Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kort YH-Utbildning

Social media management för att synliggöra hållbar besöksnäring

Öppen för sen ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

40 YH-poäng, 16 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Den här utbildningen ger dig kunskap om de olika digitala kanalerna och hur man använder sig av dessa i sin egen verksamhet. Syftet är att öka förståelsen för hur man kommunicerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt till sina målgrupper.  

 

Sociala medier är navet i Sveriges och världens digitala kommunikation. Genom omvärldsbevakning, god lokal kännedom och samarbeten med lokala aktörer kan vi nå fler med spännande innehåll om Sveriges besöksnäring.

 

Målet med utbildningen är att fler inom besöksnäringen själva ska kunna hantera sociala medier och dess kommunikation på ett hållbart sätt. Och att även mindre verksamheter kan öka sin synlighet och tillväxt genom digitalisering.

 

Under kursen lär du dig att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och att effektivt planera marknadskommunikation i sociala medier utan att frångå de globala målen.  

 

Hur företag arbetar med hållbarhet är viktigt för kunder och deras köpbeslut, inte bara gällande produkter utan även hur ett företag arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility). Konsumtionsbeteende är i ständig förändring och konsumenter är idag mer benägna att välja produkter med uttalat hållbarhetsfokus. För turismen och besöksnäringen gäller det att hitta hållbara lösningar för att bli konkurrenskraftiga.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete.  Kursen består av webbinarier och flipped classroom vilket gör att de gemensamma utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Ca 2-3 timmar webbinarier per vecka via våra digitala plattformar, samt möjlighet till 2 timmars handledning per vecka. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Har du frågor om kursen? Kontakta Nahed Alwani:  turismutbildningar@ya.se  

 

 

Fler starter för utbildningen läggs ut löpande.

Social media och digitala kanaler - Introduktion, 5 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om de aktuella digitala kanaler som branschen använder samt hur besöksnäringen idag arbetar med digitala kanaler och annonsering. Kursen ger färdigheter i att knyta an de globala hållbarhetsmålen till branschens besöksnäringsstrategi för hållbar turism. Målet är att ge den studerande färdigheter och kompetenser att självständigt skapa och underhålla en strategiplan för kommunikation utifrån de globala målen.

Content, kreativitet och marknadsföring, 15 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i branschanpassad contentproduktion och planering utifrån olika digitala kanaler och målgrupper. Den studerande får färdigheter och kompetens i kreativt innehållsplanering och ansvarsfullt skapande kring gestaltning av miljöer, upplevelser och resmål. Målet är att få kompetenser att skapa och utvärdera en återanvändbar och hållbar contentplan med branschanpassat.

Annonsering i digitala plattformar, 10 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande branschaktuella kunskaper om varumärkesbyggnad, värdegrundsarbete och kundresan. Den studerande får kompetenser att arbeta med digitala plattformar med hänsyn till lagar och regler kring digital annonsering. Målet med kursen är att skapa en ansvarsfull varumärkesbyggnadskampanj i en av de största annonsplattformarna som ex Meta (fd facebook), Google, LinkedIn, Snapchat, TikTok och ansvara för denna.

Digital analytics and statistics, 10 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper kring branschaktuella termer och nyckeltal för analys av digital marknadsföring. Den studerande får färdigheter i att hantera webbsideanalyser och dess funktioner (Google Analytics, Google Search Console) och fördjupad kompetens i att planera framtida content och kampanjer. Målet är att den studerande ska få färdigheter och kompetenser för att självständigt kunna läsa av och analysera webbstatistik och resultat från de digitala plattformarnas annonsverktyg och sociala medie-konton för att därigenom dra slutsatser för hur arbetet skall fortskrida.

Totalt: 40 YH-poäng

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

  • Engelska 6
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 6 mån yrkeserfarenhet (halvtid).

Typ av erfarenhetsområde: Arbetat inom besöksnäringen minst 6 månader. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Den här utbildningen ger dig kunskap om de olika digitala kanalerna och hur man använder sig av dessa i sin egen verksamhet. Syftet är att öka förståelsen för hur man kommunicerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt till sina målgrupper.  

 

Sociala medier är navet i Sveriges och världens digitala kommunikation. Genom omvärldsbevakning, god lokal kännedom och samarbeten med lokala aktörer kan vi nå fler med spännande innehåll om Sveriges besöksnäring.

 

Målet med utbildningen är att fler inom besöksnäringen själva ska kunna hantera sociala medier och dess kommunikation på ett hållbart sätt. Och att även mindre verksamheter kan öka sin synlighet och tillväxt genom digitalisering.

 

Under kursen lär du dig att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och att effektivt planera marknadskommunikation i sociala medier utan att frångå de globala målen.  

 

Hur företag arbetar med hållbarhet är viktigt för kunder och deras köpbeslut, inte bara gällande produkter utan även hur ett företag arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility). Konsumtionsbeteende är i ständig förändring och konsumenter är idag mer benägna att välja produkter med uttalat hållbarhetsfokus. För turismen och besöksnäringen gäller det att hitta hållbara lösningar för att bli konkurrenskraftiga.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete.  Kursen består av webbinarier och flipped classroom vilket gör att de gemensamma utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Ca 2-3 timmar webbinarier per vecka via våra digitala plattformar, samt möjlighet till 2 timmars handledning per vecka. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Har du frågor om kursen? Kontakta Nahed Alwani:  turismutbildningar@ya.se  

 

 

Fler starter för utbildningen läggs ut löpande.

Innehåll
Social media och digitala kanaler - Introduktion, 5 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om de aktuella digitala kanaler som branschen använder samt hur besöksnäringen idag arbetar med digitala kanaler och annonsering. Kursen ger färdigheter i att knyta an de globala hållbarhetsmålen till branschens besöksnäringsstrategi för hållbar turism. Målet är att ge den studerande färdigheter och kompetenser att självständigt skapa och underhålla en strategiplan för kommunikation utifrån de globala målen.

Content, kreativitet och marknadsföring, 15 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i branschanpassad contentproduktion och planering utifrån olika digitala kanaler och målgrupper. Den studerande får färdigheter och kompetens i kreativt innehållsplanering och ansvarsfullt skapande kring gestaltning av miljöer, upplevelser och resmål. Målet är att få kompetenser att skapa och utvärdera en återanvändbar och hållbar contentplan med branschanpassat.

Annonsering i digitala plattformar, 10 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande branschaktuella kunskaper om varumärkesbyggnad, värdegrundsarbete och kundresan. Den studerande får kompetenser att arbeta med digitala plattformar med hänsyn till lagar och regler kring digital annonsering. Målet med kursen är att skapa en ansvarsfull varumärkesbyggnadskampanj i en av de största annonsplattformarna som ex Meta (fd facebook), Google, LinkedIn, Snapchat, TikTok och ansvara för denna.

Digital analytics and statistics, 10 yhp

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper kring branschaktuella termer och nyckeltal för analys av digital marknadsföring. Den studerande får färdigheter i att hantera webbsideanalyser och dess funktioner (Google Analytics, Google Search Console) och fördjupad kompetens i att planera framtida content och kampanjer. Målet är att den studerande ska få färdigheter och kompetenser för att självständigt kunna läsa av och analysera webbstatistik och resultat från de digitala plattformarnas annonsverktyg och sociala medie-konton för att därigenom dra slutsatser för hur arbetet skall fortskrida.

Totalt: 40 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

  • Engelska 6
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • 6 mån yrkeserfarenhet (halvtid).

Typ av erfarenhetsområde: Arbetat inom besöksnäringen minst 6 månader. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här