Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Software tester

Yrkeshögskola

Längd

240 poäng

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Software tester

 

En mjukvarutestare mot inbyggda system arbetar med den senaste tekniken. Du analyserar, implementerar och utför test, samt utför felsökning för att lösa problem. Du arbetar med olika testmetoder, arbetar med continuous integration och delivery inom den senaste tekniska utvecklingen.

 

Jobbmöjligheter

 

Digitalisering och inbyggda system finns snart inom alla områden, autonoma fordon är ett exempel på ett område där tekniken utvecklas med svindlande hastighet.  I takt med att programvarusystemen blir alltmer komplexa och den snabba teknikutvecklingen har efterfrågan på yrkesrollen ökat kraftigt. Arbetsmarknadsbehovet är mycket stort och ökar starkt hela tiden.

Läs gärna artikeln om de nya kompetenskraven i transportbranschen här

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen sker på plats i Trollhättan för ett nära samarbete med fordonsindustrin och möjlighet till arbetslivsanknytning i kursmomenten. En fjärdedel av tiden sker som LIA/praktik hos ett företag. Utbildningen är CSN-berättigad.

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 

 • Introduktion till test, test- kategorier och roller, 10 poäng
 • Quality insourance, 10 poäng
 • Programmering i testmetodik och continuous intergration, 50 poäng
 • Kommunikationsprotokoll, 15 poäng
 • Testverktyg och hårdvaruplattformar för test, 30 poäng
 • Testledning, 10 poäng
 • Projektmodeller, 10 poäng
 • Problemlösning och felsökning, 20 poäng
 • Kravhandling, dokumentation och resultathantering, 15 poäng
 • LIA Tillämpad test inbyggda system, 60 poäng
 • Examensarbete, 10 poäng

 

Summa: 240 poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 p

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Beskrivning

Software tester

 

En mjukvarutestare mot inbyggda system arbetar med den senaste tekniken. Du analyserar, implementerar och utför test, samt utför felsökning för att lösa problem. Du arbetar med olika testmetoder, arbetar med continuous integration och delivery inom den senaste tekniska utvecklingen.

 

Jobbmöjligheter

 

Digitalisering och inbyggda system finns snart inom alla områden, autonoma fordon är ett exempel på ett område där tekniken utvecklas med svindlande hastighet.  I takt med att programvarusystemen blir alltmer komplexa och den snabba teknikutvecklingen har efterfrågan på yrkesrollen ökat kraftigt. Arbetsmarknadsbehovet är mycket stort och ökar starkt hela tiden.

Läs gärna artikeln om de nya kompetenskraven i transportbranschen här

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen sker på plats i Trollhättan för ett nära samarbete med fordonsindustrin och möjlighet till arbetslivsanknytning i kursmomenten. En fjärdedel av tiden sker som LIA/praktik hos ett företag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 

 • Introduktion till test, test- kategorier och roller, 10 poäng
 • Quality insourance, 10 poäng
 • Programmering i testmetodik och continuous intergration, 50 poäng
 • Kommunikationsprotokoll, 15 poäng
 • Testverktyg och hårdvaruplattformar för test, 30 poäng
 • Testledning, 10 poäng
 • Projektmodeller, 10 poäng
 • Problemlösning och felsökning, 20 poäng
 • Kravhandling, dokumentation och resultathantering, 15 poäng
 • LIA Tillämpad test inbyggda system, 60 poäng
 • Examensarbete, 10 poäng

 

Summa: 240 poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 p

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Karriärvägar

#Mjukvarutestare inbyggda system

#Programmerare för testmiljö

#Systemtestare

#Testdesigner

#Testledare

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra utbildningar.