Mina studier

Yrkesvux

Fastighetsskötare i Gävle

Yrkesvux

Längd

1300

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Fastighetsskötare 

Oavsett vilken byggnad det gäller – bostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler, köpcentra, skolor och så vidare – så är ofta den mest centrala figuren fastighetsskötaren. I den här rollen har du hela byggnaden med dess omgivningar som arbetsplats. Du som gillar att hjälpa andra och lösa problem, skapa goda relationer och samarbeta med boende, förvaltare och tekniker, samt tycker om att strukturera ditt eget arbete och hålla snyggt runtom dig – för dig kan fastighetsskötare vara rätt yrke.  

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

I den här rollen är det du som är fastighetsägarens eller förvaltarens vapendragare. Din sociala kompetens kommer väl till pass då du är ansiktet utåt och första kontakt för de som bor eller arbetar i byggnaden. Du gör regelbundna ronderingar i en eller flera fastigheter och har ansvar för den dagliga driften där du sköter tillsynen av ventilation, värme, drift- och elcentraler, skalskydd, lås, fönster och olika installationer. Tillsammans med förvaltaren samarbetar du ofta med fastighetstekniker och specialister för utomhusmiljöer, samt bygger goda relationer med boende, entreprenörer och leverantörer. I vissa fall kan du själv också sköta felsökningar av problem och enklare reparationer samt underhåll av miljön runtom byggnaden. 

Bas

Systemuppbyggnad 100p
Värmelära 100p
Praktisk ellära 100p
Elkraftteknik 100p
Fastighetsförvaltning 100p
Fastighetsservice – byggnader 100p
Fastighetsservice – VVS  100p
Luftbehandling 100p
Poäng 800

 

Påbyggnad fastighetsskötare

Sanitetsteknik 100p
Fastighetskommunikation 100p
Yttre miljö – anläggningar 100p
Yttre miljö – maskiner och verktyg 100p
Växtkunskap – fastighetsskötsel 100p

Poäng 500

Poäng totalt 1300

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Beskrivning

Fastighetsskötare 

Oavsett vilken byggnad det gäller – bostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler, köpcentra, skolor och så vidare – så är ofta den mest centrala figuren fastighetsskötaren. I den här rollen har du hela byggnaden med dess omgivningar som arbetsplats. Du som gillar att hjälpa andra och lösa problem, skapa goda relationer och samarbeta med boende, förvaltare och tekniker, samt tycker om att strukturera ditt eget arbete och hålla snyggt runtom dig – för dig kan fastighetsskötare vara rätt yrke.  

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

I den här rollen är det du som är fastighetsägarens eller förvaltarens vapendragare. Din sociala kompetens kommer väl till pass då du är ansiktet utåt och första kontakt för de som bor eller arbetar i byggnaden. Du gör regelbundna ronderingar i en eller flera fastigheter och har ansvar för den dagliga driften där du sköter tillsynen av ventilation, värme, drift- och elcentraler, skalskydd, lås, fönster och olika installationer. Tillsammans med förvaltaren samarbetar du ofta med fastighetstekniker och specialister för utomhusmiljöer, samt bygger goda relationer med boende, entreprenörer och leverantörer. I vissa fall kan du själv också sköta felsökningar av problem och enklare reparationer samt underhåll av miljön runtom byggnaden. 

Innehåll

Bas

Systemuppbyggnad 100p
Värmelära 100p
Praktisk ellära 100p
Elkraftteknik 100p
Fastighetsförvaltning 100p
Fastighetsservice – byggnader 100p
Fastighetsservice – VVS  100p
Luftbehandling 100p
Poäng 800

 

Påbyggnad fastighetsskötare

Sanitetsteknik 100p
Fastighetskommunikation 100p
Yttre miljö – anläggningar 100p
Yttre miljö – maskiner och verktyg 100p
Växtkunskap – fastighetsskötsel 100p

Poäng 500

Poäng totalt 1300

Behörighet

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Gävle