Mina studier

YH-Flex

Trafiklärare YH-flex

YH-Flex

Längd

Individuellt

Studieform

YH-Flex

Studietakt

Egen takt

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en trafiklärare?

Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort.

Yrkesrollen som Trafiklärare är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där du jobbar med enskilda individer, det är därför viktigt att du är lyhörd och har en förmåga att kunna hantera olika människor och situationer. 

 

Hur ser framtiden ut för en trafiklärare? 

I branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa rätt kompetens.

 

Vad är YH-Flex?

YH-flex är till för personer som redan har omfattande yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen till socialpedagog. Det är ett nytt koncept som innebär en snabbare väg till examen. Utbildning på YH-flexplats genomförs i två delar – först en validering för tillgodoräknande och sedan komplettering med ett individuellt upplägg för att kunna nå examen.

 

Tack vare dina tidigare omfattande erfarenheter från studier eller bransch kommer du att nå examen snabbare. Resultatet är likvärdig kunskap och ett likvärdigt examensbevis som efter ordinarie utbildning. Eftersom utbildningen baseras på individuella studier kan det upplevas svårare och du som studerande behöver därför ha en hög motivation och ett eget driv för att lyckas. Du förväntas ta ett stort ansvar att strukturera upp sina studier för att nå examen på utsatt tid.

 

Din YH-Flex-utbildning genomförs i följande steg:

 • Kartläggning av kompetens
 • Bedömning av kompetens
 • Tillgodoräknande
 • Individuell studieplan
 • Individuell kompletterande utbildning
 • Examen

Utbildningens upplägg

Denna utbildning sker helt digitalt. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Du studerar individuellt och behöver därför ha en stor motivation för att tillgodose dig utbildningen.

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset med mikrofon avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta trafiklarare@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Arbetsmiljö och ansvar, 10 yhp

Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjälpen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på en trafikolycksplats.

Fordonssäkerhet och miljö, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Författningskunskap, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksamhet. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Lärande i arbete 1, 25 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafikskolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kundbemötande. Den studerande ska under handledning få kunskap om hur dokumentation av körkortstagares lektioner och prestationer går till.

Lärande i arbete 2, 50 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande och mål.
Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden.

I denna kurs är det tillåtet att den studerande genomför lektioner på egen hand när utbildningsanordnare och handledare i samråd bedömer att den studerande uppnått tillräcklig hög kunskap, färdighet och kompetens för att arbeta självständigt. Det självständiga arbetet sker dock fortfarande under handledares ansvar och ledning.

Trafikpsykologi, 35 yhp

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete, 23 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäkerheten.

Yrkespedagogik Trafiklärare 1, 25 yhp

Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stödjer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla utbildningsmaterial.

Yrkespedagogik Trafiklärare 2, 50 yhp

Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teoretiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsnedsättningar och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

Examensarbete, 12 yhp

Syftet med examensarbetet är att den studerande väljer ett projekt för att få tillfälle att fördjupa sig inom någon del som behandlats under utbildningens gång. Syftet är också att examensarbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbereda den studerande för fortsatt lärande efter examen som trafiklärare. Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frågeställning, samt söka och sammanställa relevanta källor som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning.

Totalt: 300 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande: 

 • B -körkort (under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

 

För att bli antagen till utbildningen krävs det att du uppfyller följande: 

 • Att du under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med förarbehörighet B.
 • Att du har vana och skickligt köra fordon av det slag som avses ovan
 • Kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser
 • För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet.

 

Körtest

För att bli behörig till utbildningen behöver du genomföra ett körtest. Körtestet tar ca 60 minuter och kostar 1200 kronor. Obs! Körtestet görs i manuellt växlad bil!

Inför körtestet ska du ladda ner nedanstående information och ta med det ifyllt till körtestet!

 

Information inför körtest

 

Du kan göra körtestet antingen hos någon av våra egna utbildare eller hos någon av de trafikskolor som vi samarbetar med. Ditt godkända körtest ska bifogas din ansökan till utbildningen.

 

 

Väljer du att göra körtestet hos oss mejlar du till trafiklarare@ya.se, du kan då välja att göra körtestet på någon av följande orter:

– Boden
– Borlänge
– Gävle
– Härnösand
– Linköping
– Luleå
– Norrköping
– Piteå
– Sundsvall
– Älvsbyn

 

 

Följande trafikskolor samarbetar vi med för genomförande av körtester. Kontakta trafikskolan direkt och boka en tid.

Roberts Trafikskola (Boden, Luleå, Piteå och Älsvbyn)
Trafikutbildarna i Arvidsjaur (Arvidsjaur)
Reveljens Trafikskola (Östersund)
Stenstans Trafikskola (Sundsvall)
M Trafikskola (Sundsvall)
Rudolfsons Trafikskola (Norrköping)
Helens för körkort (Norrköping)
Axelheds Förarutveckling (Norrköping)
Nässlanders Trafikskola (Ludvika)
Smedjebackens Nya Trafikskola (Smedjebacken)
Forssa Trafikskola (Borlänge)
Classes Trafikskola (Sandviken)
Driver Trafikutbildningar (Bollnäs)
Nyströms Trafikskola (Boden)
Lovéns Trafikskola (Sandviken)
– Haborns Konsult och utbildning (Grängesberg) kontaktas på Facebook
Waséns Trafikskola (Linköping)
Finnvedens Trafikskola (Värnamo)
Durgés Trafikskola (Göteborg)

Jannes Trafikskola (Kalix, Haparanda, Övertorneå)

Mårtenssons Trafikskola (Trelleborg, Kristianstad)  

 

 

 

 

Att bifoga i din ansökan

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande
 2. Godkänt betyg i kursen Svenska 2 / svenska som andraspråk 2 eller motsvarande
 3. B-körkort (fram och baksida)
 4. Körtestet 

OBS: Tänk på att du behöver uppfylla behörighetskraven under punkterna 1 – 3 ovan innan du bokar in ett körtest. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens (gäller inte Svenska 2/Svenska som andraspråk 2):

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar distansstudier

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska obligatoriska träffar per termin. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Utbildningens upplägg

Trafikläraryrket är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där man som lärare jobbar med enskilda individer. Det innefattar praktisk träning att kunna hålla teori i en lektionssal men även framför allt hur man i en övningsbil kan forma framtidens säkra förare.

Alla teoretiska lektioner som sker över distans är schemalagda varje vecka på dagtid och de praktiska lektionerna sker på träffarna i respektive studieort Norrköping, Luleå eller Borlänge. Utbildningen har 10 obligatoriska träffar på respektive studieort.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator, fast uppkoppling till internet samt webbkamera (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunens lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår 15 veckor ”Lärande i arbete” LIA på ett företag 35 tim/vecka. Du som studerande söker själv en LIA-plats i första hand, om du har svårt att finna en plats så hjälper vi på YrkesAkademin dig men vi kan inte garantera att det blir just i din hemkommun då LIA-platsen måste vara ett godkänt företag.

Beskrivning

Vad gör en trafiklärare?

Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort.

Yrkesrollen som Trafiklärare är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där du jobbar med enskilda individer, det är därför viktigt att du är lyhörd och har en förmåga att kunna hantera olika människor och situationer. 

 

Hur ser framtiden ut för en trafiklärare? 

I branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa rätt kompetens.

 

Vad är YH-Flex?

YH-flex är till för personer som redan har omfattande yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen till socialpedagog. Det är ett nytt koncept som innebär en snabbare väg till examen. Utbildning på YH-flexplats genomförs i två delar – först en validering för tillgodoräknande och sedan komplettering med ett individuellt upplägg för att kunna nå examen.

 

Tack vare dina tidigare omfattande erfarenheter från studier eller bransch kommer du att nå examen snabbare. Resultatet är likvärdig kunskap och ett likvärdigt examensbevis som efter ordinarie utbildning. Eftersom utbildningen baseras på individuella studier kan det upplevas svårare och du som studerande behöver därför ha en hög motivation och ett eget driv för att lyckas. Du förväntas ta ett stort ansvar att strukturera upp sina studier för att nå examen på utsatt tid.

 

Din YH-Flex-utbildning genomförs i följande steg:

 • Kartläggning av kompetens
 • Bedömning av kompetens
 • Tillgodoräknande
 • Individuell studieplan
 • Individuell kompletterande utbildning
 • Examen

Utbildningens upplägg

Denna utbildning sker helt digitalt. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Du studerar individuellt och behöver därför ha en stor motivation för att tillgodose dig utbildningen.

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset med mikrofon avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta trafiklarare@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Arbetsmiljö och ansvar, 10 yhp

Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjälpen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på en trafikolycksplats.

Fordonssäkerhet och miljö, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Författningskunskap, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksamhet. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Lärande i arbete 1, 25 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafikskolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kundbemötande. Den studerande ska under handledning få kunskap om hur dokumentation av körkortstagares lektioner och prestationer går till.

Lärande i arbete 2, 50 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande och mål.
Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden.

I denna kurs är det tillåtet att den studerande genomför lektioner på egen hand när utbildningsanordnare och handledare i samråd bedömer att den studerande uppnått tillräcklig hög kunskap, färdighet och kompetens för att arbeta självständigt. Det självständiga arbetet sker dock fortfarande under handledares ansvar och ledning.

Trafikpsykologi, 35 yhp

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete, 23 yhp

Kursen syftar till att ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäkerheten.

Yrkespedagogik Trafiklärare 1, 25 yhp

Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stödjer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla utbildningsmaterial.

Yrkespedagogik Trafiklärare 2, 50 yhp

Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teoretiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsnedsättningar och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

Examensarbete, 12 yhp

Syftet med examensarbetet är att den studerande väljer ett projekt för att få tillfälle att fördjupa sig inom någon del som behandlats under utbildningens gång. Syftet är också att examensarbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbereda den studerande för fortsatt lärande efter examen som trafiklärare. Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frågeställning, samt söka och sammanställa relevanta källor som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning.

Totalt: 300 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande: 

 • B -körkort (under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

 

För att bli antagen till utbildningen krävs det att du uppfyller följande: 

 • Att du under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med förarbehörighet B.
 • Att du har vana och skickligt köra fordon av det slag som avses ovan
 • Kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser
 • För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet.

 

Körtest

För att bli behörig till utbildningen behöver du genomföra ett körtest. Körtestet tar ca 60 minuter och kostar 1200 kronor. Obs! Körtestet görs i manuellt växlad bil!

Inför körtestet ska du ladda ner nedanstående information och ta med det ifyllt till körtestet!

 

Information inför körtest

 

Du kan göra körtestet antingen hos någon av våra egna utbildare eller hos någon av de trafikskolor som vi samarbetar med. Ditt godkända körtest ska bifogas din ansökan till utbildningen.

 

 

Väljer du att göra körtestet hos oss mejlar du till trafiklarare@ya.se, du kan då välja att göra körtestet på någon av följande orter:

– Boden
– Borlänge
– Gävle
– Härnösand
– Linköping
– Luleå
– Norrköping
– Piteå
– Sundsvall
– Älvsbyn

 

 

Följande trafikskolor samarbetar vi med för genomförande av körtester. Kontakta trafikskolan direkt och boka en tid.

Roberts Trafikskola (Boden, Luleå, Piteå och Älsvbyn)
Trafikutbildarna i Arvidsjaur (Arvidsjaur)
Reveljens Trafikskola (Östersund)
Stenstans Trafikskola (Sundsvall)
M Trafikskola (Sundsvall)
Rudolfsons Trafikskola (Norrköping)
Helens för körkort (Norrköping)
Axelheds Förarutveckling (Norrköping)
Nässlanders Trafikskola (Ludvika)
Smedjebackens Nya Trafikskola (Smedjebacken)
Forssa Trafikskola (Borlänge)
Classes Trafikskola (Sandviken)
Driver Trafikutbildningar (Bollnäs)
Nyströms Trafikskola (Boden)
Lovéns Trafikskola (Sandviken)
– Haborns Konsult och utbildning (Grängesberg) kontaktas på Facebook
Waséns Trafikskola (Linköping)
Finnvedens Trafikskola (Värnamo)
Durgés Trafikskola (Göteborg)

Jannes Trafikskola (Kalix, Haparanda, Övertorneå)

Mårtenssons Trafikskola (Trelleborg, Kristianstad)  

 

 

 

 

Att bifoga i din ansökan

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande
 2. Godkänt betyg i kursen Svenska 2 / svenska som andraspråk 2 eller motsvarande
 3. B-körkort (fram och baksida)
 4. Körtestet 

OBS: Tänk på att du behöver uppfylla behörighetskraven under punkterna 1 – 3 ovan innan du bokar in ett körtest. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens (gäller inte Svenska 2/Svenska som andraspråk 2):

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

Så här fungerar distansstudier

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska obligatoriska träffar per termin. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Utbildningens upplägg

Trafikläraryrket är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där man som lärare jobbar med enskilda individer. Det innefattar praktisk träning att kunna hålla teori i en lektionssal men även framför allt hur man i en övningsbil kan forma framtidens säkra förare.

Alla teoretiska lektioner som sker över distans är schemalagda varje vecka på dagtid och de praktiska lektionerna sker på träffarna i respektive studieort Norrköping, Luleå eller Borlänge. Utbildningen har 10 obligatoriska träffar på respektive studieort.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator, fast uppkoppling till internet samt webbkamera (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunens lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår 15 veckor ”Lärande i arbete” LIA på ett företag 35 tim/vecka. Du som studerande söker själv en LIA-plats i första hand, om du har svårt att finna en plats så hjälper vi på YrkesAkademin dig men vi kan inte garantera att det blir just i din hemkommun då LIA-platsen måste vara ett godkänt företag.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Välj ‘Ansök’ längre upp på sidan

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Se fler utbildningar i

Borlänge

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Trafiklärare YH-flex

Längd : Individuellt

Studieform : YH-Flex

Studietakt : Egen takt


Beskrivning

Vad gör en trafiklärare?

Som trafiklärare undervisar du elever som ska ta körkort för bland annat personbil. Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort.

Yrkesrollen som Trafiklärare är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där du jobbar med enskilda individer, det är därför viktigt att du är lyhörd och har en förmåga att kunna hantera olika människor och situationer. 

 

Hur ser framtiden ut för en trafiklärare? 

I branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa rätt kompetens.

 

Vad är YH-Flex?

YH-flex är till för personer som redan har omfattande yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen till socialpedagog. Det är ett nytt koncept som innebär en snabbare väg till examen. Utbildning på YH-flexplats genomförs i två delar – först en validering för tillgodoräknande och sedan komplettering med ett individuellt upplägg för att kunna nå examen.

 

Tack vare dina tidigare omfattande erfarenheter från studier eller bransch kommer du att nå examen snabbare. Resultatet är likvärdig kunskap och ett likvärdigt examensbevis som efter ordinarie utbildning. Eftersom utbildningen baseras på individuella studier kan det upplevas svårare och du som studerande behöver därför ha en hög motivation och ett eget driv för att lyckas. Du förväntas ta ett stort ansvar att strukturera upp sina studier för att nå examen på utsatt tid.

 

Din YH-Flex-utbildning genomförs i följande steg:

 • Kartläggning av kompetens
 • Bedömning av kompetens
 • Tillgodoräknande
 • Individuell studieplan
 • Individuell kompletterande utbildning
 • Examen

Utbildningens upplägg

Denna utbildning sker helt digitalt. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. Du studerar individuellt och behöver därför ha en stor motivation för att tillgodose dig utbildningen.

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset med mikrofon avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor?

Har du frågor om utbildningen? Kontakta trafiklarare@ya.se

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 300 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande: 

 • B -körkort (under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet)

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

 

För att bli antagen till utbildningen krävs det att du uppfyller följande: 

 • Att du under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med förarbehörighet B.
 • Att du har vana och skickligt köra fordon av det slag som avses ovan
 • Kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser
 • För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet.

 

Körtest

För att bli behörig till utbildningen behöver du genomföra ett körtest. Körtestet tar ca 60 minuter och kostar 1200 kronor. Obs! Körtestet görs i manuellt växlad bil!

Inför körtestet ska du ladda ner nedanstående information och ta med det ifyllt till körtestet!

 

Information inför körtest

 

Du kan göra körtestet antingen hos någon av våra egna utbildare eller hos någon av de trafikskolor som vi samarbetar med. Ditt godkända körtest ska bifogas din ansökan till utbildningen.

 

 

Väljer du att göra körtestet hos oss mejlar du till trafiklarare@ya.se, du kan då välja att göra körtestet på någon av följande orter:

– Boden
– Borlänge
– Gävle
– Härnösand
– Linköping
– Luleå
– Norrköping
– Piteå
– Sundsvall
– Älvsbyn

 

 

Följande trafikskolor samarbetar vi med för genomförande av körtester. Kontakta trafikskolan direkt och boka en tid.

Roberts Trafikskola (Boden, Luleå, Piteå och Älsvbyn)
Trafikutbildarna i Arvidsjaur (Arvidsjaur)
Reveljens Trafikskola (Östersund)
Stenstans Trafikskola (Sundsvall)
M Trafikskola (Sundsvall)
Rudolfsons Trafikskola (Norrköping)
Helens för körkort (Norrköping)
Axelheds Förarutveckling (Norrköping)
Nässlanders Trafikskola (Ludvika)
Smedjebackens Nya Trafikskola (Smedjebacken)
Forssa Trafikskola (Borlänge)
Classes Trafikskola (Sandviken)
Driver Trafikutbildningar (Bollnäs)
Nyströms Trafikskola (Boden)
Lovéns Trafikskola (Sandviken)
– Haborns Konsult och utbildning (Grängesberg) kontaktas på Facebook
Waséns Trafikskola (Linköping)
Finnvedens Trafikskola (Värnamo)
Durgés Trafikskola (Göteborg)

Jannes Trafikskola (Kalix, Haparanda, Övertorneå)

Mårtenssons Trafikskola (Trelleborg, Kristianstad)  

 

 

 

 

Att bifoga i din ansökan

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande
 2. Godkänt betyg i kursen Svenska 2 / svenska som andraspråk 2 eller motsvarande
 3. B-körkort (fram och baksida)
 4. Körtestet 

OBS: Tänk på att du behöver uppfylla behörighetskraven under punkterna 1 – 3 ovan innan du bokar in ett körtest. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens (gäller inte Svenska 2/Svenska som andraspråk 2):

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 


Distans

Så här fungerar distansstudier

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska obligatoriska träffar per termin. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Utbildningens upplägg

Trafikläraryrket är i stor utsträckning ett praktiskt hantverk där man som lärare jobbar med enskilda individer. Det innefattar praktisk träning att kunna hålla teori i en lektionssal men även framför allt hur man i en övningsbil kan forma framtidens säkra förare.

Alla teoretiska lektioner som sker över distans är schemalagda varje vecka på dagtid och de praktiska lektionerna sker på träffarna i respektive studieort Norrköping, Luleå eller Borlänge. Utbildningen har 10 obligatoriska träffar på respektive studieort.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator, fast uppkoppling till internet samt webbkamera (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunens lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår 15 veckor ”Lärande i arbete” LIA på ett företag 35 tim/vecka. Du som studerande söker själv en LIA-plats i första hand, om du har svårt att finna en plats så hjälper vi på YrkesAkademin dig men vi kan inte garantera att det blir just i din hemkommun då LIA-platsen måste vara ett godkänt företag.