Yrkeshögskola

Systemutvecklare .NET

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Om utbildningen
Läs mer
Utbildningsort Välj utbildningsort
Utbildningsstart Visa alla

Välj en utbildningsort för att se aktuella datum

Just nu finns det inga datum tillgängliga för den valda orten

Förkunskaper: Se fliken Behörighet

Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Systemutvecklare .NET

 

Som systemutvecklare utvecklar du allt från appar och delsystem till stora övergripande system för till exempel en industriproduktion. Arbetet innebär att du arbetar i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är bra att ha. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med de som ska använda systemet för att få en bra inblick i vilka problem som ska lösas, även teknisk support efter avslutat projekt kan vara en del av din vardag.

 

Programmering är ofta själva kärnan i systemutvecklarens arbete. Ett utvecklingsprojekt består av flera bitar som till exempel design, programmering och test. Som systemutvecklare kan du vara med och arbeta med alla bitar i projekten eller så är du specialist inom ett område.

 

Jobbmöjligheter

 

Systemutvecklare är ett brett yrke som återfinns inom de flesta branscher och jobbmöjligheterna är nästintill oändliga. Eftersom att utbildningen och branschen är så pass bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är bunden med föreläsningar på plats varje vecka i Örnsköldsvik. Den som studerar Systemutvecklare .NET i Örnsköldsvik är garanterad en bostad av Övikshem. Se bara till att skicka in ansökan om bostad innan sista datum, som brukar vara kring mitten av augusti. Läs mer på Övikshem. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Agil systemutveckling i team – 15 yh-poäng
 • Databasutveckling – 40 yh-poäng
 • Examensarbete – 20 yh-poäng
 • LIA 1 – 50 yh-poäng
 • LIA 2 – 100 yh-poäng
 • Objektorienterad programmering – 30 yh-poäng
 • Programmeringsverktyg för .NET – 30 yh-poäng
 • Publiceringsverktyg – 20 yh-poäng
 • Systemtestning – 15 yh-poäng
 • Utveckling av webbapplikationer – 40 yh-poäng
 • Utveckling av Windowsapplikationer – 40 yh-poäng

 

Totalt: 400 poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Sv 1/Sv som andraspråk 1 eller motsvarande kunskap
 • Matematik: Ma 2 a/b/c eller motsvarande kunskap
 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *

*Finns som preparandkurs att köpa i webbshop.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Beskrivning

Systemutvecklare .NET

 

Som systemutvecklare utvecklar du allt från appar och delsystem till stora övergripande system för till exempel en industriproduktion. Arbetet innebär att du arbetar i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är bra att ha. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med de som ska använda systemet för att få en bra inblick i vilka problem som ska lösas, även teknisk support efter avslutat projekt kan vara en del av din vardag.

 

Programmering är ofta själva kärnan i systemutvecklarens arbete. Ett utvecklingsprojekt består av flera bitar som till exempel design, programmering och test. Som systemutvecklare kan du vara med och arbeta med alla bitar i projekten eller så är du specialist inom ett område.

 

Jobbmöjligheter

 

Systemutvecklare är ett brett yrke som återfinns inom de flesta branscher och jobbmöjligheterna är nästintill oändliga. Eftersom att utbildningen och branschen är så pass bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är bunden med föreläsningar på plats varje vecka i Örnsköldsvik. Den som studerar Systemutvecklare .NET i Örnsköldsvik är garanterad en bostad av Övikshem. Se bara till att skicka in ansökan om bostad innan sista datum, som brukar vara kring mitten av augusti. Läs mer på Övikshem. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Agil systemutveckling i team – 15 yh-poäng
 • Databasutveckling – 40 yh-poäng
 • Examensarbete – 20 yh-poäng
 • LIA 1 – 50 yh-poäng
 • LIA 2 – 100 yh-poäng
 • Objektorienterad programmering – 30 yh-poäng
 • Programmeringsverktyg för .NET – 30 yh-poäng
 • Publiceringsverktyg – 20 yh-poäng
 • Systemtestning – 15 yh-poäng
 • Utveckling av webbapplikationer – 40 yh-poäng
 • Utveckling av Windowsapplikationer – 40 yh-poäng

 

Totalt: 400 poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Sv 1/Sv som andraspråk 1 eller motsvarande kunskap
 • Matematik: Ma 2 a/b/c eller motsvarande kunskap
 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *

*Finns som preparandkurs att köpa i webbshop.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Yrkes­högskola

Ansökningsprocessen

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansökan

 

 

 

Karriärvägar

#Systemutvecklare

#Programutvecklare

#Mjukvaruutvecklare

#Programmerare

#Webbapplikationsutvecklare

#Databasutvecklare

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra kurser.

Studera med YrkesAkademin

 

YrkesAkademin bildades 1997 i Falun, Dalarna och vi är idag en stor leverantör av yrkesutbildning för vuxna över hela landet. Vi har utbildningar inom en rad olika områden, som tex lastbilsförare, fastighetsskötare, affärsutvecklare, maskinförare, svetsare och kock. Är du företagare kan vi erbjuda kortkurser och certifieringar till din personal. Till dig som funderar på att byta yrke eller är arbetssökande har vi kompletta yrkesutbildningar och hjälper dig gärna med stöd och matchning för att hitta jobbet som passar dig!