Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Längd

80 YH-poäng, 16 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++

 

I IT-branschen finns det ett stort behov av utvecklad kompetens inom C- och C++-programmering. Det beror på att utvecklingen av intelligenta och uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system ökar kontinuerligt och tar mer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas kompetensen inom utveckling av inbyggda system överallt i produktutvecklingskedjan inom industri och tekniksektorn, från fordonsindustri och telekom till tillverkning av hushållsmaskiner och leksaker. Fokuset i den här utbildningen är att ge ett kunskapslyft för dig som jobbar inom det växande området av mjukvaruutveckling. Men även du som har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling med ingående praktik/LIA del kan söka utbildningen.

 

Digitaliseringen är ett medel som hjälper oss att lösa behov och utmaningar, samt ett viktigt verktyg för att nå de ambitiösa målen för hållbar utveckling som världens länder antagit. Därför står Sverige och många andra inför ett gediget arbete med en digital agenda som inte får halka efter på grund av kompetensbrist.

Utbildnings innehåll:

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i programutveckling för inbyggda system med språken C och C++.

Målet med utbildningen är att kunna utveckla inbyggd programvara av hög kvalitet med C/C++ med hänsyn till egenskaper och begränsningar hos inbyggda maskinvaruplattformar, som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd samt programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor. Utbildningen behandlar även grundläggande mekanismer för feltolerans och felåterhämtning samt tillvägagångssätt för validering av funktionalitet hos inbyggda system.

Utbildningen består av nedanstående tre kurser. Kurserna bygger på varandra och binder samman utbildningen med en genomgående röd tråd.

  • Programmering i C/C++, 35 YH-poäng (7 veckor)

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa program för

inbyggda system med programmeringsspråken C/C++. Målet är att den studerande skall kunna arbeta med strukturerad programmering och skapa egna program skrivna i C/C++.

  • Kommunikationsprotokoll, 15 YH-poäng (3 veckor)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter att implementera de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system.

 

  • Utveckling av inbyggda system, 30 YH-poäng (6 veckor)

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system med mjukvaruapplikationer i C/C++ för inbyggda hårvaruplattformar.

Behörighet:

  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering.

Alternativt

  • Genomgången högre utbildning på YH eller universitetsnivå där praktik eller LIA ingått i minst 1/3 av utbildningen.

Utbildningen genomförs på distans på helfart med två träffar i Trollhättan, i ett format som möjliggör anpassning till individuella förutsättningar och att kunna arbeta parallellt.

 

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Beskrivning

Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++

 

I IT-branschen finns det ett stort behov av utvecklad kompetens inom C- och C++-programmering. Det beror på att utvecklingen av intelligenta och uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system ökar kontinuerligt och tar mer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas kompetensen inom utveckling av inbyggda system överallt i produktutvecklingskedjan inom industri och tekniksektorn, från fordonsindustri och telekom till tillverkning av hushållsmaskiner och leksaker. Fokuset i den här utbildningen är att ge ett kunskapslyft för dig som jobbar inom det växande området av mjukvaruutveckling. Men även du som har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling med ingående praktik/LIA del kan söka utbildningen.

 

Digitaliseringen är ett medel som hjälper oss att lösa behov och utmaningar, samt ett viktigt verktyg för att nå de ambitiösa målen för hållbar utveckling som världens länder antagit. Därför står Sverige och många andra inför ett gediget arbete med en digital agenda som inte får halka efter på grund av kompetensbrist.

Innehåll

Utbildnings innehåll:

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i programutveckling för inbyggda system med språken C och C++.

Målet med utbildningen är att kunna utveckla inbyggd programvara av hög kvalitet med C/C++ med hänsyn till egenskaper och begränsningar hos inbyggda maskinvaruplattformar, som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd samt programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor. Utbildningen behandlar även grundläggande mekanismer för feltolerans och felåterhämtning samt tillvägagångssätt för validering av funktionalitet hos inbyggda system.

Utbildningen består av nedanstående tre kurser. Kurserna bygger på varandra och binder samman utbildningen med en genomgående röd tråd.

  • Programmering i C/C++, 35 YH-poäng (7 veckor)

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa program för

inbyggda system med programmeringsspråken C/C++. Målet är att den studerande skall kunna arbeta med strukturerad programmering och skapa egna program skrivna i C/C++.

  • Kommunikationsprotokoll, 15 YH-poäng (3 veckor)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter att implementera de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system.

 

  • Utveckling av inbyggda system, 30 YH-poäng (6 veckor)

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system med mjukvaruapplikationer i C/C++ för inbyggda hårvaruplattformar.

Behörighet

Behörighet:

  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering.

Alternativt

  • Genomgången högre utbildning på YH eller universitetsnivå där praktik eller LIA ingått i minst 1/3 av utbildningen.
Distans

Utbildningen genomförs på distans på helfart med två träffar i Trollhättan, i ett format som möjliggör anpassning till individuella förutsättningar och att kunna arbeta parallellt.

 

Så här fungerar distansstudier

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå?

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare.

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom.  På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter  mm som sker via våra digitala plattformar.

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Se fler utbildningar i

Distans Ortsoberoende