Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Robot- och automationsprogrammerare

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med obligatoriska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Som robot- och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation.

 

Du arbetar med att diagnostisera och åtgärda felkoder, samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation. Idag finns redan automatiserade system i tillverkningsindustri och logistik men också vård, omsorg och sociala funktioner kommer att automatiseras. Men det råder kompetensbrist som stoppar företagens utveckling och övergången till en mer automatiserad produktion. Därför är det en gynnsam arbetsmarknad för robot-och automationsprogrammerare med stora möjligheter till karriär opåverkad av konjunkturlägen.

 

Möjliga yrkesroller efter utbildningen:

 • Robotprogrammerare
 • Automationsprogrammerare
 • PLC-programmerare
 • Automationstekniker
 • Automationsingenjör

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är 6 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år och dessa kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna. Däremellan sker nätbaserad undervisning. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Maila oss på robot@ya.se.

 

Bostadsgaranti för studenter i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har bostadsgaranti för studenter. Tillsammans med övriga fastighetsbolag i kommunen hjälper de dig som studerar i Örnsköldsvik att hitta en bostad.

LÄS MER HÄR

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du HÄR

Automationsprogrammering grund, 60 yhp

Under kursen lär du dig grunderna i programmeringslogik, datatyper, satsuppbyggnad och villkorssatser. Vi går igenom olika programmeringssätt och de vanligaste
programmeringsspråken i inbyggda system. Du kommer också att lära dig att implementera
ett styrsystem mot en touchpanel och sedan bygga upp gränssnittet med knappar, text och indikeringar.

Industriell IT, 55 yhp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om PLC, HMI och andra styrsystem. Du lär dig om
programkonstruktion, programmeringsverktyg, menyer, konfiguration
och inställningar. Vi går igenom tillämpning av visualisering, användaradministration,
dataloggning, larmhantering samt fördjupning inom olika typer av HMI. Du ska veta hur man kopplar in den tilltänkta hårdvaran och de olika sätt man kan kommunicera på. Kursen berör de vanligaste fältbussystemen och realtidsethernets-systemen, men även digitala signaler, pulser och analoga signaler.

Motorstyrning och reglering, 30 yhp

Under kursen går vi igenom olika begrepp inom motortekniken som Asynkronmotor med frekvensomriktare, Servomotor och Stegmotor. Du får fördjupade kunskaper om motorstyrningar och andra styrsystem och därigenom förståelse för vilken typ av lösning som passar den funktion du vill uppnå. Kursen ger även fördjupad kunskap i konfiguration och programmering, samt felsökning av dessa.

Robotteknik och robotceller, 60 yhp

Under kursen lär du dig grunderna i robotteknik som programmering, konfiguration, kommunikation, handhavande av robotpendant och manuell körning. Vidare får du förståelse för vad som är viktigt att tänka på vid kommunikation med annan utrustning, som exempelvis CNC-maskiner. Efter kursen har du kompetens att programmera ett enklare robotsystem med basfunktioner som kan tillämpas i maskinell miljö.

Examensarbete, 20 yhp
LIA, Lärande i arbete, 75 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Totalt: 300 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Programmerbara styrsystem, 100p

— Eller —

 

 • Praktisk ellära, 100 p

— Eller —

 

 • Programmering 1, 100p

 

Saknar du behörighet i Praktisk Ellära eller Programmering 1? Då kan du läsa en preparandutbildning.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Läs preparandutbildning “programmering 1”

 

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

 

Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Detta behöver du för att läsa utbildningen:

Vi kommer använda oss av beräkningstunga programvaror och därför krävs en kraftfull dator. Vi rekommenderar nedanstående:

 

Windows 10/11 Professional/Enterprise med endast Windows defender securityaktiverat som säkerhetspaket (om man använder en Mac behöver man komplettera med Windows Pro/Ent)
Ingen övrig brandvägg eller antivirusmjukvara
Minst 256 GB hårddisk (det underlättar med en större), helst SSD
Minst 8 GB internminne (helst 16 eller mer)
Dedikerat grafikkort (ej Intel integrerat)
Intern/extern webbkamera
USB-A port samt nätverksport RJ45-Ethernet tillgängliga (USB till Ethernetport är ok)
En laptop med kraven ovan är att föredra.
Alternativt är en stationär dator med kraven ovan och enkel Windows Pro/Ent laptop* att ta med till fysiska träffar
Extern mus och headset
 

Tänk på att det är en teknisk utbildning och du bör vara van vid att arbeta med datorer. Maila oss på robot@ya.se om du har några frågor. Mer information om utrustningen kommer på introduktionen.

 

* vid frågor kring detta kontakta robot@ya.se

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom våra planerade fysiska träffar per termin. De fysiska träffarna varierar mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka och undervisningen sker under dagtid.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Som robot- och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation.

 

Du arbetar med att diagnostisera och åtgärda felkoder, samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation. Idag finns redan automatiserade system i tillverkningsindustri och logistik men också vård, omsorg och sociala funktioner kommer att automatiseras. Men det råder kompetensbrist som stoppar företagens utveckling och övergången till en mer automatiserad produktion. Därför är det en gynnsam arbetsmarknad för robot-och automationsprogrammerare med stora möjligheter till karriär opåverkad av konjunkturlägen.

 

Möjliga yrkesroller efter utbildningen:

 • Robotprogrammerare
 • Automationsprogrammerare
 • PLC-programmerare
 • Automationstekniker
 • Automationsingenjör

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är 6 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år och dessa kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna. Däremellan sker nätbaserad undervisning. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Maila oss på robot@ya.se.

 

Bostadsgaranti för studenter i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har bostadsgaranti för studenter. Tillsammans med övriga fastighetsbolag i kommunen hjälper de dig som studerar i Örnsköldsvik att hitta en bostad.

LÄS MER HÄR

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du HÄR

Innehåll
Automationsprogrammering grund, 60 yhp

Under kursen lär du dig grunderna i programmeringslogik, datatyper, satsuppbyggnad och villkorssatser. Vi går igenom olika programmeringssätt och de vanligaste
programmeringsspråken i inbyggda system. Du kommer också att lära dig att implementera
ett styrsystem mot en touchpanel och sedan bygga upp gränssnittet med knappar, text och indikeringar.

Industriell IT, 55 yhp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om PLC, HMI och andra styrsystem. Du lär dig om
programkonstruktion, programmeringsverktyg, menyer, konfiguration
och inställningar. Vi går igenom tillämpning av visualisering, användaradministration,
dataloggning, larmhantering samt fördjupning inom olika typer av HMI. Du ska veta hur man kopplar in den tilltänkta hårdvaran och de olika sätt man kan kommunicera på. Kursen berör de vanligaste fältbussystemen och realtidsethernets-systemen, men även digitala signaler, pulser och analoga signaler.

Motorstyrning och reglering, 30 yhp

Under kursen går vi igenom olika begrepp inom motortekniken som Asynkronmotor med frekvensomriktare, Servomotor och Stegmotor. Du får fördjupade kunskaper om motorstyrningar och andra styrsystem och därigenom förståelse för vilken typ av lösning som passar den funktion du vill uppnå. Kursen ger även fördjupad kunskap i konfiguration och programmering, samt felsökning av dessa.

Robotteknik och robotceller, 60 yhp

Under kursen lär du dig grunderna i robotteknik som programmering, konfiguration, kommunikation, handhavande av robotpendant och manuell körning. Vidare får du förståelse för vad som är viktigt att tänka på vid kommunikation med annan utrustning, som exempelvis CNC-maskiner. Efter kursen har du kompetens att programmera ett enklare robotsystem med basfunktioner som kan tillämpas i maskinell miljö.

Examensarbete, 20 yhp
LIA, Lärande i arbete, 75 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Totalt: 300 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Programmerbara styrsystem, 100p

— Eller —

 

 • Praktisk ellära, 100 p

— Eller —

 

 • Programmering 1, 100p

 

Saknar du behörighet i Praktisk Ellära eller Programmering 1? Då kan du läsa en preparandutbildning.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “PRAKTISK ELLÄRA”

 

Läs preparandutbildning “programmering 1”

 

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

 

Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Detta behöver du för att läsa utbildningen:

Vi kommer använda oss av beräkningstunga programvaror och därför krävs en kraftfull dator. Vi rekommenderar nedanstående:

 

Windows 10/11 Professional/Enterprise med endast Windows defender securityaktiverat som säkerhetspaket (om man använder en Mac behöver man komplettera med Windows Pro/Ent)
Ingen övrig brandvägg eller antivirusmjukvara
Minst 256 GB hårddisk (det underlättar med en större), helst SSD
Minst 8 GB internminne (helst 16 eller mer)
Dedikerat grafikkort (ej Intel integrerat)
Intern/extern webbkamera
USB-A port samt nätverksport RJ45-Ethernet tillgängliga (USB till Ethernetport är ok)
En laptop med kraven ovan är att föredra.
Alternativt är en stationär dator med kraven ovan och enkel Windows Pro/Ent laptop* att ta med till fysiska träffar
Extern mus och headset
 

Tänk på att det är en teknisk utbildning och du bör vara van vid att arbeta med datorer. Maila oss på robot@ya.se om du har några frågor. Mer information om utrustningen kommer på introduktionen.

 

* vid frågor kring detta kontakta robot@ya.se

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom våra planerade fysiska träffar per termin. De fysiska träffarna varierar mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka och undervisningen sker under dagtid.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Robotprogrammerare

#Automationsprogrammerare

#PLC-programmerare

#Automationstekniker

#Automationsingenjör

Se fler utbildningar i

EskilstunaÖrnsköldsvik

Den här utbildningen är perfekt för Örnsköldsviks utvecklingsresa. Du som examineras kommer vara en av de som får automatisering och digitalisering att hända på riktigt. Du kan jobba med att utveckla allt från tillverknings- och processindustri och logistik till vård, omsorg och sociala funktioner. Jag är glad över att vara del av en engagerad ledningsgrupp som skapar bra arbetslivskoppling under studietiden.

Martina Hallberg, ledningsgruppsföretag Tillväxtavdelningen Örnsköldsviks kommun

Utbildningen riktar sig mot framtidens arbetsmarknad och har otroligt kompetenta lärare. Det bästa med distansstudierna är att jag genom bra planering kan hitta balans mellan skola och privatliv  – extra viktigt som småbarnsförälder!

Haris Nuhanovic, studerande

Att studera automation är både utmanande och roligt. Det är en arbetsmarknad som bara kommer fortsätta växa. Den tid jag lägger på mina studier nu ger mig stora möjligheter för resten av mitt arbetsliv.

Paul Hellfalk, studerande

För oss är det viktigt att vara med och påverka arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen på de ställen vi kan. YrkesAkademins utbildning till Robot- & automationsprogrammerare är en utbildning vi både kan påverka innehållet i och sedan få ta del av kompetensmässigt genom LIA-perioder. Förhoppningen är givetvis att på längre sikt kunna anställa välutbildade och nyfikna automationsingenjörer när de examinerats.

Emelie Parkman, ledningsgruppsföretag Eurocon

The program is the key to improve productivity since future automation engineers will be able to optimize human and material resources through creating proposals focused on the economic development of the company.

Rebeca Gutierrez, studerande

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.