Mina studier

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Instrument- och steriltekniker

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Längd

315 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 3 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

 

Som steriltekniker blir du en avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. 

 

En stor del av arbetet innebär också att ha teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien. Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Tekniskt intresse kan vara en fördel.

 

Jobbmöjligheter

 

Som utbildad steriltekniker finns stora möjligheter att få jobb. Många sjukhus bygger nya, större och modernare steriltekniska enheter och mer personal rekryteras, detta tillsammans med pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade steriltekniker är stor.

 

Utbildningens upplägg

 

Kristianstad: Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är tre fysiska träffar (två till tre dagar) under utbildningen som är förlagda i Kristianstad och Växjö. Vi ses varje vecka i vårt digitala klassrum på Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Falun: Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är tre fysiska träffar (två till tre dagar) under utbildningen som är förlagda i Falun. Vi ses varje vecka i vårt digitala klassrum på Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Linköping: Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är tre fysiska träffar (två till tre dagar) under utbildningen som är förlagda i Linköping. Vi ses varje vecka i vårt digitala klassrum på Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta cecilia.soderberg@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Steriltekniker i VR-miljö

 

Som studerande hos oss kommer du att få träna att arbeta på en Sterilteknisk enhet i vår Steriltekniska enhet i VR miljö, detta leder till att du är bättre förberedd när du går ut på din LIA (lärande i arbete) Genom att använda den här tekniken får du som studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära dig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

STERILTEKNIKER I VR-MILJÖ

 

Anatomi och instrumentkunskap, 35 yhp
Ledig plats

Kursen ger dig basal kunskap i anatomi för att du ska kunna knyta instrumenten till ett visst kirurgiskt ingrepp, funktion och användningsområden. Vi går också igenom kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument och dess regelverk, konstruktion,
användningsområde samt funktionskontroller. Du lär dig om olika uppkomna skador, dess orsaker och förebyggande åtgärder. Du ska självständigt kunna förbereda, inspektera, funktionskontrollera och montera kirurgiska instrument samt välja rätt desinfektering, steriliserings- och underhållsmetod.

Sök ledig plats

Kommunikation och handledning, 10 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig att på ett professionellt sätt handleda och instruera medarbetare och studenter på en sterilteknisk enhet i frågor som berör vård och produktion av medicintekniska produkter. Vi går igenom ämnen som gruppdynamik, konflikthantering, muntlig och skriftlig instruktion, kundbetjäning, kommunikation och stresshantering.

Sök ledig plats

Kvalitetsledningssystem, 40 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig att utveckla och övervaka kvalitetssäkringssystemet på
sterilenheten samt att delta praktiskt i uppbyggnad av metoder och rutiner, baserat på lagar och standarder. Kursen berör också ämnen som byggvetenskap och flöden, arbetsmiljö, skyddsutrustning och ergonomi.

Sök ledig plats

Mikrobiologi och vårdhygien, 30 yhp

Under kursen lär du dig om mikroorganismers uppbyggnad och förökning, orsaken till infektioner och smittspridning samt olika inaktiveringsmetoder, för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och öka patientsäkerheten. Vi går igenom vårdhygienisk organisation i Sverige och övriga världen, nationella och internationella åtgärdsprogram för förhindrande av smitta samt åtgärdsprogram vid olika utbrott inom vården. Kursen berör också mikrobiologi, immunologi, smittskydd och vårdhygien.

Rengöring och desinfektion, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer adekvata rengörings- och desinfektionsmetoder för sjuk- och dentalvård samt hur man handhar avancerad medicinteknisk utrustning och genomför underhåll, test och kontroller av dessa, i enlighet med standarder och lagar. Vi går igenom olika processer och styrsystem för utrustningen för att du självständigt ska kunna genomföra processer, utföra kontroller och delta i valideringsarbetet. Kursen berör också kemiska medel och dess verkan och användning.

Sterilisering, 40 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer
steriliseringsmetod och förpackningsmaterial, handhar medicinteknisk
utrustning inom sjuk- och dentalvård samt genomför tester och kontroller i enlighet med
gällande standarder och lagar. Du får djup kunskap om steriliseringsprocessen, produktfrisläppning och tester och kontroller som styr detta arbete. Vi går igenom olika förpackningsmaterial och förslutningsmetoder som säkrar en säker sterilhantering av
godset i sterilförråd eller under distribution.

Sök ledig plats

Lärande i arbete 1 (LIA) – Operationavdelning och dentalklinik, 20 yhp
Ledig plats
Lärande i arbete 2 (LIA) – Sterilteknisk enhet, 85 yhp
Ledig plats
Examensarbete, 15 yhp
Ledig plats

Totalt: 315 YH-poäng

 

 

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap
 • Engelska 6

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Träffarna kan till exempel innehålla studiebesök, gästföreläsningar, , gruppövningar redovisningar och diskussioner.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium och handledning med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (även en extern webbkamera) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

 

Som steriltekniker blir du en avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. 

 

En stor del av arbetet innebär också att ha teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien. Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Tekniskt intresse kan vara en fördel.

 

Jobbmöjligheter

 

Som utbildad steriltekniker finns stora möjligheter att få jobb. Många sjukhus bygger nya, större och modernare steriltekniska enheter och mer personal rekryteras, detta tillsammans med pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade steriltekniker är stor.

 

Utbildningens upplägg

 

Kristianstad: Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är tre fysiska träffar (två till tre dagar) under utbildningen som är förlagda i Kristianstad och Växjö. Vi ses varje vecka i vårt digitala klassrum på Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Falun: Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är tre fysiska träffar (två till tre dagar) under utbildningen som är förlagda i Falun. Vi ses varje vecka i vårt digitala klassrum på Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Linköping: Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är tre fysiska träffar (två till tre dagar) under utbildningen som är förlagda i Linköping. Vi ses varje vecka i vårt digitala klassrum på Zoom. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta cecilia.soderberg@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Steriltekniker i VR-miljö

 

Som studerande hos oss kommer du att få träna att arbeta på en Sterilteknisk enhet i vår Steriltekniska enhet i VR miljö, detta leder till att du är bättre förberedd när du går ut på din LIA (lärande i arbete) Genom att använda den här tekniken får du som studerande uppleva mer naturlig interaktion och lära dig att arbeta säkert med kliniska verktyg.

 

STERILTEKNIKER I VR-MILJÖ

 

Innehåll
Anatomi och instrumentkunskap, 35 yhp
Ledig plats

Kursen ger dig basal kunskap i anatomi för att du ska kunna knyta instrumenten till ett visst kirurgiskt ingrepp, funktion och användningsområden. Vi går också igenom kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument och dess regelverk, konstruktion,
användningsområde samt funktionskontroller. Du lär dig om olika uppkomna skador, dess orsaker och förebyggande åtgärder. Du ska självständigt kunna förbereda, inspektera, funktionskontrollera och montera kirurgiska instrument samt välja rätt desinfektering, steriliserings- och underhållsmetod.

Sök ledig plats

Kommunikation och handledning, 10 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig att på ett professionellt sätt handleda och instruera medarbetare och studenter på en sterilteknisk enhet i frågor som berör vård och produktion av medicintekniska produkter. Vi går igenom ämnen som gruppdynamik, konflikthantering, muntlig och skriftlig instruktion, kundbetjäning, kommunikation och stresshantering.

Sök ledig plats

Kvalitetsledningssystem, 40 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig att utveckla och övervaka kvalitetssäkringssystemet på
sterilenheten samt att delta praktiskt i uppbyggnad av metoder och rutiner, baserat på lagar och standarder. Kursen berör också ämnen som byggvetenskap och flöden, arbetsmiljö, skyddsutrustning och ergonomi.

Sök ledig plats

Mikrobiologi och vårdhygien, 30 yhp

Under kursen lär du dig om mikroorganismers uppbyggnad och förökning, orsaken till infektioner och smittspridning samt olika inaktiveringsmetoder, för att kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och öka patientsäkerheten. Vi går igenom vårdhygienisk organisation i Sverige och övriga världen, nationella och internationella åtgärdsprogram för förhindrande av smitta samt åtgärdsprogram vid olika utbrott inom vården. Kursen berör också mikrobiologi, immunologi, smittskydd och vårdhygien.

Rengöring och desinfektion, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer adekvata rengörings- och desinfektionsmetoder för sjuk- och dentalvård samt hur man handhar avancerad medicinteknisk utrustning och genomför underhåll, test och kontroller av dessa, i enlighet med standarder och lagar. Vi går igenom olika processer och styrsystem för utrustningen för att du självständigt ska kunna genomföra processer, utföra kontroller och delta i valideringsarbetet. Kursen berör också kemiska medel och dess verkan och användning.

Sterilisering, 40 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer
steriliseringsmetod och förpackningsmaterial, handhar medicinteknisk
utrustning inom sjuk- och dentalvård samt genomför tester och kontroller i enlighet med
gällande standarder och lagar. Du får djup kunskap om steriliseringsprocessen, produktfrisläppning och tester och kontroller som styr detta arbete. Vi går igenom olika förpackningsmaterial och förslutningsmetoder som säkrar en säker sterilhantering av
godset i sterilförråd eller under distribution.

Sök ledig plats

Lärande i arbete 1 (LIA) – Operationavdelning och dentalklinik, 20 yhp
Ledig plats
Lärande i arbete 2 (LIA) – Sterilteknisk enhet, 85 yhp
Ledig plats
Examensarbete, 15 yhp
Ledig plats

Totalt: 315 YH-poäng

 

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska: Sv 2/Sv som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap
 • Engelska 6

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till tre dagar. Träffarna kan till exempel innehålla studiebesök, gästföreläsningar, , gruppövningar redovisningar och diskussioner.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium och handledning med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (även en extern webbkamera) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Steriltekniker

Se fler utbildningar i

FalunLinköping

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.