Mina studier

Program YH

Systemutvecklare .NET

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en .NET utvecklare?

En systemutvecklare som jobbar mot plattformen .NET skapar och utvecklar program samt applikationer som kör på Microsofts .NET plattform. Du kan använda olika programmeringsspråk som C#, F#, JavaScript, HTML5 och CSS. Du lär dig att skapa databaser, Windows-applikationer och även att utveckla dynamiska webbapplikationer. Dessutom lär du dig testdriven utveckling, agila metoder, affärsmannaskap och kundförståelse. Ditt arbete innefattar även att integrera program med andra system och tjänster samt att underhålla och felsöka befintlig mjukvara.

 

Efter utbildningen har du en helhetssyn på systemutveckling och kan delta i samtliga faser i programutvecklingsprocessen. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och har 24 veckors LIA (praktik).

 

Som .NET utvecklare arbetar du oftast i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med dem som ska använda systemet. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är viktiga att ha.

 

Jobbmöjligheter 

Det finns ett enormt behov av arbetskraft med den här kompetensen vilket gör rollen som .NET-utvecklare mycket eftertraktad. Systemutvecklare är ett brett yrke som kan jobba inom de flesta branscher. Eftersom utbildningen och branschen är så bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig.

 

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

 

 • Systemutvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Programmerare
 • Webbutvecklare
 • Systemadministratör       

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar i under utbildningens 2 år. Mellan träffarna hålls schemalagda föreläsningar, handledning med mera, ca två till tre dagar i veckan via Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen kommer innefatta praktik som också kallas Lärande i arbetet (LIA) vilket innebär att du får lära dig både teoretiskt och testa på de riktiga arbetsuppgifterna. Du kommer ha möjligheten att vara på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta sofia.vestlin@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Agil systemutveckling, 20 yhp

Den här kursen ger dig kunskaper i de tankesätt, metoder och verktyg som innefattas i begreppet agil systemutveckling. Bland annat går vi igenom agila metoder så som Crystal, Scrum och LEAN. Efter avslutad utbildning kommer du därigenom bättre att kunna arbeta med relativ estimering på olika nivåer och navigera kraven i ett IT-projekt för att effektivisera utvecklingen.

Affärsmannaskap, 10 yhp

På den här kursen får du kunskaper om affärsmannaskap i IT-branschen och hur bemötande kan öka verksamhetens resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Bland annat får du träna på genomförandet av en säljprocess för att få en bättre förståelse för hur säljarbetet sker direkt eller indirekt och hur detta kopplas till verksamhetens lönsamhet som helhet.

Efter avslutad kurs kommer du ha fått ökade kunskaper och färdigheter för såväl muntlig som skriftlig affärsmannamässig kunddialog på svenska och engelska. Du kommer också att ha lärt dig om kroppsspråk och eget förhållningssätt samt interkulturell kompetens i IT-branschen.

Databasutveckling, 30 yhp

På den här kursen lär du dig om databaser och databasutveckling. Kursen går också igenom databaskopplingar till C#-program och dynamiska applikationer. Här får du kunskap att kunna utveckla och använda en optimerad databas med TSQL i ditt yrke samt kompetens att effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera och kommunicera med databaser med ADO.NET i C# och via Entity framework och LINQ.

Du lär dig om hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar samt hur en databasserver fungerar. Efter avslutad kurs kan du designa och skapa en logisk datamodell med hjälp av normalisering och utifrån denna skapa en databas. Du kommer att kunna avgöra vilka designbeslut som behöver fattas i arbetet med att ta fram en databas och veta vilken påverkan det har på lösningen och prestandan.

Dynamiska webbapplikationer, 50 yhp

Här lär du dig att utveckla webblösningar med ASP.NET och designmönstret MVC. Kursen tar också upp förutsättningar, användningsområden och riktlinjer för modern webbutveckling samt olika webbstandarder. Du kommer även att skapa applikationer med JavaScript, HTML och CSS utifrån kravspecifikation. Du får också lära dig att genomföra lösningar med responsiv design så att applikationen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Efter kursen ska du bland annat kunna:
– Skapa applikationer med HTML, CSS och JavaScript.
– Skapa responsiva webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten.
– Skapa interaktiva webbsidor med hjälp av JavaScript och olika kodbibliotek.
– Skapa effektiva HTML-sidor som använder sig av CSS och JavaScript med olika funktionalitet och hänsyn till användbarhet.
– Självständigt kunna anpassa en befintlig webbsida efter krav om grafisk profil, färger, utseende, olika enheter med mera.

Molntjänster och publiceringsverktyg, 20 yhp

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper inom hantering och bearbetning i "cloud" miljö samt en förståelse för vilka fördelar respektive nackdelar som det har i jämförelse med alternativa lösningar.

Målet är att du ska få kompetens att självständigt hantera molntjänster, exempelvis Microsoft Azure, och kunna förklara för intressenter vilka förutsättningar som erfordras för att kunna bearbeta, lagra och analysera produktionsdata på ett bra sätt. Du får bland annat kunskap att avgöra och förklara vilka applikationer som lämpar sig för molntjänster och kan konstruera tjänster (t.ex. webbtjänster) för distribution i molnet.

Efter avslutad kurs ska du också kunna minimera riskerna för obehörig åtkomst och ändring av data i molnet samt använda publika och privata molnlösningar på ett självständigt och ansvarsfullt sätt.

Objektorienterad programmering med C#, 40 yhp

Här får du kompetens att utveckla programmeringslösningar i C#. Målet är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt göra enklare applikationer i Windows där du kommer kunna skriva, testa och felsöka kod. Du får här fördjupa dig i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater och problemlösning. Efter avslutad kurs ska du effektivt kunna felsöka och testa programkod. Därför förutsätter den här kursen förkunskaper motsvarande gymnasiekursen i programmering.

Programmering med C# .NET, 40 yhp

Syftet med den här kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter i att bygga dynamiska, databasdrivna
webbapplikationer i C# med ASP.NET. Du kommer lära dig hur webbkommunikation fungerar mellan dynamiska webbapplikationer och förstå hur olika tekniker används för att förbättra och utveckla befintliga lösningar. Dessutom kommer du ha färdigheter att publicera en webbapplikation med exempelvis Microsoft Azure.

Inom ramarna för detta utbildningsmoment får du kunskaper om hur olika tekniker, som till exempel AJAX, kan användas för att förbättra en programmeringslösning, hur du hanterar säkerhet och rättigheter via ASP.NET Identity, hur du genomför databaskopplingar med ADO.NET samt Entity Framework och LINQ.

Testdriven utveckling, 20 yhp

På den här kursens lär du dig om vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg. Du ska också kunna kommunicera med berörda parter kring test. Dina nya kunskaper kommer ge dig en god förståelse för hur en testprocess fungerar samt hjälpa dig att kunna kommunicera med olika intressenter kring testprojekt på svenska och engelska. Du kommer efter denna kurs att kunna förstå och kommunicera kring TDD, Enhetstestning, automatiserade system- och acceptanstester, hantera krav och kravspecifikationer på ett fördjupat plan samt göra analys av test ur ett systemtekniskt perspektiv och förmedla resultatet till andra.

Windows applikationsutveckling, 30 yhp

Denna kurs ger dig kunskaper och kompetens för att utveckla grafiska applikationer i C#, WPF/UWP. Efter avslutad kurs ska du kunna tillverka grafiska applikationer i C# WPF/UWP, till exempel enklare spel och användargränssnitt med XAML. Du kommer veta hur databindning och användargränssnitt fungerar samt ha bättre kännedom om aktuella dokument-och stilmallar och dess användningsområden.

Kursen innehåller:

• Windowsapplikationer med WPF och C#
• WPF och designmönstret MVVM
• WCF och serviceorienterade applikationer
• Windows Services
• Programstrukturering av Windowsapplikationer
• Gränssnittsdesign

LIA 1, 50 yhp

Under din första period av LIA får du chansen att omsätta och utveckla dina kunskaper i programmering i en riktig arbetsmiljö samt skapa applikationer mot leverans utifrån kravställning. Under LIA-perioden får du lära dig mer om hur ett företag arbetar med programutveckling för att skapa applikationer samt hur de arbetar med sina kundrelationer i olika situationer. LIA-perioderna beskrivs många gånger av våra studerande som en av de roligaste och mest utvecklande momenten under utbildningen, där du också får möjlighet att knyta professionella kontakter för framtiden. Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

LIA2, 70 yhp

Den andra LIA-perioden som ofta innebär en fördjupning av dina kunskaper i yrkesrollen. I skarpt läge har du här chansen att lära dig mer om kravspecifikationer, kundkontakter, projektteam, projektmetodik, felsökning, problemlösning och arbetsmetoder i skarpa projekt under tidspress samt att du får utökad förståelse för de ekonomiska aspekterna av målstyrning. Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 20 yhp

Nu är det dags att omsätta dina kunskaper och färdigheter inom programmering i .NET på en nivå som motsvarar branschstandard. För att ge dig en riktig chans att visa din förmåga att kommunicera på engelska kommer rapporten att genomföras på engelska. Här får du självständigt planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet. Alla steg ska dokumenteras enligt gällande affärspraxis.

Efter avslutad kurs kommer du att ha färdigheter i att utforma och följa en projektbeskrivning, projektplan (med prioriteringar och tidsestimeringar) samt att genomföra en systemdokumentation med kravspecifikation och designdokument.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *
 • Matematik 2 a/b/c eller motsvarande kunskap

*Erbjuds som preparandutbildning

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

 

Preparandutbildning

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Reell kompetens

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar distansstudier!

Att studera till Systemutvecklare på distans ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningsdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en .NET utvecklare?

En systemutvecklare som jobbar mot plattformen .NET skapar och utvecklar program samt applikationer som kör på Microsofts .NET plattform. Du kan använda olika programmeringsspråk som C#, F#, JavaScript, HTML5 och CSS. Du lär dig att skapa databaser, Windows-applikationer och även att utveckla dynamiska webbapplikationer. Dessutom lär du dig testdriven utveckling, agila metoder, affärsmannaskap och kundförståelse. Ditt arbete innefattar även att integrera program med andra system och tjänster samt att underhålla och felsöka befintlig mjukvara.

 

Efter utbildningen har du en helhetssyn på systemutveckling och kan delta i samtliga faser i programutvecklingsprocessen. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och har 24 veckors LIA (praktik).

 

Som .NET utvecklare arbetar du oftast i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med dem som ska använda systemet. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är viktiga att ha.

 

Jobbmöjligheter 

Det finns ett enormt behov av arbetskraft med den här kompetensen vilket gör rollen som .NET-utvecklare mycket eftertraktad. Systemutvecklare är ett brett yrke som kan jobba inom de flesta branscher. Eftersom utbildningen och branschen är så bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig.

 

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

 

 • Systemutvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Programmerare
 • Webbutvecklare
 • Systemadministratör       

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar i under utbildningens 2 år. Mellan träffarna hålls schemalagda föreläsningar, handledning med mera, ca två till tre dagar i veckan via Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen kommer innefatta praktik som också kallas Lärande i arbetet (LIA) vilket innebär att du får lära dig både teoretiskt och testa på de riktiga arbetsuppgifterna. Du kommer ha möjligheten att vara på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta sofia.vestlin@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Agil systemutveckling, 20 yhp

Den här kursen ger dig kunskaper i de tankesätt, metoder och verktyg som innefattas i begreppet agil systemutveckling. Bland annat går vi igenom agila metoder så som Crystal, Scrum och LEAN. Efter avslutad utbildning kommer du därigenom bättre att kunna arbeta med relativ estimering på olika nivåer och navigera kraven i ett IT-projekt för att effektivisera utvecklingen.

Affärsmannaskap, 10 yhp

På den här kursen får du kunskaper om affärsmannaskap i IT-branschen och hur bemötande kan öka verksamhetens resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Bland annat får du träna på genomförandet av en säljprocess för att få en bättre förståelse för hur säljarbetet sker direkt eller indirekt och hur detta kopplas till verksamhetens lönsamhet som helhet.

Efter avslutad kurs kommer du ha fått ökade kunskaper och färdigheter för såväl muntlig som skriftlig affärsmannamässig kunddialog på svenska och engelska. Du kommer också att ha lärt dig om kroppsspråk och eget förhållningssätt samt interkulturell kompetens i IT-branschen.

Databasutveckling, 30 yhp

På den här kursen lär du dig om databaser och databasutveckling. Kursen går också igenom databaskopplingar till C#-program och dynamiska applikationer. Här får du kunskap att kunna utveckla och använda en optimerad databas med TSQL i ditt yrke samt kompetens att effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera och kommunicera med databaser med ADO.NET i C# och via Entity framework och LINQ.

Du lär dig om hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar samt hur en databasserver fungerar. Efter avslutad kurs kan du designa och skapa en logisk datamodell med hjälp av normalisering och utifrån denna skapa en databas. Du kommer att kunna avgöra vilka designbeslut som behöver fattas i arbetet med att ta fram en databas och veta vilken påverkan det har på lösningen och prestandan.

Dynamiska webbapplikationer, 50 yhp

Här lär du dig att utveckla webblösningar med ASP.NET och designmönstret MVC. Kursen tar också upp förutsättningar, användningsområden och riktlinjer för modern webbutveckling samt olika webbstandarder. Du kommer även att skapa applikationer med JavaScript, HTML och CSS utifrån kravspecifikation. Du får också lära dig att genomföra lösningar med responsiv design så att applikationen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Efter kursen ska du bland annat kunna:
– Skapa applikationer med HTML, CSS och JavaScript.
– Skapa responsiva webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten.
– Skapa interaktiva webbsidor med hjälp av JavaScript och olika kodbibliotek.
– Skapa effektiva HTML-sidor som använder sig av CSS och JavaScript med olika funktionalitet och hänsyn till användbarhet.
– Självständigt kunna anpassa en befintlig webbsida efter krav om grafisk profil, färger, utseende, olika enheter med mera.

Molntjänster och publiceringsverktyg, 20 yhp

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper inom hantering och bearbetning i "cloud" miljö samt en förståelse för vilka fördelar respektive nackdelar som det har i jämförelse med alternativa lösningar.

Målet är att du ska få kompetens att självständigt hantera molntjänster, exempelvis Microsoft Azure, och kunna förklara för intressenter vilka förutsättningar som erfordras för att kunna bearbeta, lagra och analysera produktionsdata på ett bra sätt. Du får bland annat kunskap att avgöra och förklara vilka applikationer som lämpar sig för molntjänster och kan konstruera tjänster (t.ex. webbtjänster) för distribution i molnet.

Efter avslutad kurs ska du också kunna minimera riskerna för obehörig åtkomst och ändring av data i molnet samt använda publika och privata molnlösningar på ett självständigt och ansvarsfullt sätt.

Objektorienterad programmering med C#, 40 yhp

Här får du kompetens att utveckla programmeringslösningar i C#. Målet är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt göra enklare applikationer i Windows där du kommer kunna skriva, testa och felsöka kod. Du får här fördjupa dig i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater och problemlösning. Efter avslutad kurs ska du effektivt kunna felsöka och testa programkod. Därför förutsätter den här kursen förkunskaper motsvarande gymnasiekursen i programmering.

Programmering med C# .NET, 40 yhp

Syftet med den här kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter i att bygga dynamiska, databasdrivna
webbapplikationer i C# med ASP.NET. Du kommer lära dig hur webbkommunikation fungerar mellan dynamiska webbapplikationer och förstå hur olika tekniker används för att förbättra och utveckla befintliga lösningar. Dessutom kommer du ha färdigheter att publicera en webbapplikation med exempelvis Microsoft Azure.

Inom ramarna för detta utbildningsmoment får du kunskaper om hur olika tekniker, som till exempel AJAX, kan användas för att förbättra en programmeringslösning, hur du hanterar säkerhet och rättigheter via ASP.NET Identity, hur du genomför databaskopplingar med ADO.NET samt Entity Framework och LINQ.

Testdriven utveckling, 20 yhp

På den här kursens lär du dig om vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg. Du ska också kunna kommunicera med berörda parter kring test. Dina nya kunskaper kommer ge dig en god förståelse för hur en testprocess fungerar samt hjälpa dig att kunna kommunicera med olika intressenter kring testprojekt på svenska och engelska. Du kommer efter denna kurs att kunna förstå och kommunicera kring TDD, Enhetstestning, automatiserade system- och acceptanstester, hantera krav och kravspecifikationer på ett fördjupat plan samt göra analys av test ur ett systemtekniskt perspektiv och förmedla resultatet till andra.

Windows applikationsutveckling, 30 yhp

Denna kurs ger dig kunskaper och kompetens för att utveckla grafiska applikationer i C#, WPF/UWP. Efter avslutad kurs ska du kunna tillverka grafiska applikationer i C# WPF/UWP, till exempel enklare spel och användargränssnitt med XAML. Du kommer veta hur databindning och användargränssnitt fungerar samt ha bättre kännedom om aktuella dokument-och stilmallar och dess användningsområden.

Kursen innehåller:

• Windowsapplikationer med WPF och C#
• WPF och designmönstret MVVM
• WCF och serviceorienterade applikationer
• Windows Services
• Programstrukturering av Windowsapplikationer
• Gränssnittsdesign

LIA 1, 50 yhp

Under din första period av LIA får du chansen att omsätta och utveckla dina kunskaper i programmering i en riktig arbetsmiljö samt skapa applikationer mot leverans utifrån kravställning. Under LIA-perioden får du lära dig mer om hur ett företag arbetar med programutveckling för att skapa applikationer samt hur de arbetar med sina kundrelationer i olika situationer. LIA-perioderna beskrivs många gånger av våra studerande som en av de roligaste och mest utvecklande momenten under utbildningen, där du också får möjlighet att knyta professionella kontakter för framtiden. Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

LIA2, 70 yhp

Den andra LIA-perioden som ofta innebär en fördjupning av dina kunskaper i yrkesrollen. I skarpt läge har du här chansen att lära dig mer om kravspecifikationer, kundkontakter, projektteam, projektmetodik, felsökning, problemlösning och arbetsmetoder i skarpa projekt under tidspress samt att du får utökad förståelse för de ekonomiska aspekterna av målstyrning. Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 20 yhp

Nu är det dags att omsätta dina kunskaper och färdigheter inom programmering i .NET på en nivå som motsvarar branschstandard. För att ge dig en riktig chans att visa din förmåga att kommunicera på engelska kommer rapporten att genomföras på engelska. Här får du självständigt planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet. Alla steg ska dokumenteras enligt gällande affärspraxis.

Efter avslutad kurs kommer du att ha färdigheter i att utforma och följa en projektbeskrivning, projektplan (med prioriteringar och tidsestimeringar) samt att genomföra en systemdokumentation med kravspecifikation och designdokument.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *
 • Matematik 2 a/b/c eller motsvarande kunskap

*Erbjuds som preparandutbildning

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

 

Preparandutbildning

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Reell kompetens

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera till Systemutvecklare på distans ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningsdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansökningsprocessen

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansökan

 

 

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Systemutvecklare

#Programutvecklare

#Mjukvaruutvecklare

#Programmerare

#Webbapplikationsutvecklare

#Databasutvecklare

Se fler utbildningar i

Umeå

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Systemutvecklare .NET

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en .NET utvecklare?

En systemutvecklare som jobbar mot plattformen .NET skapar och utvecklar program samt applikationer som kör på Microsofts .NET plattform. Du kan använda olika programmeringsspråk som C#, F#, JavaScript, HTML5 och CSS. Du lär dig att skapa databaser, Windows-applikationer och även att utveckla dynamiska webbapplikationer. Dessutom lär du dig testdriven utveckling, agila metoder, affärsmannaskap och kundförståelse. Ditt arbete innefattar även att integrera program med andra system och tjänster samt att underhålla och felsöka befintlig mjukvara.

 

Efter utbildningen har du en helhetssyn på systemutveckling och kan delta i samtliga faser i programutvecklingsprocessen. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och har 24 veckors LIA (praktik).

 

Som .NET utvecklare arbetar du oftast i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. En del av arbetet innebär också att ha nära kontakt med dem som ska använda systemet. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är viktiga att ha.

 

Jobbmöjligheter 

Det finns ett enormt behov av arbetskraft med den här kompetensen vilket gör rollen som .NET-utvecklare mycket eftertraktad. Systemutvecklare är ett brett yrke som kan jobba inom de flesta branscher. Eftersom utbildningen och branschen är så bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig.

 

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

 

 • Systemutvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Programmerare
 • Webbutvecklare
 • Systemadministratör       

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar i under utbildningens 2 år. Mellan träffarna hålls schemalagda föreläsningar, handledning med mera, ca två till tre dagar i veckan via Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen kommer innefatta praktik som också kallas Lärande i arbetet (LIA) vilket innebär att du får lära dig både teoretiskt och testa på de riktiga arbetsuppgifterna. Du kommer ha möjligheten att vara på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta sofia.vestlin@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska: En 6 eller motsvarande kunskap
 • Programmering 1 *
 • Matematik 2 a/b/c eller motsvarande kunskap

*Erbjuds som preparandutbildning

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

 

Preparandutbildning

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Programmering 1”

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Reell kompetens

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera till Systemutvecklare på distans ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningsdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.