Mina studier

Yrkesvux

Industriutbildning – CNC och Underhåll i Karlstad

Yrkesvux

Längd

69-72 veckor

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Industriutbildning med inriktning CNC och Underhåll

En CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast. Beroende på CNC-operatörens kompetens kan arbetsuppgifterna variera från att bara rigga maskiner till att självständigt programmera och läsa ritningar.

 

Underhållstekniker sköter förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken och stöttar maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Underhållsteknikern ansvarar för planering och genomförande av underhållsarbetet, oftast i samarbete med produktionsledningen.

 

Om utbildningen 

Du ansöker till utbildningen som startar med en introduktionskurs. Efter genomförd och godkänd introduktionskurs blir du antagen till utbildning inom Industriteknik Bas. Det motsvarar de nivåer som branschen anser vara den grundläggande kompetens som krävs för arbete inom industrin. 

 

Därefter fördjupar du dig inom en av de två inriktningar som utbildningen erbjuder: 

 

 • CNC-operatör/Maskinoperatör 
 • Underhåll och service 

 

Utbildningen består av både teori och praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande på minst 15 % av utbildningen, och du får knyta kontakter som kan leda till jobb. Under din praktik får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens. 

Under din utbildning finns möjlighet till stödjande insatser utifrån dina behov och förutsättningar.  

 

Efter utbildningen kan du arbeta som CNC-operatör eller Underhållstekniker.

 

Studieform och omfattning 

Utbildningen genomförs på heltid, ca 40 timmar i veckan, 20 poäng/vecka. Utbildningen bedrivs i klassrum och verkstad och upplägget sker tillsammans med lärare. Utbildningens längd är ca 69-72 veckor beroende på inriktning.  

 

 

Kurser som ingår i utbildningen utöver inriktning (bas)

 • Introduktion, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Avhjälpande underhåll 1, 100p
 • Materialkunskap 1, 100p
 • Människan i industrin 1, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p
 • Produktionsutrustning 2, 100p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100p

Total summa bas: 800 poäng

 

CNC

 • Datorstyrd produktion, 100p
 • Produktutveckling 1, 100p
 • Datorstyrd produktion 2, 100p
 • CAD/CAM, 100p
 • Allmän automationsteknik, 100p
 • Människan i industrin 2 (heta arbeten och travers), 100p
 • Interna transporter, 50p
 • Komvuxarbete, 100p

Total summa bas+inriktning:  1550 poäng

 

Underhåll

 • Underhåll – driftsäkerhet, 100p
 • Underhåll – elteknik, 100p
 • Underhåll – lager och smörjteknik, 100p
 • Avhjälpande underhåll 2, 100p
 • Underhåll – mekatronik, 100p
 • Allmän automationsteknik, 100p
 • Människan i industrin 2 (heta arbeten och travers), 100p
 • Interna transporter, 50p
 • Komvuxarbete, 100p

Total summa bas+inriktning:  1650 poäng

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) på grundskolenivå.  

Beskrivning

Industriutbildning med inriktning CNC och Underhåll

En CNC-operatör arbetar med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast. Beroende på CNC-operatörens kompetens kan arbetsuppgifterna variera från att bara rigga maskiner till att självständigt programmera och läsa ritningar.

 

Underhållstekniker sköter förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken och stöttar maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Underhållsteknikern ansvarar för planering och genomförande av underhållsarbetet, oftast i samarbete med produktionsledningen.

 

Om utbildningen 

Du ansöker till utbildningen som startar med en introduktionskurs. Efter genomförd och godkänd introduktionskurs blir du antagen till utbildning inom Industriteknik Bas. Det motsvarar de nivåer som branschen anser vara den grundläggande kompetens som krävs för arbete inom industrin. 

 

Därefter fördjupar du dig inom en av de två inriktningar som utbildningen erbjuder: 

 

 • CNC-operatör/Maskinoperatör 
 • Underhåll och service 

 

Utbildningen består av både teori och praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande på minst 15 % av utbildningen, och du får knyta kontakter som kan leda till jobb. Under din praktik får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens. 

Under din utbildning finns möjlighet till stödjande insatser utifrån dina behov och förutsättningar.  

 

Efter utbildningen kan du arbeta som CNC-operatör eller Underhållstekniker.

 

Studieform och omfattning 

Utbildningen genomförs på heltid, ca 40 timmar i veckan, 20 poäng/vecka. Utbildningen bedrivs i klassrum och verkstad och upplägget sker tillsammans med lärare. Utbildningens längd är ca 69-72 veckor beroende på inriktning.  

 

 

Innehåll

Kurser som ingår i utbildningen utöver inriktning (bas)

 • Introduktion, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Avhjälpande underhåll 1, 100p
 • Materialkunskap 1, 100p
 • Människan i industrin 1, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p
 • Produktionsutrustning 2, 100p
 • Tillverkningsunderlag 1, 100p

Total summa bas: 800 poäng

 

CNC

 • Datorstyrd produktion, 100p
 • Produktutveckling 1, 100p
 • Datorstyrd produktion 2, 100p
 • CAD/CAM, 100p
 • Allmän automationsteknik, 100p
 • Människan i industrin 2 (heta arbeten och travers), 100p
 • Interna transporter, 50p
 • Komvuxarbete, 100p

Total summa bas+inriktning:  1550 poäng

 

Underhåll

 • Underhåll – driftsäkerhet, 100p
 • Underhåll – elteknik, 100p
 • Underhåll – lager och smörjteknik, 100p
 • Avhjälpande underhåll 2, 100p
 • Underhåll – mekatronik, 100p
 • Allmän automationsteknik, 100p
 • Människan i industrin 2 (heta arbeten och travers), 100p
 • Interna transporter, 50p
 • Komvuxarbete, 100p

Total summa bas+inriktning:  1650 poäng

Behörighet

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) på grundskolenivå.  

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Karlstad