Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Projektering av solcellsanläggningar

Yrkeshögskola

Längd

80 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Kursstart 31 augusti

Utbildningen pågår under 16 veckor, den startar 31 augusti och slutar 18 december.

I Sverige har antalet solcellsanläggningar ökat kraftigt under de senaste åren. Solcellstekniken har utvecklats och priset på solceller har sjunkit vilket har gjort dem mer tillgängliga. Det statliga stödet till solcellsanläggningar har också påverkat den ökade tillgängligheten.

 

I kursen ”Projektering av solcellsanläggningar” får du lärdomar och förståelse för en fullständig projektering av en solcellsanläggning. Detta innefattar bedömning av behov och förutsättning för kunden, vilket innefattar teknisk potential av en anläggning utifrån förutsättningar. Du får också lära dig mer om bland annat energisystem, ellära, installationsteknik, solcellsanläggningar och entreprenadjuridik.

 

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen passar dig som är nyfiken på eller redan är yrkesverksam i branschen och vill utveckla din kompetens inom solcellsanläggningar. Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov.

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av 8 separata kurser som examineras var för sig. Undervisningen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial och övningsuppgifter som finns tillgängliga på läroportalen. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta erbjuds även handledning. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshögskolan.

Delkurser

 

Energiproduktionsmetoder och energisystem

Genomgång av befintliga energiproduktionsmetoder samt dess för- och nackdelar med avseende på teknik, ekonomi och klimat både nationellt och globalt. Kursen inkluderar också en grundläggande genomgång av hur energisystemet är uppbyggt med överföring av el mellan produktionsanläggning och slutanvändare, samt hur elhandel går till i Sverige.

 

Ellära för solcellsprojektering

Om elsystemets uppbyggnad och funktion med enfas, trefas, växelström och likström. Om lagar och förordningarinom elområdet relevanta för projektering

 

Installationsteknik av solcellsanläggningar

Teori kring dimensionering av solcellssystem med avseende på strängar, kablage, storlek på växelriktare och säkring i anslutningspunkten

 

Nätverk och övervakning

Hur systemet kan anslutas till befintligt övervakningssystem i fastigheten och vilka möjligher det ges för uppföljning och övervakning av solenergianläggningens produktion.

 

Entrepenadjuridik och ekonomi

Genomgång av rådande lagar och regler för att förstå de juridiska aspekterna vid projektering av solcellsanläggningar. Detta innefattar olika konsultavtal och entreprenadformer inom byggsektorn, deras användningsområden samt bestämmelser som gäller för de olika entreprenadformerna. Kursen inkluderar också övergripande genomgång genomgång av ekonomiska kalkylmetoder vid investeringar, för att kunna beräkna samt bedöma lönsamheten av energibesparande åtgärder både för privatpersoner och företag.

 

Konsultation, försäljning och affärsutveckling

Kunskaper inom kundkontakter, försäljning, kommunikation. Skall ge en fördjupad förståelse av processen från kundkontakt och behovsanalys till rådgivande samtal och uppföljning av affärer.

 

Projektering av solcellsanläggningar

Lärdomar från tidigare kurser sammanlänkas i denna kurs och möjliggör förståelse för en fullständig projektering av en solcellsanläggning. Detta innefattar bedömning av behov och förutsättning för kunden, vilket innefattar teknisk potential, ekonomiska förutsättningar samt deras syfte med installationen. Därefter projektering och dimensionering av en anläggning utifrån förutsättningarna. Genomförande och presentation av ekonomiska kalkyler för anbudslämnade. Detaljprojektering inklusive slingkonfiguration och dimensionering av kablage och växelriktare. Framtagning av relevant dokumentation innan påbörjad installation. Samt möjligheter till uppkoppling och uppföljning av anläggning efter driftsättning för privatpersoner och företag.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Beskrivning

Kursstart 31 augusti

Utbildningen pågår under 16 veckor, den startar 31 augusti och slutar 18 december.

I Sverige har antalet solcellsanläggningar ökat kraftigt under de senaste åren. Solcellstekniken har utvecklats och priset på solceller har sjunkit vilket har gjort dem mer tillgängliga. Det statliga stödet till solcellsanläggningar har också påverkat den ökade tillgängligheten.

 

I kursen ”Projektering av solcellsanläggningar” får du lärdomar och förståelse för en fullständig projektering av en solcellsanläggning. Detta innefattar bedömning av behov och förutsättning för kunden, vilket innefattar teknisk potential av en anläggning utifrån förutsättningar. Du får också lära dig mer om bland annat energisystem, ellära, installationsteknik, solcellsanläggningar och entreprenadjuridik.

 

 

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildningen passar dig som är nyfiken på eller redan är yrkesverksam i branschen och vill utveckla din kompetens inom solcellsanläggningar. Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov.

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av 8 separata kurser som examineras var för sig. Undervisningen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial och övningsuppgifter som finns tillgängliga på läroportalen. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta erbjuds även handledning. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshögskolan.

Innehåll

Delkurser

 

Energiproduktionsmetoder och energisystem

Genomgång av befintliga energiproduktionsmetoder samt dess för- och nackdelar med avseende på teknik, ekonomi och klimat både nationellt och globalt. Kursen inkluderar också en grundläggande genomgång av hur energisystemet är uppbyggt med överföring av el mellan produktionsanläggning och slutanvändare, samt hur elhandel går till i Sverige.

 

Ellära för solcellsprojektering

Om elsystemets uppbyggnad och funktion med enfas, trefas, växelström och likström. Om lagar och förordningarinom elområdet relevanta för projektering

 

Installationsteknik av solcellsanläggningar

Teori kring dimensionering av solcellssystem med avseende på strängar, kablage, storlek på växelriktare och säkring i anslutningspunkten

 

Nätverk och övervakning

Hur systemet kan anslutas till befintligt övervakningssystem i fastigheten och vilka möjligher det ges för uppföljning och övervakning av solenergianläggningens produktion.

 

Entrepenadjuridik och ekonomi

Genomgång av rådande lagar och regler för att förstå de juridiska aspekterna vid projektering av solcellsanläggningar. Detta innefattar olika konsultavtal och entreprenadformer inom byggsektorn, deras användningsområden samt bestämmelser som gäller för de olika entreprenadformerna. Kursen inkluderar också övergripande genomgång genomgång av ekonomiska kalkylmetoder vid investeringar, för att kunna beräkna samt bedöma lönsamheten av energibesparande åtgärder både för privatpersoner och företag.

 

Konsultation, försäljning och affärsutveckling

Kunskaper inom kundkontakter, försäljning, kommunikation. Skall ge en fördjupad förståelse av processen från kundkontakt och behovsanalys till rådgivande samtal och uppföljning av affärer.

 

Projektering av solcellsanläggningar

Lärdomar från tidigare kurser sammanlänkas i denna kurs och möjliggör förståelse för en fullständig projektering av en solcellsanläggning. Detta innefattar bedömning av behov och förutsättning för kunden, vilket innefattar teknisk potential, ekonomiska förutsättningar samt deras syfte med installationen. Därefter projektering och dimensionering av en anläggning utifrån förutsättningarna. Genomförande och presentation av ekonomiska kalkyler för anbudslämnade. Detaljprojektering inklusive slingkonfiguration och dimensionering av kablage och växelriktare. Framtagning av relevant dokumentation innan påbörjad installation. Samt möjligheter till uppkoppling och uppföljning av anläggning efter driftsättning för privatpersoner och företag.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR