Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Marketing Automation Specialist

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en marketing automation specialist?

Som marketing automation specialist ansvarar du för att planera, implementera och hantera automatiserade marknadsföringskampanjer. Detta innebär att skapa målgruppsanpassat innehåll och med hjälp av digitala verktyg nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. 

 

Vanliga arbetsuppgifter för en marketing automation specialist är att identifiera och segmentera målgrupper, skapa innehåll i olika digitala kanaler, utveckla strategier kring kampanjer, skapa och schemalägga e-postkampanjer samt att mäta och analysera resultaten. För att lyckas och trivas i rollen som marketing automation specialist rollen gillar du att arbeta i gränslandet mellan marknadsföring, försäljning och tech. Du gillar att lösa problem och analysera data, är pedagogisk, kreativ och strategisk. Det är ett socialt yrke med mycket kundkontakter, vilket gör det viktigt att vara både serviceinriktad, tillmötesgående och lyhörd. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

YH Akademins utbildning marketing automation specialist är en av Europas första distansutbildningar inom området. Detta innebär att du kommer ut i arbetslivet med unika kunskaper och färdigheter som efterfrågas av näringslivet.

 

Det finns ett stort behov av utbildade marketing automation specialister och därmed många attraktiva jobbmöjligheter inom intressanta organisationer för den med rätt kompetens. Dessutom finns det stora möjligheter att jobba internationellt med marketing automation.

 

Du som utbildar sig till marketing automation specialist kommer till en bransch som är på stark frammarsch. I din yrkesroll är du en del av att leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade och datadrivna marknadsföringsinsatser.

 

Roller som man kan få efter avslutade studier:

 

 • Marketing Automation Specialist
 • MA-specialist
 • Lead generation specialist
 • Marketing automation coordinator

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på heltid, så den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen genomförs på distans med sex fysiska träffar i Helsingborg eller Järfälla, beroende på vilket säte du söker till. Varje träff är på cirka två dagar. Den är uppdelad på tio delmoment och innefattar 400 yh-poäng fördelade på två̊ års heltidsstudier. Utbildningen är kostnadsfri, CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Marketing automation specialist utbildningen ger en bred förståelse för marketing automation som tankesätt och strategi. Det gör vi genom kurser inom som behandlar inbound marketing, content management, CRM-system och sociala medier för att du ska få en förståelse för hur allt hänger ihop.

 

En stor del av din utbildning kommer innefatta LIA (Lärande i arbete) där du får chansen att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter. Genom att vara på olika arbetsplatser utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Inspiration

Möt tidigare studerande -> “Från civilekonom till marketing automation specialist”

Möt tidigare studerande -> “Petter fick två jobb direkt efter utbildningen till Marketing Automation Specialist”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta markus.linder@ya.se för Järfälla

 

Har du frågor om antagning och behörighet? 

Kontakta antagningyh@ya.se

Introduktion till Marketing Automation, 10 yhp
Customer relationship management (CRM), 40 yhp

Kursens syfte är att ge kunskap om CRM och dess affärsnytta och potential vid full användning av systemfunktioner. Du får också kunskap om reglerande lagstiftning och god marknadsföringssed. Målet med kursen är att du ska ha färdighet att implementera enklare CRM-system utifrån en given kravspecifikation och med beaktande av gällande lagstiftning. Du ska också kunna driva processer för gott kundstöd före, under och efter en affär för att bygga relationer och stärka varumärket.

Content Management, 45 yhp

Kursens syfte är att ge kunskap om innehåll (content) i digitala kanaler, och hur du skapar intresse och förtroende genom relevant innehåll som öppnar upp för interaktion och dialog. Du får kompetens att utveckla digitalt content (text, bild, film, animationer) och mäta och utvärdera dess effekter hos målgruppen. Målet med kursen är att du ska kunna leverera analyser och mätningar på
utfall av olika slags innehåll samt leda förbättringsarbete inom content management.

Lagar och förordningar, 20 yhp

Kursens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om regelverk och lagstiftning som reglerar marknadsföring, försäljning och användning av datauppgifter, såsom bland annat GDPR. Målet är att du ska ha färdighet att söka i rättsliga källor för att säkerställa att marknadsföringsarbetet följer förordningar och god sed. Du kommer att få kompetens att planera för och bedriva digital marknadsföring och försäljning enligt gällande lagar och god sed.

Kundcykel – RACE-modellen, 20 yhp

Kursens syfte är att ge dig kunskap om hur kundcykeln och köpbeteende kan fungera samt om hur RACE-modellen (Reach, Act, Convert, Engage) är uppbyggd och hur den kan användas praktiskt för att planera och driva förbättringar. Målet med kursen är att du ska kunna analysera ett företags nuläge samt föreslå och driva en aktivitetsplan för förbättring och ökat kundengagemang. Kursen ger kompetens att leda en förändringsprocess med stöd av modeller för att engagera och interagera med kund.

Digital analys och rapportering, 20 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande en bra förståelse kring de verktyg som används för att analysera trafik/data samt kunna sätta upp olika typer av rapporter. Du kommer få kompetens att på ett strukturerat sätt kunna analysera och tolka data samt sätta upp rapporter i Google Data Studio.

Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 60 yhp

LIA 1 ger dig yrkespraktiska kunskaper och färdigheter i rollen som Marketing Automation Specialist. Målet är att du ska få kunskap och färdigheter i analysverktyg och CRM-system för att identifiera kvalificerade leads. Du kommer att få kompetens att leda säljsprocesser, frågor kring analys, lead generation och CRM- system.

Social Media, 35 yhp

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur du tillämpar sociala medier för att förbättra lönsamhet och marknadssatsningar genom ökad interaktivitet med kund i olika kanaler. Målet är att du ska känna till de vanligast förekommande sociala medie-kanalerna, deras målgrupp och användningsområden. Du ska också kunna fungera sammanhållande kring ett företags närvaro i sociala media när det kommer till försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Lead Generation & Market Automation, 50 yhp

Kursen syfte är ge kännedom kring Lead Generation och Market Automation, vad respektive begrepp innebär. Du får också kompetens att förstå säljares arbetssituation och hur denne bäst servas med hjälp av i kursen förklarade moderna verktyg och processer. Målet med kursen är att kunna identifiera kvalificerade leads till säljaren och att använda analys av digital kunddata för automatisering och planering av kampanjer.

Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 yhp

LIA 2 syftar till att du ska kunna projektleda ett förändringsarbete kring digital marknadsföring, automatisering av processer samt försäljning med hjälp och stöd av analysmaterial, modeller och tekniska plattformar. Du ska också få kompetens att leda säljprocesser och driva förhandlingar för ökad lönsamhet och ROI. Vidare ska du vara sammanhållande och drivande kring försäljning med fokus på marknad, kvalificerade leads, content och närvaro i sociala medier.

Examensarbete, 30 yhp

Kursen syftar till att knyta samman alla kursdelar och att genom examensarbetet ge exempel på konkreta processer som kan automatiseras inom marknadsföring och försäljning.


Utbildningen bedrivs i huvudsak på svenska, men delvis med studiematerial på engelska.

 

Totalt: 400 YH-poäng

 

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6 (engelska B), 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2 (Matematik B), 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

 

Saknar du behörighet?

 

Saknar du Matematik 2? Läs vår preparandutbildning! Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta markus.linder@ya.se för Järfälla

 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder LIA (Lärande i arbete). Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en marketing automation specialist?

Som marketing automation specialist ansvarar du för att planera, implementera och hantera automatiserade marknadsföringskampanjer. Detta innebär att skapa målgruppsanpassat innehåll och med hjälp av digitala verktyg nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. 

 

Vanliga arbetsuppgifter för en marketing automation specialist är att identifiera och segmentera målgrupper, skapa innehåll i olika digitala kanaler, utveckla strategier kring kampanjer, skapa och schemalägga e-postkampanjer samt att mäta och analysera resultaten. För att lyckas och trivas i rollen som marketing automation specialist rollen gillar du att arbeta i gränslandet mellan marknadsföring, försäljning och tech. Du gillar att lösa problem och analysera data, är pedagogisk, kreativ och strategisk. Det är ett socialt yrke med mycket kundkontakter, vilket gör det viktigt att vara både serviceinriktad, tillmötesgående och lyhörd. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

YH Akademins utbildning marketing automation specialist är en av Europas första distansutbildningar inom området. Detta innebär att du kommer ut i arbetslivet med unika kunskaper och färdigheter som efterfrågas av näringslivet.

 

Det finns ett stort behov av utbildade marketing automation specialister och därmed många attraktiva jobbmöjligheter inom intressanta organisationer för den med rätt kompetens. Dessutom finns det stora möjligheter att jobba internationellt med marketing automation.

 

Du som utbildar sig till marketing automation specialist kommer till en bransch som är på stark frammarsch. I din yrkesroll är du en del av att leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade och datadrivna marknadsföringsinsatser.

 

Roller som man kan få efter avslutade studier:

 

 • Marketing Automation Specialist
 • MA-specialist
 • Lead generation specialist
 • Marketing automation coordinator

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på heltid, så den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen genomförs på distans med sex fysiska träffar i Helsingborg eller Järfälla, beroende på vilket säte du söker till. Varje träff är på cirka två dagar. Den är uppdelad på tio delmoment och innefattar 400 yh-poäng fördelade på två̊ års heltidsstudier. Utbildningen är kostnadsfri, CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Marketing automation specialist utbildningen ger en bred förståelse för marketing automation som tankesätt och strategi. Det gör vi genom kurser inom som behandlar inbound marketing, content management, CRM-system och sociala medier för att du ska få en förståelse för hur allt hänger ihop.

 

En stor del av din utbildning kommer innefatta LIA (Lärande i arbete) där du får chansen att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter. Genom att vara på olika arbetsplatser utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Inspiration

Möt tidigare studerande -> “Från civilekonom till marketing automation specialist”

Möt tidigare studerande -> “Petter fick två jobb direkt efter utbildningen till Marketing Automation Specialist”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta markus.linder@ya.se för Järfälla

 

Har du frågor om antagning och behörighet? 

Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Introduktion till Marketing Automation, 10 yhp
Customer relationship management (CRM), 40 yhp

Kursens syfte är att ge kunskap om CRM och dess affärsnytta och potential vid full användning av systemfunktioner. Du får också kunskap om reglerande lagstiftning och god marknadsföringssed. Målet med kursen är att du ska ha färdighet att implementera enklare CRM-system utifrån en given kravspecifikation och med beaktande av gällande lagstiftning. Du ska också kunna driva processer för gott kundstöd före, under och efter en affär för att bygga relationer och stärka varumärket.

Content Management, 45 yhp

Kursens syfte är att ge kunskap om innehåll (content) i digitala kanaler, och hur du skapar intresse och förtroende genom relevant innehåll som öppnar upp för interaktion och dialog. Du får kompetens att utveckla digitalt content (text, bild, film, animationer) och mäta och utvärdera dess effekter hos målgruppen. Målet med kursen är att du ska kunna leverera analyser och mätningar på
utfall av olika slags innehåll samt leda förbättringsarbete inom content management.

Lagar och förordningar, 20 yhp

Kursens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om regelverk och lagstiftning som reglerar marknadsföring, försäljning och användning av datauppgifter, såsom bland annat GDPR. Målet är att du ska ha färdighet att söka i rättsliga källor för att säkerställa att marknadsföringsarbetet följer förordningar och god sed. Du kommer att få kompetens att planera för och bedriva digital marknadsföring och försäljning enligt gällande lagar och god sed.

Kundcykel – RACE-modellen, 20 yhp

Kursens syfte är att ge dig kunskap om hur kundcykeln och köpbeteende kan fungera samt om hur RACE-modellen (Reach, Act, Convert, Engage) är uppbyggd och hur den kan användas praktiskt för att planera och driva förbättringar. Målet med kursen är att du ska kunna analysera ett företags nuläge samt föreslå och driva en aktivitetsplan för förbättring och ökat kundengagemang. Kursen ger kompetens att leda en förändringsprocess med stöd av modeller för att engagera och interagera med kund.

Digital analys och rapportering, 20 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande en bra förståelse kring de verktyg som används för att analysera trafik/data samt kunna sätta upp olika typer av rapporter. Du kommer få kompetens att på ett strukturerat sätt kunna analysera och tolka data samt sätta upp rapporter i Google Data Studio.

Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 60 yhp

LIA 1 ger dig yrkespraktiska kunskaper och färdigheter i rollen som Marketing Automation Specialist. Målet är att du ska få kunskap och färdigheter i analysverktyg och CRM-system för att identifiera kvalificerade leads. Du kommer att få kompetens att leda säljsprocesser, frågor kring analys, lead generation och CRM- system.

Social Media, 35 yhp

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur du tillämpar sociala medier för att förbättra lönsamhet och marknadssatsningar genom ökad interaktivitet med kund i olika kanaler. Målet är att du ska känna till de vanligast förekommande sociala medie-kanalerna, deras målgrupp och användningsområden. Du ska också kunna fungera sammanhållande kring ett företags närvaro i sociala media när det kommer till försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Lead Generation & Market Automation, 50 yhp

Kursen syfte är ge kännedom kring Lead Generation och Market Automation, vad respektive begrepp innebär. Du får också kompetens att förstå säljares arbetssituation och hur denne bäst servas med hjälp av i kursen förklarade moderna verktyg och processer. Målet med kursen är att kunna identifiera kvalificerade leads till säljaren och att använda analys av digital kunddata för automatisering och planering av kampanjer.

Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 yhp

LIA 2 syftar till att du ska kunna projektleda ett förändringsarbete kring digital marknadsföring, automatisering av processer samt försäljning med hjälp och stöd av analysmaterial, modeller och tekniska plattformar. Du ska också få kompetens att leda säljprocesser och driva förhandlingar för ökad lönsamhet och ROI. Vidare ska du vara sammanhållande och drivande kring försäljning med fokus på marknad, kvalificerade leads, content och närvaro i sociala medier.

Examensarbete, 30 yhp

Kursen syftar till att knyta samman alla kursdelar och att genom examensarbetet ge exempel på konkreta processer som kan automatiseras inom marknadsföring och försäljning.


Utbildningen bedrivs i huvudsak på svenska, men delvis med studiematerial på engelska.

 

Totalt: 400 YH-poäng

 

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6 (engelska B), 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2 (Matematik B), 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

 

Saknar du behörighet?

 

Saknar du Matematik 2? Läs vår preparandutbildning! Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta markus.linder@ya.se för Järfälla

 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder LIA (Lärande i arbete). Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Marketing Automation Specialist

#Digital Marknadsförare

#Lead Generation Specialist

#Marketing Automation Coordinator

#Content Marketing Specialist

#Digital Marketing Coordinator

Se fler utbildningar i

HelsingborgJärfälla

Vill du läsa en utbildning inom digital marknadsföring & försäljning där du får ta del av de senaste ämnena, har du hittar rätt! Stort plus är att där är två stora LIA-perioder där du kan knyta kunskaperna mot en arbetsplats. Spännande gästföreläsare och bra lärare med spetskompetens inom områdena.

Anna

Aktuell utbildning med bra och kunniga föreläsare. Långa LIA perioder så du kan gotta ner dig i allt som har med marknadsföring att göra! Jag fick jobb under andra året som digital sales developer och har haft väldigt bra nytta av allt som vi hittills har gått igenom!

Emma

Bra upplagt med både praktik och teori. Lärare med erfarenhet från näringslivet delar med sig av sina bästa råd till eleverna och förbereder dem för framtiden. Det senaste årets snabbt ökande digitalisering ökar intresset för automatiserade lösningar och därmed för specialister inom Marketing Automation.

Robban

Jag är jättenöjd med att jag valde Marketing automation specialist utbildningen. Den har på kort tid gett mig kunskaperna inom digital marknadsföring som har visat sig vara väldigt efterfrågade på marknaden. Jobbmöjligheterna ser bra ut!

Anne

Funderar du på att studera digital marknadsföring i framkant så är den här utbildningen perfekt. Den ger relevant kunskap inom spännande ämnen och med LIA-perioden bygger du på din arbetslivserfarenhet. Utbildningen fungerar jättebra på distans genom god kontakt med lärare och utbildningsledare. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning!

Nathalie

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Marketing Automation Specialist

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 6 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en marketing automation specialist?

Som marketing automation specialist ansvarar du för att planera, implementera och hantera automatiserade marknadsföringskampanjer. Detta innebär att skapa målgruppsanpassat innehåll och med hjälp av digitala verktyg nå ut till rätt person vid rätt tillfälle. 

 

Vanliga arbetsuppgifter för en marketing automation specialist är att identifiera och segmentera målgrupper, skapa innehåll i olika digitala kanaler, utveckla strategier kring kampanjer, skapa och schemalägga e-postkampanjer samt att mäta och analysera resultaten. För att lyckas och trivas i rollen som marketing automation specialist rollen gillar du att arbeta i gränslandet mellan marknadsföring, försäljning och tech. Du gillar att lösa problem och analysera data, är pedagogisk, kreativ och strategisk. Det är ett socialt yrke med mycket kundkontakter, vilket gör det viktigt att vara både serviceinriktad, tillmötesgående och lyhörd. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

YH Akademins utbildning marketing automation specialist är en av Europas första distansutbildningar inom området. Detta innebär att du kommer ut i arbetslivet med unika kunskaper och färdigheter som efterfrågas av näringslivet.

 

Det finns ett stort behov av utbildade marketing automation specialister och därmed många attraktiva jobbmöjligheter inom intressanta organisationer för den med rätt kompetens. Dessutom finns det stora möjligheter att jobba internationellt med marketing automation.

 

Du som utbildar sig till marketing automation specialist kommer till en bransch som är på stark frammarsch. I din yrkesroll är du en del av att leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade och datadrivna marknadsföringsinsatser.

 

Roller som man kan få efter avslutade studier:

 

 • Marketing Automation Specialist
 • MA-specialist
 • Lead generation specialist
 • Marketing automation coordinator

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på heltid, så den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Utbildningen genomförs på distans med sex fysiska träffar i Helsingborg eller Järfälla, beroende på vilket säte du söker till. Varje träff är på cirka två dagar. Den är uppdelad på tio delmoment och innefattar 400 yh-poäng fördelade på två̊ års heltidsstudier. Utbildningen är kostnadsfri, CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Marketing automation specialist utbildningen ger en bred förståelse för marketing automation som tankesätt och strategi. Det gör vi genom kurser inom som behandlar inbound marketing, content management, CRM-system och sociala medier för att du ska få en förståelse för hur allt hänger ihop.

 

En stor del av din utbildning kommer innefatta LIA (Lärande i arbete) där du får chansen att jobba praktiskt med dina framtida arbetsuppgifter. Genom att vara på olika arbetsplatser utvecklar du dina kunskaper samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Inspiration

Möt tidigare studerande -> “Från civilekonom till marketing automation specialist”

Möt tidigare studerande -> “Petter fick två jobb direkt efter utbildningen till Marketing Automation Specialist”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta markus.linder@ya.se för Järfälla

 

Har du frågor om antagning och behörighet? 

Kontakta antagningyh@ya.se


Innehåll

Utbildningen bedrivs i huvudsak på svenska, men delvis med studiematerial på engelska.

 

Totalt: 400 YH-poäng

 

 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Engelska 6 (engelska B), 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2 (Matematik B), 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

 

Saknar du behörighet?

 

Saknar du Matematik 2? Läs vår preparandutbildning! Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “MATEMATIK 2”

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta markus.linder@ya.se för Järfälla

 

Har du frågor om antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder LIA (Lärande i arbete). Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.