Mina studier

Yrkesvux

Träindustriproduktion i Skellefteå

Yrkesvux

Längd

600 gymnasiepoäng (20 veckor)

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Träindustriproduktion

 

Utbildningen vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som medarbetare inom modern träindustri. Det kan vara i företag som jobbar med tillverkning av träkomponenter, trappor, glaspartier, inredningssnickerier, fönster, lister, paneler, trähuskomponenter eller andra typer av förädlade träprodukter.

Utbildningen ger dig en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.

Möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning med gott resultat, är goda.

 

Utbildningens upplägg

Under utbildningstiden varvas teorilektioner på distans, praktiska laborationer på plats i Skellefteå och APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom rimligt avstånd från din hemort. Från början av utbildningen ligger tyngdpunkten på teorilektioner och praktiska laborationer.

De företag som du har möjlighet att göra din APL på finns på olika orter inom Västerbotten.

Under APL-perioderna kommer du att vara med om en rad spännande projekt som APL-företagen erbjuder. Under dessa perioder har du också chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Viktigt att du tänker på att du själv måste kunna ta dig till din APL plats som kan ligga en bit från din hemort.

 

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv din kurslitteratur och eventuella yrkeskläder.

Du behöver också tillgång till en egen dator för teorilektioner på distans och för laborationstillfällen i Skellefteå.

 

Studietid:

 • Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå. Den är totalt 20 veckor lång med ett uppehåll på fyra veckor i juli.
 • Startdatum är 28 mars 2022 och slutdatum är 9 september 2022 med uppehåll mellan 4 juli-29 juli 2022.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

 

Viktigt! Om du söker studiemedel från CSN, sök då samtidigt för bägge perioderna: 28 mars 2022 till 1 juli 2022 – 400 poäng samt 1 augusti 2022 till 9 september 2022 – 200 poäng.

 

 

 • Materialkunskap 1- 100p
 • Produktionskunskap 1 – 100p
 • Produktionsutrustning 1 – 100p
 • Produktionsutrustning 2 – 100p
 • Produktionsutrustning 3 – 100p
 • Tillverkningsunderlag 1 – 100p

Totalt: 600 poäng

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Beskrivning

Träindustriproduktion

 

Utbildningen vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som medarbetare inom modern träindustri. Det kan vara i företag som jobbar med tillverkning av träkomponenter, trappor, glaspartier, inredningssnickerier, fönster, lister, paneler, trähuskomponenter eller andra typer av förädlade träprodukter.

Utbildningen ger dig en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.

Möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning med gott resultat, är goda.

 

Utbildningens upplägg

Under utbildningstiden varvas teorilektioner på distans, praktiska laborationer på plats i Skellefteå och APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom rimligt avstånd från din hemort. Från början av utbildningen ligger tyngdpunkten på teorilektioner och praktiska laborationer.

De företag som du har möjlighet att göra din APL på finns på olika orter inom Västerbotten.

Under APL-perioderna kommer du att vara med om en rad spännande projekt som APL-företagen erbjuder. Under dessa perioder har du också chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Viktigt att du tänker på att du själv måste kunna ta dig till din APL plats som kan ligga en bit från din hemort.

 

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv din kurslitteratur och eventuella yrkeskläder.

Du behöver också tillgång till en egen dator för teorilektioner på distans och för laborationstillfällen i Skellefteå.

 

Studietid:

 • Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå. Den är totalt 20 veckor lång med ett uppehåll på fyra veckor i juli.
 • Startdatum är 28 mars 2022 och slutdatum är 9 september 2022 med uppehåll mellan 4 juli-29 juli 2022.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

 

Viktigt! Om du söker studiemedel från CSN, sök då samtidigt för bägge perioderna: 28 mars 2022 till 1 juli 2022 – 400 poäng samt 1 augusti 2022 till 9 september 2022 – 200 poäng.

 

 

Innehåll
 • Materialkunskap 1- 100p
 • Produktionskunskap 1 – 100p
 • Produktionsutrustning 1 – 100p
 • Produktionsutrustning 2 – 100p
 • Produktionsutrustning 3 – 100p
 • Tillverkningsunderlag 1 – 100p

Totalt: 600 poäng

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Skellefteå