Mina studier

Kurspaket YH

Säkerhetsansvarig för fordonsverkstäder

Kurspaket YH

Längd

60 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa kursen säkerhetsansvarig för fordonsverkstäder?

Vill du ta din karriär som fordonsmekaniker till nästa nivå? Är du redo att axla rollen som säkerhetsansvarig på en fordonsverkstad och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både medarbetare och kunder?

 

Nu kan du utveckla dina kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna hantera säkerhetsfrågor i fordonsverkstäder. Du kommer att lära dig att identifiera och hantera potentiella faror och risker, genomföra riskbedömningar och utveckla lämpliga åtgärdsplaner för att minimera skador och olyckor. 

 

Du får lära dig mer om omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem som elfordon och elhybridfordon, vilket kräver förändrade arbetssätt och metoder utifrån säkerhetslagstiftning.

 

Denna korta kurs är kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom fordonsbranschen så som mekaniker/montörer/arbetsledare/platschef på fordonsverkstäder och serviceverkstäder.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

El- och elhybrid, 20 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter om mätteknik och mätmetoder inom högvoltsfordonsbranschen. Den studerande skall få avancerad och specifik kunskap inom ellära samt om komponenter nödvändiga för arbete med högvoltmiljöer i fordon för att självständigt kunna säkerhetsställa högvoltsfordonet utifrån ett mätperspektiv och värdera resultatet.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Avancerad ellära
Mätmetoder, delsystem och högvoltsystemets uppbyggnad
Mätinstrument
Styrsystem och Komponentkunskap
Högvoltsteknik och säkerhet

Elektrisk drivlina, 20 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper om huvud- och delkomponenter i högvoltssystem och hur dessa samverkar vid elektrisk framdrivning samt vid hybriddrift.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Batteriteknik
Elmaskiner
Kraftelektronik
Hybridsystem
Laddinfrastruktur

Elsäkerhet, 20 yhp

Kursen behandlar gällande regelverk och var man finner det. Vidare tas arbetsmiljöaspekter upp samt risker vid arbete med högvoltkomponenter, hur man arbetar förebyggande genom riskbedömning och korrekt agerande vid incident.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Lagar och regler
Elsäkerhet och riskbedömningar
Hantering av skadade fordon
EIP (elektriskt instruerad person)

Totalt: 60 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Engelska är branschspråk inom fordonsindustrin. Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen, samt arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska.

 • 18 månader heltid yrkeserfarenhet från praktiskt arbete i fordonsverkstäder och serviceverkstäder eller som yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa kursen säkerhetsansvarig för fordonsverkstäder?

Vill du ta din karriär som fordonsmekaniker till nästa nivå? Är du redo att axla rollen som säkerhetsansvarig på en fordonsverkstad och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både medarbetare och kunder?

 

Nu kan du utveckla dina kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna hantera säkerhetsfrågor i fordonsverkstäder. Du kommer att lära dig att identifiera och hantera potentiella faror och risker, genomföra riskbedömningar och utveckla lämpliga åtgärdsplaner för att minimera skador och olyckor. 

 

Du får lära dig mer om omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem som elfordon och elhybridfordon, vilket kräver förändrade arbetssätt och metoder utifrån säkerhetslagstiftning.

 

Denna korta kurs är kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom fordonsbranschen så som mekaniker/montörer/arbetsledare/platschef på fordonsverkstäder och serviceverkstäder.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
El- och elhybrid, 20 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter om mätteknik och mätmetoder inom högvoltsfordonsbranschen. Den studerande skall få avancerad och specifik kunskap inom ellära samt om komponenter nödvändiga för arbete med högvoltmiljöer i fordon för att självständigt kunna säkerhetsställa högvoltsfordonet utifrån ett mätperspektiv och värdera resultatet.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Avancerad ellära
Mätmetoder, delsystem och högvoltsystemets uppbyggnad
Mätinstrument
Styrsystem och Komponentkunskap
Högvoltsteknik och säkerhet

Elektrisk drivlina, 20 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper om huvud- och delkomponenter i högvoltssystem och hur dessa samverkar vid elektrisk framdrivning samt vid hybriddrift.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Batteriteknik
Elmaskiner
Kraftelektronik
Hybridsystem
Laddinfrastruktur

Elsäkerhet, 20 yhp

Kursen behandlar gällande regelverk och var man finner det. Vidare tas arbetsmiljöaspekter upp samt risker vid arbete med högvoltkomponenter, hur man arbetar förebyggande genom riskbedömning och korrekt agerande vid incident.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Lagar och regler
Elsäkerhet och riskbedömningar
Hantering av skadade fordon
EIP (elektriskt instruerad person)

Totalt: 60 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Engelska är branschspråk inom fordonsindustrin. Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen, samt arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska.

 • 18 månader heltid yrkeserfarenhet från praktiskt arbete i fordonsverkstäder och serviceverkstäder eller som yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Säkerhetsansvarig för fordonsverkstäder

Längd : 60 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa kursen säkerhetsansvarig för fordonsverkstäder?

Vill du ta din karriär som fordonsmekaniker till nästa nivå? Är du redo att axla rollen som säkerhetsansvarig på en fordonsverkstad och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både medarbetare och kunder?

 

Nu kan du utveckla dina kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna hantera säkerhetsfrågor i fordonsverkstäder. Du kommer att lära dig att identifiera och hantera potentiella faror och risker, genomföra riskbedömningar och utveckla lämpliga åtgärdsplaner för att minimera skador och olyckor. 

 

Du får lära dig mer om omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem som elfordon och elhybridfordon, vilket kräver förändrade arbetssätt och metoder utifrån säkerhetslagstiftning.

 

Denna korta kurs är kompetensutveckling för redan yrkesverksamma inom fordonsbranschen så som mekaniker/montörer/arbetsledare/platschef på fordonsverkstäder och serviceverkstäder.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 60 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 • Engelska är branschspråk inom fordonsindustrin. Kurslitteratur och annat material som används i utbildningen, samt arbetslivets medverkan i utbildningen sker på engelska.

 • 18 månader heltid yrkeserfarenhet från praktiskt arbete i fordonsverkstäder och serviceverkstäder eller som yrkeslärare på fordons- och transportprogrammet

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.