyrken 3, 300 p

 

Kurser Snickare

 

TRÄTRK01 Trä 1 stommar, 100 p
TRÄTRK02 Trä 2 beklädnad, 100 p
TRÄTRK03 Trä 3 montage, 100 p


Behörighet

 

Förkunskapskrav

 

 • Godkända betyg i matematik på grundskolenivå
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Om du har tidigare kunskaper i ett eller flera av dessa ämnen men saknar godkänt betyg, görs en bedömning i fall du istället erbjuds att visa dina kunskaper genom nivåtest.

 

B-körkort är ofta ett krav för att få arbete efter utbildningen, då du behöver kunna ta dig till olika arbetsplatser.