Arbetsledare – Grönyteförvaltning

Tanja

”Det går inte en vecka utan att jag tänker på hur positivt utbildningen påverkat mitt arbetsliv! Jag trivs enormt mycket både i rollen som arbetsledare men även med mitt jobb här på kommunen. När jag som branschbytare kommit in relativt lätt så måste det helt enkelt betyda att utbildningen var otroligt skräddarsydd, jag behövs och gör nytta. Helt ärligt så upplever jag mig ofta vara mer uppdaterad/påläst och i framkant, men då behöver vi ta hänsyn till att min kommun har en del att utveckla inom flera områden. Även om jag inte alla gånger kan varje detalj, så vet jag var jag ska gräva vidare. Utbildningen har gett mig rätt verktyg. Det är en fantastisk känsla!”

TanjaArbetsledare Gata/Park Drift

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

ANSÖKAN

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN ARBETSLEDARE INOM GRÖNYTEFÖRVALTNING?

I det här yrket har du möjlighet att påverka människors vardag och välbefinnande genom deras utemiljö. Utbildningen till arbetsledare grönyteförvaltning ligger helt rätt i tiden. Sveriges städer växer och får allt fler invånare. I samma takt ökar behovet av grönytor och naturligtvis behöver dessa områden professionell skötsel och förvaltning.

En stor del av arbetet innebär också…

Att arbetsledare och ta ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Fastighetsförvaltning med inriktning på den gröna utemiljön är exempel på ett verksamhetsområde som kan bli ditt efter denna utbildning. Inom både kommunal och privat fastighetsförvaltning är efterfrågan mycket stor. Parkförvaltning och kyrkogård är ytterligare områden som kan bli din bransch när du tagit din yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt angeläget.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 3 fysiska träffar á 7 dagar under utbildningens 1,5 år.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning
Särskilda förkunskaper: Kunskap/erfarenhet inom trädgård.

Särskild behörighet
 • 12 månaders arbetslivserfarenhet inom trädgård; skötsel

ELLER

 • 6 månaders arbetslivserfarenhet inom trädgård; skötsel
 • Lägst betyget E (G eller 3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande tidigare kurser :
  – Växtkunskap 1*
  – Fordon och redskap*
  – Marken och växternas biologi*

* Följande kurser kan du läsa som en preparandkurs genom Skillebyholms Trädgårdsutbildningar

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Utbildningens innehåll

Yrkeshögskoleutbildning på distans

Utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning och går helt på distans. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar. Under din utbildningstid träffas vi vid tre tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar.

Vi inleder utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning med ett teoretiskt block. Härefter följer en period från mars till september av Lärande i arbete där du ges möjlighet att tillämpa dina kunskaper på olika arbetsplatser som du själv väljer tillsammans med oss. Utbildningen avslutas sedan med teori och en projektkurs där du överblickar allt du lärt dig och gör dig startklar för ditt arbete som arbetsledare med inriktning på grönyteförvaltning. Efter godkända kursmoment erhåller du Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare – grönyteförvaltning.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsledning – 30 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik –  20 yh-poäng
 • Fördjupad växtmateriallära – 30 yh-poäng
 • Kalkylering och ekonomi – 20yh-poäng
 • Kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö – 60 yh-poäng
 • LIA 1 30 – yh-poäng
 • LIA 2 30 – yh-poäng
 • LIA 3 30 – yh-poäng
 • Markbyggnad med inriktning mot förvaltningsskedet – 20 yh-poäng
 • Projektkurs – management – 30 yh-poäng
 • Summa: 300

LIA Progress:

 • LIA 1
  Under handledning utföra arbetsledande arbetsuppgifter.
 • LIA 2
  Självständigt och med viss handledning utföra arbetsledande arbetsuppgifter och leda mindre arbetsgrupper.
 • LIA 3
  Självständigt utföra arbetsledande uppgifter. Planera och övervaka arbeten, kostnadsberäkna och handha löpande administrativa sysslor, samt självständigt leda mindre arbetsgrupper och handleda och övervaka underentrepren.
Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att:

 • Leda verksamheter inom området grönyteförvaltning
 • Inleda, övervaka och slutföra projekt och löpande uppdrag
 • Lösa frågeställningar och komplexa problem under pågående arbeten
 • Bedöma den egna reella kompetensen/kapaciteten samt förstå behovet av att anlita
  spetskompetens och sakkunniga underentreprenörer
 • Utföra enklare upphandlingar och beställningar till underentreprenörer på ett självständigt sätt
 • Realisera skötselåtaganden och förvaltning utifrån arbetshandlingar och ritningar
 • Säkerställa att utförda arbeten har gjorts på ett fackmannamässigt sätt
 • Fatta ekonomiska beslut och ta ansvar för ekonomisk uppföljning av enskilda projekt och löpande uppdrag
 • Kunna prioritera och kostnadseffektivisera arbetsinsatser utifrån ekonomiska ramar
 • Identifiera ett fördjupat sortiment av lignoser och coniferer i olika utvecklingsstadier och
  kvalitetsbedöma dessa utifrån kvalitetsregler och vitalitet.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsort

Ängelholm, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

5 november 2018

Sista ansökningsdag

9 september 2018

Ladda ner informationsblad