Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Social Media Management för att synliggöra hållbar besöksnäring Distans

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

40 YH-poäng, 16 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför gå kursen Social Media Management för att synliggöra hållbar besöksnäring?

Sociala medier är den viktigaste kanalen för företag att marknadsföra sig i. I sociala medier startar också våra drömmar om nästa resa. Här får vi inspiration och här väcks lusten till att uppleva något annat och längta till nästa semester, nästa helg och nästa lov. Aktörer som prioriterar synlighet och vet hur man inspirerar i sociala medier är de som tar täten i konkurrensen inom besöksnäringen.

Företag som satsar på hållbar turism och vill bidra till en hållbar framtid, kan med kunskap om marknadsföring i sociala medier lyckas med sin verksamhet.

 

Trenden går mot ett mer medvetet resande och att göra medvetna val av aktiviteter, boende, restaurang, färdsätt och annat som vi konsumerar inom besöksnäringen. Ett företags värderingar om hållbarhet behöver också backas upp med hållbara handlingar för att stå sig i konkurrensen. Det som avgör hur många kunder man får är förmågan att kommunicera sin hållbarhet i sociala medier, men också hur man kan läsa av trenderna som påverkar konsumtionsbeteendet hos kunderna.

 

Få kunskap som gör skillnad

I den här kursen lär du dig att marknadsföra i sociala medier. Du lär dig grundläggande mekanismer inom kommunikation och kreativt skapande. Samtidigt lär du dig göra strategier och analysera resultat. Du kommer också lära dig grunderna inom de globala målen och att skapa sociala medier-innehåll för hållbara verksamheter inom besöksnäringen.

 

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete. Kursen är på distans och online. Föreläsningarna är inspelade och studiematerialet är tillgängligt på våra digitala lärplattformar. Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar som vi gör tillsammans på seminarium en gång i veckan, men om du vill kan du också göra övningarna på egen hand. På seminarierna har vi diskussioner och erfarenhetsutbyte, möjlighet att ställa frågor och lära av andra. Utöver det erbjuder vi lärarhandledning 2 timmar i veckan. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Har du frågor om kursen? Kontakta turismutbildningar@ya.se  

Sociala medier och digitala kanaler - Introduktion, 5 yhp

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om marknadsföring i digitala kanaler med tyngdpunkten på sociala medier. För att kunna ha ett hållbart arbetssätt med sociala medier där trender växlar fort, lär du dig hur du ska läsa av trender och planera innehåll och strategier för sociala medier. Målet är att du självständigt ska kunna använda verktyg för trendspaning och nulägesanalys och omsätta det till hur ett företags närvaro i sociala medier ska vara.
Vi utgår från hållbara verksamheter i besöksnäringen, och använder oss av aktuella exempel.

Content, kreativitet och marknadsföring, 15 yhp

I den här kursen får du praktiskt träna dig i gestaltning i sociala medier. Du får också lära dig grunderna inom olika kreativa berättartekniker för sociala medier och göra övningar i att lokalisera och berätta om besöksmål i enlighet med globala målen i FNs Agenda 2030. Kursen ger dig också kunskaper om hur man påverkar och kommunicerar för att ändra normer och beteenden, för att påverka kunder att välja hållbara alternativ inom besöksnäringen.

Annonsering i digitala plattformar, 10 yhp

I den här kursen lär du dig att planera och skapa innehåll till en ansvarsfull varumärkesbyggande kampanj i annonsplattformar kopplade till sociala medier som Meta (Facebook /Instagram), TikTok och Snapchat. Du kommer få kunskaper som täcker in alla delar av en kampanjplanering: ta fram målgrupper, välja kanaler, räkna ut annonsbudget och anpassa kampanjtaktik efter resurser och affärsmål.

I kursen ingår ett individuellt projekt där du planerar en kampanj till ett valfritt företag med hållbar verksamhet inom besöksnäringen. Det kan till exempel vara ett ditt eget företag eller ett företag du planerar att starta.

Digital analys och statistik, 10 yhp

För att kunna förbättra innehållet i sociala medier kommer du i den här kursen lära dig att analysera statistik från sociala medieplattformarna och deras annonskonton. Du kommer också att lära dig att ta fram så kallade nyckeltal för att kunna mäta resultat i marknadsföringen för ett företag inom besöksnäringen. Målet är att du ska kunna avgöra vilket innehåll i sociala medier som leder till mer försäljning, bokningar och besök och hur du ska förbättra det som inte fungerar. Du kommer också lära dig att utnyttja allmän användarstatistik från till exempel TikTok, Instagram och Google för att planera och marknadsföra hållbara attraktioner och turistmål.

Totalt: 40 YH-poäng

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

  • Engelska 6
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 6 mån yrkeserfarenhet (halvtid).

Typ av erfarenhetsområde: Arbetat inom besöksnäringen minst 6 månader. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Varför gå kursen Social Media Management för att synliggöra hållbar besöksnäring?

Sociala medier är den viktigaste kanalen för företag att marknadsföra sig i. I sociala medier startar också våra drömmar om nästa resa. Här får vi inspiration och här väcks lusten till att uppleva något annat och längta till nästa semester, nästa helg och nästa lov. Aktörer som prioriterar synlighet och vet hur man inspirerar i sociala medier är de som tar täten i konkurrensen inom besöksnäringen.

Företag som satsar på hållbar turism och vill bidra till en hållbar framtid, kan med kunskap om marknadsföring i sociala medier lyckas med sin verksamhet.

 

Trenden går mot ett mer medvetet resande och att göra medvetna val av aktiviteter, boende, restaurang, färdsätt och annat som vi konsumerar inom besöksnäringen. Ett företags värderingar om hållbarhet behöver också backas upp med hållbara handlingar för att stå sig i konkurrensen. Det som avgör hur många kunder man får är förmågan att kommunicera sin hållbarhet i sociala medier, men också hur man kan läsa av trenderna som påverkar konsumtionsbeteendet hos kunderna.

 

Få kunskap som gör skillnad

I den här kursen lär du dig att marknadsföra i sociala medier. Du lär dig grundläggande mekanismer inom kommunikation och kreativt skapande. Samtidigt lär du dig göra strategier och analysera resultat. Du kommer också lära dig grunderna inom de globala målen och att skapa sociala medier-innehåll för hållbara verksamheter inom besöksnäringen.

 

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete. Kursen är på distans och online. Föreläsningarna är inspelade och studiematerialet är tillgängligt på våra digitala lärplattformar. Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar som vi gör tillsammans på seminarium en gång i veckan, men om du vill kan du också göra övningarna på egen hand. På seminarierna har vi diskussioner och erfarenhetsutbyte, möjlighet att ställa frågor och lära av andra. Utöver det erbjuder vi lärarhandledning 2 timmar i veckan. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Har du frågor om kursen? Kontakta turismutbildningar@ya.se  

Innehåll
Sociala medier och digitala kanaler - Introduktion, 5 yhp

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om marknadsföring i digitala kanaler med tyngdpunkten på sociala medier. För att kunna ha ett hållbart arbetssätt med sociala medier där trender växlar fort, lär du dig hur du ska läsa av trender och planera innehåll och strategier för sociala medier. Målet är att du självständigt ska kunna använda verktyg för trendspaning och nulägesanalys och omsätta det till hur ett företags närvaro i sociala medier ska vara.
Vi utgår från hållbara verksamheter i besöksnäringen, och använder oss av aktuella exempel.

Content, kreativitet och marknadsföring, 15 yhp

I den här kursen får du praktiskt träna dig i gestaltning i sociala medier. Du får också lära dig grunderna inom olika kreativa berättartekniker för sociala medier och göra övningar i att lokalisera och berätta om besöksmål i enlighet med globala målen i FNs Agenda 2030. Kursen ger dig också kunskaper om hur man påverkar och kommunicerar för att ändra normer och beteenden, för att påverka kunder att välja hållbara alternativ inom besöksnäringen.

Annonsering i digitala plattformar, 10 yhp

I den här kursen lär du dig att planera och skapa innehåll till en ansvarsfull varumärkesbyggande kampanj i annonsplattformar kopplade till sociala medier som Meta (Facebook /Instagram), TikTok och Snapchat. Du kommer få kunskaper som täcker in alla delar av en kampanjplanering: ta fram målgrupper, välja kanaler, räkna ut annonsbudget och anpassa kampanjtaktik efter resurser och affärsmål.

I kursen ingår ett individuellt projekt där du planerar en kampanj till ett valfritt företag med hållbar verksamhet inom besöksnäringen. Det kan till exempel vara ett ditt eget företag eller ett företag du planerar att starta.

Digital analys och statistik, 10 yhp

För att kunna förbättra innehållet i sociala medier kommer du i den här kursen lära dig att analysera statistik från sociala medieplattformarna och deras annonskonton. Du kommer också att lära dig att ta fram så kallade nyckeltal för att kunna mäta resultat i marknadsföringen för ett företag inom besöksnäringen. Målet är att du ska kunna avgöra vilket innehåll i sociala medier som leder till mer försäljning, bokningar och besök och hur du ska förbättra det som inte fungerar. Du kommer också lära dig att utnyttja allmän användarstatistik från till exempel TikTok, Instagram och Google för att planera och marknadsföra hållbara attraktioner och turistmål.

Totalt: 40 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

  • Engelska 6
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 6 mån yrkeserfarenhet (halvtid).

Typ av erfarenhetsområde: Arbetat inom besöksnäringen minst 6 månader. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här