Yrkeshögskola

Stations- och kontrollrumstekniker Distans i Vänersborg

Yrkeshögskola

Längd

200 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med obligatoriska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Vänersborg

 

Vänersborg eller Lilla Paris som kompositören och trubaduren Birger Sjöberg kallar det. Staden är belägen vid Vänerns sydspets och bjuder på både småstadscharm och ett rikt utbud på sevärdheter och aktiviteter.

Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Ort

Stations- och kontrollrumstekniker

Sveriges stamnät och dess stationer moderniseras och uppgraderas i snabb takt och arbetet i station/kontroll­rum har i mångt och mycket förändrats med bland an­nat nytt teknikinnehåll i form av nya typer av reläskydd och IED.

Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompe­tenser och kunskap om den nya tekniken.

Svensk energibransch är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska vi ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Läs en spännande utbildning för en spännande bransch och var med och forma en hållbar framtid.

 

Utbildningen bedrivs i samarbete med Kunskapsförbundet Väst.

 

 

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yh-poäng
 • Elnät och driftstationers uppbyggnad och konstruktion, 40 yh-poäng
 • Energi och energidistribution i Sverige, 5 yh-poäng
 • IT-system för diagnostik och övervakning, 15 yh-poäng
 • LIA 1, 40 yh-poäng
 • Reläskydd och IED, 50 yh-poäng
 • Transformator och kondensatorteknik, 20 yh-poäng
 • Root Cause, problemlösning och förbättringsarbete, 10 yh-poäng
 • Examensarbete, 10 yh-poäng

Totalt: 200 yh-poäng

Grundläggande behörighet:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

El- och energiprogrammet
• Praktisk ellära, 100p
• Elkraftteknik, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Vänersborg

 

Vänersborg eller Lilla Paris som kompositören och trubaduren Birger Sjöberg kallar det. Staden är belägen vid Vänerns sydspets och bjuder på både småstadscharm och ett rikt utbud på sevärdheter och aktiviteter.

Beskrivning

Stations- och kontrollrumstekniker

Sveriges stamnät och dess stationer moderniseras och uppgraderas i snabb takt och arbetet i station/kontroll­rum har i mångt och mycket förändrats med bland an­nat nytt teknikinnehåll i form av nya typer av reläskydd och IED.

Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompe­tenser och kunskap om den nya tekniken.

Svensk energibransch är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska vi ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Läs en spännande utbildning för en spännande bransch och var med och forma en hållbar framtid.

 

Utbildningen bedrivs i samarbete med Kunskapsförbundet Väst.

 

 

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yh-poäng
 • Elnät och driftstationers uppbyggnad och konstruktion, 40 yh-poäng
 • Energi och energidistribution i Sverige, 5 yh-poäng
 • IT-system för diagnostik och övervakning, 15 yh-poäng
 • LIA 1, 40 yh-poäng
 • Reläskydd och IED, 50 yh-poäng
 • Transformator och kondensatorteknik, 20 yh-poäng
 • Root Cause, problemlösning och förbättringsarbete, 10 yh-poäng
 • Examensarbete, 10 yh-poäng

Totalt: 200 yh-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

El- och energiprogrammet
• Praktisk ellära, 100p
• Elkraftteknik, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Karriärvägar

#Station- och kontrollrumstekniker