Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Systemutvecklare .NET

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Systemutvecklare .NET
 

Som systemutvecklare mot plattformen .NET arbetar du med att skapa och utveckla moderna, stabila och säkra systemlösningar och applikationer med en av världens största ramverk för mjukvaruutveckling. Det är IT-branschens mest innovativa och kreativa yrke. Det kan handla om utveckling och programmering av mjukvarukomponenter, databaser, molntjänster, dynamiska webbapplikationer, allt från utvecklig av delsystem till stora övergripande system för till exempel industriproduktion. 

 

I grund och botten handlar detta yrke om problemlösning. I den här rollen arbetar du oftast i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med de som ska använda systemet för att få en bra inblick i vilka problem som ska lösas, även teknisk support efter avslutat projekt kan vara en del av din vardag. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är viktiga att ha. 

 

På den här utbildningen lär du dig Microsofts .NET-plattform och objektorienterad programvaruutveckling i C# samt även andra programmeringstekniker som JavaScript, HTML5 och CSS. Du lär dig skapa databaser och Windows applikationer och även utveckla dynamiska webbapplikationer. Dessutom lär du dig Testdriven utveckling, agila metoder, affärsmannaskap och kundförståelse. Programmering är ofta själva kärnan i systemutvecklarens arbete men ett utvecklingsprojekt består av flera bitar som till exempel design, programmering och test. Efter utbildningen har du en helhetssyn på systemutveckling och kan delta i samtliga faser i programutvecklingsprocessen. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och har 24 veckors LIA (praktik).

 

Det finns ett enormt sug efter arbetskraft med den här kompetensen vilket gör rollen som .NET-utvecklare mycket eftertraktad. Efter examen hos oss finns därför fina karriärmöjligheter. 

 

Jobbmöjligheter 

 

Systemutvecklare är ett brett yrke som återfinns inom de flesta branscher och jobbmöjligheterna är nästintill oändliga. Eftersom utbildningen och branschen är så pass bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig. Efter utbildningen kan du bland annat jobba som systemutvecklare, applikationsutvecklare, programmerare, webbutvecklare och även som systemadministratör.  

Agil systemutveckling - 25 yh-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper, kompetenser och färdigheter i de tankesätt, metoder och verktyg som innefattas i begreppet agil systemutveckling. Den studerande ska efter kursen ha kompetens att arbeta agilt i team och använda sig av en tät kommunikation på svensk och engelska, under en inkrementell och iterativ process.

Affärsmannaskap - 15 yh-poäng

Kursens syfte är att ge studerande kunskaper om affärsmannaskap i IT-branschen och bemötande som verktyg för att öka verksamhetens resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Kursen berör innebörden av affärsmannaskap och hur olika roller i ett företag bidrar till företagets resultat, affärsmannamässig kunddialog, målstyrning utifrån ett helhetsperspektiv och interkulturell kompetens i IT-branschen.

Databasutveckling, 30 yh-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande teoretiska kunskaper om databaser samt praktiska färdigheter i datamodellering och att designa och utveckla databaser. Kursen går också igenom databaskopplingar till C#-program och dynamiska applikationer.

Dynamiska webbapplikationer, 50 yh-poäng

Kursen syftar till att ge studerande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av webbapplikationer med ramverket ASP .NET utifrån en given kravspecifikation och kunna använda aktuella tekniker som JavaScript, HTML och CSS. Målet är att kunna genomföra lösningar med responsiv design så att applikationen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Examensarbete, 20 yh-poäng
LIA 1, 50 yh-poäng

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

LIA2, 70 yh-poäng

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Molntjänster och publiceringsverktyg, 15 yh-poäng

Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper och färdigheter i hantering av molntjänster exempelvis Microosoft Azure, dess fördelar respektive nackdelar i jämförelse med alternativa lösningar samt om vilka förutsättningar som erfordras för att kunna bearbeta, lagra och analysera produktionsdata virtuellt. Kursen går även igenom publiceringsverktyg samt struktur och design på publicerad information.

Objektorienterad programmering med C#, 40 yh-poäng

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om objektorienterad programmeringsteknik och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#.

Programmering med C# .NET 40 yh-poäng

Kursen syftar till ett ge kunskaper och färdigheter att använda C# i programmering och utveckling av säkra och databasdrivna applikationer i .NET

Testdriven utveckling, 15 yh-poäng

Kursens behandlar vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg, samt kommunikationen med berörda parter kring test i enlighet med TDD-principen.

Windows applikationsutveckling, 30 yh-poäng

Kursen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i utveckling av grafiska applikationer i C# med WPF/UWP för Windowsgränssnittet i .NET-ramverk.

Kurser

 • Agil systemutveckling, 25 yh-poäng
 • Affärsmannaskap, 15 yh-poäng
 • Databasutveckling, 30 yh-poäng
 • Dynamiska webbapplikationer, 50 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • LIA 1, 50 yh-poäng (10 veckor)
 • LIA2, 70 yh-poäng (14 veckor)
 • Molntjänster och publiceringsverktyg, 15 yh-poäng
 • Objektorienterad programmering med C#, 40 yh-poäng
 • Programmering med C# .NET, 40 yh-poäng
 • Testdriven utveckling, 15 yh-poäng
 • Windows applikationsutveckling, 30 yh-poäng
Totalt: 400 yh-poäng

 

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *

*Erbjuds som preparandutbildning

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Systemutvecklare .NET
 

Som systemutvecklare mot plattformen .NET arbetar du med att skapa och utveckla moderna, stabila och säkra systemlösningar och applikationer med en av världens största ramverk för mjukvaruutveckling. Det är IT-branschens mest innovativa och kreativa yrke. Det kan handla om utveckling och programmering av mjukvarukomponenter, databaser, molntjänster, dynamiska webbapplikationer, allt från utvecklig av delsystem till stora övergripande system för till exempel industriproduktion. 

 

I grund och botten handlar detta yrke om problemlösning. I den här rollen arbetar du oftast i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med de som ska använda systemet för att få en bra inblick i vilka problem som ska lösas, även teknisk support efter avslutat projekt kan vara en del av din vardag. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är viktiga att ha. 

 

På den här utbildningen lär du dig Microsofts .NET-plattform och objektorienterad programvaruutveckling i C# samt även andra programmeringstekniker som JavaScript, HTML5 och CSS. Du lär dig skapa databaser och Windows applikationer och även utveckla dynamiska webbapplikationer. Dessutom lär du dig Testdriven utveckling, agila metoder, affärsmannaskap och kundförståelse. Programmering är ofta själva kärnan i systemutvecklarens arbete men ett utvecklingsprojekt består av flera bitar som till exempel design, programmering och test. Efter utbildningen har du en helhetssyn på systemutveckling och kan delta i samtliga faser i programutvecklingsprocessen. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och har 24 veckors LIA (praktik).

 

Det finns ett enormt sug efter arbetskraft med den här kompetensen vilket gör rollen som .NET-utvecklare mycket eftertraktad. Efter examen hos oss finns därför fina karriärmöjligheter. 

 

Jobbmöjligheter 

 

Systemutvecklare är ett brett yrke som återfinns inom de flesta branscher och jobbmöjligheterna är nästintill oändliga. Eftersom utbildningen och branschen är så pass bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig. Efter utbildningen kan du bland annat jobba som systemutvecklare, applikationsutvecklare, programmerare, webbutvecklare och även som systemadministratör.  

Innehåll
Agil systemutveckling - 25 yh-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper, kompetenser och färdigheter i de tankesätt, metoder och verktyg som innefattas i begreppet agil systemutveckling. Den studerande ska efter kursen ha kompetens att arbeta agilt i team och använda sig av en tät kommunikation på svensk och engelska, under en inkrementell och iterativ process.

Affärsmannaskap - 15 yh-poäng

Kursens syfte är att ge studerande kunskaper om affärsmannaskap i IT-branschen och bemötande som verktyg för att öka verksamhetens resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Kursen berör innebörden av affärsmannaskap och hur olika roller i ett företag bidrar till företagets resultat, affärsmannamässig kunddialog, målstyrning utifrån ett helhetsperspektiv och interkulturell kompetens i IT-branschen.

Databasutveckling, 30 yh-poäng

Kursens syfte är att ge den studerande teoretiska kunskaper om databaser samt praktiska färdigheter i datamodellering och att designa och utveckla databaser. Kursen går också igenom databaskopplingar till C#-program och dynamiska applikationer.

Dynamiska webbapplikationer, 50 yh-poäng

Kursen syftar till att ge studerande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av webbapplikationer med ramverket ASP .NET utifrån en given kravspecifikation och kunna använda aktuella tekniker som JavaScript, HTML och CSS. Målet är att kunna genomföra lösningar med responsiv design så att applikationen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Examensarbete, 20 yh-poäng
LIA 1, 50 yh-poäng

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

LIA2, 70 yh-poäng

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Molntjänster och publiceringsverktyg, 15 yh-poäng

Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper och färdigheter i hantering av molntjänster exempelvis Microosoft Azure, dess fördelar respektive nackdelar i jämförelse med alternativa lösningar samt om vilka förutsättningar som erfordras för att kunna bearbeta, lagra och analysera produktionsdata virtuellt. Kursen går även igenom publiceringsverktyg samt struktur och design på publicerad information.

Objektorienterad programmering med C#, 40 yh-poäng

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om objektorienterad programmeringsteknik och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#.

Programmering med C# .NET 40 yh-poäng

Kursen syftar till ett ge kunskaper och färdigheter att använda C# i programmering och utveckling av säkra och databasdrivna applikationer i .NET

Testdriven utveckling, 15 yh-poäng

Kursens behandlar vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg, samt kommunikationen med berörda parter kring test i enlighet med TDD-principen.

Windows applikationsutveckling, 30 yh-poäng

Kursen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i utveckling av grafiska applikationer i C# med WPF/UWP för Windowsgränssnittet i .NET-ramverk.

Kurser

 • Agil systemutveckling, 25 yh-poäng
 • Affärsmannaskap, 15 yh-poäng
 • Databasutveckling, 30 yh-poäng
 • Dynamiska webbapplikationer, 50 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
 • LIA 1, 50 yh-poäng (10 veckor)
 • LIA2, 70 yh-poäng (14 veckor)
 • Molntjänster och publiceringsverktyg, 15 yh-poäng
 • Objektorienterad programmering med C#, 40 yh-poäng
 • Programmering med C# .NET, 40 yh-poäng
 • Testdriven utveckling, 15 yh-poäng
 • Windows applikationsutveckling, 30 yh-poäng
Totalt: 400 yh-poäng

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *

*Erbjuds som preparandutbildning

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansökningsprocessen

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansökan

 

 

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Systemutvecklare

#Programutvecklare

#Mjukvaruutvecklare

#Programmerare

#Webbapplikationsutvecklare

#Databasutvecklare

Se fler utbildningar i

Umeå

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.