Arbetsledare – Grönyteförvaltning

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN ARBETSLEDARE INOM GRÖNYTEFÖRVALTNING?

Som arbetsledare får du ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. I det här yrket har du möjlighet att påverka människors vardag och välbefinnande genom deras utemiljö. Utbildningen till arbetsledare grönyteförvaltning ligger helt rätt i tiden. Sveriges städer växer och får allt fler invånare. I samma takt ökar behovet av grönytor. Och naturligtvis behöver dessa områden professionell skötsel och förvaltning.

Arbetsplatsen

Fastighetsförvaltning med inriktning på den gröna utemiljön är exempel på ett verksamhetsområde som kan bli ditt efter denna utbildning. Inom både kommunal och privat fastighetsförvaltning är efterfrågan mycket stor på arbetsledare som kan kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö. Parkförvaltning och kyrkogård är ytterligare områden som kan bli din bransch när du tagit din yrkeshögskoleexamen arbetsledare grönyteförvaltning.

Jobbmöjligheter

Arbetsmarknaden efterfrågar arbetsledare. Fastighetsförvaltning, parkförvaltning, kyrkogård är exempel på arbetsplatser i stort behov av arbetsledare.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning
Särskilda förkunskaper: Kunskap/erfarenhet inom trädgård.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Utbildningens innehåll

Yrkeshögskoleutbildning på distans

Utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning och går helt på distans. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar. Under din utbildningstid träffas vi vid tre tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar.

Vi inleder utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning med ett teoretiskt block. Härefter följer en period från mars till september av Lärande i arbete där du ges möjlighet att tillämpa dina kunskaper på olika arbetsplatser som du själv väljer tillsammans med oss. Utbildningen avslutas sedan med teori och en projektkurs där du överblickar allt du lärt dig och gör dig startklar för ditt arbete som arbetsledare med inriktning på grönyteförvaltning. Efter godkända kursmoment erhåller du Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare – grönyteförvaltning.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsledning – 30 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik –  20 yh-poäng
 • Fördjupad växtmateriallära – 30 yh-poäng
 • Kalkylering och ekonomi – 20yh-poäng
 • Kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö – 60 yh-poäng
 • LIA 1 30 – yh-poäng
 • LIA 2 30 – yh-poäng
 • LIA 3 30 – yh-poäng
 • Markbyggnad med inriktning mot förvaltningsskedet – 20 yh-poäng
 • Projektkurs – management – 30 yh-poäng
 • Summa: 300

LIA Progress:

 • LIA 1
  Under handledning utföra arbetsledande arbetsuppgifter.
 • LIA 2
  Självständigt och med viss handledning utföra arbetsledande arbetsuppgifter och leda mindre arbetsgrupper.
 • LIA 3
  Självständigt utföra arbetsledande uppgifter. Planera och övervaka arbeten, kostnadsberäkna och handha löpande administrativa sysslor, samt självständigt leda mindre arbetsgrupper och handleda och övervaka underentrepren.
Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att:

 • Leda verksamheter inom området grönyteförvaltning
 • Inleda, övervaka och slutföra projekt och löpande uppdrag
 • Lösa frågeställningar och komplexa problem under pågående arbeten
 • Bedöma den egna reella kompetensen/kapaciteten samt förstå behovet av att anlita
  spetskompetens och sakkunniga underentreprenörer
 • Utföra enklare upphandlingar och beställningar till underentreprenörer på ett självständigt sätt
 • Realisera skötselåtaganden och förvaltning utifrån arbetshandlingar och ritningar
 • Säkerställa att utförda arbeten har gjorts på ett fackmannamässigt sätt
 • Fatta ekonomiska beslut och ta ansvar för ekonomisk uppföljning av enskilda projekt och löpande uppdrag
 • Kunna prioritera och kostnadseffektivisera arbetsinsatser utifrån ekonomiska ramar
 • Identifiera ett fördjupat sortiment av lignoser och coniferer i olika utvecklingsstadier och
  kvalitetsbedöma dessa utifrån kvalitetsregler och vitalitet.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsorter

Ängelholm, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Kursstarter

Planerad kursstart augusti -17 och -18

Sista ansökningsdag

21 maj 2017

Ladda ner informationsblad