Mina studier

Kort YH-Utbildning

Utveckling av Microservices med Spring Boot

Kort YH-Utbildning

Längd

60 YH-poäng, 12 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Utveckling av Microservices med Spring Boot

Kompetens inom Microservices och Spring Boot är en brist idag och efterfrågan ökar allt mer i takt med att fler och fler företag använder sig av teknikerna.

 

Fördelen med Microservices är att en sådan arkitektur gör det möjligt att skapa och leverera stora, komplexa applikationer som samtidigt är snabba, stabila och lätta att uppdatera och utveckla. Microservices är en arkitektur där mindre sammankopplade tjänster bygger upp en komplex applikation. Strukturen medför att det går att utveckla med korta utvecklingscykler samtidigt som olika ramverk kan användas för olika mikrotjänster. Fördelarna gör att tekniken används av allt fler företag, bland annat av väldigt stora företag och företag som arbetar med ständig utveckling av sina produkter. 

 

Spring och Spring Boot är ramverk som flitigt används för att skapa effektiva och snabba mikrotjänster i Java. I takt med att behovet att använda Microservices ökar, ökar också efterfrågan på kompetens inom Spring och Spring Boot. Allt för få besitter idag denna kompetens, något som både våra samarbetspartners och olika aktörer i branschen i stort vittnar om.

Kursen ger teoretiska och praktiska färdigheter inom utveckling av Microservices med hjälp av ramverken Spring och modulen Spring Boot.

 

Kursen börjar med en genomgång av grunderna i Microservices, vilka utmaningar och fördelar som finns samt vilka designmönster som är relevanta. Sedan följer en djupdykning i Spring/Spring Boot, vi går igenom lagring av data med hjälp av Spring Data, Hibernate och Java Persistence API samt utveckling av RESTful APIs. Kursen ger även en introduktion till Docker och Spring Cloud.

 

Efter kursen kommer du ha goda kunskaper och färdigheter för att självständigt, eller i team, kunna designa, implementera och underhålla komplexa robusta Microservices som bygger på Spring/Spring Boot.

  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering med Java

Alternativt

  • Högre studier inom området samt validering av motsvarande erfarenheter

Utbildningen genomförs lärarlett helt på distans, i ett format som möjliggör anpassning till individuella förutsättningar och att kunna arbeta parallellt.

 

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Utveckling av Microservices med Spring Boot

Kompetens inom Microservices och Spring Boot är en brist idag och efterfrågan ökar allt mer i takt med att fler och fler företag använder sig av teknikerna.

 

Fördelen med Microservices är att en sådan arkitektur gör det möjligt att skapa och leverera stora, komplexa applikationer som samtidigt är snabba, stabila och lätta att uppdatera och utveckla. Microservices är en arkitektur där mindre sammankopplade tjänster bygger upp en komplex applikation. Strukturen medför att det går att utveckla med korta utvecklingscykler samtidigt som olika ramverk kan användas för olika mikrotjänster. Fördelarna gör att tekniken används av allt fler företag, bland annat av väldigt stora företag och företag som arbetar med ständig utveckling av sina produkter. 

 

Spring och Spring Boot är ramverk som flitigt används för att skapa effektiva och snabba mikrotjänster i Java. I takt med att behovet att använda Microservices ökar, ökar också efterfrågan på kompetens inom Spring och Spring Boot. Allt för få besitter idag denna kompetens, något som både våra samarbetspartners och olika aktörer i branschen i stort vittnar om.

Innehåll

Kursen ger teoretiska och praktiska färdigheter inom utveckling av Microservices med hjälp av ramverken Spring och modulen Spring Boot.

 

Kursen börjar med en genomgång av grunderna i Microservices, vilka utmaningar och fördelar som finns samt vilka designmönster som är relevanta. Sedan följer en djupdykning i Spring/Spring Boot, vi går igenom lagring av data med hjälp av Spring Data, Hibernate och Java Persistence API samt utveckling av RESTful APIs. Kursen ger även en introduktion till Docker och Spring Cloud.

 

Efter kursen kommer du ha goda kunskaper och färdigheter för att självständigt, eller i team, kunna designa, implementera och underhålla komplexa robusta Microservices som bygger på Spring/Spring Boot.

Behörighet
  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering med Java

Alternativt

  • Högre studier inom området samt validering av motsvarande erfarenheter
Distans

Utbildningen genomförs lärarlett helt på distans, i ett format som möjliggör anpassning till individuella förutsättningar och att kunna arbeta parallellt.

 

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här