Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Undersköterska i Stockholm

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Längd

1500 gymnasiepoäng (75 veckor)

Studieform

Klassrum, Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. På vårdavdelningar arbetar undersköterskan ofta i team med sjuksköterskor och läkare. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. Undersköterskan kan även arbeta inom psykiatrin eller inom funktionshinderområdet. Undersköterskan har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temperatur och blodtryck samt hantera katetrar. Praktiska serviceinsatser kan även ingå i arbetet, exempelvis städning, tvätt, inköp och andra ärenden. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

 

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under dessa perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Praktiken motsvarar minst 15% av din utbildning och du har en utsedd handledare på varje praktikplats. Under APL-perioden följer man handledarens schema vilken kan innebära att man även kommer delta under kvälls- och helgpass. Inför din APL ska en hälsodeklaration fyllas i, du kan även behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret som du ansöker om via polismyndigheten.

 

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och du bekostar din kurslitteratur själv.
Dator och god datorvana krävs för att kunna följa kursen.

 

Denna utbildning är sökbar för dig som är folkbokförd i Nacka kommun (du som ej tillhör Nacka kommun kan bli beviljad att gå utbildningen av din hemkommun, kontakta din kommun för mer information).

Anatomi och fysiologi 1, 50p
Anatomi och fysiologi 2, 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
Gerontologi och geriatrik, 100p
Hälso- och sjukvård 1, 100p
Hälso- och sjukvård 2, 100p
Omvårdnad 1, 100p
Omvårdnad 2, 100p
Psykiatri 1, 100p
Psykiatri 2, 100p
Psykologi 1, 50p
Social omsorg 1, 100p
Social omsorg 2, 100p
Vård- och omsorg specialisering, 100p
Svenska 1, 100p
eller
Svenska som andraspråk 1, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50p

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. På vårdavdelningar arbetar undersköterskan ofta i team med sjuksköterskor och läkare. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. Undersköterskan kan även arbeta inom psykiatrin eller inom funktionshinderområdet. Undersköterskan har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temperatur och blodtryck samt hantera katetrar. Praktiska serviceinsatser kan även ingå i arbetet, exempelvis städning, tvätt, inköp och andra ärenden. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

 

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under dessa perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Praktiken motsvarar minst 15% av din utbildning och du har en utsedd handledare på varje praktikplats. Under APL-perioden följer man handledarens schema vilken kan innebära att man även kommer delta under kvälls- och helgpass. Inför din APL ska en hälsodeklaration fyllas i, du kan även behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret som du ansöker om via polismyndigheten.

 

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och du bekostar din kurslitteratur själv.
Dator och god datorvana krävs för att kunna följa kursen.

 

Denna utbildning är sökbar för dig som är folkbokförd i Nacka kommun (du som ej tillhör Nacka kommun kan bli beviljad att gå utbildningen av din hemkommun, kontakta din kommun för mer information).

Innehåll

Anatomi och fysiologi 1, 50p
Anatomi och fysiologi 2, 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
Gerontologi och geriatrik, 100p
Hälso- och sjukvård 1, 100p
Hälso- och sjukvård 2, 100p
Omvårdnad 1, 100p
Omvårdnad 2, 100p
Psykiatri 1, 100p
Psykiatri 2, 100p
Psykologi 1, 50p
Social omsorg 1, 100p
Social omsorg 2, 100p
Vård- och omsorg specialisering, 100p
Svenska 1, 100p
eller
Svenska som andraspråk 1, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50p

Behörighet

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Akalla