Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

Power Grids – Smarta Elnät Distans

Yrkeshögskola

Längd

75 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Deltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Power Grids

 

Utbildning för dig som vill få en övergripande förståelse för elnätet och dess komponenter.

 

En översiktlig utbildning som ger dig förståelse för elnätets uppbyggnad och dess aktörer. Utbildningen omfatta elnätsinfrastruktur, elnätskomponenter, digital överföring och kontrollsystem. En del av utbildningen berör smarta elnät och den teknikutveckling som leder fram till ett framtida flexibelt elnät. Även förnybar elproduktion såsom vind, sol, vatten och biogas behandlas. Elsäkerhet och möjlighet till ESA 19 certifiering. Inga förkunskaper krävs och utbildningen är kostnadsfri.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen består av fem separata kurser som examineras var för sig och ligger med tre veckors mellanrum. Undervisningen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial och övningsuppgifter som finns tillgängliga på vår lärportal.

 

Seminarietillfällena omfattar två tillfällen per vecka två timmar vardera. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta så erbjuds också handledning. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. I utbildningen så kommer det också att vara minst en fysisk träff på lämplig ort. Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov.

A. Elnätet och förnybar elproduktion vecka 36-38

Kursen ger kunskaper om el kvalitet, elnätens uppbyggnad, spänningsnivåer och aktörerna på elmarknaden. Den omfattar också kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion, solel, biogas, vatten- och vindkraft och de utmaningar som man möter med småskalig elproduktion.

 

B. Smarta Elnät och digital kommunikation vecka 42-44

Kursen ger kunskaper om smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät och dess komponenter. Kursen behandlar också överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftsanläggningar.

 

C. Elstandarder och el säkerhetsföreskrifter vecka 48-50

Kursen ger kunskaper om om aktuella lagar, el standarder och föreskrifter inom elkraftsarbete. Färdighet att upprätta riskanalys för eget och andras elsäkra arbete.

 

D. Elnätens kontrollsystem vecka 2-4

Kursen ger kunskaper om de kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla bort felaktiga apparater innan felet orsakar materiel eller personskada. Kursen omfattar också kunskaper om de hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång elkraft nätens kontroll- och övervakningssystem under störningar eller strömavbrott.

 

E. Ställverkets komponenter vecka 8-10

Kursen ger kunskaper om ställverkets komponenter och dess uppbyggnad.

Beskrivning

Power Grids

 

Utbildning för dig som vill få en övergripande förståelse för elnätet och dess komponenter.

 

En översiktlig utbildning som ger dig förståelse för elnätets uppbyggnad och dess aktörer. Utbildningen omfatta elnätsinfrastruktur, elnätskomponenter, digital överföring och kontrollsystem. En del av utbildningen berör smarta elnät och den teknikutveckling som leder fram till ett framtida flexibelt elnät. Även förnybar elproduktion såsom vind, sol, vatten och biogas behandlas. Elsäkerhet och möjlighet till ESA 19 certifiering. Inga förkunskaper krävs och utbildningen är kostnadsfri.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen består av fem separata kurser som examineras var för sig och ligger med tre veckors mellanrum. Undervisningen består av inspelat material, live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial och övningsuppgifter som finns tillgängliga på vår lärportal.

 

Seminarietillfällena omfattar två tillfällen per vecka två timmar vardera. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta så erbjuds också handledning. Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. I utbildningen så kommer det också att vara minst en fysisk träff på lämplig ort. Utbildningen berättigar till studiestöd genom CSN vid behov.

Innehåll

A. Elnätet och förnybar elproduktion vecka 36-38

Kursen ger kunskaper om el kvalitet, elnätens uppbyggnad, spänningsnivåer och aktörerna på elmarknaden. Den omfattar också kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion, solel, biogas, vatten- och vindkraft och de utmaningar som man möter med småskalig elproduktion.

 

B. Smarta Elnät och digital kommunikation vecka 42-44

Kursen ger kunskaper om smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät och dess komponenter. Kursen behandlar också överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftsanläggningar.

 

C. Elstandarder och el säkerhetsföreskrifter vecka 48-50

Kursen ger kunskaper om om aktuella lagar, el standarder och föreskrifter inom elkraftsarbete. Färdighet att upprätta riskanalys för eget och andras elsäkra arbete.

 

D. Elnätens kontrollsystem vecka 2-4

Kursen ger kunskaper om de kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla bort felaktiga apparater innan felet orsakar materiel eller personskada. Kursen omfattar också kunskaper om de hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång elkraft nätens kontroll- och övervakningssystem under störningar eller strömavbrott.

 

E. Ställverkets komponenter vecka 8-10

Kursen ger kunskaper om ställverkets komponenter och dess uppbyggnad.

Behörighet

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR