Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Tekniker tunga maskiner och fordon distans

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 7 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Tekniker tunga maskiner och fordon

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av tunga maskiner- och fordon inom många olika branscher. En del av arbetet innebär att arbeta med ny teknik. Arbetet erbjuder mångsidiga utmaningar och är för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att självständigt arbeta med komplexa komponenter inom el/elektronik, mekaniska och hydrauliska system på maskiner och fordon. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att felsöka, analysera, diagnostisera och att praktiskt arbeta med fordon. Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon. Din arbetsplats kommer att vara på en verkstad samt ute på fält.

 

Jobbmöjligheter

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat servicetekniker för stora maskiner och fordon, verkstadstekniker, fälttekniker och fordonstekniker. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Detta är en bred utbildning vilket på sikt kan öppna upp för andra arbetsuppgifter inom branschen. Det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. Efter några års arbetslivserfarenhet kan för rätt person möjligheter öppnas upp för även andra yrkesroller inom branschen så som reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. KLICKA HÄR för att läsa mer om framtidsutsikter och lönenivå.

 

LIA – Lärande i arbete

I utbildningen ingår två praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU projekt Erasmus +. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går och vi ansvarar för att alla studerande erbjuds en plats.

 

Saknar du behörighet?

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen genomförs under perioden 30 maj – 23 juni 2022 och genomförs på distans med en fysisk träff på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 

Har du frågor om utbildningen i Göteborg eller Gällivare? Kontakta cathrine.dansjo@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Vidare inspiration för dig som vill veta mer om utbildningen:

 

“De kan krossa en personbil utan att ens märka det”

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

Tunga maskiner och fordon – 20 poäng

Under kursen går vi igenom huvudkomponenterna i tunga maskiner och fordon, deras funktion, uppbyggnad och hur de samverkar. Du lär dig om olika konstruktioner, deras specifika prestanda och förutsättningar, vilket typ av reparationer och service som är vanligast förekommande och hur detta genomförs och dokumenteras. Du ska kunna utläsa manualer på svenska och engelska, förstå funktioner hos diagnosverktyg och utföra enklare felsökning, servicearbeten och reparationer.

Dieselmotorer och drivlinor – 20 poäng

Kursen berör dieselmotorers uppbyggnad och arbetssätt och ger grundläggande kunskap om bränslesystemets uppbyggnad och funktion. Du lär dig också om drivlinors uppbyggnad och funktion hos tunga maskiner och fordon. Efter avslutad kurs ska du kunna felsöka, åtgärda och förebygga driftsstörningar på dieselmotorer och drivlinor.

Hydraulik och pneumatik – 25 poäng

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hydraulik- och pneumatikanläggningars uppbyggnad, funktion, användningsområden samt den elektronik som styr dem. Du får insikt i hur arbete på hydrauliska och pneumatiska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av scheman, kunna felsöka och serva hydrauliska och pneumatiska system samt hantera och välja rätt smörjmedel i olika system.

Arbetsmiljö och säkerhet – 10 poäng

Under kursen lär du dig att utföra arbetsuppgifter på ett säkert, ergonomiskt och riskförebyggande sätt och får insikt i hur ett kvalitetsmedvetet arbetssätt kan spara resurser för arbetsgivare och kund. Du lär dig att hantera olika ämnen på ett säkert och miljömedvetet sätt och får kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhållsarbete på tunga maskiner och fordon.

Service och underhåll på tunga maskiner och fordon – 25 poäng

Kursen ger dig ingående kunskaper om det löpande service- och underhållsarbetet på tunga maskiner och fordon. Under kursen går vi igenom service- och underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet och ekonomi, samt skillnader mellan förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Vi berör de mät- och diagnosverktyg samt programvara som är mest frekvent använda inom branschen för systematisk felsökning och löpande service och underhåll.

Klimatanläggning AC – 5 poäng

Kursen ger dig en introduktion till till funktionen hos klimatanläggningarkategori 5. Kursen ger dig kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du får också förståelse för kylprocessen i en AC och lärt sig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

LIA Lärande i arbete 1 – 50 poäng

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Elsystem, elektronik och digitala styrsystem – 30 poäng

Kursen ger dig övergripande kunskaper om tunga maskiners elsystem, elektronik och digitala styr- och övervakningssystem samt den mjukvara som styr dessa. Du lär dig att felsöka och diagnosticera fel i elsystem och elektroniska styrsystem, såsom drivsystem, bromsar, hastighetsreglering och säkerhetssystem. Du ska också kunna åtgärda fel på färdskrivare, infotainmentutrustning och telematikövervakning.

Introduktion till el/elhybridfordon – 20 poäng

Kursen ger dig en introduktion till olika typer av el- och elhybridfordon och dess drivlinor, och du lär dig för- och nackdelar med fordonens konstruktion och miljöpåverkan. Kursen berör också olika batterityper och de kemiska faror som batteridrift kan innebära. Du får kunskap om branschens aktörer och gällande lagstiftning samt om hur du arbetar riskfritt med el- och elhybridfordon.

Teknisk dokumentation och kundbemötande – 10 poäng

Du lär dig att ta del av och själv upprätta teknisk dokumentation, och får insikt i de verktyg som finns för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Vi går igenom hur man dokumenterar processen av service och underhållsarbete samt några av de digitala verktyg som kan användas. Du lär dig också att kommunicera affärsmässigt på svenska och engelska samt förklara tekniska begrepp på ett pedagogiskt sätt beroende på mottagarens kunskapsnivå.

LIA Lärande i arbete 2 – 70 poäng

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete – 15 poäng

Totalt: 300 poäng

Klicka på varje kurs för att läsa mer om den.

 

Grundläggande behörighet:

 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Fordonsteknik- introduktion 200 p eller motsvarande kunskap

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

 

Utbildningen genomförs under perioden 30 maj – 23 juni 2022 och genomförs på distans med en fysisk träff på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Reell kompetens

 

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går. Vi ansvarar också för att alla studerande erbjuds en plats men vi kan inte garantera att det i så fall blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Tekniker tunga maskiner och fordon

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av tunga maskiner- och fordon inom många olika branscher. En del av arbetet innebär att arbeta med ny teknik. Arbetet erbjuder mångsidiga utmaningar och är för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att självständigt arbeta med komplexa komponenter inom el/elektronik, mekaniska och hydrauliska system på maskiner och fordon. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att felsöka, analysera, diagnostisera och att praktiskt arbeta med fordon. Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon. Din arbetsplats kommer att vara på en verkstad samt ute på fält.

 

Jobbmöjligheter

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat servicetekniker för stora maskiner och fordon, verkstadstekniker, fälttekniker och fordonstekniker. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Detta är en bred utbildning vilket på sikt kan öppna upp för andra arbetsuppgifter inom branschen. Det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. Efter några års arbetslivserfarenhet kan för rätt person möjligheter öppnas upp för även andra yrkesroller inom branschen så som reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. KLICKA HÄR för att läsa mer om framtidsutsikter och lönenivå.

 

LIA – Lärande i arbete

I utbildningen ingår två praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU projekt Erasmus +. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går och vi ansvarar för att alla studerande erbjuds en plats.

 

Saknar du behörighet?

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen genomförs under perioden 30 maj – 23 juni 2022 och genomförs på distans med en fysisk träff på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 

Har du frågor om utbildningen i Göteborg eller Gällivare? Kontakta cathrine.dansjo@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Vidare inspiration för dig som vill veta mer om utbildningen:

 

“De kan krossa en personbil utan att ens märka det”

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

Innehåll
Tunga maskiner och fordon – 20 poäng

Under kursen går vi igenom huvudkomponenterna i tunga maskiner och fordon, deras funktion, uppbyggnad och hur de samverkar. Du lär dig om olika konstruktioner, deras specifika prestanda och förutsättningar, vilket typ av reparationer och service som är vanligast förekommande och hur detta genomförs och dokumenteras. Du ska kunna utläsa manualer på svenska och engelska, förstå funktioner hos diagnosverktyg och utföra enklare felsökning, servicearbeten och reparationer.

Dieselmotorer och drivlinor – 20 poäng

Kursen berör dieselmotorers uppbyggnad och arbetssätt och ger grundläggande kunskap om bränslesystemets uppbyggnad och funktion. Du lär dig också om drivlinors uppbyggnad och funktion hos tunga maskiner och fordon. Efter avslutad kurs ska du kunna felsöka, åtgärda och förebygga driftsstörningar på dieselmotorer och drivlinor.

Hydraulik och pneumatik – 25 poäng

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hydraulik- och pneumatikanläggningars uppbyggnad, funktion, användningsområden samt den elektronik som styr dem. Du får insikt i hur arbete på hydrauliska och pneumatiska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av scheman, kunna felsöka och serva hydrauliska och pneumatiska system samt hantera och välja rätt smörjmedel i olika system.

Arbetsmiljö och säkerhet – 10 poäng

Under kursen lär du dig att utföra arbetsuppgifter på ett säkert, ergonomiskt och riskförebyggande sätt och får insikt i hur ett kvalitetsmedvetet arbetssätt kan spara resurser för arbetsgivare och kund. Du lär dig att hantera olika ämnen på ett säkert och miljömedvetet sätt och får kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhållsarbete på tunga maskiner och fordon.

Service och underhåll på tunga maskiner och fordon – 25 poäng

Kursen ger dig ingående kunskaper om det löpande service- och underhållsarbetet på tunga maskiner och fordon. Under kursen går vi igenom service- och underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet och ekonomi, samt skillnader mellan förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Vi berör de mät- och diagnosverktyg samt programvara som är mest frekvent använda inom branschen för systematisk felsökning och löpande service och underhåll.

Klimatanläggning AC – 5 poäng

Kursen ger dig en introduktion till till funktionen hos klimatanläggningarkategori 5. Kursen ger dig kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du får också förståelse för kylprocessen i en AC och lärt sig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

LIA Lärande i arbete 1 – 50 poäng

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Elsystem, elektronik och digitala styrsystem – 30 poäng

Kursen ger dig övergripande kunskaper om tunga maskiners elsystem, elektronik och digitala styr- och övervakningssystem samt den mjukvara som styr dessa. Du lär dig att felsöka och diagnosticera fel i elsystem och elektroniska styrsystem, såsom drivsystem, bromsar, hastighetsreglering och säkerhetssystem. Du ska också kunna åtgärda fel på färdskrivare, infotainmentutrustning och telematikövervakning.

Introduktion till el/elhybridfordon – 20 poäng

Kursen ger dig en introduktion till olika typer av el- och elhybridfordon och dess drivlinor, och du lär dig för- och nackdelar med fordonens konstruktion och miljöpåverkan. Kursen berör också olika batterityper och de kemiska faror som batteridrift kan innebära. Du får kunskap om branschens aktörer och gällande lagstiftning samt om hur du arbetar riskfritt med el- och elhybridfordon.

Teknisk dokumentation och kundbemötande – 10 poäng

Du lär dig att ta del av och själv upprätta teknisk dokumentation, och får insikt i de verktyg som finns för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Vi går igenom hur man dokumenterar processen av service och underhållsarbete samt några av de digitala verktyg som kan användas. Du lär dig också att kommunicera affärsmässigt på svenska och engelska samt förklara tekniska begrepp på ett pedagogiskt sätt beroende på mottagarens kunskapsnivå.

LIA Lärande i arbete 2 – 70 poäng

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete – 15 poäng

Totalt: 300 poäng

Klicka på varje kurs för att läsa mer om den.

Behörighet

 

Grundläggande behörighet:

 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Fordonsteknik- introduktion 200 p eller motsvarande kunskap

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

 

Utbildningen genomförs under perioden 30 maj – 23 juni 2022 och genomförs på distans med en fysisk träff på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Reell kompetens

 

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går. Vi ansvarar också för att alla studerande erbjuds en plats men vi kan inte garantera att det i så fall blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Tekniker tunga maskiner/fordon

#Fälttekniker/Fältservicetekniker

#Servicetekniker för entreprenadmaskiner/jordbruksmaskiner/skogsmaskiner

#Fordonstekniker

#Mekaniker/Tungmekaniker

#Reparatör/Montör tunga fordon

Se fler utbildningar i

GällivareGöteborg

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.