Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

TRAC Turism- och Resekonsult

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en turism- och resekonsult?

Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper såväl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser inom Sverige samt internationellt. Försäljning, marknadsföring och förhandling är viktiga delar av yrket.

Yrkesrollen som turism- och resekonsult passar dig som brinner för service, är lösningsorienterad och som gillar att skapa nya affärsmöjligheter. Det är ett spännande och fartfyllt yrke, där en stor del av arbetsuppgifterna innebär att vara rådgivare och säljare av upplevelser genom digitala bokningssystem.

 

TRAC – Travel Academy 

TRAC står för Travel Academy och är ett registrerat varumärke ägt av SRF Svenska Resebyråföreningen. Syftet med TRAC – Travel Academy AB är att erbjuda resebranschens bästa yrkesutbildning för dig som vill arbeta som turism- och resekonsult. Varumärket får endast användas av kvalitetssäkrade utbildningsanordnare som godkänts av TRAC. 

I utbildningen kommer du att att lära dig om viktiga begrepp som DMC (Destination Management Company), GDS, IATA, OTA, MICE och SLA. Hållbarhet har ett stort fokus i utbildningen, där du kommer att få kunskap inom Travelife-certifieringar, CSR och digital teknik.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Kompetensbehovet är stort och resebranschen blickar framåt mot hållbara, lönsamma, säkra och trygga resor. Resebranschen är i en spännande förändringsfas som vi tillsammans följer med på. Kompetenta resekonsulter är efterfrågade och du kommer med hög sannolikhet att få arbete direkt efter avslutad utbildning. TRAC utbildningen ger dig kompetens för att arbeta hos en resebyrå eller researrangör. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara hos flygbolag, kryssningsfartyg, researrangör eller grupp- och konferensarrangörer.

 

Utbildningens upplägg

Efter avslutad utbildning får studenten en yrkeshögskoleexamen, samt ett TRAC-diplom. 

 

Utbildningen är på heltid, vilket innebär ca 40 timmar studier/vecka. Två gånger i veckan har vi onlineseminarier (2.5 tim/seminarium), men resterande studietid kan du förlägga på timmar som passar dig. Önskar du mer lärartid finns vi här för dig. Utbildningen är på 2 år och har 8 fysiska träffar i Uppsala, Helsingborg, Jönköping eller Umeå. Varje träff pågår under två heldagar. Under platsträffarna får vi chansen att träffas fysiskt, vilket är mycket uppskattat bland de studerande och här bjuder vi in gästföreläsare, har workshops och ni får möjlighet att lära känna representanterna ifrån vår ledningsgrupp. Utbildningen är CSN-berättigad.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att arbeta praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Inspireras av tidigare studerande

Artikel -> Därför valde Michael att bli Turism- och resekonsult

Artikel -> “Elin utbildade sig till turism- och resekonsult – “Oändliga möjligheter”

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Organisation och medarbetarskap, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om samspelet i en organisation och betydelsen av gott medarbetarskap i arbetet mot organisatoriska, hållbara mål och kundnytta. Kursen ger den studerande kunskap om olika företagskulturer och värdegrunder och dessutom hur man som medarbetare påverkar och påverkas av olika personligheter. Vidare handlar kursen om förändringsarbete och arbetsmiljö samt hur en organisation sätter samman arbetsteam med en bra gruppdynamik med hänsyn till mångfald och med fokus på kundnytta och lönsamhet. 

Bransch- och produktkunskap, 25 yhp

Den studerande ska genom kursen få en introduktion till resebranschens olika områden och kunskap om den mångfald av aktörer och produkter som förekommer, så att den studerande blir förberedd för möten med kunder och samarbetspartners.  Kursens syfte ska utveckla en förståelse för de faktorer som påverkar klimatsmart och hållbart resande och resekonsultens roll i sammanhanget. Den studerande ska även få kunskap om verksamheter inom turism och resebranschen samt om deras kundsegment och leveransform.

Resegeografi, destinations- och omvärldskunskap, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få kunskap om olika resvägar, vad destinationer erbjuder samt hålla sig uppdaterad på händelser i omvärlden som påverkar resandet. 

Syftet med kursen är att den studerande ska känna sig trygg i säljsituationen att erbjuda rätt resa till rätt kund genom gedigen destinations- och geografikunskap. Vidare ska den studerande förstå hur händelser i omvärlden kan påverka resandet och efterfrågan. 

IATA-kunskap, Amadeus och övriga bokningssystem, 45 yhp

Den studerade skall utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens i olika GDS:er. Främst inom Amadeus men även Sabre och Galileo för att självständigt kunna boka, omboka och avboka resor samt prissätta resetjänster enligt gällande regelverk enligt internationella regelverk (IATA) i de vanligast förekommande bokningsverktygen på marknaden

Hållbart resande med inriktning mot tåg, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få grundläggande kunskap om certifieringar, övriga hållbarhetsmärkningar samt förvaltningssystem för hållbarhet med inriktning mot resebranschen och besöksnäringen. Studerande ska få förståelse hur de globala målen kan kopplas samman med hållbar turismutveckling samt att kunna föreslå mer medvetna val för resenärer och turister/besökare. Syftet med kursen är att studerande ska ha kompetens och färdigheter för att initiera åtgärder som styr mot en hållbar utveckling främst i den verksamhet som den studerande kommer att vara verksam inom, men även övergripande i resebranschen och besöksnäringen. Den studerade skall utveckla färdigheter i att boka grundläggande i bokningssystem för tåg och kompetens i att förklara hur tågresandet inom Europa fungerar

Lärande i arbete 1, 60 yhp

Den studerande ska genom kursen koppla samman utbildningens teoretiska delar med praktiska arbetsuppgifter och därmed bli säker i sin utföranderoll. Den studerande ska få en förståelse för yrkesrollen, kunna realisera teorikunskaperna genom att utföra arbeten och moment under handledning, som är förknippade med arbetsuppgifter inom turism- och resebranschen. Den studerande ska även ha kompetens för att samarbeta i en arbetsgrupp och få kunskap om turism- och resebranschen, så som till exempel besöksnäringen, omvärlds- och destinationskunskap med ett hållbarhetsperspektiv.

Branschjuridik, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen få kunskap så att den studerandes försäljning och produktion av resor erbjuds på ett rättssäkert sätt. Syftet med kursen är att den studerande har kunskap om de delar av lagstiftningen som reglerar köp, avtal och ansvar inom turism- och resebranschen. Vidare färdigheter att använda och hänvisa till dessa lagstöd vid försäljning och reseproduktion eller reklamation.

Business English and Intercultural Communications, 15 yhp

Den studerande ska under kursen utveckla sin förmåga att kommunicera med engelsk terminologi från resebranschen samt få kunskap och färdigheter i att möta aktörer på en internationell marknad. Kursens syfte är att de studerande ska lära sig att kommunicera muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att läsa och förstå information inom yrkesområdet.

Sales, service- & travel management, 25 yhp

Den studerande ska genom kursen få en förståelse kring säljprocessens olika aspekter, där en behovsanalys stärker det personliga mötet och kundrelationen. Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap, färdigheter och kompetenser kring säljstyrande förhandlingsteknik av merförsäljning och bemötandet av olika målgrupper även inom inköpsprocessen, företags reseupphandling och kunskap om en resebyrås roll i denna process. Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om Travel Management, upphandling av resetjänster och resepolicys samt Den studerande ska också få kunskap och färdighet i kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av servicegarantier (SLA).

Social media and tourism e-commerce, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få en orientering kring planering av content marketing, för att öka frekvensen av försäljning via sociala medier eller via andra digitala plattformar och försäljningskanaler. Syftet med kursen är att få kunskaper till att bygga varumärke och sälja resedestinationer via kommunikation i sociala medier, via hemsida och e-postmarknadsföring.

Projektledning, event & reseproduktion, 35 yhp

Den studerande ska genom kursen få kunskaper i hur man paketerar resor från idé till färdig produkt utifrån kundens önskemål och självständigt kunna driva ett projekt från början till slut och få kunskap om villkor och former för ett projektarbete, samt hur ett projekt leds genom alla dess processer. Den studerande ska bli väl förtrogen med de verktyg som ständigt utvecklas, för att underlätta projektarbete. Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om projektarbete, projektledning och om projektledarens roll. Kursen behandlar också, projektet som arbetsform, initiering, förstudie, projektgruppen, planering, genomförande, att leda & arbeta i projekt, såväl som projektets resultat, avslut och effekter. Stor vikt läggs vid hållbara ledningssystem, hållbara event, kvalitet och miljö och hållbar destinationsutveckling kopplat till agenda2030. Syftet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta med reseproduktion och skräddarsydda arrangemang med branschens vedertagna projektmetodik.

Affärsekonomi & prissättning, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få ett affärsmässigt fokus och kunna hantera ekonomiska frågor i det dagliga arbetet. Syftet med kursen är att den studerande får kunskap, färdighet och kompetenser för att skapa, redovisa lönsamma affärer. arbeta med kundarvoden, nettopris, marginaler, påslag och resebranschens momssatser och skatter samt få inblick I “Revenue management” för att öka vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kundernas köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för en segmenterad prissättning.

Lärande i arbete 2, 60 yhp

Den studerande ska få kunskap om att koppla samman utbildningens teoretiska delar med praktiska arbetsuppgifter och att fördjupa den färdigheten i dess yrkesförfarande. Den studerande ska utveckla en yrkesidentitet i dess yrkesroll och ska bidraga till en fördjupad utveckling av yrkeskunskaper. LIA praktiken ska även ge en inblick i yrkeskulturen, företagandets grunder och organisation. Självständigt ha kompetens att kunna hantera olika former av researrangemang i en sälj eller kunddialog inom besöksnäringen och turistbranschen. Kursen ska även leda till kunskaper i marknadsföring, merförsäljning, CRM och administrativa system.

Examensarbete, 25 yhp

Den studerande ska identifiera, analysera och utveckla en förbättringsåtgärd inom turism- och resebranschen. Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens att utveckla, identifiera och analysera ett förbättringsområde eller ny tjänst inom turism- eller resebranschen i syfte att nå ökad lönsamhet för branschen. Den studerande ska relatera examensarbetet till utbildningens olika karaktärsområden.

Totalt: 400 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och svenska som andra språk 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Studera till resekonsult på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Vad gör en turism- och resekonsult?

Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper såväl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser inom Sverige samt internationellt. Försäljning, marknadsföring och förhandling är viktiga delar av yrket.

Yrkesrollen som turism- och resekonsult passar dig som brinner för service, är lösningsorienterad och som gillar att skapa nya affärsmöjligheter. Det är ett spännande och fartfyllt yrke, där en stor del av arbetsuppgifterna innebär att vara rådgivare och säljare av upplevelser genom digitala bokningssystem.

 

TRAC – Travel Academy 

TRAC står för Travel Academy och är ett registrerat varumärke ägt av SRF Svenska Resebyråföreningen. Syftet med TRAC – Travel Academy AB är att erbjuda resebranschens bästa yrkesutbildning för dig som vill arbeta som turism- och resekonsult. Varumärket får endast användas av kvalitetssäkrade utbildningsanordnare som godkänts av TRAC. 

I utbildningen kommer du att att lära dig om viktiga begrepp som DMC (Destination Management Company), GDS, IATA, OTA, MICE och SLA. Hållbarhet har ett stort fokus i utbildningen, där du kommer att få kunskap inom Travelife-certifieringar, CSR och digital teknik.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Kompetensbehovet är stort och resebranschen blickar framåt mot hållbara, lönsamma, säkra och trygga resor. Resebranschen är i en spännande förändringsfas som vi tillsammans följer med på. Kompetenta resekonsulter är efterfrågade och du kommer med hög sannolikhet att få arbete direkt efter avslutad utbildning. TRAC utbildningen ger dig kompetens för att arbeta hos en resebyrå eller researrangör. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara hos flygbolag, kryssningsfartyg, researrangör eller grupp- och konferensarrangörer.

 

Utbildningens upplägg

Efter avslutad utbildning får studenten en yrkeshögskoleexamen, samt ett TRAC-diplom. 

 

Utbildningen är på heltid, vilket innebär ca 40 timmar studier/vecka. Två gånger i veckan har vi onlineseminarier (2.5 tim/seminarium), men resterande studietid kan du förlägga på timmar som passar dig. Önskar du mer lärartid finns vi här för dig. Utbildningen är på 2 år och har 8 fysiska träffar i Uppsala, Helsingborg, Jönköping eller Umeå. Varje träff pågår under två heldagar. Under platsträffarna får vi chansen att träffas fysiskt, vilket är mycket uppskattat bland de studerande och här bjuder vi in gästföreläsare, har workshops och ni får möjlighet att lära känna representanterna ifrån vår ledningsgrupp. Utbildningen är CSN-berättigad.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att arbeta praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Inspireras av tidigare studerande

Artikel -> Därför valde Michael att bli Turism- och resekonsult

Artikel -> “Elin utbildade sig till turism- och resekonsult – “Oändliga möjligheter”

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Organisation och medarbetarskap, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om samspelet i en organisation och betydelsen av gott medarbetarskap i arbetet mot organisatoriska, hållbara mål och kundnytta. Kursen ger den studerande kunskap om olika företagskulturer och värdegrunder och dessutom hur man som medarbetare påverkar och påverkas av olika personligheter. Vidare handlar kursen om förändringsarbete och arbetsmiljö samt hur en organisation sätter samman arbetsteam med en bra gruppdynamik med hänsyn till mångfald och med fokus på kundnytta och lönsamhet. 

Bransch- och produktkunskap, 25 yhp

Den studerande ska genom kursen få en introduktion till resebranschens olika områden och kunskap om den mångfald av aktörer och produkter som förekommer, så att den studerande blir förberedd för möten med kunder och samarbetspartners.  Kursens syfte ska utveckla en förståelse för de faktorer som påverkar klimatsmart och hållbart resande och resekonsultens roll i sammanhanget. Den studerande ska även få kunskap om verksamheter inom turism och resebranschen samt om deras kundsegment och leveransform.

Resegeografi, destinations- och omvärldskunskap, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få kunskap om olika resvägar, vad destinationer erbjuder samt hålla sig uppdaterad på händelser i omvärlden som påverkar resandet. 

Syftet med kursen är att den studerande ska känna sig trygg i säljsituationen att erbjuda rätt resa till rätt kund genom gedigen destinations- och geografikunskap. Vidare ska den studerande förstå hur händelser i omvärlden kan påverka resandet och efterfrågan. 

IATA-kunskap, Amadeus och övriga bokningssystem, 45 yhp

Den studerade skall utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens i olika GDS:er. Främst inom Amadeus men även Sabre och Galileo för att självständigt kunna boka, omboka och avboka resor samt prissätta resetjänster enligt gällande regelverk enligt internationella regelverk (IATA) i de vanligast förekommande bokningsverktygen på marknaden

Hållbart resande med inriktning mot tåg, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få grundläggande kunskap om certifieringar, övriga hållbarhetsmärkningar samt förvaltningssystem för hållbarhet med inriktning mot resebranschen och besöksnäringen. Studerande ska få förståelse hur de globala målen kan kopplas samman med hållbar turismutveckling samt att kunna föreslå mer medvetna val för resenärer och turister/besökare. Syftet med kursen är att studerande ska ha kompetens och färdigheter för att initiera åtgärder som styr mot en hållbar utveckling främst i den verksamhet som den studerande kommer att vara verksam inom, men även övergripande i resebranschen och besöksnäringen. Den studerade skall utveckla färdigheter i att boka grundläggande i bokningssystem för tåg och kompetens i att förklara hur tågresandet inom Europa fungerar

Lärande i arbete 1, 60 yhp

Den studerande ska genom kursen koppla samman utbildningens teoretiska delar med praktiska arbetsuppgifter och därmed bli säker i sin utföranderoll. Den studerande ska få en förståelse för yrkesrollen, kunna realisera teorikunskaperna genom att utföra arbeten och moment under handledning, som är förknippade med arbetsuppgifter inom turism- och resebranschen. Den studerande ska även ha kompetens för att samarbeta i en arbetsgrupp och få kunskap om turism- och resebranschen, så som till exempel besöksnäringen, omvärlds- och destinationskunskap med ett hållbarhetsperspektiv.

Branschjuridik, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen få kunskap så att den studerandes försäljning och produktion av resor erbjuds på ett rättssäkert sätt. Syftet med kursen är att den studerande har kunskap om de delar av lagstiftningen som reglerar köp, avtal och ansvar inom turism- och resebranschen. Vidare färdigheter att använda och hänvisa till dessa lagstöd vid försäljning och reseproduktion eller reklamation.

Business English and Intercultural Communications, 15 yhp

Den studerande ska under kursen utveckla sin förmåga att kommunicera med engelsk terminologi från resebranschen samt få kunskap och färdigheter i att möta aktörer på en internationell marknad. Kursens syfte är att de studerande ska lära sig att kommunicera muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att läsa och förstå information inom yrkesområdet.

Sales, service- & travel management, 25 yhp

Den studerande ska genom kursen få en förståelse kring säljprocessens olika aspekter, där en behovsanalys stärker det personliga mötet och kundrelationen. Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap, färdigheter och kompetenser kring säljstyrande förhandlingsteknik av merförsäljning och bemötandet av olika målgrupper även inom inköpsprocessen, företags reseupphandling och kunskap om en resebyrås roll i denna process. Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om Travel Management, upphandling av resetjänster och resepolicys samt Den studerande ska också få kunskap och färdighet i kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av servicegarantier (SLA).

Social media and tourism e-commerce, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få en orientering kring planering av content marketing, för att öka frekvensen av försäljning via sociala medier eller via andra digitala plattformar och försäljningskanaler. Syftet med kursen är att få kunskaper till att bygga varumärke och sälja resedestinationer via kommunikation i sociala medier, via hemsida och e-postmarknadsföring.

Projektledning, event & reseproduktion, 35 yhp

Den studerande ska genom kursen få kunskaper i hur man paketerar resor från idé till färdig produkt utifrån kundens önskemål och självständigt kunna driva ett projekt från början till slut och få kunskap om villkor och former för ett projektarbete, samt hur ett projekt leds genom alla dess processer. Den studerande ska bli väl förtrogen med de verktyg som ständigt utvecklas, för att underlätta projektarbete. Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om projektarbete, projektledning och om projektledarens roll. Kursen behandlar också, projektet som arbetsform, initiering, förstudie, projektgruppen, planering, genomförande, att leda & arbeta i projekt, såväl som projektets resultat, avslut och effekter. Stor vikt läggs vid hållbara ledningssystem, hållbara event, kvalitet och miljö och hållbar destinationsutveckling kopplat till agenda2030. Syftet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta med reseproduktion och skräddarsydda arrangemang med branschens vedertagna projektmetodik.

Affärsekonomi & prissättning, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få ett affärsmässigt fokus och kunna hantera ekonomiska frågor i det dagliga arbetet. Syftet med kursen är att den studerande får kunskap, färdighet och kompetenser för att skapa, redovisa lönsamma affärer. arbeta med kundarvoden, nettopris, marginaler, påslag och resebranschens momssatser och skatter samt få inblick I “Revenue management” för att öka vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kundernas köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för en segmenterad prissättning.

Lärande i arbete 2, 60 yhp

Den studerande ska få kunskap om att koppla samman utbildningens teoretiska delar med praktiska arbetsuppgifter och att fördjupa den färdigheten i dess yrkesförfarande. Den studerande ska utveckla en yrkesidentitet i dess yrkesroll och ska bidraga till en fördjupad utveckling av yrkeskunskaper. LIA praktiken ska även ge en inblick i yrkeskulturen, företagandets grunder och organisation. Självständigt ha kompetens att kunna hantera olika former av researrangemang i en sälj eller kunddialog inom besöksnäringen och turistbranschen. Kursen ska även leda till kunskaper i marknadsföring, merförsäljning, CRM och administrativa system.

Examensarbete, 25 yhp

Den studerande ska identifiera, analysera och utveckla en förbättringsåtgärd inom turism- och resebranschen. Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap, färdighet och kompetens att utveckla, identifiera och analysera ett förbättringsområde eller ny tjänst inom turism- eller resebranschen i syfte att nå ökad lönsamhet för branschen. Den studerande ska relatera examensarbetet till utbildningens olika karaktärsområden.

Totalt: 400 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och svenska som andra språk 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Studera till resekonsult på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Resesäljare/konsult inom privat-, affärs-, grupp- och onlineresebyrå

#Project Manager MICE/DMC

#Sustainable Travel Advisor

Se fler utbildningar i

Jönköping/Helsingborg/UmeåUppsala

Alla kurser var relevanta och lärorika. Många av våra utbildare kom direkt från resebranschen vilket gav ett mervärde både i kunskap och engagemang. Jag genomförde min LIA hos en researrangör i Helsingborg och blev erbjuden fast tjänst direkt efter utbildningen.

Elin Landgren

Jag lärde mig allt jag behövde för att komma in i resemarknaden, i en bra miljö med likasinnade och trevliga människor.

Shahrukh Sheikh

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

TRAC Turism- och Resekonsult

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en turism- och resekonsult?

Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper såväl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser inom Sverige samt internationellt. Försäljning, marknadsföring och förhandling är viktiga delar av yrket.

Yrkesrollen som turism- och resekonsult passar dig som brinner för service, är lösningsorienterad och som gillar att skapa nya affärsmöjligheter. Det är ett spännande och fartfyllt yrke, där en stor del av arbetsuppgifterna innebär att vara rådgivare och säljare av upplevelser genom digitala bokningssystem.

 

TRAC – Travel Academy 

TRAC står för Travel Academy och är ett registrerat varumärke ägt av SRF Svenska Resebyråföreningen. Syftet med TRAC – Travel Academy AB är att erbjuda resebranschens bästa yrkesutbildning för dig som vill arbeta som turism- och resekonsult. Varumärket får endast användas av kvalitetssäkrade utbildningsanordnare som godkänts av TRAC. 

I utbildningen kommer du att att lära dig om viktiga begrepp som DMC (Destination Management Company), GDS, IATA, OTA, MICE och SLA. Hållbarhet har ett stort fokus i utbildningen, där du kommer att få kunskap inom Travelife-certifieringar, CSR och digital teknik.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Kompetensbehovet är stort och resebranschen blickar framåt mot hållbara, lönsamma, säkra och trygga resor. Resebranschen är i en spännande förändringsfas som vi tillsammans följer med på. Kompetenta resekonsulter är efterfrågade och du kommer med hög sannolikhet att få arbete direkt efter avslutad utbildning. TRAC utbildningen ger dig kompetens för att arbeta hos en resebyrå eller researrangör. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara hos flygbolag, kryssningsfartyg, researrangör eller grupp- och konferensarrangörer.

 

Utbildningens upplägg

Efter avslutad utbildning får studenten en yrkeshögskoleexamen, samt ett TRAC-diplom. 

 

Utbildningen är på heltid, vilket innebär ca 40 timmar studier/vecka. Två gånger i veckan har vi onlineseminarier (2.5 tim/seminarium), men resterande studietid kan du förlägga på timmar som passar dig. Önskar du mer lärartid finns vi här för dig. Utbildningen är på 2 år och har 8 fysiska träffar i Uppsala, Helsingborg, Jönköping eller Umeå. Varje träff pågår under två heldagar. Under platsträffarna får vi chansen att träffas fysiskt, vilket är mycket uppskattat bland de studerande och här bjuder vi in gästföreläsare, har workshops och ni får möjlighet att lära känna representanterna ifrån vår ledningsgrupp. Utbildningen är CSN-berättigad.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att arbeta praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Inspireras av tidigare studerande

Artikel -> Därför valde Michael att bli Turism- och resekonsult

Artikel -> “Elin utbildade sig till turism- och resekonsult – “Oändliga möjligheter”

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och svenska som andra språk 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Studera till resekonsult på distans

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.