Yrkeshögskola

Marketing Automation Specialist distans i Helsingborg

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Om utbildningen
Läs mer
Utbildningsort Helsingborg Se fler orter
Utbildningsstart September 2019 Visa alla
Ansök senast 15 maj 2019

Förkunskaper: Se fliken Behörighet

Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vill du jobba i en bransch som är på stark frammarsch? Är du intresserad av marknadsföring och försäljning i digitala kanaler? Då kan Marketing Automation Specialist vara något för dig!

 

Att jobba som Marketing Automation Specialist

 

Som Marketing Automation Specialist jobbar du med att leda digitala marknadsföringsinsatser baserade på data och analys. Arbetet involverar strategiutveckling, content management och analys, men består även av att hantera kunddata för målgruppssegmentering och intressestyrd marknadsföring. En specialist inom Marketing Automation bistår ofta företagsledningen vid anpassning av bolagets utveckling mot digital marknadsföring och försäljning.

 

En utbildning som ger dig spetskompetens

 

YrkesAkademins utbildning Marketing Automation Specialist är en av Europas första distansutbildningar inom datadriven marknadsföring och försäljning. Utbildningen ger dig kompetens att leda säljprocesser och kampanjer, och att driva affärsmässiga förhandlingar på svenska och engelska. Du får också verktyg för att leda en förändringsprocess samt att kunna tillämpa varumärkesbyggande marknadsföring utifrån givna mål.

 

Jobbmöjligheter inom digital marknadsföring

 

Digital marknadsföring och försäljning är en spännande bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Det finns ett stort behov av utbildade specialister inom området och därmed många attraktiva jobbmöjligheter inom intressanta organisationer för den med rätt kompetens. Dessutom finns det stora möjligheter att jobba internationellt med Marketing Automation.

 

Utbildningens upplägg och omfattning

 

Utbildningen genomförs på distans med tio fysiska träffar och finns i Helsingborg. Den är uppdelad på tio delmoment och innefattar 400 yh-poäng fördelade på två̊ års heltidsstudier. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Content Management, 45 YH-poäng
 • Customer relationsship management (CRM), 40 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YHpoäng
 • Kundcykel – RACE-modellen, 30 YH poäng
 • Lagar och förordningar, 40 YH-poäng
 • Lead Generation & Market Automation, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 YH-poäng
 • Social Media, 35 YH-poäng
 • Terminologi Digital marknadsföring, 10 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2, 100p*

*Finns som preparandkurs att köpa i vår webbshop.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vill du jobba i en bransch som är på stark frammarsch? Är du intresserad av marknadsföring och försäljning i digitala kanaler? Då kan Marketing Automation Specialist vara något för dig!

 

Att jobba som Marketing Automation Specialist

 

Som Marketing Automation Specialist jobbar du med att leda digitala marknadsföringsinsatser baserade på data och analys. Arbetet involverar strategiutveckling, content management och analys, men består även av att hantera kunddata för målgruppssegmentering och intressestyrd marknadsföring. En specialist inom Marketing Automation bistår ofta företagsledningen vid anpassning av bolagets utveckling mot digital marknadsföring och försäljning.

 

En utbildning som ger dig spetskompetens

 

YrkesAkademins utbildning Marketing Automation Specialist är en av Europas första distansutbildningar inom datadriven marknadsföring och försäljning. Utbildningen ger dig kompetens att leda säljprocesser och kampanjer, och att driva affärsmässiga förhandlingar på svenska och engelska. Du får också verktyg för att leda en förändringsprocess samt att kunna tillämpa varumärkesbyggande marknadsföring utifrån givna mål.

 

Jobbmöjligheter inom digital marknadsföring

 

Digital marknadsföring och försäljning är en spännande bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Det finns ett stort behov av utbildade specialister inom området och därmed många attraktiva jobbmöjligheter inom intressanta organisationer för den med rätt kompetens. Dessutom finns det stora möjligheter att jobba internationellt med Marketing Automation.

 

Utbildningens upplägg och omfattning

 

Utbildningen genomförs på distans med tio fysiska träffar och finns i Helsingborg. Den är uppdelad på tio delmoment och innefattar 400 yh-poäng fördelade på två̊ års heltidsstudier. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Content Management, 45 YH-poäng
 • Customer relationsship management (CRM), 40 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YHpoäng
 • Kundcykel – RACE-modellen, 30 YH poäng
 • Lagar och förordningar, 40 YH-poäng
 • Lead Generation & Market Automation, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 YH-poäng
 • Social Media, 35 YH-poäng
 • Terminologi Digital marknadsföring, 10 YH-poäng

 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2, 100p*

*Finns som preparandkurs att köpa i vår webbshop.

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

 

Ansök

Karriärvägar

#Marketing Automation Specialist

#Digital Marknadsförare

#Lead Generation Specialist

#Marketing Automation Coordinator

#Content Marketing Specialist

#Digital Marketing Coordinator

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra kurser.

Helsingborg

 

Helsingborg – även kallat Sundets pärla. Helsingborg ligger vid Öresunds smalaste del, där endast 3 750 meter skiljer staden från Helsingör i Danmark. Helsingborg är en av Nordens äldsta städer. Sofiero är ett slott med en 15 hektar stor parkträdgård och har även norra Europas största samling av rhododendron. Här finns även Fredriksdalsteatern, Kärnan ett torn i centrum som är den enda kvarstående byggnaden av det medeltida Helsingborgs slott och strövområdet Pålsjöskog.