Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Utveckling av Microservices med Spring Boot

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Längd

60 YH-poäng, 12 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Utveckling av Microservices med Spring Boot

Microservices är en arkitektonisk stil som strukturerar samlade tjänster och möjliggör snabb, frekvent och pålitlig leverans av stora, komplexa applikationer. Det gör det, exempelvis, möjligt för en organisation att utveckla sin teknikstack och är en frekvent använd arkitektur i dagens programvaruutveckling. I utvecklingen av Microservices är ”Spring” och ”Spring Boot” ofta använda tekniker inom Java. Dessa ramverk är framtagna för att snabbt bygga Enterprise-applikationer med hjälp av programmeringsspråket Java. Kompetensen inom dessa ramverk efterfrågas alltmer i branschen och behovet växer då alltför få, än så länge, besitter denna kompetens något som både våra samarbetspartners och branschen i stort vittnar om i rapporter.

Kursens syfte är att den studerande ska få teoretiska och praktiska färdigheter i utveckling av Microservices med Spring Boot ramverk. Kursen börjar med att gå genom grunderna i Microservices, dess utmaningar och fördelar samt en genomgång av relevanta

designmönster. Kursens nästa steg är en djupdykning i Spring/Spring Boot inklusive lagring av data med hjälp av Spring Data, Hibernate och Java Persistence API samt utveckling av RESTful APIs. Kursen behandlar även en introduktion till Docker och Spring Cloud.

 

Efter kursen kommer du ha goda kunskaper och färdigheter för att självständigt, och i team, kunna designa, implementera och underhålla komplexa robusta Microservices som bygger på Spring/Spring Boot.

  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering med Java

Alternativt

  • Högre studier inom området samt validering av motsvarande erfarenheter

Utbildningen genomförs på distans på helfart med två fysiska träffar, i ett format som möjliggör anpassning till individuella förutsättningar och att kunna arbeta parallellt.

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Utveckling av Microservices med Spring Boot

Microservices är en arkitektonisk stil som strukturerar samlade tjänster och möjliggör snabb, frekvent och pålitlig leverans av stora, komplexa applikationer. Det gör det, exempelvis, möjligt för en organisation att utveckla sin teknikstack och är en frekvent använd arkitektur i dagens programvaruutveckling. I utvecklingen av Microservices är ”Spring” och ”Spring Boot” ofta använda tekniker inom Java. Dessa ramverk är framtagna för att snabbt bygga Enterprise-applikationer med hjälp av programmeringsspråket Java. Kompetensen inom dessa ramverk efterfrågas alltmer i branschen och behovet växer då alltför få, än så länge, besitter denna kompetens något som både våra samarbetspartners och branschen i stort vittnar om i rapporter.

Innehåll

Kursens syfte är att den studerande ska få teoretiska och praktiska färdigheter i utveckling av Microservices med Spring Boot ramverk. Kursen börjar med att gå genom grunderna i Microservices, dess utmaningar och fördelar samt en genomgång av relevanta

designmönster. Kursens nästa steg är en djupdykning i Spring/Spring Boot inklusive lagring av data med hjälp av Spring Data, Hibernate och Java Persistence API samt utveckling av RESTful APIs. Kursen behandlar även en introduktion till Docker och Spring Cloud.

 

Efter kursen kommer du ha goda kunskaper och färdigheter för att självständigt, och i team, kunna designa, implementera och underhålla komplexa robusta Microservices som bygger på Spring/Spring Boot.

Behörighet
  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering med Java

Alternativt

  • Högre studier inom området samt validering av motsvarande erfarenheter
Distans

Utbildningen genomförs på distans på helfart med två fysiska träffar, i ett format som möjliggör anpassning till individuella förutsättningar och att kunna arbeta parallellt.

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Se fler utbildningar i

Distans Ortsoberoende