Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Tekniker tunga maskiner och fordon

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 5-6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Den här utbildningen riktar sig till dig som gillar att felsöka, analysera, diagnostisera och att arbeta praktiskt med fordon. Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon.

 

Som tekniker för tunga maskiner och fordon kommer din arbetsplats att vara på en verkstad och ute på fältet. Du arbetar med service, felsökning, reparation och underhåll av tunga maskiner och fordon inom många olika branscher och med ny teknik. Arbetet är mångsidigt och för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att arbeta självständigt.

 

Jobbmöjligheter

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Utbildningen är bred och det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. Efter några års arbetslivserfarenhet kan du också gå vidare i andra yrkesroller inom branschen såsom reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. 

 

Mer om framtidsutsikter & lönenivå

 

 

Inspireras av andra

Freja Schiller gick från att vara författare och teckenspråkstolk till att att stå bland gigantiska motorvidunder. Hon tog upp sitt bilintresse från barndomen och pluggar nu till tekniker för tunga maskiner på YrkesAkademin.

– Det är så jäkla kul och allt är så STORT, säger Freja.

 

 

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

 

 

LIA – Lärande i arbete

I utbildningen ingår två praktikperioder (LIA). Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU-projekt Erasmus +. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går och vi ansvarar för att alla studerande erbjuds en plats.

 

Saknar du behörighet?

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen genomförs mellan 9 januari – 3 februari 2023. BFU:n sker på distans med en fysisk träff i Västerås på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

 

Kontakta utbildningsledare Cathrine Dånsjö om du har frågor, cathrine.dansjo@ya.se

Telefon: 0723934602.

Det gäller även behörighetsgivande förutbildning och särskild behörighet.

 

 

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Tunga maskiner och fordon, 20 yhp

Under kursen går vi igenom huvudkomponenterna i tunga maskiner och fordon, deras funktion, uppbyggnad och hur de samverkar. Du lär dig om olika konstruktioner, deras specifika prestanda och förutsättningar, vilket typ av reparationer och service som är vanligast förekommande och hur detta genomförs och dokumenteras. Du ska kunna utläsa manualer på svenska och engelska, förstå funktioner hos diagnosverktyg och utföra enklare felsökning, servicearbeten och reparationer.

Dieselmotorer och drivlinor, 20 yhp

Kursen berör dieselmotorers uppbyggnad och arbetssätt och ger grundläggande kunskap om bränslesystemets uppbyggnad och funktion. Du lär dig också om drivlinors uppbyggnad och funktion hos tunga maskiner och fordon. Efter avslutad kurs ska du kunna felsöka, åtgärda och förebygga driftsstörningar på dieselmotorer och drivlinor.

Hydraulik och pneumatik, 25 yhp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hydraulik- och pneumatikanläggningars uppbyggnad, funktion, användningsområden samt den elektronik som styr dem. Du får insikt i hur arbete på hydrauliska och pneumatiska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av scheman, kunna felsöka och serva hydrauliska och pneumatiska system samt hantera och välja rätt smörjmedel i olika system.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp

Under kursen lär du dig att utföra arbetsuppgifter på ett säkert, ergonomiskt och riskförebyggande sätt och får insikt i hur ett kvalitetsmedvetet arbetssätt kan spara resurser för arbetsgivare och kund. Du lär dig att hantera olika ämnen på ett säkert och miljömedvetet sätt och får kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhållsarbete på tunga maskiner och fordon.

Service och underhåll på tunga maskiner och fordon, 25 yhp

Kursen ger dig ingående kunskaper om det löpande service- och underhållsarbetet på tunga maskiner och fordon. Under kursen går vi igenom service- och underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet och ekonomi, samt skillnader mellan förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Vi berör de mät- och diagnosverktyg samt programvara som är mest frekvent använda inom branschen för systematisk felsökning och löpande service och underhåll.

Klimatanläggning AC, 5 yhp

Kursen ger dig en introduktion till till funktionen hos klimatanläggningarkategori 5. Kursen ger dig kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du får också förståelse för kylprocessen i en AC och lärt sig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

LIA Lärande i arbete 1, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Elsystem, elektronik och digitala styrsystem, 30 yhp

Kursen ger dig övergripande kunskaper om tunga maskiners elsystem, elektronik och digitala styr- och övervakningssystem samt den mjukvara som styr dessa. Du lär dig att felsöka och diagnosticera fel i elsystem och elektroniska styrsystem, såsom drivsystem, bromsar, hastighetsreglering och säkerhetssystem. Du ska också kunna åtgärda fel på färdskrivare, infotainmentutrustning och telematikövervakning.

Introduktion till el/elhybridfordon, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till olika typer av el- och elhybridfordon och dess drivlinor, och du lär dig för- och nackdelar med fordonens konstruktion och miljöpåverkan. Kursen berör också olika batterityper och de kemiska faror som batteridrift kan innebära. Du får kunskap om branschens aktörer och gällande lagstiftning samt om hur du arbetar riskfritt med el- och elhybridfordon.

Teknisk dokumentation och kundbemötande, 10 yhp

Du lär dig att ta del av och själv upprätta teknisk dokumentation, och får insikt i de verktyg som finns för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Vi går igenom hur man dokumenterar processen av service och underhållsarbete samt några av de digitala verktyg som kan användas. Du lär dig också att kommunicera affärsmässigt på svenska och engelska samt förklara tekniska begrepp på ett pedagogiskt sätt beroende på mottagarens kunskapsnivå.

LIA Lärande i arbete 2, 70 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer.

 

Grundläggande behörighet:

 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Fordonsteknik- introduktion 200 p eller motsvarande kunskap

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

 

Utbildningen genomförs under perioden 9 januari – 3 februari 2023. BFU:n genomförs på distans med en fysisk träff på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens:  

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Vad innebär utbildningsort?

Utbildningsort är den ort där fysiska träffarna sker, det kan också vara i närheten av orten. Detta är också ett område med många LIA-platser och stort rekryteringsbehov. Utbildningen Gällivare/Eskilstuna har två studieorter, val av utbildningsort sker efter ansökan är gjord och påverkar ej dina chanser till antagning. Sökande från hela Sverige och Norden är välkomna, räkna då med resekostnader till fysiska träffarna. Du som studerande kan själv välja vilken ort du söker LIA på, det behöver alltså inte vara på studieorten. Det är sex fysiska träffar under hela utbildningen, inklusive uppstartsdagarna.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Unika möjligheter till studielokaler i Lappland

 

För dig som studerar i Lappland har vi samarbete med Lapplands Lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Där kan du till exempel kan boka studierum, beställa utskrifter och skriva tentamen. Ni som bor på samma ort kan också mötas där för gruppstudier.

 

 

 

Läs mer om hur du kan använda studielokaler
på Lapplands Lärcentra nära dig

 

 

KLICKA HÄR

 

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går. Vi ansvarar också för att alla studerande erbjuds en plats men vi kan inte garantera att det i så fall blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

 

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som gillar att felsöka, analysera, diagnostisera och att arbeta praktiskt med fordon. Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon.

 

Som tekniker för tunga maskiner och fordon kommer din arbetsplats att vara på en verkstad och ute på fältet. Du arbetar med service, felsökning, reparation och underhåll av tunga maskiner och fordon inom många olika branscher och med ny teknik. Arbetet är mångsidigt och för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att arbeta självständigt.

 

Jobbmöjligheter

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor. Utbildningen är bred och det finns goda möjligheter inom yrkesrollen både när det gäller karriär och lön. Efter några års arbetslivserfarenhet kan du också gå vidare i andra yrkesroller inom branschen såsom reservdelsansvarig, reklamationsansvarig, säljare och serviceledare. 

 

Mer om framtidsutsikter & lönenivå

 

 

Inspireras av andra

Freja Schiller gick från att vara författare och teckenspråkstolk till att att stå bland gigantiska motorvidunder. Hon tog upp sitt bilintresse från barndomen och pluggar nu till tekniker för tunga maskiner på YrkesAkademin.

– Det är så jäkla kul och allt är så STORT, säger Freja.

 

 

KLICKA HÄR FÖR HELA ARTIKELN

 

 

LIA – Lärande i arbete

I utbildningen ingår två praktikperioder (LIA). Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU-projekt Erasmus +. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går och vi ansvarar för att alla studerande erbjuds en plats.

 

Saknar du behörighet?

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen genomförs mellan 9 januari – 3 februari 2023. BFU:n sker på distans med en fysisk träff i Västerås på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

 

Kontakta utbildningsledare Cathrine Dånsjö om du har frågor, cathrine.dansjo@ya.se

Telefon: 0723934602.

Det gäller även behörighetsgivande förutbildning och särskild behörighet.

 

 

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Innehåll
Tunga maskiner och fordon, 20 yhp

Under kursen går vi igenom huvudkomponenterna i tunga maskiner och fordon, deras funktion, uppbyggnad och hur de samverkar. Du lär dig om olika konstruktioner, deras specifika prestanda och förutsättningar, vilket typ av reparationer och service som är vanligast förekommande och hur detta genomförs och dokumenteras. Du ska kunna utläsa manualer på svenska och engelska, förstå funktioner hos diagnosverktyg och utföra enklare felsökning, servicearbeten och reparationer.

Dieselmotorer och drivlinor, 20 yhp

Kursen berör dieselmotorers uppbyggnad och arbetssätt och ger grundläggande kunskap om bränslesystemets uppbyggnad och funktion. Du lär dig också om drivlinors uppbyggnad och funktion hos tunga maskiner och fordon. Efter avslutad kurs ska du kunna felsöka, åtgärda och förebygga driftsstörningar på dieselmotorer och drivlinor.

Hydraulik och pneumatik, 25 yhp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om hydraulik- och pneumatikanläggningars uppbyggnad, funktion, användningsområden samt den elektronik som styr dem. Du får insikt i hur arbete på hydrauliska och pneumatiska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Efter avslutad kurs ska du, med hjälp av scheman, kunna felsöka och serva hydrauliska och pneumatiska system samt hantera och välja rätt smörjmedel i olika system.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp

Under kursen lär du dig att utföra arbetsuppgifter på ett säkert, ergonomiskt och riskförebyggande sätt och får insikt i hur ett kvalitetsmedvetet arbetssätt kan spara resurser för arbetsgivare och kund. Du lär dig att hantera olika ämnen på ett säkert och miljömedvetet sätt och får kunskap om lagar och bestämmelser kring arbetsmiljö och säkerhet vid service och underhållsarbete på tunga maskiner och fordon.

Service och underhåll på tunga maskiner och fordon, 25 yhp

Kursen ger dig ingående kunskaper om det löpande service- och underhållsarbetet på tunga maskiner och fordon. Under kursen går vi igenom service- och underhållsarbetets betydelse för driftsäkerhet och ekonomi, samt skillnader mellan förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Vi berör de mät- och diagnosverktyg samt programvara som är mest frekvent använda inom branschen för systematisk felsökning och löpande service och underhåll.

Klimatanläggning AC, 5 yhp

Kursen ger dig en introduktion till till funktionen hos klimatanläggningarkategori 5. Kursen ger dig kunskap om varför, och hur, de vanligaste verktygen används vid service på AC i fordon. Du får också förståelse för kylprocessen i en AC och lärt sig vilka regler och myndighetskrav som gäller för fluorerade växthusgaser.

LIA Lärande i arbete 1, 50 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Elsystem, elektronik och digitala styrsystem, 30 yhp

Kursen ger dig övergripande kunskaper om tunga maskiners elsystem, elektronik och digitala styr- och övervakningssystem samt den mjukvara som styr dessa. Du lär dig att felsöka och diagnosticera fel i elsystem och elektroniska styrsystem, såsom drivsystem, bromsar, hastighetsreglering och säkerhetssystem. Du ska också kunna åtgärda fel på färdskrivare, infotainmentutrustning och telematikövervakning.

Introduktion till el/elhybridfordon, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till olika typer av el- och elhybridfordon och dess drivlinor, och du lär dig för- och nackdelar med fordonens konstruktion och miljöpåverkan. Kursen berör också olika batterityper och de kemiska faror som batteridrift kan innebära. Du får kunskap om branschens aktörer och gällande lagstiftning samt om hur du arbetar riskfritt med el- och elhybridfordon.

Teknisk dokumentation och kundbemötande, 10 yhp

Du lär dig att ta del av och själv upprätta teknisk dokumentation, och får insikt i de verktyg som finns för att kommunicera med kunder på ett serviceinriktat och förtroendeingivande sätt. Vi går igenom hur man dokumenterar processen av service och underhållsarbete samt några av de digitala verktyg som kan användas. Du lär dig också att kommunicera affärsmässigt på svenska och engelska samt förklara tekniska begrepp på ett pedagogiskt sätt beroende på mottagarens kunskapsnivå.

LIA Lärande i arbete 2, 70 yhp

LIA är ofta en uppskattad del av alla våra utbildningar. Här får du som studerande komma ut på riktiga arbetsplatser i branschen. Kursens syfte är att du genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat dig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden. Kursens huvudsakliga innehåll är att du följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren. Du har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser du tillägnat sig genom utbildningen för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar och föreslå förbättringsområden.

Läs mer om LIA här: https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och/eller muntlig presentation.

Totalt: 300 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer.

Behörighet

 

Grundläggande behörighet:

 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Fordonsteknik- introduktion 200 p eller motsvarande kunskap

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning

 

Vad är en BFU (behörighetsgivande förutbildning)?

 

En BFU inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. BFU:n ger behörighet för Fordonsteknik. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på YH-utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

 

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar tidigare utbildning i fordonsteknik kommer du få ett meddelande att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Tekniker tunga maskiner och fordon.

 

När och hur genomförs BFU:n?

 

Utbildningen genomförs under perioden 9 januari – 3 februari 2023. BFU:n genomförs på distans med en fysisk träff på tre dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

 Läs mer och sök BFU:n HÄR

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens:  

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Vad innebär utbildningsort?

Utbildningsort är den ort där fysiska träffarna sker, det kan också vara i närheten av orten. Detta är också ett område med många LIA-platser och stort rekryteringsbehov. Utbildningen Gällivare/Eskilstuna har två studieorter, val av utbildningsort sker efter ansökan är gjord och påverkar ej dina chanser till antagning. Sökande från hela Sverige och Norden är välkomna, räkna då med resekostnader till fysiska träffarna. Du som studerande kan själv välja vilken ort du söker LIA på, det behöver alltså inte vara på studieorten. Det är sex fysiska träffar under hela utbildningen, inklusive uppstartsdagarna.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Unika möjligheter till studielokaler i Lappland

 

För dig som studerar i Lappland har vi samarbete med Lapplands Lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Där kan du till exempel kan boka studierum, beställa utskrifter och skriva tentamen. Ni som bor på samma ort kan också mötas där för gruppstudier.

 

 

 

Läs mer om hur du kan använda studielokaler
på Lapplands Lärcentra nära dig

 

 

KLICKA HÄR

 

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. Du som studerande söker själv efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats och du har möjlighet att söka dig till en arbetsplats eller ort som du önskar. Vi ger stöd och följer upp hur det går. Vi ansvarar också för att alla studerande erbjuds en plats men vi kan inte garantera att det i så fall blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Tekniker tunga maskiner/fordon

#Fälttekniker/Fältservicetekniker

#Servicetekniker för entreprenadmaskiner/jordbruksmaskiner/skogsmaskiner

#Fordonstekniker

#Mekaniker/Tungmekaniker

#Reparatör/Montör tunga fordon

Se fler utbildningar i

Gällivare/EskilstunaGöteborg

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.