Mina studier

Kurspaket YH

Självskadeprevention

Kurspaket YH

Längd

40 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa en kurs i Självskadeprevention?

Självskadebeteende är ett allvarligt och komplext problem som kan påverka en persons fysiska och psykiska hälsa, och det är viktigt att personal har rätt kunskap, verktyg och kompetens för att hantera och förebygga självskadebeteende.

 

En del av kursen i självskadeprevention innefattar information om hur skolor och andra utbildningsinstitutioner kan stärka elevernas psykiska hälsa och främja en positiv självbild. Kursen innefattar också hur samhällets olika aktörer, såsom skolor, vårdenheter och samhällsorganisationer, kan samarbeta och samordna sina ansträngningar för att främja hälsan och förebygga självskadebeteende.

 

Målet är att de studerande ska få kompetens att självständigt identifiera och agera i det förebyggande arbetet utifrån individen som har ett beteende som omfattas av självskada.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Förebyggande arbete mot självskada, 25 yhp

Kursen innehåller definition av självskadebeteende och dess olika former. Orsaker och riskfaktorer för självskadebeteende, inklusive psykologiska, sociala och biologiska faktorer. Kriterier för att bedöma allvaret och graden av självskadebeteende. Behandlingsalternativ, inklusive psykoterapi, medicinering och andra behandlingsformer. Metoder för att hjälpa personer med självskadebeteende att hantera sina symtom och återhämta sig. Strategier för att stödja och hjälpa personer med självskadebeteende, inklusive hur man kan kommunicera och bemöter personer med självskadebeteende. Vikten av att förebygga självskadebeteende, inklusive att identifiera varningssignaler och riskfaktorer samt att erbjuda stöd och
hjälp till personer i riskzonen. Kursen inkluderar exempel från verkliga livet, fallstudier och praktiska övningar för att hjälpa deltagarna att förstå och hantera självskadebeteende på ett
effektivt sätt.

Samverkan, 15 yhp

Kursen är en viktig del av arbetet med självskadeprevention. Samverkan behövs mellan olika aktörer, inklusive psykiatriker, psykologer, läkare, socialarbetare, skolpersonal, familj och vänner, för att bidra till en mer holistisk och effektiv process med individen i fokus. En viktig del av samverkan är att alla parter har en gemensam målsättning om att stödja personer med självskadebeteende och att samarbeta för att nå den målsättningen. Samverkan bör också vara öppen och inkluderande, och ta hänsyn till alla parters behov och perspektiv. Kursen berör olika delar av samverkan. I samverkan är det viktigt att kommunicera både via text och tal, fysiskt som digitalt därför är ett inslag i kursen presentationsteknik. Den studerande tränas i att stödja och hjälpa individer som upplever självskadeproblem och nätverket
runt dessa individer. Kursen berör vikten av att arbeta tvärprofessionellt och tvärsektoriellt för att främja samverkan och samordning inom självskadeprevention. Kursen inkluderar praktiska övningar och fallstudier för att hjälpa deltagarna att tillämpa kunskapen på verkliga situationer och för att främja samverkan och samordning.

Totalt: 40 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker på svenska, men undervisningsmaterial på engelska förekommer.

 • 6 månader halvtid yrkeserfarenhet inom socialt arbete så som skolpersonal, behandlingspersonal, ideella organisationer och

  idrottsföreningar.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa en kurs i Självskadeprevention?

Självskadebeteende är ett allvarligt och komplext problem som kan påverka en persons fysiska och psykiska hälsa, och det är viktigt att personal har rätt kunskap, verktyg och kompetens för att hantera och förebygga självskadebeteende.

 

En del av kursen i självskadeprevention innefattar information om hur skolor och andra utbildningsinstitutioner kan stärka elevernas psykiska hälsa och främja en positiv självbild. Kursen innefattar också hur samhällets olika aktörer, såsom skolor, vårdenheter och samhällsorganisationer, kan samarbeta och samordna sina ansträngningar för att främja hälsan och förebygga självskadebeteende.

 

Målet är att de studerande ska få kompetens att självständigt identifiera och agera i det förebyggande arbetet utifrån individen som har ett beteende som omfattas av självskada.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Förebyggande arbete mot självskada, 25 yhp

Kursen innehåller definition av självskadebeteende och dess olika former. Orsaker och riskfaktorer för självskadebeteende, inklusive psykologiska, sociala och biologiska faktorer. Kriterier för att bedöma allvaret och graden av självskadebeteende. Behandlingsalternativ, inklusive psykoterapi, medicinering och andra behandlingsformer. Metoder för att hjälpa personer med självskadebeteende att hantera sina symtom och återhämta sig. Strategier för att stödja och hjälpa personer med självskadebeteende, inklusive hur man kan kommunicera och bemöter personer med självskadebeteende. Vikten av att förebygga självskadebeteende, inklusive att identifiera varningssignaler och riskfaktorer samt att erbjuda stöd och
hjälp till personer i riskzonen. Kursen inkluderar exempel från verkliga livet, fallstudier och praktiska övningar för att hjälpa deltagarna att förstå och hantera självskadebeteende på ett
effektivt sätt.

Samverkan, 15 yhp

Kursen är en viktig del av arbetet med självskadeprevention. Samverkan behövs mellan olika aktörer, inklusive psykiatriker, psykologer, läkare, socialarbetare, skolpersonal, familj och vänner, för att bidra till en mer holistisk och effektiv process med individen i fokus. En viktig del av samverkan är att alla parter har en gemensam målsättning om att stödja personer med självskadebeteende och att samarbeta för att nå den målsättningen. Samverkan bör också vara öppen och inkluderande, och ta hänsyn till alla parters behov och perspektiv. Kursen berör olika delar av samverkan. I samverkan är det viktigt att kommunicera både via text och tal, fysiskt som digitalt därför är ett inslag i kursen presentationsteknik. Den studerande tränas i att stödja och hjälpa individer som upplever självskadeproblem och nätverket
runt dessa individer. Kursen berör vikten av att arbeta tvärprofessionellt och tvärsektoriellt för att främja samverkan och samordning inom självskadeprevention. Kursen inkluderar praktiska övningar och fallstudier för att hjälpa deltagarna att tillämpa kunskapen på verkliga situationer och för att främja samverkan och samordning.

Totalt: 40 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker på svenska, men undervisningsmaterial på engelska förekommer.

 • 6 månader halvtid yrkeserfarenhet inom socialt arbete så som skolpersonal, behandlingspersonal, ideella organisationer och

  idrottsföreningar.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Självskadeprevention

Längd : 40 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa en kurs i Självskadeprevention?

Självskadebeteende är ett allvarligt och komplext problem som kan påverka en persons fysiska och psykiska hälsa, och det är viktigt att personal har rätt kunskap, verktyg och kompetens för att hantera och förebygga självskadebeteende.

 

En del av kursen i självskadeprevention innefattar information om hur skolor och andra utbildningsinstitutioner kan stärka elevernas psykiska hälsa och främja en positiv självbild. Kursen innefattar också hur samhällets olika aktörer, såsom skolor, vårdenheter och samhällsorganisationer, kan samarbeta och samordna sina ansträngningar för att främja hälsan och förebygga självskadebeteende.

 

Målet är att de studerande ska få kompetens att självständigt identifiera och agera i det förebyggande arbetet utifrån individen som har ett beteende som omfattas av självskada.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 40 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Undervisningen sker på svenska, men undervisningsmaterial på engelska förekommer.

 • 6 månader halvtid yrkeserfarenhet inom socialt arbete så som skolpersonal, behandlingspersonal, ideella organisationer och

  idrottsföreningar.

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.