Mina studier

Kurspaket YH

Nordic and international MICE production

Kurspaket YH

Längd

40 YH-poäng

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Varför läsa en kurs i Nordic and International MICE Production?

Mötesindustrin (även känd som MICE, Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) betraktas internationellt som ett hantverk, och de flesta länder arbetar på samma sätt som de har gjort de senaste 15-20 åren. Idag blir det allt viktigare att bygga offerter, genomföra arrangemang, kommunicera med kunder och leverantörer samt hantera den ekonomiska sidan av evenemangen genom en heltäckande digital plattform.

 

Den här kursen är inriktad mot resebranschen, besöksnäringen och eventbranschen. Den syftar till att erbjuda upskilling och omställning för dem som behöver utvecklas eller byta inriktning inom sin nuvarande yrkesroll inom branschen. Kursdeltagarna kommer att få möjlighet att förvärva de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att navigera i den föränderliga mötesindustrin. Utbildningen kommer att täcka olika områden som att skapa attraktiva erbjudanden, genomföra smidiga evenemang, kommunicera effektivt med kunder och leverantörer samt hantera den ekonomiska planeringen med hjälp av digitala verktyg och plattformar.

 

Genom att delta i denna kurs kan yrkesverksamma inom branschen utveckla sig själva och anpassa sig till de nya utmaningarna och kraven i mötesindustrin. Du kommer att få möjlighet att bygga på dina befintliga kunskaper och färdigheter samtidigt som du lär dig nya metoder och verktyg för att bli framgångsrik inom branschen.

 

Kursens upplägg

Kursen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete. Kursen är på distans och online. Föreläsningarna är inspelade och studiematerialet är tillgängligt på våra digitala lärplattformar. Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar som vi gör tillsammans på seminarium en gång i veckan, men om du vill kan du också göra övningarna på egen hand. På seminarierna har vi diskussioner och erfarenhetsutbyte, möjlighet att ställa frågor och lära av andra. Utöver det erbjuder vi lärarhandledning 2 timmar i veckan. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Branschkunskap MICE production, 5 yhp

Kursen syftar till att den studerande skall få en klar bild och kunskap av de olika aktörerna i MICE-industrin och vilken plats de har. Syftet är att de studerande skall få färdighet i att veta
vilka olika vägar man söker leverantörer, vilka vägar som finns att gå för att själv beställa slutleverantör eller använda en mellanhand. Kursen skall utveckla kunskap att se sin plats i näringen och enkelt kunna byta från att vara köpare till att vara leverantör. Den studerande skall också få kunskap om vilka företag som idag arbetar med de olika delarna i näringen och vilka organisationer som finns för samarbete och stöd. Kursen innehåller också användandet av svenskt och internationellt branschspråk samt de förkortningar som kommer vid kommunikation med leverantörer och i deras offerter. Detta ger färdighet att lättare kunna kommunicera med kunder och leverantörer oavsett från vilken del av MICE-branschen
de kommer ifrån. Kursen ger den studerande kompetens att i framtiden leta leverantörer på smidigaste sätt och att kunna kommunicera med dem på passande engelska eller svenska. Den ger också kompetens i att göra rätt val när man skall kontakta boende, transport, aktivitet och matleverantörer och att får offererat passande leverantörer när
man arbetar med lokala DMC’er.

Digitala plattformar MICE production, 5 yhp

Kursen syftar till att den studerande skall få kunskap och färdighet i att använda en Digital plattform som stöd vid offertskrivning, kalkylering och kommunikation med kunden. Kursen ger den studerande kompetens i att använda MICE-plattformar och eventuella certifieringar från Qondor.

Nordiska och svenska hållbara MICE-destinationer, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap i vilka krav som ställs på en bra MICE-destination och vilka krav dagen kunder har på destinationen. I kursen får också den studerande kunskap om Sveriges och de nordiska ländernas huvuddestinationer för MICE-industrin och varför de har blivit stora. I kursen får också den studerande färdighet i att efter kundbehov leta annorlunda destinationer som klarar kundens önskningar. Den studerande kunskap och färdighet i att tänka och planera efter destinationens population och se till att ge destinationen bra återbetalning för sitt värdskap samt att inte göra åverkan på kultur och natur på destinationen. Kursen ger kompetens i att via sin geografiskas kunskap kunna välja rätt destination efter kundens behov och krav.

Produktion, införsäljning och genomförande av MICE-arrangemang, 20 yhp

Del 1.
Syftet med delkursen är att kunna få rätt information från kund som gör att man kan producera ett MICE-arrangemang som stämmer överens med kundens behov och krav. Målet är att se fördelar och nackdelar med att använda lokala arrangörer DMC’er (Destination Management Company) eller egna direktbokningar utifrån hållbara kravställningar.

Del 2.
Delkursen syftar till att den studerande skall få kunskap i att efter kundens budget, säkerhet, hållbarhetsarbete och behov välja rätt delar i arrangemanget. Delkursen kommer att ge den studerande kompetens i att välja rätt delar i en MICE production, förhandla rätt priser och att kunna skriva skriva, leta bilder och göra en komplett MICE production.

Del 3.
Kursen syftar till att den studerande skall få kunskap och färdighet i hur man planerar och genomför kundbesök och införsäljningar av MICE-arrangemang. Delkursen skall också ge den studerande kunskaper och färdigheter i vad som är grunden till ett gott värdskap för olika kunder oavsett kön, nationalitet, religion etc. och kunna tillsammans med sina leverantörer borga för kvalitativa arrangemang. Den studerande får också kompetens i att göra enklare säkerhetsanalys och säkerhetsplan, samt genomförandet av ett arrangemang med gott värdskap, kvalitet och hållbarhet

Totalt: 40 YHP

 

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 

 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Engelska 6, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

 • Arbetat inom resebranschen, besöksnäringen eller eventbranschen i minst 6 månader halvtid. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Beskrivning

Varför läsa en kurs i Nordic and International MICE Production?

Mötesindustrin (även känd som MICE, Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) betraktas internationellt som ett hantverk, och de flesta länder arbetar på samma sätt som de har gjort de senaste 15-20 åren. Idag blir det allt viktigare att bygga offerter, genomföra arrangemang, kommunicera med kunder och leverantörer samt hantera den ekonomiska sidan av evenemangen genom en heltäckande digital plattform.

 

Den här kursen är inriktad mot resebranschen, besöksnäringen och eventbranschen. Den syftar till att erbjuda upskilling och omställning för dem som behöver utvecklas eller byta inriktning inom sin nuvarande yrkesroll inom branschen. Kursdeltagarna kommer att få möjlighet att förvärva de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att navigera i den föränderliga mötesindustrin. Utbildningen kommer att täcka olika områden som att skapa attraktiva erbjudanden, genomföra smidiga evenemang, kommunicera effektivt med kunder och leverantörer samt hantera den ekonomiska planeringen med hjälp av digitala verktyg och plattformar.

 

Genom att delta i denna kurs kan yrkesverksamma inom branschen utveckla sig själva och anpassa sig till de nya utmaningarna och kraven i mötesindustrin. Du kommer att få möjlighet att bygga på dina befintliga kunskaper och färdigheter samtidigt som du lär dig nya metoder och verktyg för att bli framgångsrik inom branschen.

 

Kursens upplägg

Kursen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete. Kursen är på distans och online. Föreläsningarna är inspelade och studiematerialet är tillgängligt på våra digitala lärplattformar. Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar som vi gör tillsammans på seminarium en gång i veckan, men om du vill kan du också göra övningarna på egen hand. På seminarierna har vi diskussioner och erfarenhetsutbyte, möjlighet att ställa frågor och lära av andra. Utöver det erbjuder vi lärarhandledning 2 timmar i veckan. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

Innehåll
Branschkunskap MICE production, 5 yhp

Kursen syftar till att den studerande skall få en klar bild och kunskap av de olika aktörerna i MICE-industrin och vilken plats de har. Syftet är att de studerande skall få färdighet i att veta
vilka olika vägar man söker leverantörer, vilka vägar som finns att gå för att själv beställa slutleverantör eller använda en mellanhand. Kursen skall utveckla kunskap att se sin plats i näringen och enkelt kunna byta från att vara köpare till att vara leverantör. Den studerande skall också få kunskap om vilka företag som idag arbetar med de olika delarna i näringen och vilka organisationer som finns för samarbete och stöd. Kursen innehåller också användandet av svenskt och internationellt branschspråk samt de förkortningar som kommer vid kommunikation med leverantörer och i deras offerter. Detta ger färdighet att lättare kunna kommunicera med kunder och leverantörer oavsett från vilken del av MICE-branschen
de kommer ifrån. Kursen ger den studerande kompetens att i framtiden leta leverantörer på smidigaste sätt och att kunna kommunicera med dem på passande engelska eller svenska. Den ger också kompetens i att göra rätt val när man skall kontakta boende, transport, aktivitet och matleverantörer och att får offererat passande leverantörer när
man arbetar med lokala DMC’er.

Digitala plattformar MICE production, 5 yhp

Kursen syftar till att den studerande skall få kunskap och färdighet i att använda en Digital plattform som stöd vid offertskrivning, kalkylering och kommunikation med kunden. Kursen ger den studerande kompetens i att använda MICE-plattformar och eventuella certifieringar från Qondor.

Nordiska och svenska hållbara MICE-destinationer, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap i vilka krav som ställs på en bra MICE-destination och vilka krav dagen kunder har på destinationen. I kursen får också den studerande kunskap om Sveriges och de nordiska ländernas huvuddestinationer för MICE-industrin och varför de har blivit stora. I kursen får också den studerande färdighet i att efter kundbehov leta annorlunda destinationer som klarar kundens önskningar. Den studerande kunskap och färdighet i att tänka och planera efter destinationens population och se till att ge destinationen bra återbetalning för sitt värdskap samt att inte göra åverkan på kultur och natur på destinationen. Kursen ger kompetens i att via sin geografiskas kunskap kunna välja rätt destination efter kundens behov och krav.

Produktion, införsäljning och genomförande av MICE-arrangemang, 20 yhp

Del 1.
Syftet med delkursen är att kunna få rätt information från kund som gör att man kan producera ett MICE-arrangemang som stämmer överens med kundens behov och krav. Målet är att se fördelar och nackdelar med att använda lokala arrangörer DMC’er (Destination Management Company) eller egna direktbokningar utifrån hållbara kravställningar.

Del 2.
Delkursen syftar till att den studerande skall få kunskap i att efter kundens budget, säkerhet, hållbarhetsarbete och behov välja rätt delar i arrangemanget. Delkursen kommer att ge den studerande kompetens i att välja rätt delar i en MICE production, förhandla rätt priser och att kunna skriva skriva, leta bilder och göra en komplett MICE production.

Del 3.
Kursen syftar till att den studerande skall få kunskap och färdighet i hur man planerar och genomför kundbesök och införsäljningar av MICE-arrangemang. Delkursen skall också ge den studerande kunskaper och färdigheter i vad som är grunden till ett gott värdskap för olika kunder oavsett kön, nationalitet, religion etc. och kunna tillsammans med sina leverantörer borga för kvalitativa arrangemang. Den studerande får också kompetens i att göra enklare säkerhetsanalys och säkerhetsplan, samt genomförandet av ett arrangemang med gott värdskap, kvalitet och hållbarhet

Totalt: 40 YHP

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 

 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Engelska 6, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

 • Arbetat inom resebranschen, besöksnäringen eller eventbranschen i minst 6 månader halvtid. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

 

Nordic and international MICE production

Längd : 40 YH-poäng

Studieform : Distans

Studietakt : Parallellt med jobb


Beskrivning

Varför läsa en kurs i Nordic and International MICE Production?

Mötesindustrin (även känd som MICE, Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) betraktas internationellt som ett hantverk, och de flesta länder arbetar på samma sätt som de har gjort de senaste 15-20 åren. Idag blir det allt viktigare att bygga offerter, genomföra arrangemang, kommunicera med kunder och leverantörer samt hantera den ekonomiska sidan av evenemangen genom en heltäckande digital plattform.

 

Den här kursen är inriktad mot resebranschen, besöksnäringen och eventbranschen. Den syftar till att erbjuda upskilling och omställning för dem som behöver utvecklas eller byta inriktning inom sin nuvarande yrkesroll inom branschen. Kursdeltagarna kommer att få möjlighet att förvärva de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att navigera i den föränderliga mötesindustrin. Utbildningen kommer att täcka olika områden som att skapa attraktiva erbjudanden, genomföra smidiga evenemang, kommunicera effektivt med kunder och leverantörer samt hantera den ekonomiska planeringen med hjälp av digitala verktyg och plattformar.

 

Genom att delta i denna kurs kan yrkesverksamma inom branschen utveckla sig själva och anpassa sig till de nya utmaningarna och kraven i mötesindustrin. Du kommer att få möjlighet att bygga på dina befintliga kunskaper och färdigheter samtidigt som du lär dig nya metoder och verktyg för att bli framgångsrik inom branschen.

 

Kursens upplägg

Kursen bedrivs på halvfart så att du har möjlighet att kombinera studierna med arbete. Kursen är på distans och online. Föreläsningarna är inspelade och studiematerialet är tillgängligt på våra digitala lärplattformar. Kursen är uppbyggd kring praktiska övningar som vi gör tillsammans på seminarium en gång i veckan, men om du vill kan du också göra övningarna på egen hand. På seminarierna har vi diskussioner och erfarenhetsutbyte, möjlighet att ställa frågor och lära av andra. Utöver det erbjuder vi lärarhandledning 2 timmar i veckan. Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 40 YHP

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

 

 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Engelska 6, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

   

 • Arbetat inom resebranschen, besöksnäringen eller eventbranschen i minst 6 månader halvtid. Detta kan också motsvaras av LIA i dessa branscher om LIA är minst 6 månader sammanlagt. 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Ladda ner formuläret nedan.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så fungerar det att plugga en kort kurs på distans

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du kan plugga från jobbet, hemmet eller varför inte på bussen. Dessutom kan du flexibelt bestämma (nästan) hela ditt schema efter dina preferenser, vilket ger dig möjlighet att få tid till andra viktiga saker i ditt liv. Kursen är även anpassad för att du ska kunna plugga parallellt med ditt jobb.

 

Vi rekommenderar att du fångar möjligheten att lära av andra samt bygga nätverk med andra deltagare från branschen!  Eftersom du inte behöver resa kommer du att komma i kontakt med studiekamrater, utbildare och utbildningsledare spridda över hela Sverige.

 

Det enda vi behöver är ditt engagemang. Du förväntas läsa in dig på material, reflektera över innehåll samt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. Då kommer du tveklöst att lämna kursen med värdefulla färdigheter!

 

Ditt digitala klassrum

Du behöver ha tillgång till:
 

 • Dator (ej mobil eller platta)
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera och headset

 

Här ses vi!

Kursen genomförs via ZOOM samt vår lärplattform Its Learning. Det är genom dessa verktyg som du får tillgång till utbildningsmaterial, deltar i seminarier, samt skickar in dina inlämningsuppgifter.