Mina studier

Program YH

Ytbehandlingsspecialist

Program YH

Längd

215 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en ytbehandlingsspecialist? 

Arbetet som ytbehandlingsspecialist är självständigt och omväxlande med arbetstillfällen i hela landet. Med ökat fokus på hållbarhet och klimat kommer du vara en viktig del i arbetet med att utveckla nya miljövänliga arbetsmetoder. Under utbildningen lär du dig att planera och genomföra förbehandlingar och utföra yt- och rostskyddsbehandlingar med hänsyn till miljö och kvalitet. Du förbereds för ett självständigt arbete där planering och resurssättning är en naturlig del.

 

Du blir utbildad och certifierad för att applicera ytbehandlingar på flera typer av material såsom metaller, trä, plast och betong. De ytbehandlingar du kommer utföra kan inkludera målning, beläggning och rostskydd. En del av arbetet är även att inspektera och utvärdera ytbehandlingar för att säkerställa kvaliteten på arbetet.

 

Om du är en person som gillar att vara aktiv, ta dig an nya utmaningar och inte är rädd för utmanande miljöer är denna utbildning något för dig.

 

Hur ser framtiden ut för en ytbehandlingsspecialist? 

Branschen välkomnar dig med öppna armar. Efterfrågan på ytbehandlingsspecialister är stor. Du kommer att vara väl förberedd inom många områden, förutom den teoretiska utbildningen så erbjuds du en mängd certifieringsutbildningar som öppnar vägen till nya arbeten.

 

I utbildningen ingår också en stor del LIA (Lärande i Arbete) på ett av företagen som står bakom utbildningen. De ger dig möjligheten att lära dig arbetet på en riktig arbetsplats och knyta viktiga kontakter. De flesta går dessutom direkt ut i jobb efter utbildningens slut. I samband med LIA kan det förekomma hos vissa företag att de har uppdrag hos kunder som kräver ett utdrag ur belastningsregistret. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på två terminer, 43 veckor totalt varav 10 veckor består av LIA (praktik) Du studerar hemifrån via din dator, uppkopplad med utbildaren och dina kurskamrater. I utbildningen ingår också fem fysiska träffar där man får prova på olika arbetsmoment, träffa företag och prova höghöjdsarbete. Under de fysiska träffarna sker även certifieringar vilket gör att träffarna är obligatoriska.  Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Inspiration

 

Möt ledningsgrupp -> “Flera av våra medarbetare har pluggat till Ytbehandlingsspecialist – utan att behöva ta tjänstledigt”

 

Möt tidigare studerande -> “Därför utbildar sig Beata till Ytbehandlingsspecialist”

 

Möt utbildare -> Ytbehandlingsspecialisten: “Du får direkt ett kvitto på att du har gjort skillnad”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Emma Wahlström, emma.wahlstrom@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Grundläggande ytbehandlingsteknik, (4 veckor), 20 yhp

Under kursen får du en introduktion till yrkesrollen samt en grundläggande kunskap om arbete inom ytbehandling för att i rollen som ytbehandlingsspecialist kunna uttrycka och beskriva olika förbehandlingsmetoder, appliceringsmetoder och materialval. Du ska även kunna inse riskerna i arbete med härdplaster.

Materiallära, (3 veckor), 15 yhp

Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom materialval och om vilka krav som olika användningsområden ställer ur ett hållbarhetsperspektiv. Du lär dig om hur olika material torkar och påverkas av olika underlag samt om dess kemiska sammansättning och mikrostrukturer. Du ska kunna beskriva material, färgtyper, deras krav och användningsområden samt deras kemiska sammansättning och mikrostruktur. Kursen berör också ämnen som bindemedel, mjukgörare, lösnings- och spädningsmedel samt olika färgtypers miljöpåverkan.

Hållbara förbehandlingsmetoder, (5 veckor), 25 yhp

Kursen ger dig specialiserade kunskaper om alternativa blästermetoder och blästermaterial samt deras för och nackdelar. Vi går också igenom avfettning, rengöring och förbehandling med mekaniska metoder. Under kursen lär du dig hur man väljer rätt rengöring och blästermetod, med hänsyn till miljö och ekonomi samt att utföra kontroll av ytor före och efter blästring på ett systematiskt sätt.

Affärsmannaskap och kundbemötande, (3 veckor), 15 yhp

Kursen ger dig kunskap i hur du vårdar och utvecklar långsiktiga kundrelationer och om sambandet mellan kvalitet, kundnöjdhet och ekonomi. Du lär dig att möta kunden på ett förtroendegivande och affärsmässigt sätt, bedöma förutsättningar för uppdraget, skapa underlag för offert och återkoppla till kunden med givna förutsättningar. Vi går också igenom affärsmannaskapets förhållningssätt, attityder och värderingar samt interkulturell kompetens på arbetsplatsen.

Ritningsläsning och beräkning, (4 veckor), 20 yhp

Under kursen lär du dig att framställa och tolka olika typer av konstruktionsritningar. Vi går också igenom måttsättning, toleranser och passningar. Du får också öva på att utföra korrekta yt- och volymberäkningar genom konstruktionsritningar och teknisk dokumentation, på både engelska och svenska.

Avancerad Ytbehandlingsteknik, (7 veckor), 35 yhp

Kursen ger dig specialiserade kunskaper i korrosionslära och olika typer av rostskyddsbehandlingar. Du lär dig att bedöma förutsättningar samt föreslå och tillämpa rätt metod för yt- och rostskydd. Du ska också kunna appliceringsmetod och kunna utföra systematisk kvalitetskontroll av resultatet. Vi går också igenom ämnen som målningssystem, färgdatablad och säkerhetsdatablad, applicering av färg samt risker i samband med arbetsmoment.

Miljö, säkerhet och kvalitetskontroll, (4 veckor), 20 yhp

Under kursen går vi igenom systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljökraven på inre och yttre arbetsmiljö. Du lär dig att planera, leda och utföra arbetet efter gällande miljö- och säkerhetskrav. Kursen omfattar också de certifieringsutbildningar som krävs i branschen, de vanligaste kvalitetskraven, brandfarliga varor, personlig skyddsutrustning, farlighetsmärkning och bestämmelser. Vi går också igenom ämnen som kemikalier och hur de påverkar människor samt märkning, färgdatablad och säkerhetsdatablad.

Lärande i arbete, (10 veckor), 50 yhp
Examensarbete, (3 veckor), 15 yhp

Totalt: 215 YH-poäng (43 veckor)

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Att bli behörig med reell kompetens:

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Att studera ytbehandlingsspecialist på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en ytbehandlingsspecialist? 

Arbetet som ytbehandlingsspecialist är självständigt och omväxlande med arbetstillfällen i hela landet. Med ökat fokus på hållbarhet och klimat kommer du vara en viktig del i arbetet med att utveckla nya miljövänliga arbetsmetoder. Under utbildningen lär du dig att planera och genomföra förbehandlingar och utföra yt- och rostskyddsbehandlingar med hänsyn till miljö och kvalitet. Du förbereds för ett självständigt arbete där planering och resurssättning är en naturlig del.

 

Du blir utbildad och certifierad för att applicera ytbehandlingar på flera typer av material såsom metaller, trä, plast och betong. De ytbehandlingar du kommer utföra kan inkludera målning, beläggning och rostskydd. En del av arbetet är även att inspektera och utvärdera ytbehandlingar för att säkerställa kvaliteten på arbetet.

 

Om du är en person som gillar att vara aktiv, ta dig an nya utmaningar och inte är rädd för utmanande miljöer är denna utbildning något för dig.

 

Hur ser framtiden ut för en ytbehandlingsspecialist? 

Branschen välkomnar dig med öppna armar. Efterfrågan på ytbehandlingsspecialister är stor. Du kommer att vara väl förberedd inom många områden, förutom den teoretiska utbildningen så erbjuds du en mängd certifieringsutbildningar som öppnar vägen till nya arbeten.

 

I utbildningen ingår också en stor del LIA (Lärande i Arbete) på ett av företagen som står bakom utbildningen. De ger dig möjligheten att lära dig arbetet på en riktig arbetsplats och knyta viktiga kontakter. De flesta går dessutom direkt ut i jobb efter utbildningens slut. I samband med LIA kan det förekomma hos vissa företag att de har uppdrag hos kunder som kräver ett utdrag ur belastningsregistret. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på två terminer, 43 veckor totalt varav 10 veckor består av LIA (praktik) Du studerar hemifrån via din dator, uppkopplad med utbildaren och dina kurskamrater. I utbildningen ingår också fem fysiska träffar där man får prova på olika arbetsmoment, träffa företag och prova höghöjdsarbete. Under de fysiska träffarna sker även certifieringar vilket gör att träffarna är obligatoriska.  Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Inspiration

 

Möt ledningsgrupp -> “Flera av våra medarbetare har pluggat till Ytbehandlingsspecialist – utan att behöva ta tjänstledigt”

 

Möt tidigare studerande -> “Därför utbildar sig Beata till Ytbehandlingsspecialist”

 

Möt utbildare -> Ytbehandlingsspecialisten: “Du får direkt ett kvitto på att du har gjort skillnad”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Emma Wahlström, emma.wahlstrom@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Grundläggande ytbehandlingsteknik, (4 veckor), 20 yhp

Under kursen får du en introduktion till yrkesrollen samt en grundläggande kunskap om arbete inom ytbehandling för att i rollen som ytbehandlingsspecialist kunna uttrycka och beskriva olika förbehandlingsmetoder, appliceringsmetoder och materialval. Du ska även kunna inse riskerna i arbete med härdplaster.

Materiallära, (3 veckor), 15 yhp

Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom materialval och om vilka krav som olika användningsområden ställer ur ett hållbarhetsperspektiv. Du lär dig om hur olika material torkar och påverkas av olika underlag samt om dess kemiska sammansättning och mikrostrukturer. Du ska kunna beskriva material, färgtyper, deras krav och användningsområden samt deras kemiska sammansättning och mikrostruktur. Kursen berör också ämnen som bindemedel, mjukgörare, lösnings- och spädningsmedel samt olika färgtypers miljöpåverkan.

Hållbara förbehandlingsmetoder, (5 veckor), 25 yhp

Kursen ger dig specialiserade kunskaper om alternativa blästermetoder och blästermaterial samt deras för och nackdelar. Vi går också igenom avfettning, rengöring och förbehandling med mekaniska metoder. Under kursen lär du dig hur man väljer rätt rengöring och blästermetod, med hänsyn till miljö och ekonomi samt att utföra kontroll av ytor före och efter blästring på ett systematiskt sätt.

Affärsmannaskap och kundbemötande, (3 veckor), 15 yhp

Kursen ger dig kunskap i hur du vårdar och utvecklar långsiktiga kundrelationer och om sambandet mellan kvalitet, kundnöjdhet och ekonomi. Du lär dig att möta kunden på ett förtroendegivande och affärsmässigt sätt, bedöma förutsättningar för uppdraget, skapa underlag för offert och återkoppla till kunden med givna förutsättningar. Vi går också igenom affärsmannaskapets förhållningssätt, attityder och värderingar samt interkulturell kompetens på arbetsplatsen.

Ritningsläsning och beräkning, (4 veckor), 20 yhp

Under kursen lär du dig att framställa och tolka olika typer av konstruktionsritningar. Vi går också igenom måttsättning, toleranser och passningar. Du får också öva på att utföra korrekta yt- och volymberäkningar genom konstruktionsritningar och teknisk dokumentation, på både engelska och svenska.

Avancerad Ytbehandlingsteknik, (7 veckor), 35 yhp

Kursen ger dig specialiserade kunskaper i korrosionslära och olika typer av rostskyddsbehandlingar. Du lär dig att bedöma förutsättningar samt föreslå och tillämpa rätt metod för yt- och rostskydd. Du ska också kunna appliceringsmetod och kunna utföra systematisk kvalitetskontroll av resultatet. Vi går också igenom ämnen som målningssystem, färgdatablad och säkerhetsdatablad, applicering av färg samt risker i samband med arbetsmoment.

Miljö, säkerhet och kvalitetskontroll, (4 veckor), 20 yhp

Under kursen går vi igenom systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljökraven på inre och yttre arbetsmiljö. Du lär dig att planera, leda och utföra arbetet efter gällande miljö- och säkerhetskrav. Kursen omfattar också de certifieringsutbildningar som krävs i branschen, de vanligaste kvalitetskraven, brandfarliga varor, personlig skyddsutrustning, farlighetsmärkning och bestämmelser. Vi går också igenom ämnen som kemikalier och hur de påverkar människor samt märkning, färgdatablad och säkerhetsdatablad.

Lärande i arbete, (10 veckor), 50 yhp
Examensarbete, (3 veckor), 15 yhp

Totalt: 215 YH-poäng (43 veckor)

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Att bli behörig med reell kompetens:

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Att studera ytbehandlingsspecialist på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Ytbehandlingsspecialist

#Yt-och rostskyddsmålare

#Yt-och rostskyddsspecialist

Se fler utbildningar i

Trollhättan

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

 

 

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Ytbehandlingsspecialist

Längd : 215 YH-poäng, 1 år

Studieform : Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en ytbehandlingsspecialist? 

Arbetet som ytbehandlingsspecialist är självständigt och omväxlande med arbetstillfällen i hela landet. Med ökat fokus på hållbarhet och klimat kommer du vara en viktig del i arbetet med att utveckla nya miljövänliga arbetsmetoder. Under utbildningen lär du dig att planera och genomföra förbehandlingar och utföra yt- och rostskyddsbehandlingar med hänsyn till miljö och kvalitet. Du förbereds för ett självständigt arbete där planering och resurssättning är en naturlig del.

 

Du blir utbildad och certifierad för att applicera ytbehandlingar på flera typer av material såsom metaller, trä, plast och betong. De ytbehandlingar du kommer utföra kan inkludera målning, beläggning och rostskydd. En del av arbetet är även att inspektera och utvärdera ytbehandlingar för att säkerställa kvaliteten på arbetet.

 

Om du är en person som gillar att vara aktiv, ta dig an nya utmaningar och inte är rädd för utmanande miljöer är denna utbildning något för dig.

 

Hur ser framtiden ut för en ytbehandlingsspecialist? 

Branschen välkomnar dig med öppna armar. Efterfrågan på ytbehandlingsspecialister är stor. Du kommer att vara väl förberedd inom många områden, förutom den teoretiska utbildningen så erbjuds du en mängd certifieringsutbildningar som öppnar vägen till nya arbeten.

 

I utbildningen ingår också en stor del LIA (Lärande i Arbete) på ett av företagen som står bakom utbildningen. De ger dig möjligheten att lära dig arbetet på en riktig arbetsplats och knyta viktiga kontakter. De flesta går dessutom direkt ut i jobb efter utbildningens slut. I samband med LIA kan det förekomma hos vissa företag att de har uppdrag hos kunder som kräver ett utdrag ur belastningsregistret. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på två terminer, 43 veckor totalt varav 10 veckor består av LIA (praktik) Du studerar hemifrån via din dator, uppkopplad med utbildaren och dina kurskamrater. I utbildningen ingår också fem fysiska träffar där man får prova på olika arbetsmoment, träffa företag och prova höghöjdsarbete. Under de fysiska träffarna sker även certifieringar vilket gör att träffarna är obligatoriska.  Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Inspiration

 

Möt ledningsgrupp -> “Flera av våra medarbetare har pluggat till Ytbehandlingsspecialist – utan att behöva ta tjänstledigt”

 

Möt tidigare studerande -> “Därför utbildar sig Beata till Ytbehandlingsspecialist”

 

Möt utbildare -> Ytbehandlingsspecialisten: “Du får direkt ett kvitto på att du har gjort skillnad”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Emma Wahlström, emma.wahlstrom@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 215 YH-poäng (43 veckor)


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Att bli behörig med reell kompetens:

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Att studera ytbehandlingsspecialist på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.