Mina studier

Öppen för sen ansökan

Program YH

Tekniker i hållbara verkstadsmiljöer i Järfälla

Öppen för sen ansökan

Program YH

Längd

230 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad innebär yrkesrollen tekniker i hållbara verkstadsmiljöer? 

Är du intresserad av en ny karriär inom fordonsbranschen, eller ta din yrkesroll som fordonstekniker till nästa nivå? Vill du ha en central roll i en fordonsverkstads hållbarhetsutveckling? Då är utbildningen tekniker i hållbara verkstadsmiljöer för dig!   

 

Nya alternativa drivmedel i kombination med fordonsbranschens teknikskifte kräver ny kompetens inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och regler. Som tekniker i hållbara verkstadsmiljöer arbetar du med avancerad fordonsdiagnostik, hållbara drivsystem och autonoma hjälpsystem. Du utför diagnos, felsökning och underhåll på gas-, el-, hybridfordon enligt aktuella lagar och regler. Detta är högt eftertraktad kunskap som idag saknas hos många svenska verkstäder – och som leder till att verksamheter tvingas tacka nej till jobb. Med stor komponentsbrist i världen är det viktigare än någonsin att arbeta miljöeffektivt. I utbildningen får du kompetens inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande, vilket gör att du i din yrkesroll kan vara med och bidra till verksamhetens viktiga hållbarhetsarbete.  

 

För att trivas i yrkesrollen är det viktigt att du har god känsla för kvalitet, är noggrann, engagerad och har ett stort intresse för fordonsteknik, fordonsutveckling och nya trender. Yrkesrollen handlar även om att skapa goda relationer med kunder och intressenter, varpå det är viktigt att du är serviceinriktad och har ett affärsmässigt tänk.  

 

Efter utbildningen kan du även ha följande yrkesroller: 

 

 • Diagnostekniker  
 • Fordonstekniker autonoma system  
 • Supporttekniker  
 • Skadetekniker 

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Motorbranschen får allt svårare att rekrytera personal med avancerade kunskaper inom systemteknik och autonoma hjälpsystem, och verkstäder över hela Sverige behöver rustas i sin kompetens. Siffror från 2022 visar att under kommande treårsperioden uppskattas rekryteringsbehovet till 6800 personer. Idag byts en stor mängd felfria komponenter ut som ett led i ineffektiva felsökningsprocesser, vilket är kostsamt för såväl verkstaden, kunderna och framför allt miljön. Denna utbildning ger med andra ord kompetens som marknaden skriker efter, då du får rätt kompetens för att effektivisera verksamheter och utveckla ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Jobbmöjligheterna efter examen är därför väldigt goda – detta är utbildningen för dig som vill ha en yrkesroll i framkant!  

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under ca 1 år och ger 230 YH-poäng. Det är totalt 5 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Järfälla. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen.. Undervisningen sker på svenska, men visst kursmaterial är på engelska.   

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

Saknar du behörighet? Läs en BFU!

En BFU (behörighetsgivande förutbildning) inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på utbildningen. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar de särskilda förkunskapskraven (se flik Behörighet) kommer du att få ett meddelande om att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 5-30 juni 2023. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Sök BFU här

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Henrik Vestman på henrik.vestman@ya.se

Diagnoskompetens och analyserande arbetsmetoder, 45 yhp

Kursens syfte är att studerande ska få färdigheter i metodik för att analysera och planera felsökning i fordon. Arbetet skall planeras på ett riskförebyggande vis med minimalt resursnyttjande men med kvalitet i utförandetDen studerande ska kunna utföra felsökning och avancerad analys av olika mätvärden, både i analoga och digitala system.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Olika typer av avancerade mättekniker
- Val av rätt metod vid reparation efter analysresultat och med hänsyn till riskförebyggande och resursnyttjande
- Systemförståelse och samverkan
- Komponenters påverkan vid funktionsavvikelse

Affärsmannaskapet och sociala samspel, 30 yhp

Den studerande ska få fördjupade kunskaper om gruppdynamik, kommunikation samt betydelsen av kvalitetstänk. Redogöra för gruppdynamikens påverkan på samarbetsklimatet och kvaliteten på det arbete som utförs. Kursen ska bidra till en ökad kompetens i kundkommunikation och att på svenska och engelska kunna beskriva tekniska problem och lösningar. Kursen ska också ge kunskaper att bemöta och hantera missnöjda kunder.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Affärsmässigt agerande vid kundkontakter
- Gruppdynamikens påverkan på arbetsmiljön
- Analyserande kunskaper kring kundens behov
- Lagar och reglers påverkan på verksamhetens utformning

LIA 1 - Socialt samspel, digital och fysisk arbetsmiljö, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren.

Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen fram till denna LIA-period, för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar gällande, socialt samspel i digitala och fysiska arbetsmiljön.

Hållbara drivsystem, 70 yhp

Kursens syfte är att studerande ska få fördjupade kunskaper kring fossilfria drivmedel, elektrifierad framdrift och kombinationer av dessa.

Vidare för att möta klimatmål och att effektivisera verkstäder ge den studerande fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser gällande cirkulära ekonomin och hållbarhets analys för resursnyttjande, detta för att förbättra den rådande situationen gällande komponentsbrist i världen.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Nya drivmedel (t ex Vätgas)
- Nya framdrivningsmetoder
- Systemförståelse vid hybrid framdrift
- Den cirkulära ekonomins påverkan på komponenters resurshållning
- Hållbarhetsanalys vid reparation för ett miljöeffektivt resursnyttjande

Systemkompetens autonoma hjälpsystem, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få avancerade kunskaper kring fordonets hjälpsystem och att det fungerar korrekt även felsökning av dessa hjälpsystem så det sker effektivt. Samt kunskap att söka avvikelser och säkerställa funktionalitet efter reparation.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Fordonsintegrerade passiva och aktiva system
- Kalibrering och programmering av hjälpsystem
- Telematik och GPS- integrerande funktioner i fordon
- Nivå 5 (självkörande fordon) funktionalitet i fordonssystem

LIA 2 - Hantering hållbara drivsystem och autonoma hjälpsystem, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren.

Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen för att arbeta med hantering av hållbara drivsystem och autonoma hjälpsystem.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och /eller muntlig presentation.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- projekt som arbetsform; planering, genomförande, dokumentation och presentation
- metoder för faktasök, källkritik, vetenskaplig grund
- Olika presentationsmöjligheter t.ex. rapportskrivning, film, muntlig redovisning.

Totalt: 230 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  
 

 • Fordonsteknik – introduktion  

Saknar du behörighet?

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.  

Beskrivning

Vad innebär yrkesrollen tekniker i hållbara verkstadsmiljöer? 

Är du intresserad av en ny karriär inom fordonsbranschen, eller ta din yrkesroll som fordonstekniker till nästa nivå? Vill du ha en central roll i en fordonsverkstads hållbarhetsutveckling? Då är utbildningen tekniker i hållbara verkstadsmiljöer för dig!   

 

Nya alternativa drivmedel i kombination med fordonsbranschens teknikskifte kräver ny kompetens inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och regler. Som tekniker i hållbara verkstadsmiljöer arbetar du med avancerad fordonsdiagnostik, hållbara drivsystem och autonoma hjälpsystem. Du utför diagnos, felsökning och underhåll på gas-, el-, hybridfordon enligt aktuella lagar och regler. Detta är högt eftertraktad kunskap som idag saknas hos många svenska verkstäder – och som leder till att verksamheter tvingas tacka nej till jobb. Med stor komponentsbrist i världen är det viktigare än någonsin att arbeta miljöeffektivt. I utbildningen får du kompetens inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande, vilket gör att du i din yrkesroll kan vara med och bidra till verksamhetens viktiga hållbarhetsarbete.  

 

För att trivas i yrkesrollen är det viktigt att du har god känsla för kvalitet, är noggrann, engagerad och har ett stort intresse för fordonsteknik, fordonsutveckling och nya trender. Yrkesrollen handlar även om att skapa goda relationer med kunder och intressenter, varpå det är viktigt att du är serviceinriktad och har ett affärsmässigt tänk.  

 

Efter utbildningen kan du även ha följande yrkesroller: 

 

 • Diagnostekniker  
 • Fordonstekniker autonoma system  
 • Supporttekniker  
 • Skadetekniker 

 

Jobbmöjligheter efter examen 

Motorbranschen får allt svårare att rekrytera personal med avancerade kunskaper inom systemteknik och autonoma hjälpsystem, och verkstäder över hela Sverige behöver rustas i sin kompetens. Siffror från 2022 visar att under kommande treårsperioden uppskattas rekryteringsbehovet till 6800 personer. Idag byts en stor mängd felfria komponenter ut som ett led i ineffektiva felsökningsprocesser, vilket är kostsamt för såväl verkstaden, kunderna och framför allt miljön. Denna utbildning ger med andra ord kompetens som marknaden skriker efter, då du får rätt kompetens för att effektivisera verksamheter och utveckla ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Jobbmöjligheterna efter examen är därför väldigt goda – detta är utbildningen för dig som vill ha en yrkesroll i framkant!  

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under ca 1 år och ger 230 YH-poäng. Det är totalt 5 obligatoriska fysiska träffar under utbildningens gång, dessa sker i Järfälla. Utbildningen är CSN-berättigad, kostnadsfri och leder till en yrkeshögskoleexamen.. Undervisningen sker på svenska, men visst kursmaterial är på engelska.   

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Under din LIA får du möjlighet utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen.  
 

Saknar du behörighet? Läs en BFU!

En BFU (behörighetsgivande förutbildning) inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som krävs för utbildningen. Den är endast till för sökande som har grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven. Den som har genomgått BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på utbildningen. BFU:n är på heltid och CSN-berättigad. Vid fler sökanden till BFU:n än antal platser kommer ett urval hållas.

 

När kan man söka BFU:n?

För att kunna söka BFU:n måste du först söka utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel. Om du uppfyller den grundläggande behörigheten och endast saknar de särskilda förkunskapskraven (se flik Behörighet) kommer du att få ett meddelande om att du är behörig till att söka vår BFU. Klarar du BFU:n blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen Mobilitetstekniker – Hållbara drivmedel.

 

När och hur genomförs BFU:n?

Utbildningen är CSN-berättigad och på heltid (100%), den genomförs mellan 5-30 juni 2023. BFU:n sker på distans och avslutas med en fysisk träff i Västerås på ca fyra dagar. Kommunikationen mellan dig och utbildaren sker via direktsända föreläsningar i mötesrum på nätet samt på vår lärplattform Itslearning. Varje vecka är det delprov. Alla direktsända föreläsningar spelas in och läggs upp på vår lärplattform, vilket betyder att du kan ta del av lektionerna samt övningar då det passar dig. Viktigt att veta är att utbildaren erbjuder handledning och dessa sker live och på dagtid.

 

Sök BFU här

 

Har du frågor om utbildningen?  

Kontakta utbildningsledare Henrik Vestman på henrik.vestman@ya.se

Innehåll
Diagnoskompetens och analyserande arbetsmetoder, 45 yhp

Kursens syfte är att studerande ska få färdigheter i metodik för att analysera och planera felsökning i fordon. Arbetet skall planeras på ett riskförebyggande vis med minimalt resursnyttjande men med kvalitet i utförandetDen studerande ska kunna utföra felsökning och avancerad analys av olika mätvärden, både i analoga och digitala system.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Olika typer av avancerade mättekniker
- Val av rätt metod vid reparation efter analysresultat och med hänsyn till riskförebyggande och resursnyttjande
- Systemförståelse och samverkan
- Komponenters påverkan vid funktionsavvikelse

Affärsmannaskapet och sociala samspel, 30 yhp

Den studerande ska få fördjupade kunskaper om gruppdynamik, kommunikation samt betydelsen av kvalitetstänk. Redogöra för gruppdynamikens påverkan på samarbetsklimatet och kvaliteten på det arbete som utförs. Kursen ska bidra till en ökad kompetens i kundkommunikation och att på svenska och engelska kunna beskriva tekniska problem och lösningar. Kursen ska också ge kunskaper att bemöta och hantera missnöjda kunder.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Affärsmässigt agerande vid kundkontakter
- Gruppdynamikens påverkan på arbetsmiljön
- Analyserande kunskaper kring kundens behov
- Lagar och reglers påverkan på verksamhetens utformning

LIA 1 - Socialt samspel, digital och fysisk arbetsmiljö, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren.

Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen fram till denna LIA-period, för att kritiskt värdera och analysera arbetets förutsättningar gällande, socialt samspel i digitala och fysiska arbetsmiljön.

Hållbara drivsystem, 70 yhp

Kursens syfte är att studerande ska få fördjupade kunskaper kring fossilfria drivmedel, elektrifierad framdrift och kombinationer av dessa.

Vidare för att möta klimatmål och att effektivisera verkstäder ge den studerande fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser gällande cirkulära ekonomin och hållbarhets analys för resursnyttjande, detta för att förbättra den rådande situationen gällande komponentsbrist i världen.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Nya drivmedel (t ex Vätgas)
- Nya framdrivningsmetoder
- Systemförståelse vid hybrid framdrift
- Den cirkulära ekonomins påverkan på komponenters resurshållning
- Hållbarhetsanalys vid reparation för ett miljöeffektivt resursnyttjande

Systemkompetens autonoma hjälpsystem, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska få avancerade kunskaper kring fordonets hjälpsystem och att det fungerar korrekt även felsökning av dessa hjälpsystem så det sker effektivt. Samt kunskap att söka avvikelser och säkerställa funktionalitet efter reparation.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- Fordonsintegrerade passiva och aktiva system
- Kalibrering och programmering av hjälpsystem
- Telematik och GPS- integrerande funktioner i fordon
- Nivå 5 (självkörande fordon) funktionalitet i fordonssystem

LIA 2 - Hantering hållbara drivsystem och autonoma hjälpsystem, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande genom att delta i det praktiska arbetet på en arbetsplats förankrar utbildningens teoretiska stoff och tillämpar de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig för en fördjupad insikt i yrkesområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är att den studerande följer det dagliga arbetet på arbetsplatsen under ledning av handledaren.

Den studerande har som uppdrag från utbildaren att i praktiken använda sig av de kunskaper, färdigheter och kompetenser hen tillägnat sig genom utbildningen för att arbeta med hantering av hållbara drivsystem och autonoma hjälpsystem.

Examensarbete, 15 yhp

Kursens syfte är att den studerande, genom att arbeta med ett projekt, självständigt tillämpar och fördjupar kunskaperna inom yrkesområdet. Den studerande utvecklar förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom ett eller flera av utbildningens ämnesområden samt redovisar detta sakligt och väldokumenterat i en skriftlig rapport och /eller muntlig presentation.

Huvudsakliga kursinnehållet:
- projekt som arbetsform; planering, genomförande, dokumentation och presentation
- metoder för faktasök, källkritik, vetenskaplig grund
- Olika presentationsmöjligheter t.ex. rapportskrivning, film, muntlig redovisning.

Totalt: 230 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet: 
 

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
   
 • alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,  
   
 • alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,  
   
 • alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
   

Särskilda förkunskaper: 
 
Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:  
 

 • Fordonsteknik – introduktion  

Saknar du behörighet?

 
Bli behörig med reell kompetens:  

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.   

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.    

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.  Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.   

 

Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Undervisningen och handledningen till denna utbildning sker distans och du väljer själv var du vill studera. Utbildningen har ett antal fysiska träffarna, dessa är oftast mellan 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.   

 

Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.     

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.   

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.   

 

Ditt klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.   

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.  

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Diagnostekniker

#Fordonstekniker autonoma system

#Kvalificerad fordonstekniker hållbarhet

#Skadetekniker

#Supporttekniker

#Tekniker hållbara verkstadsmiljöer

Se fler utbildningar i

Järfälla

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.