Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Sustainability Management – Besöksnäring, hotell, restaurang, resor, möten och event

Yrkeshögskola

Längd

25 YH-poäng, 10 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Deltid 50%

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Intresseanmälan:

 

Sustainability Management

Sustainability Management

 

En interaktiv nätbaserad distansutbildning för dig som arbetar i branschen. Vill du utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att praktiskt kunna arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll och därigenom kunna bidra till en hållbar utveckling? Då är den här utbildningen något för dig!

 

Syftet är att du efter genomförd utbildning ska kunna använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter/destinationer, samt utveckla förmågan att engagera andra i håll­barhetsfrågor i din yrkesroll.

 

Utgångspunkt för utbildningens innehåll är FN:s globala hållbarhetsmål samt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för Hållbar utveckling. Härifrån leds och kopplas innehållet vidare till en svensk kontext och den studerandes yrkesroll.

 

Diskussion, reflektion och olika former av kollektivt lärande med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och reflektioner är centralt för lärande och kunskapsutveckling. Detta faciliteras av sakkunniga utbildare i digitala interaktiva seminarier. Under kursen genomförs ett utvecklingsprojekt med koppling till den verksamhet den studerande arbetar i.

 

 

Till vem riktar sig utbildningen

 

Detta är en kostnadsfri utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan speciellt framtagen för dig som är:

 

 • Ledare i små och medelstora företag inom besöksnäringen, resebranschen, möten & event
 • Egenföretagare i branschen
 • Tjänsteman i regioner eller kommuner och arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling till besöksnäringen
 • Hållbarhetsansvarig inom besöksnäringen
 • Arbetar med marknadsföring och/eller kommunikation i branschen

 

 

Utbildningens genomförande, upplägg och omfattning

 

 • Utbildningen genomförs på distans och är nätbaserad. Vi träffas och interagerar med ljud och bild i digitala klassrum.
 • 50% studietakt under 10 veckor.
 • Start  5/10 och slut 11 december.

 

10 digitala seminarier ca 2 timmar/vecka, tillkommer tid för inläsning/sätta sig in i undervisningsmaterial, gruppdiskussioner, grupparbeten, individuella uppgifter, redovisningar. Inför varje seminarium förväntas den studerande  ha tagit del av, satt sig in i  och reflekterat över undervisningsmaterialet för att aktivt kunna bidra under varje enskilt seminarium.

 

Utbildningen kostnadsfri och CSN-berättigad. Eftergymnasial nivå, SeQF nivå 5 och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan www.myh.se

Utbildningens innehåll och mål

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat  ska den studerande ha kunskaper om:

 

 • Globala hållbarhetsmål samt nationella, regionala, lokala strategier för hållbar utveckling inom besöksnäringen
 • Perspektiv på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom besöksnäringen
 • Definitioner och begrepp
 • Kriterier och certifieringssystem
 • Styrande dokument och riktlinjer
 • Best practice & utmaningar

 

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i att:

 

 • Omvärldsbevakning av området
 • Reflektera, problematisera och diskutera kring möjligheter och utmaningar
 • Söka information och kritisk kunna granska och sammanfatta denna
 • Identifiera och tydliggöra områden för utveckling
 • Analysera med stöd i centrala begrepp och modeller för hållbar utveckling
 • Arbeta systematiskt utifrån vedertagna metoder och modeller

 

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser att:

 

 • Med stöd i strategier och olika perspektiv på hållbar utveckling muntligt samt skriftligt kunna diskutera och kommunicera hållbarhetsfrågor i besöksnäringen
 • Kunna beskriva nuläge, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i detta ta fram konkreta åtgärdsförslag och skriva fram en plan för utveckling och möjligt genomförande

 

Grundläggande behörighet:

 

avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

För tillträde till utbildningen ställs utöver grundläggande behörighet krav på yrkeserfarenhet:

 

Kunna uppvisa min. 3 månaders erfarenhet:

 

 1. Ledare i små och medelstora företag inom besöksnäringen, hotell, restaurang, resebranschen, möten/event
 2. Egenföretagare i branschen
 3. Tjänsteman i regioner eller kommuner och arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling till besöksnäringen
 4. Hållbarhetsansvarig inom besöksnäringen
 5. Arbete med marknadsföring och/eller kommunikation i branschen

 

 

Urvalsgrunder om fler behöriga sökande än antalet platser: Yrkeserfarenhet

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier

 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Intresseanmälan:

 

Sustainability Management

Sustainability Management

 

En interaktiv nätbaserad distansutbildning för dig som arbetar i branschen. Vill du utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att praktiskt kunna arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll och därigenom kunna bidra till en hållbar utveckling? Då är den här utbildningen något för dig!

 

Syftet är att du efter genomförd utbildning ska kunna använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter/destinationer, samt utveckla förmågan att engagera andra i håll­barhetsfrågor i din yrkesroll.

 

Utgångspunkt för utbildningens innehåll är FN:s globala hållbarhetsmål samt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för Hållbar utveckling. Härifrån leds och kopplas innehållet vidare till en svensk kontext och den studerandes yrkesroll.

 

Diskussion, reflektion och olika former av kollektivt lärande med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och reflektioner är centralt för lärande och kunskapsutveckling. Detta faciliteras av sakkunniga utbildare i digitala interaktiva seminarier. Under kursen genomförs ett utvecklingsprojekt med koppling till den verksamhet den studerande arbetar i.

 

 

Till vem riktar sig utbildningen

 

Detta är en kostnadsfri utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan speciellt framtagen för dig som är:

 

 • Ledare i små och medelstora företag inom besöksnäringen, resebranschen, möten & event
 • Egenföretagare i branschen
 • Tjänsteman i regioner eller kommuner och arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling till besöksnäringen
 • Hållbarhetsansvarig inom besöksnäringen
 • Arbetar med marknadsföring och/eller kommunikation i branschen

 

 

Utbildningens genomförande, upplägg och omfattning

 

 • Utbildningen genomförs på distans och är nätbaserad. Vi träffas och interagerar med ljud och bild i digitala klassrum.
 • 50% studietakt under 10 veckor.
 • Start  5/10 och slut 11 december.

 

10 digitala seminarier ca 2 timmar/vecka, tillkommer tid för inläsning/sätta sig in i undervisningsmaterial, gruppdiskussioner, grupparbeten, individuella uppgifter, redovisningar. Inför varje seminarium förväntas den studerande  ha tagit del av, satt sig in i  och reflekterat över undervisningsmaterialet för att aktivt kunna bidra under varje enskilt seminarium.

 

Utbildningen kostnadsfri och CSN-berättigad. Eftergymnasial nivå, SeQF nivå 5 och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan www.myh.se

Innehåll

Utbildningens innehåll och mål

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat  ska den studerande ha kunskaper om:

 

 • Globala hållbarhetsmål samt nationella, regionala, lokala strategier för hållbar utveckling inom besöksnäringen
 • Perspektiv på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom besöksnäringen
 • Definitioner och begrepp
 • Kriterier och certifieringssystem
 • Styrande dokument och riktlinjer
 • Best practice & utmaningar

 

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha färdigheter i att:

 

 • Omvärldsbevakning av området
 • Reflektera, problematisera och diskutera kring möjligheter och utmaningar
 • Söka information och kritisk kunna granska och sammanfatta denna
 • Identifiera och tydliggöra områden för utveckling
 • Analysera med stöd i centrala begrepp och modeller för hållbar utveckling
 • Arbeta systematiskt utifrån vedertagna metoder och modeller

 

 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser att:

 

 • Med stöd i strategier och olika perspektiv på hållbar utveckling muntligt samt skriftligt kunna diskutera och kommunicera hållbarhetsfrågor i besöksnäringen
 • Kunna beskriva nuläge, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i detta ta fram konkreta åtgärdsförslag och skriva fram en plan för utveckling och möjligt genomförande

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

 1. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 2. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 3. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

För tillträde till utbildningen ställs utöver grundläggande behörighet krav på yrkeserfarenhet:

 

Kunna uppvisa min. 3 månaders erfarenhet:

 

 1. Ledare i små och medelstora företag inom besöksnäringen, hotell, restaurang, resebranschen, möten/event
 2. Egenföretagare i branschen
 3. Tjänsteman i regioner eller kommuner och arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling till besöksnäringen
 4. Hållbarhetsansvarig inom besöksnäringen
 5. Arbete med marknadsföring och/eller kommunikation i branschen

 

 

Urvalsgrunder om fler behöriga sökande än antalet platser: Yrkeserfarenhet

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier

 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

 

Ditt digitala klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Företagssamarbeten