Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

325 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara tillverkningsindustri? Som produktionsutvecklare har du ofta en nyckelfunktion på företaget där du bland annat kan arbeta med utveckling och effektivitet av tillverkningsprocessen. 

 

 

Som produktionsutvecklare har du en nyckelfunktion på företaget. Ny teknik, robotar, automation, uppkopplad maskinpark, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag finns och används för att utveckla företagen och dess produktion. Industri 4.0 är stort och kommer att revolutionera världen. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

I arbetsuppgifterna ingår det att medverka i produktionsplaneringen så att förutsättningarna för en produkt blir de bästa för en effektiv tillverkning och montering. Som produktionsutvecklare kan du även arbeta med utveckling och effektivitet av tillverkningsprocessen med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöden, underhåll och arbetsorganisation.

 

Jobbmöjligheter

Det finns spännande tekniska lösningar som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna, Falun/Avesta/Ludvika och Örnsköldsvik/Landskrona. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 
Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

Kommunikation och förändringsledning, 20 yhp

Under kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga och får redskap för att leda förändringsarbete i produktion och får öva på detta i praktiken. Du lär dig att genomföra en målgruppsanalys och anpassa din kommunikation efter detta. Kursen omfattar också berör också ämnen som implementering av produktionstekniska verktyg i befintlig verksamhet, arbetsmiljökrav, GANT-schema och budget.

Beräkningsverktyg och tillämpad matematik, 15 yhp

Under kursen lär du dig matematik och beräkningsverktyg som krävs för att utföra
produktionstekniska beräkningar. Vi går igenom hur du analyserar och löser matematiska uppgifter, algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs vid problemlösning. Kursen berör också geometri, statistik och procent samt Excel som beräkningsverktyg.

Produktionsteknik, 45 yhp

Under kursen lär du dig om materialteknik samt metoder, beredning och tekniker inom produktionsprocessen. Du får praktiska kunskaper i hur du bereder en produkt för tillverkning, balanserar kopplade taktade flöden, utför analys samt beräknar kostnad och vinst. Kursen berör också frekvensstudiens användningsområden och fördelar samt riktlinjer för statistisk signifikans i förhållande till syfte samt SAM (Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys).

Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig om digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och
signalteknik, och får insikt i vad en digital implementering innebär för resultatet i en produktion. Kursen berör också ämnen som utveckling och optimering av IT-system, realtidsdata och IOT (Internet of things), nätverkstopologier, OSI-modellen och big data för produktionsenheter och underhåll.

Sök ledig plats

Produktionsstyrning, 45 yhp

Under kursen kommer du att lära dig att använda produktionstekniska verktyg för produktionsstyrning och hur du implementerar dessa i befintlig verksamhet. Vi går också igenom ämnen som värdeflödesanalyser, visuell styrning, simulering, LEAN, 5 S, Design for assembley (DFA), FMEA, Poka Yoke, ställtidsreducering och SMED.

Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 yhp
Ledig plats

På den här kursen lär du dig om konstruktionen hos automatiserade tillverkningssystem samt de program och maskinvarulösningar som behövs för att dessa ska samverka effektivt. Vi går igenom hur du analyserar automationslösningar i befintlig produktion, identifierar programmeringsspråk och värderar de förbättringar som ges genom användandet av realtidsdata och IOT (Internet of things). Kursen berör också den historiska utvecklingen av automatiserade tillverkningsprocesser.

Sök ledig plats

Produktionsutveckling mot industri 4.0, 45 yhp
Ledig plats

Du lär dig att mäta, utvärdera och föreslå förbättringar i en befintlig produktion, och hur du bidrar till ett produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling. Kursen ger dig kompetens att analysera möjligheten att implementera automatiserade lösningar och ny teknik i produktionen såsom visualiseringslösningar i 3D, autonoma robotar, MRK och IOT (Internet of things).

Sök ledig plats

Lärande i arbete, LIA 1, 30 yhp

Syftet med kursen är att de studerande skall aktivt delta i det produktionstekniska arbetet, identifiera och dokumentera de arbetsmetoder som används i en befintlig produktionslina. Den skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen med erfarenhet och kunskaper om yrkesrollen.

Produktionstekniskt förändringsarbete, 50 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande möjlighet att praktiskt få tillämpa de kunskaper och färdigheter som man erhållit i de övriga kurserna. Den studerande ska även få en fördjupad kunskap om företaget och dess produktion, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning i relation till Industri 4.0.I samarbete med företaget identifiera och föreslå förändringar kopplat mot utbildningens tidigare kurser.

Examensarbete - Värdeskapande produktionstekniskt förändringsarbete, Industri 4.0, 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupa sig i ett produktionstekniskt förändringsarbete, antingen ett uppdrag i skarpt läge från ett av ledningsgruppsföretagen eller en utvärdering av en befintlig process med förslag på alternativa lösningar. Målet med kursen är att den studerande utvecklar ett analytiskt och metodiskt arbetssätt och redovisar ett självständigt arbete skriftligt i rapportform med modern källförteckning och hänvisning.

 

Totalt: 325 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 5.  

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Teknik 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Teknik 1 går det att läsa en preparandutbildning. 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara tillverkningsindustri? Som produktionsutvecklare har du ofta en nyckelfunktion på företaget där du bland annat kan arbeta med utveckling och effektivitet av tillverkningsprocessen. 

 

 

Som produktionsutvecklare har du en nyckelfunktion på företaget. Ny teknik, robotar, automation, uppkopplad maskinpark, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag finns och används för att utveckla företagen och dess produktion. Industri 4.0 är stort och kommer att revolutionera världen. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

I arbetsuppgifterna ingår det att medverka i produktionsplaneringen så att förutsättningarna för en produkt blir de bästa för en effektiv tillverkning och montering. Som produktionsutvecklare kan du även arbeta med utveckling och effektivitet av tillverkningsprocessen med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöden, underhåll och arbetsorganisation.

 

Jobbmöjligheter

Det finns spännande tekniska lösningar som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna, Falun/Avesta/Ludvika och Örnsköldsvik/Landskrona. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 
Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

Innehåll
Kommunikation och förändringsledning, 20 yhp

Under kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga och får redskap för att leda förändringsarbete i produktion och får öva på detta i praktiken. Du lär dig att genomföra en målgruppsanalys och anpassa din kommunikation efter detta. Kursen omfattar också berör också ämnen som implementering av produktionstekniska verktyg i befintlig verksamhet, arbetsmiljökrav, GANT-schema och budget.

Beräkningsverktyg och tillämpad matematik, 15 yhp

Under kursen lär du dig matematik och beräkningsverktyg som krävs för att utföra
produktionstekniska beräkningar. Vi går igenom hur du analyserar och löser matematiska uppgifter, algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs vid problemlösning. Kursen berör också geometri, statistik och procent samt Excel som beräkningsverktyg.

Produktionsteknik, 45 yhp

Under kursen lär du dig om materialteknik samt metoder, beredning och tekniker inom produktionsprocessen. Du får praktiska kunskaper i hur du bereder en produkt för tillverkning, balanserar kopplade taktade flöden, utför analys samt beräknar kostnad och vinst. Kursen berör också frekvensstudiens användningsområden och fördelar samt riktlinjer för statistisk signifikans i förhållande till syfte samt SAM (Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys).

Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 yhp
Ledig plats

Under kursen lär du dig om digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och
signalteknik, och får insikt i vad en digital implementering innebär för resultatet i en produktion. Kursen berör också ämnen som utveckling och optimering av IT-system, realtidsdata och IOT (Internet of things), nätverkstopologier, OSI-modellen och big data för produktionsenheter och underhåll.

Sök ledig plats

Produktionsstyrning, 45 yhp

Under kursen kommer du att lära dig att använda produktionstekniska verktyg för produktionsstyrning och hur du implementerar dessa i befintlig verksamhet. Vi går också igenom ämnen som värdeflödesanalyser, visuell styrning, simulering, LEAN, 5 S, Design for assembley (DFA), FMEA, Poka Yoke, ställtidsreducering och SMED.

Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 yhp
Ledig plats

På den här kursen lär du dig om konstruktionen hos automatiserade tillverkningssystem samt de program och maskinvarulösningar som behövs för att dessa ska samverka effektivt. Vi går igenom hur du analyserar automationslösningar i befintlig produktion, identifierar programmeringsspråk och värderar de förbättringar som ges genom användandet av realtidsdata och IOT (Internet of things). Kursen berör också den historiska utvecklingen av automatiserade tillverkningsprocesser.

Sök ledig plats

Produktionsutveckling mot industri 4.0, 45 yhp
Ledig plats

Du lär dig att mäta, utvärdera och föreslå förbättringar i en befintlig produktion, och hur du bidrar till ett produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i Industri 4.0 och dess utveckling. Kursen ger dig kompetens att analysera möjligheten att implementera automatiserade lösningar och ny teknik i produktionen såsom visualiseringslösningar i 3D, autonoma robotar, MRK och IOT (Internet of things).

Sök ledig plats

Lärande i arbete, LIA 1, 30 yhp

Syftet med kursen är att de studerande skall aktivt delta i det produktionstekniska arbetet, identifiera och dokumentera de arbetsmetoder som används i en befintlig produktionslina. Den skall konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolförlagda utbildningen med erfarenhet och kunskaper om yrkesrollen.

Produktionstekniskt förändringsarbete, 50 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande möjlighet att praktiskt få tillämpa de kunskaper och färdigheter som man erhållit i de övriga kurserna. Den studerande ska även få en fördjupad kunskap om företaget och dess produktion, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning i relation till Industri 4.0.I samarbete med företaget identifiera och föreslå förändringar kopplat mot utbildningens tidigare kurser.

Examensarbete - Värdeskapande produktionstekniskt förändringsarbete, Industri 4.0, 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupa sig i ett produktionstekniskt förändringsarbete, antingen ett uppdrag i skarpt läge från ett av ledningsgruppsföretagen eller en utvärdering av en befintlig process med förslag på alternativa lösningar. Målet med kursen är att den studerande utvecklar ett analytiskt och metodiskt arbetssätt och redovisar ett självständigt arbete skriftligt i rapportform med modern källförteckning och hänvisning.

 

Totalt: 325 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 5.  

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Teknik 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Teknik 1 går det att läsa en preparandutbildning. 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “TEKNIK 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Produktionsutvecklare

#Produktionstekniker

#Industriell förbättringsledare / Produktionsledare i produktion

#Operativ beredare / Produktionsberedare

#Kvalitetstekniker

#LEAN-koordinator

Se fler utbildningar i

Falun

“Jag har lärt mig massor på den här utbildningen som jag kommer att ha nytta av dagligen, både i min fortsatta karriär och faktiskt även privat. Att optimera flöden och minska slöseri kan ge vinster i alla situationer, oavsett om det handlar om driften av en industriell verkstad eller bara att få företaget ”familjen” att fungera på bästa möjliga vis.”

Johan Domeij, examinerad Produktionsutvecklare Industri 4.0

Stor efterfrågan på denna kompetens.

Anna Edblad, VD Örnsköldsviks Industrigrupp

Det bästa valet jag gjort utbildningsmässigt! Sjukt glad att jag vågade!

Anna-Maria Kalla, studerande Produktionsutvecklare Industri 4.0

Jag har lärt mig massor på den här utbildningen som jag kommer att ha nytta av dagligen, både i min fortsatta karriär och faktiskt även privat. Att optimera flöden och minska slöseri kan ge vinster i alla situationer, oavsett om det handlar om driften av en industriell verkstad eller bara att få företaget ”familjen” att fungera på bästa möjliga vis.

Johan Domeij, examinerad Produktionsutvecklare Industri 4.0

Efter att ha arbetat 3 år inom stålindustrin bestämde jag mig för att studera. Denna utbildning har utvecklat mig både teoretiskt och praktiskt. Jag har under studietiden haft möjlighet att arbeta extra vilket har gjort att distansutbildning har passat mig perfekt.

Max Lindberg, examinerad Produktionsutvecklare Industri 4.0

Vill du ha ett spännande jobb där du kan göra skillnad? Industrin behöver kompetenta medarbetare som kan och vill vara med och utveckla vår gemensamma framtid. Sök utbildningen Produktionsutveckling Industri 4.0 och bli en framtida kollega.

Monica Nygren, Produktionschef Bosch Rexroth AB

Vi ser att behovet av denna kompetens bara kommer att öka med tiden.

Per Hedberg, VD Anva Components

Industrin behöver dig! Tekniken går fort framåt och vi behöver mer kompetens och arbetskraft. Var med och påverka framtiden. Ta tillfället i akt att söka till Produktionsutveckling Industri 4.0

Patrick Hellström, Produktionschef Nordic Flanges AB

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.