Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

TRAC Turism- och resekonsult distans i Uppsala

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

TRAC är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning (400p) som ger kompetens för att arbeta hos en resebyrå eller researrangör. Syftet med TRAC – Travel Academy AB är att erbjuda resebranschens bästa yrkesutbildning för dig som vill arbeta som turism- och resekonsult.

 

Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser.  Utbildningen ger den kompetens som branschen efterfrågar och merparten av studenterna får arbete direkt efter avslutad utbildning.

 

DMC (Destination Management Company) GDS, IATA , OTA, MICE och SLA är begrepp du kommer att lära dig. Hållbarhet med Travellife certifieringar, digital teknik, CSR och e- commerce är andra kunskaper du får i utbildningen.

 

En stor del av arbetet som turism- och resekonsult innebär också att arbeta som rådgivare och säljare av upplevelser med stöd i moderna bokningssystem. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara på resebyråe, hos flygbolag, hos grupp- och konferensresearrangörer eller researrangörer.

 

Jobbmöjligheter

Kompetensbehovet är stort och resebranschen blickar framåt mot hållbara, lönsamma, säkra och trygga resor. Resebranschen är i en spännande förändringsfas som vi följer tillsammans med och för branschen.

 

Utbildningens upplägg

Efter avslutad utbildning får studenten en yrkeshögskoleexamen, samt även ett TRAC-diplom. Varumärket TRAC får användas av de utbildningsanordnare/skolor som styrelsen i TRAC har kvalitetssäkrat och godkänt. Utbildningen är utformad av resebranschen och SRF är huvudägare. 

 

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är seminarier online två dagar i veckan i 2,5 timme/seminarie, och ytterligare frivillig lärartid om du vill ha direktkontakt med utbildaren. Under utbildningens 2 år är det 8 fysiska träffar och varje träff är 2 dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Organisation och medarbetarskap, 15 yhp
Bransch- och produktkunskap, 25 yhp
Resegeografi, destinations- och omvärldskunskap, 20 yhp
Hållbar turismutveckling och certifieringar, 15 yhp
IATA kunskap, Amadeus och övriga bokningssystem, 40 yhp
Tåg, charter och branschrelaterade system,10 yhp
Branschjuridik, 15 yhp
Business English and Intercultural Communications, 15 yhp
Affärsekonomi, 10 yhp
Prissättning och Revenue management, 10 yhp
Service- och Travel Management, 15 yhp
Reseproduktion och paketering, 25 yhp
Projektledning och Event Management, 10 yhp
Sales and Marketing Communications, 15 yhp
Tourism e-commerce and content marketing, 15 yhp
Lärande i arbete 1, 60 yhp
Lärande i arbete 2, 60 yhp
Examensarbete 25, yhp

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och svenska som andra språk 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, men även i utlandet genom ett speciellt projekt, Erasmus+.YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

TRAC är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning (400p) som ger kompetens för att arbeta hos en resebyrå eller researrangör. Syftet med TRAC – Travel Academy AB är att erbjuda resebranschens bästa yrkesutbildning för dig som vill arbeta som turism- och resekonsult.

 

Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser.  Utbildningen ger den kompetens som branschen efterfrågar och merparten av studenterna får arbete direkt efter avslutad utbildning.

 

DMC (Destination Management Company) GDS, IATA , OTA, MICE och SLA är begrepp du kommer att lära dig. Hållbarhet med Travellife certifieringar, digital teknik, CSR och e- commerce är andra kunskaper du får i utbildningen.

 

En stor del av arbetet som turism- och resekonsult innebär också att arbeta som rådgivare och säljare av upplevelser med stöd i moderna bokningssystem. Din framtida arbetsplats kan bland annat vara på resebyråe, hos flygbolag, hos grupp- och konferensresearrangörer eller researrangörer.

 

Jobbmöjligheter

Kompetensbehovet är stort och resebranschen blickar framåt mot hållbara, lönsamma, säkra och trygga resor. Resebranschen är i en spännande förändringsfas som vi följer tillsammans med och för branschen.

 

Utbildningens upplägg

Efter avslutad utbildning får studenten en yrkeshögskoleexamen, samt även ett TRAC-diplom. Varumärket TRAC får användas av de utbildningsanordnare/skolor som styrelsen i TRAC har kvalitetssäkrat och godkänt. Utbildningen är utformad av resebranschen och SRF är huvudägare. 

 

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är seminarier online två dagar i veckan i 2,5 timme/seminarie, och ytterligare frivillig lärartid om du vill ha direktkontakt med utbildaren. Under utbildningens 2 år är det 8 fysiska träffar och varje träff är 2 dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Organisation och medarbetarskap, 15 yhp
Bransch- och produktkunskap, 25 yhp
Resegeografi, destinations- och omvärldskunskap, 20 yhp
Hållbar turismutveckling och certifieringar, 15 yhp
IATA kunskap, Amadeus och övriga bokningssystem, 40 yhp
Tåg, charter och branschrelaterade system,10 yhp
Branschjuridik, 15 yhp
Business English and Intercultural Communications, 15 yhp
Affärsekonomi, 10 yhp
Prissättning och Revenue management, 10 yhp
Service- och Travel Management, 15 yhp
Reseproduktion och paketering, 25 yhp
Projektledning och Event Management, 10 yhp
Sales and Marketing Communications, 15 yhp
Tourism e-commerce and content marketing, 15 yhp
Lärande i arbete 1, 60 yhp
Lärande i arbete 2, 60 yhp
Examensarbete 25, yhp
Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6
 • Svenska 2 och svenska som andra språk 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, men även i utlandet genom ett speciellt projekt, Erasmus+.YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Resesäljare/konsult inom privat-, affärs-, grupp- och onlineresebyrå

#Incoming Tourist and Travel agent

#Online travel support/Customer service agent

#Project Manager MICE/DMC

#Reseproducent specialistresearrangörer, grupp-, konferens-, möten och evenemangsföretag

#Sustainable Travel Advisor

Se fler utbildningar i

Uppsala

Det bästa med utbildningen är att den ligger nära arbetslivet och är anpassat efter vilka kunskaper som krävs på dagens arbetsmarknad. Jag gjorde min andra praktikperiod på Nordic Light Hotel, ett designhotell mitt i Stockholm. Redan under praktiken fick jag anställning och jobbade sedan parallellt med studierna.

Fredrik Berglund

Jag tycker utbildningen var väldigt bra och jag hade riktigt kul under de två åren som jag studerade. Läraren var mycket erfaren och de tre praktikperioderna har hjälpt mig oerhört mycket för att komma in på arbetsmarknaden.  Jag fick jobb som en ”global hostess” för Volvo Ocean Race och fick chansen att resa runt hela världen.

Tia

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.