Mina studier

Ansökan öppnar snart

Yrkesvux

Fastighetsskötare i Falun – I kombination med svenska

Ansökan öppnar snart

Yrkesvux

Längd

1600-2200 poäng

Studieform

På plats

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Fastighetsskötare 

 

Oavsett vilken byggnad det gäller – bostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler, köpcentra, skolor och så vidare – så är ofta den mest centrala figuren fastighetsskötaren. I den här rollen har du hela byggnaden med dess omgivningar som arbetsplats. Du som gillar att hjälpa andra och lösa problem, skapa goda relationer och samarbeta med boende, förvaltare och tekniker, samt tycker om att strukturera ditt eget arbete och hålla snyggt runtom dig – för dig kan fastighetsskötare vara rätt yrke.  

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

I den här rollen är det du som är fastighetsägarens eller förvaltarens vapendragare. Din sociala kompetens kommer väl till pass då du är ansiktet utåt och första kontakt för de som bor eller arbetar i byggnaden. Du gör regelbundna ronderingar i en eller flera fastigheter och har ansvar för den dagliga driften där du sköter tillsynen av ventilation, värme, drift- och elcentraler, skalskydd, lås, fönster och olika installationer. Tillsammans med förvaltaren samarbetar du ofta med fastighetstekniker och specialister för utomhusmiljöer, samt bygger goda relationer med boende, entrepenörer och leverantörer. I vissa fall kan du själv också sköta felsökningar av problem och enklare reparationer samt underhåll av miljön runtom byggnaden. 

 

Om utbildningen

 

Utbildningen utförs i kombination med Sfi d eller svenska på grundläggande nivå. 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Fastighet bas
Systemuppbyggnad, 100p
Värmelära, 100p
Praktisk ellära, 100p
Elkraftteknik, 100p
Fastighetsförvaltning, 100p
Fastighetsservice – byggnader, 100p
Fastighetsservice – VVS, 100p
Luftbehandling, 100p
Yrkessvenska, 150p
Introduktion till yrkesområde, 50p
Svenska som andraspråk grundläggande,* 100-700p

Påbyggnad fastighetsskötare
Sanitetsteknik, 100p
Fastighetskommunikation, 100p
Yttre miljö – anläggningar, 100p
Yttre miljö – maskiner och verktyg, 100p
Växtkunskap – fastighetsskötsel, 100p

 

Totalt: 1600-2200 poäng

 

*Kursen består av delkurser. Det görs en kartläggning för att avgöra vilka delkurser du behöver läsa.

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Beskrivning

Fastighetsskötare 

 

Oavsett vilken byggnad det gäller – bostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler, köpcentra, skolor och så vidare – så är ofta den mest centrala figuren fastighetsskötaren. I den här rollen har du hela byggnaden med dess omgivningar som arbetsplats. Du som gillar att hjälpa andra och lösa problem, skapa goda relationer och samarbeta med boende, förvaltare och tekniker, samt tycker om att strukturera ditt eget arbete och hålla snyggt runtom dig – för dig kan fastighetsskötare vara rätt yrke.  

 

Hur ser en arbetsdag ut? 

I den här rollen är det du som är fastighetsägarens eller förvaltarens vapendragare. Din sociala kompetens kommer väl till pass då du är ansiktet utåt och första kontakt för de som bor eller arbetar i byggnaden. Du gör regelbundna ronderingar i en eller flera fastigheter och har ansvar för den dagliga driften där du sköter tillsynen av ventilation, värme, drift- och elcentraler, skalskydd, lås, fönster och olika installationer. Tillsammans med förvaltaren samarbetar du ofta med fastighetstekniker och specialister för utomhusmiljöer, samt bygger goda relationer med boende, entrepenörer och leverantörer. I vissa fall kan du själv också sköta felsökningar av problem och enklare reparationer samt underhåll av miljön runtom byggnaden. 

 

Om utbildningen

 

Utbildningen utförs i kombination med Sfi d eller svenska på grundläggande nivå. 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Innehåll

Fastighet bas
Systemuppbyggnad, 100p
Värmelära, 100p
Praktisk ellära, 100p
Elkraftteknik, 100p
Fastighetsförvaltning, 100p
Fastighetsservice – byggnader, 100p
Fastighetsservice – VVS, 100p
Luftbehandling, 100p
Yrkessvenska, 150p
Introduktion till yrkesområde, 50p
Svenska som andraspråk grundläggande,* 100-700p

Påbyggnad fastighetsskötare
Sanitetsteknik, 100p
Fastighetskommunikation, 100p
Yttre miljö – anläggningar, 100p
Yttre miljö – maskiner och verktyg, 100p
Växtkunskap – fastighetsskötsel, 100p

 

Totalt: 1600-2200 poäng

 

*Kursen består av delkurser. Det görs en kartläggning för att avgöra vilka delkurser du behöver läsa.

Behörighet

Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Falun