Mina studier

Yrkesvux

Bygg med grundläggande svenska som andraspråk i Falun

Yrkesvux

Längd

1700 gymnasiepoäng

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning till byggarbetare. Du studerar 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

 

Byggutbildningar

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen. Utbildningen börjar med en gemensam grund i husbyggnad. Du väljer sedan vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare

 

Gemensamma kurser
(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 • Yrkessvenska, 150p
 • Introduktion till yrkesområde, 50p
 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad, 200 p

Kurser Betongarbetare

 • Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare, 100 p
 • Betong 3 bärlag, 100 p
 • Betong 4, golv, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Murare

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
 • Mur- och putsverk 3, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare

 • Specialyrken 1, 100 p
 • Specialyrken 2, 200 p
 • Specialyrken 3, 200 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Snickare

 • Trä 1 stommar, 100 p
 • Trä 2 beklädnad, 100 p
 • Trä 3 montage, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Förkunskapskrav

 • sfi D eller motsvarande
 • matematik på grundskolenivå eller motsvarande
Beskrivning

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning till byggarbetare. Du studerar 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

 

Byggutbildningar

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen. Utbildningen börjar med en gemensam grund i husbyggnad. Du väljer sedan vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare

 

Innehåll

Gemensamma kurser
(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 • Yrkessvenska, 150p
 • Introduktion till yrkesområde, 50p
 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad, 200 p

Kurser Betongarbetare

 • Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare, 100 p
 • Betong 3 bärlag, 100 p
 • Betong 4, golv, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Murare

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
 • Mur- och putsverk 3, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare

 • Specialyrken 1, 100 p
 • Specialyrken 2, 200 p
 • Specialyrken 3, 200 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Snickare

 • Trä 1 stommar, 100 p
 • Trä 2 beklädnad, 100 p
 • Trä 3 montage, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)
Behörighet

Förkunskapskrav

 • sfi D eller motsvarande
 • matematik på grundskolenivå eller motsvarande

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

 

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Falun
 

Kommunal vuxenutbildning - Bygg med grundläggande svenska som andraspråk i Falun

Längd : 1700 gymnasiepoäng

Studieform : Klassrum

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning till byggarbetare. Du studerar 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

 

Byggutbildningar

 

Vuxenutbildningen erbjuder flera inriktningar inom byggutbildningen. Utbildningen börjar med en gemensam grund i husbyggnad. Du väljer sedan vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 • Betongarbetare
 • Murare
 • Plattsättare
 • Snickare

 


Innehåll

Gemensamma kurser
(Efter de gemensamma kurserna väljer du inriktning till Betongarbetare, Murare, Plattsättare eller Snickare.)

 • Yrkessvenska, 150p
 • Introduktion till yrkesområde, 50p
 • Husbyggnadsprocessen, 200 p
 • Husbyggnad 1, 100 p
 • Husbyggnad 2, 200 p
 • Husbyggnad 3, ombyggnad, 200 p

Kurser Betongarbetare

 • Betong 1 lågform och platta på mark, 100 p
 • Betong 2 väggar och pelare, 100 p
 • Betong 3 bärlag, 100 p
 • Betong 4, golv, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Murare

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar, 100 p
 • Mur- och putsverk 2 murverk, 100 p
 • Mur- och putsverk 3, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Plattsättare

 • Specialyrken 1, 100 p
 • Specialyrken 2, 200 p
 • Specialyrken 3, 200 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Kurser Snickare

 • Trä 1 stommar, 100 p
 • Trä 2 beklädnad, 100 p
 • Trä 3 montage, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p (OBS! Frivillig kurs som krävs om man läser mot gymnasieexamen, ger en utbildningslängd på 60 veckor.)

Behörighet

Förkunskapskrav

 • sfi D eller motsvarande
 • matematik på grundskolenivå eller motsvarande