Mina studier

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Power Grids – Smarta Elnät

Öppen för sen ansökan

Kurspaket YH

Längd

75 YH-poäng, 15 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Öka din kunskap inom Power Grids – Smarta elnät

Vill du lära dig mer om hur vi kan ställa om vårt elnät inför en klimatsmart framtid? Nu kan du ta ett karriärsprång med denna korta kurs! Denna kurs ger dig översiktlig förståelse för elnätets uppbyggnad och dess aktörer. Du kommer även att få ökad kompetens inom elnätsinfrastruktur, elnätskomponenter, digital överföring och kontrollsystem.

 

Efter kursen kommer du även ha kunskap inom smarta elnät och den teknikutveckling som leder fram till ett framtida flexibelt elnät. Du kommer även ha lärt dig mer om förnybar elproduktion så som vind, sol, vatten och biogas.

 

Möjlighet till ESA19-certifiering 

Under kursen har du möjlighet att certifieras för ESA19. ESA19 är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el. 

 

Att certifieras för ESA19 under kursen är valfritt. 

 

Kursens upplägg

Denna kurs går på distans under 15 veckor, med en fysisk träff på lämplig ort. Varje delkurs examineras separat. Undervisningen består av inspelat material, webinar, handledartid och övningsuppgifter. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand på vår lärportal. Detta gör att kursen går att läsas parallellt med arbete. Seminarietillfällena omfattar två tillfällen/vecka á 2 h vardera.

 

Har du frågor om kursen Power Grids – Smarta elnät?

Kontakta utbildningsledare Rebecka Nordström på rebecka.nordstrom@ya.se

Elnätet och förnybar elproduktion, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om el kvalitet, elnätens uppbyggnad, spänningsnivåer och aktörerna på elmarknaden. Den omfattar också kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion, solel, biogas, vatten- och vindkraft och de utmaningar som man möter med småskalig elproduktion.

Smarta elnät och digital kommunikation, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät och dess komponenter. Kursen behandlar också överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftsanläggningar.

Elnätens kontrollsystem, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om de kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla bort felaktiga apparater innan felet orsakar materiel eller personskada. Kursen omfattar också kunskaper om de hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång elkraft nätens kontroll- och övervakningssystem under störningar eller strömavbrott.

Ställverkets komponenter, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om ställverkets komponenter såsom transformatorer, reaktorer, reläskydd och IED och dess funktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om aktuella lagar, el standarder och föreskrifter inom elkraftsarbete. Färdighet att upprätta riskanalys för eget och andras elsäkra arbete, samt ESA19 certifiering.

Totalt: 75 YH-poäng

Särskilda förkunskapskrav:

Yrkeserfarenhet minst 6 månader inom elkraftsbranschen, eller motsvarande kunskaper där ellära ingår. Denna yrkeserfarenhet kan motsvaras från högre utbildning eller utbildning med praktik/LIA i minst 10 veckor.

 

Saknar du behörighet? Bli behörig med reell kompetens!

 

Saknar du de särskilda förkunskapskrav som behövs för denna kurs? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Beskrivning

Öka din kunskap inom Power Grids – Smarta elnät

Vill du lära dig mer om hur vi kan ställa om vårt elnät inför en klimatsmart framtid? Nu kan du ta ett karriärsprång med denna korta kurs! Denna kurs ger dig översiktlig förståelse för elnätets uppbyggnad och dess aktörer. Du kommer även att få ökad kompetens inom elnätsinfrastruktur, elnätskomponenter, digital överföring och kontrollsystem.

 

Efter kursen kommer du även ha kunskap inom smarta elnät och den teknikutveckling som leder fram till ett framtida flexibelt elnät. Du kommer även ha lärt dig mer om förnybar elproduktion så som vind, sol, vatten och biogas.

 

Möjlighet till ESA19-certifiering 

Under kursen har du möjlighet att certifieras för ESA19. ESA19 är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el. 

 

Att certifieras för ESA19 under kursen är valfritt. 

 

Kursens upplägg

Denna kurs går på distans under 15 veckor, med en fysisk träff på lämplig ort. Varje delkurs examineras separat. Undervisningen består av inspelat material, webinar, handledartid och övningsuppgifter. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand på vår lärportal. Detta gör att kursen går att läsas parallellt med arbete. Seminarietillfällena omfattar två tillfällen/vecka á 2 h vardera.

 

Har du frågor om kursen Power Grids – Smarta elnät?

Kontakta utbildningsledare Rebecka Nordström på rebecka.nordstrom@ya.se

Innehåll
Elnätet och förnybar elproduktion, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om el kvalitet, elnätens uppbyggnad, spänningsnivåer och aktörerna på elmarknaden. Den omfattar också kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion, solel, biogas, vatten- och vindkraft och de utmaningar som man möter med småskalig elproduktion.

Smarta elnät och digital kommunikation, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät och dess komponenter. Kursen behandlar också överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftsanläggningar.

Elnätens kontrollsystem, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om de kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla bort felaktiga apparater innan felet orsakar materiel eller personskada. Kursen omfattar också kunskaper om de hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång elkraft nätens kontroll- och övervakningssystem under störningar eller strömavbrott.

Ställverkets komponenter, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om ställverkets komponenter såsom transformatorer, reaktorer, reläskydd och IED och dess funktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet, 15 yhp

Kursen ger kunskaper om aktuella lagar, el standarder och föreskrifter inom elkraftsarbete. Färdighet att upprätta riskanalys för eget och andras elsäkra arbete, samt ESA19 certifiering.

Totalt: 75 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskapskrav:

Yrkeserfarenhet minst 6 månader inom elkraftsbranschen, eller motsvarande kunskaper där ellära ingår. Denna yrkeserfarenhet kan motsvaras från högre utbildning eller utbildning med praktik/LIA i minst 10 veckor.

 

Saknar du behörighet? Bli behörig med reell kompetens!

 

Saknar du de särskilda förkunskapskrav som behövs för denna kurs? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

 

Power Grids – Smarta Elnät

Längd : 75 YH-poäng, 15 veckor

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Öka din kunskap inom Power Grids – Smarta elnät

Vill du lära dig mer om hur vi kan ställa om vårt elnät inför en klimatsmart framtid? Nu kan du ta ett karriärsprång med denna korta kurs! Denna kurs ger dig översiktlig förståelse för elnätets uppbyggnad och dess aktörer. Du kommer även att få ökad kompetens inom elnätsinfrastruktur, elnätskomponenter, digital överföring och kontrollsystem.

 

Efter kursen kommer du även ha kunskap inom smarta elnät och den teknikutveckling som leder fram till ett framtida flexibelt elnät. Du kommer även ha lärt dig mer om förnybar elproduktion så som vind, sol, vatten och biogas.

 

Möjlighet till ESA19-certifiering 

Under kursen har du möjlighet att certifieras för ESA19. ESA19 är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el. 

 

Att certifieras för ESA19 under kursen är valfritt. 

 

Kursens upplägg

Denna kurs går på distans under 15 veckor, med en fysisk träff på lämplig ort. Varje delkurs examineras separat. Undervisningen består av inspelat material, webinar, handledartid och övningsuppgifter. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand på vår lärportal. Detta gör att kursen går att läsas parallellt med arbete. Seminarietillfällena omfattar två tillfällen/vecka á 2 h vardera.

 

Har du frågor om kursen Power Grids – Smarta elnät?

Kontakta utbildningsledare Rebecka Nordström på rebecka.nordstrom@ya.se


Innehåll

Totalt: 75 YH-poäng


Behörighet

Särskilda förkunskapskrav:

Yrkeserfarenhet minst 6 månader inom elkraftsbranschen, eller motsvarande kunskaper där ellära ingår. Denna yrkeserfarenhet kan motsvaras från högre utbildning eller utbildning med praktik/LIA i minst 10 veckor.

 

Saknar du behörighet? Bli behörig med reell kompetens!

 

Saknar du de särskilda förkunskapskrav som behövs för denna kurs? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning