Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Smarta byggnader – Fastighetsautomation

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

45 YH-poäng, 9 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Kompetensutveckla dig inom Smarta byggnader – Fastighetsautomation!

Omställningen och digitaliseringen av våra fastigheter går snabbt. Fastigheter blir mer och mer uppkopplade och sammanlänkade och kallas då för ”smarta byggnader”. Dessa smarta byggnader kännetecknas av att husets olika tekniska installationer är uppkopplade och kommunicerar med varandra via IP-teknik. Det gäller funktionerna för allt från ventilation och värme till funktioner för belysning, passage, larm och övervakning men även ny infrastruktur som laddstolpar och solceller. 

 

Eftertraktad kompetens

Denna korta kurs inom fastighetsautomation och smarta byggnader är högst relevant kompetensutveckling för dig som är verksam inom branschen, och som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden.

 

Vem passar kursen för?

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha förkunskaper om hur tekniken i en fastighet är uppbyggd. Du behöver veta hur systemen samverkar med varandra och ha kännedom om begrepp och teknik som är branschspecifik. Kursen är därför skapad som kompetensutveckling och riktar sig till dig som redan är yrkesverksam inom fastighetsbranschen. Din yrkesroll kan till exempel vara fastighetsförvaltare, driftingenjör, fastighetsingenjör, driftledare eller drifttekniker.

 

Kursens upplägg

Denna korta Yh-utbildning är utformad för att kunna läsas parallellt med befintligt arbete och sker helt på distans. De nätbaserade seminarierna och handledartid faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid via seminarieverktyget Zoom. Du har ca 6 timmars schemalagda föreläsningar och handledning per vecka. 

 

Fastighetsautomation, 20 yhp

I den här kursen introduceras du för moderna fastighetsautomationssystem. Mot bakgrund av din tidigare yrkeskompetens får du här verktygen att stärka dina kunskaper i hur dessa system kan optimera inomhusmiljön och minska energianvändningen.

Larm och säkerhet i fastigheter, 10 yhp

Här får du lära dig funktion och användning av olika system för larm, passagesystem och videobevakning i en byggnad och hur de kan samverka med byggnadens övriga tekniska installationer.

Projektarbete, 5 yhp

Kursens syfte är att ge dig fördjupad kunskap om projektarbete genom självständigt arbete med ett givet fastighetsprojekt. Här bekantar du dig med innehållet av projektarbetets samtliga delar - från identifiering, och beskrivning till hantering av samverkande funktioner i en byggnad. Målet med kursen är att ge dig färdigheter och kompetenser att självständigt lösa sammansatta problem genom felsökningar, föreslå åtgärder och förberedande underhåll av styrtekniska enheter och system.

Smart styrning av fastighetens tekniska installationer, 10 yhp

Målet med den här kursens är att du på ett självständigt sätt ska lära dig vad som kan styras och hur olika system fungerar. Kursen behandlar till exempel vanliga funktioner för styrning av värme-, och ventilationssystem samt hur de kan samverka med larm och säkerhetsfunktioner. Kursen ger också en fördjupad kunskap om hantering av IP-teknik och cybersäkerhet i liknande system samt kompetens att identifiera potentiella felkällor i dessa system. Du kommer, efter kursens slut, själv kunna identifiera och beskriva nya möjligheter för styrning, reglering och övervakning av byggnadens tekniska installationer för att optimera inomhusmiljön och minska energianvändningen.

Totalt: 45 YH-poäng

Särskilda förkunskaper:

Utbildningen kräver att du redan har en grundutbildning inom gymnasiet eller motsvarande kunskaper samt 1 års yrkeserfarenhet inom fastighetsdrift. Yrkeserfarenhetens omfattning och längd är 1 år heltid. Du behöver styrka 1 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet på heltid från fastighetsbranschen inom driftteknik. 

 

För att styrka din yrkeserfarenhet vill vi att du laddar upp anställningsintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgifterna.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Kompetensutveckla dig inom Smarta byggnader – Fastighetsautomation!

Omställningen och digitaliseringen av våra fastigheter går snabbt. Fastigheter blir mer och mer uppkopplade och sammanlänkade och kallas då för ”smarta byggnader”. Dessa smarta byggnader kännetecknas av att husets olika tekniska installationer är uppkopplade och kommunicerar med varandra via IP-teknik. Det gäller funktionerna för allt från ventilation och värme till funktioner för belysning, passage, larm och övervakning men även ny infrastruktur som laddstolpar och solceller. 

 

Eftertraktad kompetens

Denna korta kurs inom fastighetsautomation och smarta byggnader är högst relevant kompetensutveckling för dig som är verksam inom branschen, och som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden.

 

Vem passar kursen för?

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha förkunskaper om hur tekniken i en fastighet är uppbyggd. Du behöver veta hur systemen samverkar med varandra och ha kännedom om begrepp och teknik som är branschspecifik. Kursen är därför skapad som kompetensutveckling och riktar sig till dig som redan är yrkesverksam inom fastighetsbranschen. Din yrkesroll kan till exempel vara fastighetsförvaltare, driftingenjör, fastighetsingenjör, driftledare eller drifttekniker.

 

Kursens upplägg

Denna korta Yh-utbildning är utformad för att kunna läsas parallellt med befintligt arbete och sker helt på distans. De nätbaserade seminarierna och handledartid faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid via seminarieverktyget Zoom. Du har ca 6 timmars schemalagda föreläsningar och handledning per vecka. 

 

Innehåll
Fastighetsautomation, 20 yhp

I den här kursen introduceras du för moderna fastighetsautomationssystem. Mot bakgrund av din tidigare yrkeskompetens får du här verktygen att stärka dina kunskaper i hur dessa system kan optimera inomhusmiljön och minska energianvändningen.

Larm och säkerhet i fastigheter, 10 yhp

Här får du lära dig funktion och användning av olika system för larm, passagesystem och videobevakning i en byggnad och hur de kan samverka med byggnadens övriga tekniska installationer.

Projektarbete, 5 yhp

Kursens syfte är att ge dig fördjupad kunskap om projektarbete genom självständigt arbete med ett givet fastighetsprojekt. Här bekantar du dig med innehållet av projektarbetets samtliga delar - från identifiering, och beskrivning till hantering av samverkande funktioner i en byggnad. Målet med kursen är att ge dig färdigheter och kompetenser att självständigt lösa sammansatta problem genom felsökningar, föreslå åtgärder och förberedande underhåll av styrtekniska enheter och system.

Smart styrning av fastighetens tekniska installationer, 10 yhp

Målet med den här kursens är att du på ett självständigt sätt ska lära dig vad som kan styras och hur olika system fungerar. Kursen behandlar till exempel vanliga funktioner för styrning av värme-, och ventilationssystem samt hur de kan samverka med larm och säkerhetsfunktioner. Kursen ger också en fördjupad kunskap om hantering av IP-teknik och cybersäkerhet i liknande system samt kompetens att identifiera potentiella felkällor i dessa system. Du kommer, efter kursens slut, själv kunna identifiera och beskriva nya möjligheter för styrning, reglering och övervakning av byggnadens tekniska installationer för att optimera inomhusmiljön och minska energianvändningen.

Totalt: 45 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Utbildningen kräver att du redan har en grundutbildning inom gymnasiet eller motsvarande kunskaper samt 1 års yrkeserfarenhet inom fastighetsdrift. Yrkeserfarenhetens omfattning och längd är 1 år heltid. Du behöver styrka 1 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet på heltid från fastighetsbranschen inom driftteknik. 

 

För att styrka din yrkeserfarenhet vill vi att du laddar upp anställningsintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgifterna.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Smarta byggnader – Fastighetsautomation

Längd : 45 YH-poäng, 9 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Kompetensutveckla dig inom Smarta byggnader – Fastighetsautomation!

Omställningen och digitaliseringen av våra fastigheter går snabbt. Fastigheter blir mer och mer uppkopplade och sammanlänkade och kallas då för ”smarta byggnader”. Dessa smarta byggnader kännetecknas av att husets olika tekniska installationer är uppkopplade och kommunicerar med varandra via IP-teknik. Det gäller funktionerna för allt från ventilation och värme till funktioner för belysning, passage, larm och övervakning men även ny infrastruktur som laddstolpar och solceller. 

 

Eftertraktad kompetens

Denna korta kurs inom fastighetsautomation och smarta byggnader är högst relevant kompetensutveckling för dig som är verksam inom branschen, och som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden.

 

Vem passar kursen för?

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll behöver du ha förkunskaper om hur tekniken i en fastighet är uppbyggd. Du behöver veta hur systemen samverkar med varandra och ha kännedom om begrepp och teknik som är branschspecifik. Kursen är därför skapad som kompetensutveckling och riktar sig till dig som redan är yrkesverksam inom fastighetsbranschen. Din yrkesroll kan till exempel vara fastighetsförvaltare, driftingenjör, fastighetsingenjör, driftledare eller drifttekniker.

 

Kursens upplägg

Denna korta Yh-utbildning är utformad för att kunna läsas parallellt med befintligt arbete och sker helt på distans. De nätbaserade seminarierna och handledartid faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid via seminarieverktyget Zoom. Du har ca 6 timmars schemalagda föreläsningar och handledning per vecka. 

 


Innehåll

Totalt: 45 YH-poäng


Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Utbildningen kräver att du redan har en grundutbildning inom gymnasiet eller motsvarande kunskaper samt 1 års yrkeserfarenhet inom fastighetsdrift. Yrkeserfarenhetens omfattning och längd är 1 år heltid. Du behöver styrka 1 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet på heltid från fastighetsbranschen inom driftteknik. 

 

För att styrka din yrkeserfarenhet vill vi att du laddar upp anställningsintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgifterna.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.