Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Fordonsmekaniker – Buss & Lastbilmekaniker

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Längd

1000 gymnasiepoäng

Studieform

På plats

Studietakt

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Har du ett stort intresse för fordon och motorer och tycker om problemlösning? Då kan fordonsteknik vara en utbildning för dig. Inom fordonsteknik arbetar man till exempel med felsökningar med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning och utifrån den informationen utför man sedan reparations- och underhållsarbeten. Som fordonstekniker har du tät kontakt med kunden och bör därför tycka om att jobba med service och kundrelationer.

Fordonsmekaniker – Buss & Lastbilmekaniker 1000p

  • Fordonsteknik introduktion
  • Maskin- och lastbilsteknik introduktion
  • Reparation av lastbilar och mobila maskiner
  • Reparation av personbil och lätt transportfordon
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.
Beskrivning

Har du ett stort intresse för fordon och motorer och tycker om problemlösning? Då kan fordonsteknik vara en utbildning för dig. Inom fordonsteknik arbetar man till exempel med felsökningar med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning och utifrån den informationen utför man sedan reparations- och underhållsarbeten. Som fordonstekniker har du tät kontakt med kunden och bör därför tycka om att jobba med service och kundrelationer.

Innehåll

Fordonsmekaniker – Buss & Lastbilmekaniker 1000p

  • Fordonsteknik introduktion
  • Maskin- och lastbilsteknik introduktion
  • Reparation av lastbilar och mobila maskiner
  • Reparation av personbil och lätt transportfordon
Behörighet
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Yrkesprognos?

“Kommer jag att få jobb efter utbildningen?” är en vanlig fråga.

Yrkesprognosen visar vilka framtidsutsikter yrket har, det vill säga om det är lätt eller svårt att hitta jobb i branschen.

I hela Sverige*

Forecast
^

Saknar prognos

På 1 års sikt

Forecast
^

Saknar prognos

På 5 års sikt

Liten konkurrens Balans Hård konkurrens Mycket hård konkurrens

*Källa: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.