Mina studier

Program YH

Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles, Distans

Program YH

Längd

225 YH-poäng, 1 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en mjukvaruutvecklare inom el- och självkörande fordon?

Som utvecklare inom inbyggda system mot självkörande bilar och elfordon arbetar du med mjukvaruutveckling inom fordonsindustrin. Du analyserar kundens krav och därefter skapar, testar och implementerar mjukvara för elektriska och självkörande fordon. Arbetsuppgifter kan innebära felsökning, dokumentation, samt samarbete med elektronikingenjörer, mekanikingenjörer och produktchefer för att säkerställa framgångsrik mjukvaruimplementering. Du kommer sannolikt jobba i en internationell arbetsmiljö så det är viktigt att du behärskar obehindrad engelska.

 

En stor del av arbetet innebär programmering, utveckling och testning av inbyggda system. Utbildningen Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles rekommenderas därför för dig som redan har grundkunskaper inom programmering och mjukvaruutveckling, antingen genom sitt yrkesarbete eller som en hobby.

 

Det en stor fördel om du har grundkunskaper i programmeringsspråk såsom C++ och Python, erfarenhet av systemarkitektur, mjukvaruutveckling och testning.

 

Är du en analytisk problemlösare och duktig på att samarbeta? Tycker du om att jobba noggrant och strukturerat? Då är denna utbildning perfekt för dig.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efter avslutad utbildning finns det goda jobbmöjligheter. Branschen behöver specialist kompetens och kunskap att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande bilar och elektrifiering. Dina potentiella arbetsgivare kan vara företag inom fordonsindustrin. Exempelvis biltillverkare och bilteknikföretag som utvecklar elektriska och självkörande fordon eller teknologiföretag som utvecklar elektronik och mjukvara för fordon.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem obligatoriska fysiska träffar i Trollhättan under utbildningens ett år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  Kontakta utbildningsledare eva.ragnehag@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se  

Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive, 10 yhp
Programmering för automotive - Grundläggande, 40 yhp
Kommunikationsprotokoll, 15 yhp
Continuous Integration, 20 yhp
Programmering och utveckling av inbyggda system, 80 yhp
LIA, Praktisk tillämpning i mjukvaruutveckling, 50 yhp
Examensarbete, 10 yhp

Totalt: 225 yhp

 

Denna utbildning bedrivs på svenska men kursmaterial och det generella språket i utbildningen är engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Grundläggande behörighet:

 

 • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 • Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Läs våra preparandutbildningar om du saknar behörighet i Programmering 1 och/eller Matematik 2. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning programmering 1

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

läs preparandutbildning matematik 2

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en mjukvaruutvecklare inom el- och självkörande fordon?

Som utvecklare inom inbyggda system mot självkörande bilar och elfordon arbetar du med mjukvaruutveckling inom fordonsindustrin. Du analyserar kundens krav och därefter skapar, testar och implementerar mjukvara för elektriska och självkörande fordon. Arbetsuppgifter kan innebära felsökning, dokumentation, samt samarbete med elektronikingenjörer, mekanikingenjörer och produktchefer för att säkerställa framgångsrik mjukvaruimplementering. Du kommer sannolikt jobba i en internationell arbetsmiljö så det är viktigt att du behärskar obehindrad engelska.

 

En stor del av arbetet innebär programmering, utveckling och testning av inbyggda system. Utbildningen Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles rekommenderas därför för dig som redan har grundkunskaper inom programmering och mjukvaruutveckling, antingen genom sitt yrkesarbete eller som en hobby.

 

Det en stor fördel om du har grundkunskaper i programmeringsspråk såsom C++ och Python, erfarenhet av systemarkitektur, mjukvaruutveckling och testning.

 

Är du en analytisk problemlösare och duktig på att samarbeta? Tycker du om att jobba noggrant och strukturerat? Då är denna utbildning perfekt för dig.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efter avslutad utbildning finns det goda jobbmöjligheter. Branschen behöver specialist kompetens och kunskap att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande bilar och elektrifiering. Dina potentiella arbetsgivare kan vara företag inom fordonsindustrin. Exempelvis biltillverkare och bilteknikföretag som utvecklar elektriska och självkörande fordon eller teknologiföretag som utvecklar elektronik och mjukvara för fordon.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem obligatoriska fysiska träffar i Trollhättan under utbildningens ett år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  Kontakta utbildningsledare eva.ragnehag@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se  

Innehåll
Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive, 10 yhp
Programmering för automotive - Grundläggande, 40 yhp
Kommunikationsprotokoll, 15 yhp
Continuous Integration, 20 yhp
Programmering och utveckling av inbyggda system, 80 yhp
LIA, Praktisk tillämpning i mjukvaruutveckling, 50 yhp
Examensarbete, 10 yhp

Totalt: 225 yhp

 

Denna utbildning bedrivs på svenska men kursmaterial och det generella språket i utbildningen är engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 • Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Läs våra preparandutbildningar om du saknar behörighet i Programmering 1 och/eller Matematik 2. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning programmering 1

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

läs preparandutbildning matematik 2

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon

#Software developer

Se fler utbildningar i

Trollhättan

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles, Distans

Längd : 225 YH-poäng, 1 år

Studieform : Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en mjukvaruutvecklare inom el- och självkörande fordon?

Som utvecklare inom inbyggda system mot självkörande bilar och elfordon arbetar du med mjukvaruutveckling inom fordonsindustrin. Du analyserar kundens krav och därefter skapar, testar och implementerar mjukvara för elektriska och självkörande fordon. Arbetsuppgifter kan innebära felsökning, dokumentation, samt samarbete med elektronikingenjörer, mekanikingenjörer och produktchefer för att säkerställa framgångsrik mjukvaruimplementering. Du kommer sannolikt jobba i en internationell arbetsmiljö så det är viktigt att du behärskar obehindrad engelska.

 

En stor del av arbetet innebär programmering, utveckling och testning av inbyggda system. Utbildningen Software Developer Electrical & Autonomous Vehicles rekommenderas därför för dig som redan har grundkunskaper inom programmering och mjukvaruutveckling, antingen genom sitt yrkesarbete eller som en hobby.

 

Det en stor fördel om du har grundkunskaper i programmeringsspråk såsom C++ och Python, erfarenhet av systemarkitektur, mjukvaruutveckling och testning.

 

Är du en analytisk problemlösare och duktig på att samarbeta? Tycker du om att jobba noggrant och strukturerat? Då är denna utbildning perfekt för dig.

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efter avslutad utbildning finns det goda jobbmöjligheter. Branschen behöver specialist kompetens och kunskap att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande bilar och elektrifiering. Dina potentiella arbetsgivare kan vara företag inom fordonsindustrin. Exempelvis biltillverkare och bilteknikföretag som utvecklar elektriska och självkörande fordon eller teknologiföretag som utvecklar elektronik och mjukvara för fordon.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans och sker på heltid så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem obligatoriska fysiska träffar i Trollhättan under utbildningens ett år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska med visst material och information på engelska.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?  Kontakta utbildningsledare eva.ragnehag@ya.se 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se  


Innehåll

Totalt: 225 yhp

 

Denna utbildning bedrivs på svenska men kursmaterial och det generella språket i utbildningen är engelska. Väljer du sedan att arbeta i fordonsbranschen så hamnar du sannolikt i en internationell miljö.


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 • Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Matematik 2, 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Saknar du behörighet?

 

Läs våra preparandutbildningar om du saknar behörighet i Programmering 1 och/eller Matematik 2. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

 

Saknar du behörighet för Programmering 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning programmering 1

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

läs preparandutbildning matematik 2

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.