Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Tekniker tunga maskiner och fordon

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 5-6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en tekniker för tunga maskiner och fordon?

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med underhåll, reparation och felsökning av olika typer av tunga maskiner och fordon. Du kommer utföra regelbundet underhåll och service på maskiner och fordon för att säkerställa att de fungerar korrekt.  

 

Som tekniker för tunga maskiner och fordon handlar vardagen mycket om att ställa diagnos och lösa problem. Inte sällan handlar det om stora maskiner där tiden är av vikt eftersom produktionen är beroende av utrustningen. Där blir dina specialistkunskaper som tekniker otroligt värdefulla precis som din nyfikenhet och förmåga att förstå hur allt hänger samman: Vad är det som inte fungerar och vad behöver göras? Här har du möjlighet att jobba både med kontinuerligt underhåll och service och förebyggande arbete, likväl som felsökning och reparationer. Som tekniker för tunga maskiner och fordon kommer din arbetsplats att vara på en verkstad eller ute på fältet, där du arbetar inom både befintlig och ny teknik.

 

För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon. Det här mångsidiga arbetet är perfekt för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att arbeta självständigt.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Utbildningen är bred och det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. 

 

Dina möjliga arbetsroller kan vara:

 

 • Servicetekniker 
 • Verkstadstekniker
 • Fälttekniker
 • Fordonstekniker

 

Efter några års arbetslivserfarenhet kan du också gå vidare i andra yrkesroller inom branschen såsom reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. 

 

Läs vår artikel om framtidsutsikter och lönenivå:

 

Mer om framtidsutsikter & lönenivå

 

 

Inspiration

 

Möt tidigare studerande -> “Det är ju mekaniker jag ska bli!”

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid med föreläsningar några dagar i veckan och 2-3h/gång. Dessa föreläsningar spelas även in och streamas. Det är ca fem obligatoriska fysiska träffar på studieorterna under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakta utbildningsledare Cathrine Dånsjö om du har frågor om utbildningen: cathrine.dansjo@ya.se

Telefon: 0723934602.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Tunga maskiner och fordon, 20 yhp

Under kursen går vi igenom huvudkomponenterna i tunga maskiner och fordon, deras funktion, uppbyggnad och hur de samverkar. Du lär dig om olika konstruktioner, deras specifika prestanda och förutsättningar, vilket typ av reparationer och service som är vanligast förekommande och hur detta genomförs och dokumenteras. Du ska kunna utläsa manualer på svenska och engelska, förstå funktioner hos diagnosverktyg och utföra enklare felsökning, servicearbeten och reparationer.

Dieselmotorer och drivlinor, 20 yhp

Kursen berör dieselmotorers uppbyggnad och arbetssätt och ger grundläggande kunskap om bränslesystemets uppbyggnad och funktion. Du lär dig också om drivlinors uppbyggnad och funktion hos tunga maskiner och fordon. Efter avslutad kurs ska du kunna felsöka, åtgärda och förebygga driftsstörningar på dieselmotorer och drivlinor.

Hydraulik och pneumatik, 25 yhp
Ledig plats

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hydraulik- och pneumatikanläggningars uppbyggnad, funktion, användningsområden samt den elektronik som styr dem. Du får insikt i hur arbete på hydrauliska och pneumatiska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av scheman, kunna felsöka och serva hydrauliska och pneumatiska system samt hantera och välja rätt smörjmedel i olika system.

Sök ledig plats

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp

Under kursen lär du dig att utföra arbetsuppgifter på ett säkert, ergonomiskt och riskförebyggande sätt och får insikt i hur ett kvalitetsmedvetet arbetssätt kan spara resurser för arbetsgivare och kund. Du lär dig att hantera olika ämnen på ett säkert och miljömedvetet sätt och får kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhållsarbete på tunga maskiner och fordon.

Service och underhåll på tunga maskiner och fordon, 25 yhp

Kursen ger dig ingående kunskaper om det löpande service- och underhållsarbetet på tunga maskiner och fordon. Under kursen går vi igenom service- och underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet och ekonomi, samt skillnader mellan förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Vi berör de mät- och diagnosverktyg samt programvara som är mest frekvent använda inom branschen för systematisk felsökning och löpande service och underhåll.

Klimatanläggning AC, 5 yhp

Kursen ger dig en introduktion till till funktionen hos klimatanläggningarkategori 5. Kursen ger dig kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du får också förståelse för kylprocessen i en AC och lärt sig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

LIA Lärande i arbete 1, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Elsystem, elektronik och digitala styrsystem, 30 yhp
Ledig plats

Kursen ger dig övergripande kunskaper om tunga maskiners elsystem, elektronik och digitala styr- och övervakningssystem samt den mjukvara som styr dessa. Du lär dig att felsöka och diagnosticera fel i elsystem och elektroniska styrsystem, såsom drivsystem, bromsar, hastighetsreglering och säkerhetssystem. Du ska också kunna åtgärda fel på färdskrivare, infotainmentutrustning och telematikövervakning.

Sök ledig plats

Introduktion till el/elhybridfordon, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till olika typer av el- och elhybridfordon och dess drivlinor, och du lär dig för- och nackdelar med fordonens konstruktion och miljöpåverkan. Kursen berör också olika batterityper och de kemiska faror som batteridrift kan innebära. Du får kunskap om branschens aktörer och gällande lagstiftning samt om hur du arbetar riskfritt med el- och elhybridfordon.

Teknisk dokumentation och kundbemötande, 10 yhp

Du lär dig att ta del av och själv upprätta teknisk dokumentation, och får insikt i de verktyg som finns för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Vi går igenom hur man dokumenterar processen av service och underhållsarbete samt några av de digitala verktyg som kan användas. Du lär dig också att kommunicera affärsmässigt på svenska och engelska samt förklara tekniska begrepp på ett pedagogiskt sätt beroende på mottagarens kunskapsnivå.

LIA Lärande i arbete 2, 70 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer.

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Fordonsteknik- introduktion 200 poäng eller motsvarande kunskap 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

Om du saknar behörighet läs vår behörighetsgivande förutbildning.

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 2024-01-01 till 2024-01-26. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen.

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

I utbildningen ingår två praktikperioder (LIA). Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU-projekt Erasmus +.

 

Unika möjligheter till studielokaler i Lappland

För dig som studerar i Lappland har vi samarbete med Lapplands Lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Där kan du till exempel kan boka studierum, beställa utskrifter och skriva tentamen. Ni som bor på samma ort kan också mötas där för gruppstudier.

 

Läs mer om hur du kan använda studielokaler på Lapplands Lärcentra nära dig:

 

KLICKA HÄR

 

 

Beskrivning

Vad gör en tekniker för tunga maskiner och fordon?

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med underhåll, reparation och felsökning av olika typer av tunga maskiner och fordon. Du kommer utföra regelbundet underhåll och service på maskiner och fordon för att säkerställa att de fungerar korrekt.  

 

Som tekniker för tunga maskiner och fordon handlar vardagen mycket om att ställa diagnos och lösa problem. Inte sällan handlar det om stora maskiner där tiden är av vikt eftersom produktionen är beroende av utrustningen. Där blir dina specialistkunskaper som tekniker otroligt värdefulla precis som din nyfikenhet och förmåga att förstå hur allt hänger samman: Vad är det som inte fungerar och vad behöver göras? Här har du möjlighet att jobba både med kontinuerligt underhåll och service och förebyggande arbete, likväl som felsökning och reparationer. Som tekniker för tunga maskiner och fordon kommer din arbetsplats att vara på en verkstad eller ute på fältet, där du arbetar inom både befintlig och ny teknik.

 

För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon. Det här mångsidiga arbetet är perfekt för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att arbeta självständigt.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Utbildningen är bred och det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. 

 

Dina möjliga arbetsroller kan vara:

 

 • Servicetekniker 
 • Verkstadstekniker
 • Fälttekniker
 • Fordonstekniker

 

Efter några års arbetslivserfarenhet kan du också gå vidare i andra yrkesroller inom branschen såsom reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. 

 

Läs vår artikel om framtidsutsikter och lönenivå:

 

Mer om framtidsutsikter & lönenivå

 

 

Inspiration

 

Möt tidigare studerande -> “Det är ju mekaniker jag ska bli!”

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid med föreläsningar några dagar i veckan och 2-3h/gång. Dessa föreläsningar spelas även in och streamas. Det är ca fem obligatoriska fysiska träffar på studieorterna under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakta utbildningsledare Cathrine Dånsjö om du har frågor om utbildningen: cathrine.dansjo@ya.se

Telefon: 0723934602.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Tunga maskiner och fordon, 20 yhp

Under kursen går vi igenom huvudkomponenterna i tunga maskiner och fordon, deras funktion, uppbyggnad och hur de samverkar. Du lär dig om olika konstruktioner, deras specifika prestanda och förutsättningar, vilket typ av reparationer och service som är vanligast förekommande och hur detta genomförs och dokumenteras. Du ska kunna utläsa manualer på svenska och engelska, förstå funktioner hos diagnosverktyg och utföra enklare felsökning, servicearbeten och reparationer.

Dieselmotorer och drivlinor, 20 yhp

Kursen berör dieselmotorers uppbyggnad och arbetssätt och ger grundläggande kunskap om bränslesystemets uppbyggnad och funktion. Du lär dig också om drivlinors uppbyggnad och funktion hos tunga maskiner och fordon. Efter avslutad kurs ska du kunna felsöka, åtgärda och förebygga driftsstörningar på dieselmotorer och drivlinor.

Hydraulik och pneumatik, 25 yhp
Ledig plats

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hydraulik- och pneumatikanläggningars uppbyggnad, funktion, användningsområden samt den elektronik som styr dem. Du får insikt i hur arbete på hydrauliska och pneumatiska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av scheman, kunna felsöka och serva hydrauliska och pneumatiska system samt hantera och välja rätt smörjmedel i olika system.

Sök ledig plats

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp

Under kursen lär du dig att utföra arbetsuppgifter på ett säkert, ergonomiskt och riskförebyggande sätt och får insikt i hur ett kvalitetsmedvetet arbetssätt kan spara resurser för arbetsgivare och kund. Du lär dig att hantera olika ämnen på ett säkert och miljömedvetet sätt och får kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhållsarbete på tunga maskiner och fordon.

Service och underhåll på tunga maskiner och fordon, 25 yhp

Kursen ger dig ingående kunskaper om det löpande service- och underhållsarbetet på tunga maskiner och fordon. Under kursen går vi igenom service- och underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet och ekonomi, samt skillnader mellan förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Vi berör de mät- och diagnosverktyg samt programvara som är mest frekvent använda inom branschen för systematisk felsökning och löpande service och underhåll.

Klimatanläggning AC, 5 yhp

Kursen ger dig en introduktion till till funktionen hos klimatanläggningarkategori 5. Kursen ger dig kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du får också förståelse för kylprocessen i en AC och lärt sig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

LIA Lärande i arbete 1, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Elsystem, elektronik och digitala styrsystem, 30 yhp
Ledig plats

Kursen ger dig övergripande kunskaper om tunga maskiners elsystem, elektronik och digitala styr- och övervakningssystem samt den mjukvara som styr dessa. Du lär dig att felsöka och diagnosticera fel i elsystem och elektroniska styrsystem, såsom drivsystem, bromsar, hastighetsreglering och säkerhetssystem. Du ska också kunna åtgärda fel på färdskrivare, infotainmentutrustning och telematikövervakning.

Sök ledig plats

Introduktion till el/elhybridfordon, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till olika typer av el- och elhybridfordon och dess drivlinor, och du lär dig för- och nackdelar med fordonens konstruktion och miljöpåverkan. Kursen berör också olika batterityper och de kemiska faror som batteridrift kan innebära. Du får kunskap om branschens aktörer och gällande lagstiftning samt om hur du arbetar riskfritt med el- och elhybridfordon.

Teknisk dokumentation och kundbemötande, 10 yhp

Du lär dig att ta del av och själv upprätta teknisk dokumentation, och får insikt i de verktyg som finns för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Vi går igenom hur man dokumenterar processen av service och underhållsarbete samt några av de digitala verktyg som kan användas. Du lär dig också att kommunicera affärsmässigt på svenska och engelska samt förklara tekniska begrepp på ett pedagogiskt sätt beroende på mottagarens kunskapsnivå.

LIA Lärande i arbete 2, 70 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Fordonsteknik- introduktion 200 poäng eller motsvarande kunskap 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

Om du saknar behörighet läs vår behörighetsgivande förutbildning.

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 2024-01-01 till 2024-01-26. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen.

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

I utbildningen ingår två praktikperioder (LIA). Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU-projekt Erasmus +.

 

Unika möjligheter till studielokaler i Lappland

För dig som studerar i Lappland har vi samarbete med Lapplands Lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Där kan du till exempel kan boka studierum, beställa utskrifter och skriva tentamen. Ni som bor på samma ort kan också mötas där för gruppstudier.

 

Läs mer om hur du kan använda studielokaler på Lapplands Lärcentra nära dig:

 

KLICKA HÄR

 

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Tekniker tunga maskiner/fordon

#Fälttekniker/Fältservicetekniker

#Servicetekniker för entreprenadmaskiner/jordbruksmaskiner/skogsmaskiner

#Fordonstekniker

#Mekaniker/Tungmekaniker

#Reparatör/Montör tunga fordon

Se fler utbildningar i

Gällivare/EskilstunaGöteborg

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Tekniker tunga maskiner och fordon

Längd : 300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform : Distans med 5-6 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en tekniker för tunga maskiner och fordon?

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med underhåll, reparation och felsökning av olika typer av tunga maskiner och fordon. Du kommer utföra regelbundet underhåll och service på maskiner och fordon för att säkerställa att de fungerar korrekt.  

 

Som tekniker för tunga maskiner och fordon handlar vardagen mycket om att ställa diagnos och lösa problem. Inte sällan handlar det om stora maskiner där tiden är av vikt eftersom produktionen är beroende av utrustningen. Där blir dina specialistkunskaper som tekniker otroligt värdefulla precis som din nyfikenhet och förmåga att förstå hur allt hänger samman: Vad är det som inte fungerar och vad behöver göras? Här har du möjlighet att jobba både med kontinuerligt underhåll och service och förebyggande arbete, likväl som felsökning och reparationer. Som tekniker för tunga maskiner och fordon kommer din arbetsplats att vara på en verkstad eller ute på fältet, där du arbetar inom både befintlig och ny teknik.

 

För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon. Det här mångsidiga arbetet är perfekt för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att arbeta självständigt.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Utbildningen är bred och det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. 

 

Dina möjliga arbetsroller kan vara:

 

 • Servicetekniker 
 • Verkstadstekniker
 • Fälttekniker
 • Fordonstekniker

 

Efter några års arbetslivserfarenhet kan du också gå vidare i andra yrkesroller inom branschen såsom reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. 

 

Läs vår artikel om framtidsutsikter och lönenivå:

 

Mer om framtidsutsikter & lönenivå

 

 

Inspiration

 

Möt tidigare studerande -> “Det är ju mekaniker jag ska bli!”

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid med föreläsningar några dagar i veckan och 2-3h/gång. Dessa föreläsningar spelas även in och streamas. Det är ca fem obligatoriska fysiska träffar på studieorterna under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakta utbildningsledare Cathrine Dånsjö om du har frågor om utbildningen: cathrine.dansjo@ya.se

Telefon: 0723934602.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer.


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Fordonsteknik- introduktion 200 poäng eller motsvarande kunskap 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

Om du saknar behörighet läs vår behörighetsgivande förutbildning.

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 2024-01-01 till 2024-01-26. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

 

Att bli behörig med reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen.

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

I utbildningen ingår två praktikperioder (LIA). Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU-projekt Erasmus +.

 

Unika möjligheter till studielokaler i Lappland

För dig som studerar i Lappland har vi samarbete med Lapplands Lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Där kan du till exempel kan boka studierum, beställa utskrifter och skriva tentamen. Ni som bor på samma ort kan också mötas där för gruppstudier.

 

Läs mer om hur du kan använda studielokaler på Lapplands Lärcentra nära dig:

 

KLICKA HÄR