Mina studier

Yrkesvux

Industriteknik grund i Sundsvall

Yrkesvux

Längd

1300-1400 gymnasiepoäng

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Med senare inriktning mot CNC, svets eller underhåll

Denna utbildning passar dig som är intresserad av teknik och industriteknisk produktion och vill arbeta inom exempelvis produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning.

Industriteknik – Grund är en gemensam utbildning med ett innehåll som samtliga inriktningar nedan bygger på.

Eftersom industriteknik-utbildningen är tekniskt baserad är det en fördel med goda kunskaper i grundläggande gymnasiala kurser – matematik,  svenska och engelska.

Detta för att du ska ha goda förutsättningar för att klara utbildningen.

 

Du gör ett val av någon av nedanstående inriktningar i slutet av Industriteknik – Grund.

 • CNC – 600 gymnasiepoäng ca. 24 veckor
 • Svets – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor
 • Underhåll – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor
 • Industritekniska processer 1 100p
 • Avhjälpande underhåll 1 100p
 • Produktionskunskap 1 100p
 • Människan i industrin 1 100p
 • Produktionsutrustning 1 100p
 • Datorstyrd produktion 1 100p
 • Allmän automationsteknik 100p
 • Orienteringskurs 1C 100p

Du gör ett val av någon av nedanstående inriktningar i slutet av Industriteknik – Grund.

CNC – 600 gymnasiepoäng ca. 24 veckor

Som CNC-operatör är det du som sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att maskinerna programmeras antingen av dig eller av särskilt anställda tekniker.

Svets – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor

Som svetsare fogar du med hjälp av olika metoder samman stål och andra metaller.     Du arbetar bland annat med tillverkning, montering och reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner, här ingår allt från bilar till broar.

Underhåll – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor

Underhållstekniker utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri. Felsökning och reparationer av maskiner ingår i jobbet.

Avslutad och betygsatt svenska grund del 4/svenska som andra språk grund del 4 eller motsvarande kunskaper eller högre.

Bedöms ha förutsättningar till att klara utbildningen.

(Observera texten ovan gällande fördel med grundläggande gymnasiala kunskaper i matematik, engelska och svenska)

Giltiga dokument på utbildningsbakgrund bifogas ansökan.

Beskrivning

Med senare inriktning mot CNC, svets eller underhåll

Denna utbildning passar dig som är intresserad av teknik och industriteknisk produktion och vill arbeta inom exempelvis produktframställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning.

Industriteknik – Grund är en gemensam utbildning med ett innehåll som samtliga inriktningar nedan bygger på.

Eftersom industriteknik-utbildningen är tekniskt baserad är det en fördel med goda kunskaper i grundläggande gymnasiala kurser – matematik,  svenska och engelska.

Detta för att du ska ha goda förutsättningar för att klara utbildningen.

 

Du gör ett val av någon av nedanstående inriktningar i slutet av Industriteknik – Grund.

 • CNC – 600 gymnasiepoäng ca. 24 veckor
 • Svets – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor
 • Underhåll – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor
Innehåll
 • Industritekniska processer 1 100p
 • Avhjälpande underhåll 1 100p
 • Produktionskunskap 1 100p
 • Människan i industrin 1 100p
 • Produktionsutrustning 1 100p
 • Datorstyrd produktion 1 100p
 • Allmän automationsteknik 100p
 • Orienteringskurs 1C 100p

Du gör ett val av någon av nedanstående inriktningar i slutet av Industriteknik – Grund.

CNC – 600 gymnasiepoäng ca. 24 veckor

Som CNC-operatör är det du som sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning. Du jobbar främst inom verkstadsproduktion där du ser till att maskinerna programmeras antingen av dig eller av särskilt anställda tekniker.

Svets – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor

Som svetsare fogar du med hjälp av olika metoder samman stål och andra metaller.     Du arbetar bland annat med tillverkning, montering och reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner, här ingår allt från bilar till broar.

Underhåll – 500 gymnasiepoäng ca. 20 veckor

Underhållstekniker utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri. Felsökning och reparationer av maskiner ingår i jobbet.

Behörighet

Avslutad och betygsatt svenska grund del 4/svenska som andra språk grund del 4 eller motsvarande kunskaper eller högre.

Bedöms ha förutsättningar till att klara utbildningen.

(Observera texten ovan gällande fördel med grundläggande gymnasiala kunskaper i matematik, engelska och svenska)

Giltiga dokument på utbildningsbakgrund bifogas ansökan.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i utbildningskommunen.

 

Om du bor i en annan kommun ta kontakt med vägledningscentrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Sundsvall