Mina studier

Yrkesvux

Industriteknik kombo i Sundsvall

Yrkesvux

Längd

1800 gymnasiepoäng

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Om utbildningen

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning inom industriteknik. 

Du ansöker först till en grundläggande utbildning på 45 veckor och får förståelse för hur industribranschen fungerar. Efter det kan du välja en inriktning som passar dina intressen. Vi erbjuder två spännande alternativ: CNC, där du arbetar med avancerade maskiner inom industriell produktion, eller Plåt och svets, där du tillverkar, monterar och reparerar produkter och stålkonstruktioner.

Det tar totalt 75 veckor att genomföra grundutbildningen och den inriktningen du väljer. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb inom industrin!

 

APL
Under utbildningen ingår arbetsförlagt lärande (APL). Det ger dig möjligheter att öva på det du studerar inom utbildningen, samt möjligheten att knyta viktiga kontakter som kan leda till jobb.

 • Allmän automationsteknik 
 • Datorstyrd produktion 1 
 • Datorstyrd produktion 2 
 • Datorstyrd produktion 3 
 • Avhjälpande underhåll 1
 • Industritekniska processer 1 
 • Orienteringskurs studietekniska färdigheter 
 • Introduktionskurs 
 • Orienteringskurs stöd i yrkessvenska
 • Materialkunskap 1
 • Människan i industrin 1
 • Produktionskunskap 1 
 • Produktutveckling 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Produktionsutrustning 2 
 • Kälsvets 1
 • Kälsvets 2
 • Stumsvets 1 
 • Stumsvets 2 
 • Svets grund
 • Tillverkningsunderlag 1 

Efter den grundläggande utbildningen på 45 veckor väljer du en inriktning som passar dina intressen. Vi erbjuder två spännande alternativ: CNC, där du arbetar med avancerade maskiner inom industriell produktion, eller Plåt och svets, där du tillverkar, monterar och reparerar produkter och stålkonstruktioner.

 • Godkänt betyg i Sfi C eller motsvarande kunskaper.
 • Bedöms ha förutsättningar till att klara utbildningen.
Beskrivning

Om utbildningen

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning inom industriteknik. 

Du ansöker först till en grundläggande utbildning på 45 veckor och får förståelse för hur industribranschen fungerar. Efter det kan du välja en inriktning som passar dina intressen. Vi erbjuder två spännande alternativ: CNC, där du arbetar med avancerade maskiner inom industriell produktion, eller Plåt och svets, där du tillverkar, monterar och reparerar produkter och stålkonstruktioner.

Det tar totalt 75 veckor att genomföra grundutbildningen och den inriktningen du väljer. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb inom industrin!

 

APL
Under utbildningen ingår arbetsförlagt lärande (APL). Det ger dig möjligheter att öva på det du studerar inom utbildningen, samt möjligheten att knyta viktiga kontakter som kan leda till jobb.

Innehåll
 • Allmän automationsteknik 
 • Datorstyrd produktion 1 
 • Datorstyrd produktion 2 
 • Datorstyrd produktion 3 
 • Avhjälpande underhåll 1
 • Industritekniska processer 1 
 • Orienteringskurs studietekniska färdigheter 
 • Introduktionskurs 
 • Orienteringskurs stöd i yrkessvenska
 • Materialkunskap 1
 • Människan i industrin 1
 • Produktionskunskap 1 
 • Produktutveckling 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Produktionsutrustning 2 
 • Kälsvets 1
 • Kälsvets 2
 • Stumsvets 1 
 • Stumsvets 2 
 • Svets grund
 • Tillverkningsunderlag 1 

Efter den grundläggande utbildningen på 45 veckor väljer du en inriktning som passar dina intressen. Vi erbjuder två spännande alternativ: CNC, där du arbetar med avancerade maskiner inom industriell produktion, eller Plåt och svets, där du tillverkar, monterar och reparerar produkter och stålkonstruktioner.

Behörighet
 • Godkänt betyg i Sfi C eller motsvarande kunskaper.
 • Bedöms ha förutsättningar till att klara utbildningen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i utbildningskommunen.

 

Om du bor i en annan kommun ta kontakt med vägledningscentrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Sundsvall
 

Kommunal vuxenutbildning - Industriteknik kombo i Sundsvall

Längd : 1800 gymnasiepoäng

Studieform : På plats

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Om utbildningen

Den här utbildningen är för dig som vill kombinera dina svenskastudier med en yrkesutbildning inom industriteknik. 

Du ansöker först till en grundläggande utbildning på 45 veckor och får förståelse för hur industribranschen fungerar. Efter det kan du välja en inriktning som passar dina intressen. Vi erbjuder två spännande alternativ: CNC, där du arbetar med avancerade maskiner inom industriell produktion, eller Plåt och svets, där du tillverkar, monterar och reparerar produkter och stålkonstruktioner.

Det tar totalt 75 veckor att genomföra grundutbildningen och den inriktningen du väljer. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb inom industrin!

 

APL
Under utbildningen ingår arbetsförlagt lärande (APL). Det ger dig möjligheter att öva på det du studerar inom utbildningen, samt möjligheten att knyta viktiga kontakter som kan leda till jobb.


Innehåll

 • Allmän automationsteknik 
 • Datorstyrd produktion 1 
 • Datorstyrd produktion 2 
 • Datorstyrd produktion 3 
 • Avhjälpande underhåll 1
 • Industritekniska processer 1 
 • Orienteringskurs studietekniska färdigheter 
 • Introduktionskurs 
 • Orienteringskurs stöd i yrkessvenska
 • Materialkunskap 1
 • Människan i industrin 1
 • Produktionskunskap 1 
 • Produktutveckling 1
 • Produktionsutrustning 1
 • Produktionsutrustning 2 
 • Kälsvets 1
 • Kälsvets 2
 • Stumsvets 1 
 • Stumsvets 2 
 • Svets grund
 • Tillverkningsunderlag 1 

Efter den grundläggande utbildningen på 45 veckor väljer du en inriktning som passar dina intressen. Vi erbjuder två spännande alternativ: CNC, där du arbetar med avancerade maskiner inom industriell produktion, eller Plåt och svets, där du tillverkar, monterar och reparerar produkter och stålkonstruktioner.


Behörighet

 • Godkänt betyg i Sfi C eller motsvarande kunskaper.
 • Bedöms ha förutsättningar till att klara utbildningen.