Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkesvux

Hotell- och turismprogrammet

Yrkesvux

Längd

Se yrkesinriktning

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid/Deltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Är du intresserad av att ansöka till utbildningen och har frågor? Maila vuxkarlstad@ya.se

 

 

Framtidsyrke inom hotell och turismbranschen!

 

Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Fram till år 2020 förväntas den svenska besöksnäringens omfattning och exportvärde fördubblas.

 

De valbara yrkespaketen är utformade för dig som vill arbeta inom besöksnäringen nationellt och internationellt i någon form. Ditt intresse avgör vilket yrkespaket som passar dig. Läs om inriktningarna nedan.

 

 

Vilket yrkespaket passar dig? Du har sex att välja på:

 

 1. Aktiviteter och upplevelser 1400 poäng
 2. Bokning och försäljning 1200 poäng
 3. Konferens 1200 poäng
 4. Reception 1200 poäng
 5. Våningsservice 800 poäng
 6. Gästvärd 500 poäng

 

 

1.Aktiviteter och upplevelser 1400 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta inom besöksnäringen nationellt och internationellt. Du får kunskaper så att du kan arbeta med att planera, organisera och informera om möten och evenemang, leda aktiviteter, upplevelser och resor. Att bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer är grunden. Yrkespaketet ger dig som vill bli egen företagare en bra grund inom entreprenörskap, ekonomi och marknadsföring. Miljöfrågan lyfts fram, du lär dig att organisera och ge service med minsta miljöpåverkan. Språkkunskaper är en stor fördel. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

2.Bokning och försäljning 1200 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta med bokning och försäljning inom besöksnäringen. Du får kunskaper så att du kan möta kunder både via telefon, internet och i direktkontakt. Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. Du lär dig att planera, organisera och genomföra möten och evenemang, att arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. Marknadsföring och försäljning, telefonbemötande och försäljning av tjänster kopplat till hotell och turism, kundrelaterat och målinriktat säljarbete samt kommunikationsteknik. Du får branschkunskap, både nationellt och internationellt.

 

3.Konferens 1200 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta med att möta gäster och kunder i olika situationer, kommunicera och ge service. Arbetet innefattar också att välkomna kursledare och deltagare, boka, sälja och planera möten eller evenemang samt att duka upp bufféer. Du lär dig att planera, organisera och arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. Du får kunskap om att planera och utföra receptionsarbete. Du lär dig också att planera, organisera, informera om och leda aktiviteter, upplevelser och resor. Servering av mat och dryck i matsal samt att organisera och planera frukost- och bufféservering. Miljöfrågan lyfts fram, du lär dig att organisera och ge service med minsta miljöpåverkan. Språkkunskaper är en stor fördel, arbetet kan även vara på internationell nivå. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

4.Reception 1200 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god service. Arbetet i en reception präglas av att planera, organisera och samarbeta med hotellets olika avdelningar, ta emot gäster och kunder i samband med incheckning, utcheckning samt rumsbokningar. Du lär dig kassahantering och att genomföra olika möten och evenemang som sker i verksamheten samt att duka upp bufféer. Efter avslutad utbildning kan du jobba som receptionist på vandrarhem, hotell och konferensanläggningar och bemöta och ge service till kunder och gäster. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

5.Våningsservice 800 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god service. Du får lära dig om systematisk städning och underhåll, organisation, planering och inredning och hur detta påverkar gästens upplevelse. Efter avslutad utbildning kan du jobba som frukostvärd, ta emot konferensgäster eller ha hand om städningen på vandrarhem, konferensanläggningar, hotell eller kryssningsfartyg. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

6.Gästvärd 500 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta inom besöksnäringen, och att ge god service till gäster och kunder. Du lär dig att bemöta och kommunicera med kunder i olika situationer. Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta på hotell, pensionat, vandrarhem där du tar emot bokningar och besökare, har hand om rumsservicen och kan organisera frukost- och bufféserveringar.
Språkkunskaper är en stor fördel.

 

 

Samtliga yrkespaket kan erbjudas som närstudier och som yrkesflex.

 

Yrkesflex är en kombination av utbildning på plats, sk närstudier och distansstudier.

 

Upplägg yrkesflex:

 

 • 2 dagar uppstart på plats i Karlstad. Genomgång av studieplanering, lärplattform, studieupplägg och kartläggning för individanpassning/validering.
 • Träffar på plats i Karlstad en heldag varannan vecka generellt under utbildningstiden.
 • Schemalagd kontakt med läraren via lärplattform och epost som stöd vid distansdelen.

 

 

APL

 

Utbildningen består av både teoretiska avsnitt och arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under din APL praktiserar du hos företag som är verksamma i branschen och du har möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Målet är alltid jobberbjudande, alternativt att du blir egen företagare.

 

 

Studieekonomi

 

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan söka studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom vuxenutbildningen. Du ansöker själv om det till csn 

Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

 

 

Kursinnehåll i de olika inriktningarna

 

Aktiviteter och upplevelser 1400 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Engelska 6
 • Entreprenörskap
 • Konferens och evenemang
 • Logi
 • Resmål och resvägar
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Hållbar turism
 • Marknadsföring och försäljning
 • Reseproduktion och försäljning
 • Drycker och ansvarsfull alkoholhantering
 • Entreprenörskap och företagande
 • Företagsekonomi 1

 

 

Bokning och försäljning 1200 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Engelska 6
 • Konferens och evenemang
 • Resmål och resvägar
 • Konferens 1
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Hållbar turism
 • Marknadsföring och försäljning
 • Personlig försäljning 1
 • Företagsekonomi 1
 • Telefon- och internetservice

 

 

Konferens 1200 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Konferens och evenemang
 • Logi
 • Konferens 1
 • Reception 1
 • Frukost och bufféservering
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Drycker och ansvarsfull alkoholhantering
 • Konferens 2
 • Konferens 3
 • Servering 1

 

Reception 1200 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Konferens och evenemang
 • Konferens 1
 • Logi
 • Reception 1
 • Reception 2
 • Reception 3
 • Våningsservice 1
 • Frukost- och bufféservering
 • Engelska 6

 

Våningsservice 800 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Konferens 1
 • Logi
 • Reception 1
 • Våningsservice 1
 • Våningsservice 2
 • Våningsservice 3
 • Frukost- och bufféservering

 

Gästvärd 500 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Logi
 • Våningsservice 1
 • Frukost- och bufféservering

 

 • Svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå
 • Matematik grundläggande
 • Engelska
Beskrivning

Är du intresserad av att ansöka till utbildningen och har frågor? Maila vuxkarlstad@ya.se

 

 

Framtidsyrke inom hotell och turismbranschen!

 

Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Fram till år 2020 förväntas den svenska besöksnäringens omfattning och exportvärde fördubblas.

 

De valbara yrkespaketen är utformade för dig som vill arbeta inom besöksnäringen nationellt och internationellt i någon form. Ditt intresse avgör vilket yrkespaket som passar dig. Läs om inriktningarna nedan.

 

 

Vilket yrkespaket passar dig? Du har sex att välja på:

 

 1. Aktiviteter och upplevelser 1400 poäng
 2. Bokning och försäljning 1200 poäng
 3. Konferens 1200 poäng
 4. Reception 1200 poäng
 5. Våningsservice 800 poäng
 6. Gästvärd 500 poäng

 

 

1.Aktiviteter och upplevelser 1400 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta inom besöksnäringen nationellt och internationellt. Du får kunskaper så att du kan arbeta med att planera, organisera och informera om möten och evenemang, leda aktiviteter, upplevelser och resor. Att bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer är grunden. Yrkespaketet ger dig som vill bli egen företagare en bra grund inom entreprenörskap, ekonomi och marknadsföring. Miljöfrågan lyfts fram, du lär dig att organisera och ge service med minsta miljöpåverkan. Språkkunskaper är en stor fördel. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

2.Bokning och försäljning 1200 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta med bokning och försäljning inom besöksnäringen. Du får kunskaper så att du kan möta kunder både via telefon, internet och i direktkontakt. Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer. Du lär dig att planera, organisera och genomföra möten och evenemang, att arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. Marknadsföring och försäljning, telefonbemötande och försäljning av tjänster kopplat till hotell och turism, kundrelaterat och målinriktat säljarbete samt kommunikationsteknik. Du får branschkunskap, både nationellt och internationellt.

 

3.Konferens 1200 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta med att möta gäster och kunder i olika situationer, kommunicera och ge service. Arbetet innefattar också att välkomna kursledare och deltagare, boka, sälja och planera möten eller evenemang samt att duka upp bufféer. Du lär dig att planera, organisera och arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. Du får kunskap om att planera och utföra receptionsarbete. Du lär dig också att planera, organisera, informera om och leda aktiviteter, upplevelser och resor. Servering av mat och dryck i matsal samt att organisera och planera frukost- och bufféservering. Miljöfrågan lyfts fram, du lär dig att organisera och ge service med minsta miljöpåverkan. Språkkunskaper är en stor fördel, arbetet kan även vara på internationell nivå. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

4.Reception 1200 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god service. Arbetet i en reception präglas av att planera, organisera och samarbeta med hotellets olika avdelningar, ta emot gäster och kunder i samband med incheckning, utcheckning samt rumsbokningar. Du lär dig kassahantering och att genomföra olika möten och evenemang som sker i verksamheten samt att duka upp bufféer. Efter avslutad utbildning kan du jobba som receptionist på vandrarhem, hotell och konferensanläggningar och bemöta och ge service till kunder och gäster. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

5.Våningsservice 800 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god service. Du får lära dig om systematisk städning och underhåll, organisation, planering och inredning och hur detta påverkar gästens upplevelse. Efter avslutad utbildning kan du jobba som frukostvärd, ta emot konferensgäster eller ha hand om städningen på vandrarhem, konferensanläggningar, hotell eller kryssningsfartyg. Du startar med ett grundpaket som ingår i flera av Hotell och Turismprogrammets yrkespaket. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

 

6.Gästvärd 500 poäng

 

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta inom besöksnäringen, och att ge god service till gäster och kunder. Du lär dig att bemöta och kommunicera med kunder i olika situationer. Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta på hotell, pensionat, vandrarhem där du tar emot bokningar och besökare, har hand om rumsservicen och kan organisera frukost- och bufféserveringar.
Språkkunskaper är en stor fördel.

 

 

Samtliga yrkespaket kan erbjudas som närstudier och som yrkesflex.

 

Yrkesflex är en kombination av utbildning på plats, sk närstudier och distansstudier.

 

Upplägg yrkesflex:

 

 • 2 dagar uppstart på plats i Karlstad. Genomgång av studieplanering, lärplattform, studieupplägg och kartläggning för individanpassning/validering.
 • Träffar på plats i Karlstad en heldag varannan vecka generellt under utbildningstiden.
 • Schemalagd kontakt med läraren via lärplattform och epost som stöd vid distansdelen.

 

 

APL

 

Utbildningen består av både teoretiska avsnitt och arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under din APL praktiserar du hos företag som är verksamma i branschen och du har möjlighet att knyta kontakter för framtiden. Målet är alltid jobberbjudande, alternativt att du blir egen företagare.

 

 

Studieekonomi

 

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan söka studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom vuxenutbildningen. Du ansöker själv om det till csn 

Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

 

 

Innehåll

Kursinnehåll i de olika inriktningarna

 

Aktiviteter och upplevelser 1400 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Engelska 6
 • Entreprenörskap
 • Konferens och evenemang
 • Logi
 • Resmål och resvägar
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Hållbar turism
 • Marknadsföring och försäljning
 • Reseproduktion och försäljning
 • Drycker och ansvarsfull alkoholhantering
 • Entreprenörskap och företagande
 • Företagsekonomi 1

 

 

Bokning och försäljning 1200 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Engelska 6
 • Konferens och evenemang
 • Resmål och resvägar
 • Konferens 1
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Hållbar turism
 • Marknadsföring och försäljning
 • Personlig försäljning 1
 • Företagsekonomi 1
 • Telefon- och internetservice

 

 

Konferens 1200 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Konferens och evenemang
 • Logi
 • Konferens 1
 • Reception 1
 • Frukost och bufféservering
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Drycker och ansvarsfull alkoholhantering
 • Konferens 2
 • Konferens 3
 • Servering 1

 

Reception 1200 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Aktiviteter och upplevelser
 • Konferens och evenemang
 • Konferens 1
 • Logi
 • Reception 1
 • Reception 2
 • Reception 3
 • Våningsservice 1
 • Frukost- och bufféservering
 • Engelska 6

 

Våningsservice 800 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Konferens 1
 • Logi
 • Reception 1
 • Våningsservice 1
 • Våningsservice 2
 • Våningsservice 3
 • Frukost- och bufféservering

 

Gästvärd 500 poäng

 

 • Service och bemötande 1
 • Besöksnäringen
 • Logi
 • Våningsservice 1
 • Frukost- och bufféservering

 

Behörighet
 • Svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå
 • Matematik grundläggande
 • Engelska

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta under behörighet.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till Yrkesvux görs till vägledningscentrum hos kommunen som har utbildningen. Om du bor i en annan kommun behöver du först prata med vägledningscentrum i din hemkommun då de beslutar om du får gå utbildningen.

“Utbildningen på YrkesAkademin har varit jättebra, rolig och lärorik. Under min praktik på Dömle Herrgård lärde jag mig oerhört mycket som receptionist och har stora möjligheter när Covid-19 är över att få arbeta där.”

Ann-Katrin Andersson, studerande

“Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen då jag lärde mig mycket! Jag har fått erbjudande om att jobba extra under min praktikperiod och fått lov om mer pass framöver.”

Valeriya Ahl, studerande

“Den här utbildningen ledde mig till en öppen arbetsmarknad. Redan under min praktik fick jag jobb på samma plats, efter Covid-19 kommer jag att få arbeta heltid”

Merih Gulbet, studerande

”Jag är mycket glad att jag valde just Hotell- och Turismutbildningen. Oerhört givande och lärorika 1,5 år. Jag fick lära mig många nya kunskaper och insikter inom hotellbranschen som jag kan använda i yrkeslivet. Duktig erfaren lärare som har stöttat oss på vägen. Jag har fått extra jobb på Elite hotell sedan jag började min praktik på hotellet”.

 

Shirley Rasmussen, studerande

Har du fler frågor?

 

Ansökan till denna utbildning görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun.

Kontakta oss om du har fler frågor om själva utbildningen.