Lärplattform

Yrkeshögskola

Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens i Eskilstuna

Yrkeshögskola

Längd

225 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med obligatoriska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Eskilstuna

 

Bandet Kents och dess medlemmars hemstad. Bandet startades 1990 och 2014 blev sångaren Jocke Berg blev tilldelad H.M Konungens medalj i 8:e storlek i högblått band av Kung Carl XVI Gustaf, med motiveringen: ”För framstående insatser inom svensk populärmusik. Staden Eskilstuna är uppkallad efter helgonet S:t Eskil som verkade i Tuna på 1000-talet. Staden är historiskt mest känd för sin mekaniska industri. Volvo Construction Equipment och Skogaholms bageri några välkända företag från Eskilstuna.

Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens

 

 

Som studiehandledare på modersmål blir du en länk mellan undervisningen på svenska och nyanlända elever med annat modersmål. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven större möjligheter att nå kunskapskraven. Utbildningen passar dig som redan jobbar som, eller vill jobba som studiehandledare på modersmål. Andra yrkesroller är modersmålsstödjare inom förskolan.

 

Som en del av utbildningen ges kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial. Vi arbetar med digital teknik som används i skolorna idag och du som studerande förbereds för att kunna studiehandleda även på distans. En nyanländ elev har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

 

 

Jobbmöjligheter

 

 

Bristen på studiehandledare för nyanlända elever skapar problem i skolor runtom i Sverige. På Lärarförbundets undersökning bland sina medlemmar svarar nära fyra av tio (38%) att deras elever inte får tillräckligt med studiehandledning på sitt eget modersmål.

 

Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen i de regioner i Sverige som tagit emot många nyanlända de senaste åren, framför allt i tätorter i södra och mellersta Sverige.

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig för schemalagd undervisning under dagtid via internet. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningens gång. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Arbetsmiljö 5 poäng
 • IKT-pedagogik 1 20 poäng
 • IKT-pedagogik 2 20 poäng
 • Lärande i arbete 1 20 poäng
 • Lärande i arbete 2 40 poäng
 • Pedagogik 1 20poäng
 • Pedagogik 2 15 poäng
 • Pedagogik 3 15 poäng
 • Pedagogik 4 15 poäng
 • Kartläggning av ny elev 15 poäng
 • Studiehandledning 20 poäng
 • Studieteknik 10 poäng
 • Sverige och nysvenskar 10 poäng

 

Lärande i arbete – ”Din väg till anställning”

 

Under utbildningens gång kommer du att vara ute på skolor för att prova på det som du teoretiskt har lärt dig. Denna del av utbildningen kallas kort för LIA.

 

Sammanlagt är din LIA-tid 12 veckor uppdelat på två-tre perioder. Under denna tid kommer du att kunna knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

 

LIA-perioderna gör du med fördel i din hemkommun.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap

 

Kunskaper motsvarande B2 enligt den europeiska referensramen i något av följande språk: arabiska, dari, farsi, kurdiska, kurmanji, mongoliska, persiska, pashto, polska, romani, rumänska, ryska, sorani, somaliska, thailändska, tigrinja, turkiska, ukrainska, urdu, bosniska, kroatiska,serbiska, albanska, finska.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens

 

 

Som studiehandledare på modersmål blir du en länk mellan undervisningen på svenska och nyanlända elever med annat modersmål. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven större möjligheter att nå kunskapskraven. Utbildningen passar dig som redan jobbar som, eller vill jobba som studiehandledare på modersmål. Andra yrkesroller är modersmålsstödjare inom förskolan.

 

Som en del av utbildningen ges kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial. Vi arbetar med digital teknik som används i skolorna idag och du som studerande förbereds för att kunna studiehandleda även på distans. En nyanländ elev har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

 

 

Jobbmöjligheter

 

 

Bristen på studiehandledare för nyanlända elever skapar problem i skolor runtom i Sverige. På Lärarförbundets undersökning bland sina medlemmar svarar nära fyra av tio (38%) att deras elever inte får tillräckligt med studiehandledning på sitt eget modersmål.

 

Det finns goda chanser till jobb efter utbildningen i de regioner i Sverige som tagit emot många nyanlända de senaste åren, framför allt i tätorter i södra och mellersta Sverige.

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig för schemalagd undervisning under dagtid via internet. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningens gång. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Arbetsmiljö 5 poäng
 • IKT-pedagogik 1 20 poäng
 • IKT-pedagogik 2 20 poäng
 • Lärande i arbete 1 20 poäng
 • Lärande i arbete 2 40 poäng
 • Pedagogik 1 20poäng
 • Pedagogik 2 15 poäng
 • Pedagogik 3 15 poäng
 • Pedagogik 4 15 poäng
 • Kartläggning av ny elev 15 poäng
 • Studiehandledning 20 poäng
 • Studieteknik 10 poäng
 • Sverige och nysvenskar 10 poäng

 

Lärande i arbete – ”Din väg till anställning”

 

Under utbildningens gång kommer du att vara ute på skolor för att prova på det som du teoretiskt har lärt dig. Denna del av utbildningen kallas kort för LIA.

 

Sammanlagt är din LIA-tid 12 veckor uppdelat på två-tre perioder. Under denna tid kommer du att kunna knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

 

LIA-perioderna gör du med fördel i din hemkommun.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap

 

Kunskaper motsvarande B2 enligt den europeiska referensramen i något av följande språk: arabiska, dari, farsi, kurdiska, kurmanji, mongoliska, persiska, pashto, polska, romani, rumänska, ryska, sorani, somaliska, thailändska, tigrinja, turkiska, ukrainska, urdu, bosniska, kroatiska,serbiska, albanska, finska.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Karriärvägar

#Studiehandledare

#Modersmålsstödjare

Jag rekommenderar starkt den här utbildningen till alla som har en stor passion att jobba med barn och se dem växa och utvecklas på rätt sätt samt vill använda modersmålet samtidigt med svenska i jobbet.

Nagam, studerande

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra utbildningar.