Mina studier

Kurspaket YH

Sustainability Management in Tourism

Kurspaket YH

Längd

30 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa Sustainability Management in Tourism?

 

Vill du göra skillnad inom turismbranschen och samtidigt främja hållbar utveckling? Denna kurs ger dig kunskaper och verktyg för att bli en ledare inom hållbar turism. Genom kursen får du utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt att kunna engagera, leda medarbetare och andra intressenter.

 

Genom att studera olika aspekter av hållbarhet inom turismsektorn kommer du att få förståelse för hur man kan minska miljöpåverkan, bevara natur- och kulturarv, främja lokal ekonomisk tillväxt. Du kommer vara en drivande kraft för förändring inom branschen!

 

Denna kurs är en kompetenshöjande utbildning riktad till besöksnäringen och resebranschen.

 

Hur ser kursens upplägg ut? 

Detta är en nätbaserad distanskurs, halvfart 50%, 30 poäng, 12 digitala seminarier, 12 schemalagda tillfällen för gruppdiskussioner, inspiration och erfarenhetsutbyte.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Sustainability Management, 30 yhp

Kursens syfte är att erbjuda insikt i praktiskt genomförande och effektiva tillvägagångssätt för att analysera, driva eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet inom en verksamhet med hjälp av vedertagna kriterier för hållbar turismutveckling. Målet med kursen är att ge den studerande kunskap, färdigheter och kompetenser för att praktiskt kunna arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i sin yrkesvardag, genom att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations hållbarhetsarbete utifrån vedertagna standarder och för kriterier hållbar turismutveckling samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och genomförande av praktiskt hållbarhetsarbete.

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Branschen har en naturlig koppling till den internationella arenan och engelska är ofta yrkesspråk. Viss kurslitteratur, internationella hållbarhetsrapporter och annat undervisningsmaterial kan vara på engelska liksom internationella gästföreläsningar.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet. Utbildningen vänder sig till personer i ledande och operativa befattningar inom besöksnäringen och resebranschen. Verksamheter som omfattas är små, medelstora och stora företag samt kommunala och regionala organisationer.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa Sustainability Management in Tourism?

 

Vill du göra skillnad inom turismbranschen och samtidigt främja hållbar utveckling? Denna kurs ger dig kunskaper och verktyg för att bli en ledare inom hållbar turism. Genom kursen får du utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt att kunna engagera, leda medarbetare och andra intressenter.

 

Genom att studera olika aspekter av hållbarhet inom turismsektorn kommer du att få förståelse för hur man kan minska miljöpåverkan, bevara natur- och kulturarv, främja lokal ekonomisk tillväxt. Du kommer vara en drivande kraft för förändring inom branschen!

 

Denna kurs är en kompetenshöjande utbildning riktad till besöksnäringen och resebranschen.

 

Hur ser kursens upplägg ut? 

Detta är en nätbaserad distanskurs, halvfart 50%, 30 poäng, 12 digitala seminarier, 12 schemalagda tillfällen för gruppdiskussioner, inspiration och erfarenhetsutbyte.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Sustainability Management, 30 yhp

Kursens syfte är att erbjuda insikt i praktiskt genomförande och effektiva tillvägagångssätt för att analysera, driva eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet inom en verksamhet med hjälp av vedertagna kriterier för hållbar turismutveckling. Målet med kursen är att ge den studerande kunskap, färdigheter och kompetenser för att praktiskt kunna arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i sin yrkesvardag, genom att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations hållbarhetsarbete utifrån vedertagna standarder och för kriterier hållbar turismutveckling samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och genomförande av praktiskt hållbarhetsarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Branschen har en naturlig koppling till den internationella arenan och engelska är ofta yrkesspråk. Viss kurslitteratur, internationella hållbarhetsrapporter och annat undervisningsmaterial kan vara på engelska liksom internationella gästföreläsningar.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet. Utbildningen vänder sig till personer i ledande och operativa befattningar inom besöksnäringen och resebranschen. Verksamheter som omfattas är små, medelstora och stora företag samt kommunala och regionala organisationer.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Sustainability Management in Tourism

Längd : 30 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa Sustainability Management in Tourism?

 

Vill du göra skillnad inom turismbranschen och samtidigt främja hållbar utveckling? Denna kurs ger dig kunskaper och verktyg för att bli en ledare inom hållbar turism. Genom kursen får du utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt att kunna engagera, leda medarbetare och andra intressenter.

 

Genom att studera olika aspekter av hållbarhet inom turismsektorn kommer du att få förståelse för hur man kan minska miljöpåverkan, bevara natur- och kulturarv, främja lokal ekonomisk tillväxt. Du kommer vara en drivande kraft för förändring inom branschen!

 

Denna kurs är en kompetenshöjande utbildning riktad till besöksnäringen och resebranschen.

 

Hur ser kursens upplägg ut? 

Detta är en nätbaserad distanskurs, halvfart 50%, 30 poäng, 12 digitala seminarier, 12 schemalagda tillfällen för gruppdiskussioner, inspiration och erfarenhetsutbyte.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Branschen har en naturlig koppling till den internationella arenan och engelska är ofta yrkesspråk. Viss kurslitteratur, internationella hållbarhetsrapporter och annat undervisningsmaterial kan vara på engelska liksom internationella gästföreläsningar.

 • 1 år heltids yrkeserfarenhet. Utbildningen vänder sig till personer i ledande och operativa befattningar inom besöksnäringen och resebranschen. Verksamheter som omfattas är små, medelstora och stora företag samt kommunala och regionala organisationer.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.