Mina studier

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Kvalitetsutveckling hållbara fordonsverkstäder Distans

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

50 YH-poäng. 10 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Motorbranschen står inför en snabb teknisk utveckling vad gäller nya energiformer och elektrifiering. Omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem kräver förändrade arbetssätt och metoder.

 

Det här ställer krav på ny kompetens hos mekaniker och tekniker samt nya arbetsmetoder och processer för långsiktig hållbarhet, en process som planeras och organiseras inom verkstädernas kvalitetsarbete. Därför behöver de arbetsledare som ska driva detta kunskapsskifte ute på plats i verkstäderna verktyg för att arbeta systematiskt och strategiskt med kvalitetsutveckling samt kunnande om hur människor möter förändringar och grupprocesser. 

 

Genom den här korta utbildningen kommer du bland annat lära dig om: 

 

– Ledarskap av grupper och gruppdynamikens påverkan på samarbetsklimat och koppling till kvalité i verksamhetens utförande. 

– Tydlig kommunikation, aktivt lyssnande och hantering av intressekonflikter.  

– Om fordonsindustrins hållbarhetsmål  och strategi för att göra branschmässigt miljömedvetna val. 

– Strategiskt arbetsmiljöarbete, risker och riskanalys i fordonsverkstäder exempelvis gällande elfordon och karantänsregler vid reparationsarbeten, krockade/brunna fordon som bärgats nattetid osv. 

– Offertförfaranden och den kringliggande lagstiftningen samt påföljder vid fel och tvistlösning. 

– Personalhantering, rekrytering och kommunikationsverktyg för att hantera yrkesmässiga utmaningar och intressemotsättningar på ett konstruktivt och professionellt sätt. 

Affärsjuridik för fordonsverkstäder, 15 YHP

Den här kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar och regler som styr verkstadens reparationsvillkor och de allmänna krav som föreligger kring fordonsverkstadsarbeten. Den ger dig också färdigheter och kompetenser att hantera garantiarbeten, tilläggsarbete, förvaringsansvar, och påföljder vid fel. Du får också kunskaper kring den juridik som styr arbetet med offertförfarandet samt färdigheter och kompetenser att hantera påföljder vid fel och tvistlösning i fordonsbranschen.

Affärsmannaskap och kundbemötande, 20 YHP

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i affärsmässighet, service och kvalitativt kundbemötande med fokus på tydlig kommunikation och professionell hantering av intressekonflikter. Du får även kompetenser att arbeta med förbättringar i kundnöjdhetsarbetet samt leda arbetet med kunder och personal framåt på ett sätt som främjar samarbete, merförsäljning och långsiktiga relationer. syftet är även att ge dig kompetenser i att säkerställa att medarbetare får färdighetsträning i kundbemötande med fokus på aktivt lyssnande, hantering av missnöjda kunder och högkvalitativ service.

Arbetsledning och kommunikation, 15 YHP

Mål och syfte med denna kurs är att stärka dina kunskaper kring praktiskt ledarskap, grupper och gruppdynamik, samt svensk arbetslagstiftning gällande personalhantering och rekrytering. Kursen ger också färdigheter i att upprätta långsiktigt hållbara processer och rutiner för given verksamhet och dess anställda, samt kompetens att kontinuerligt identifiera utvecklingsbehov hos medarbetare samt säkerställa personalens kompetensutveckling som ett led av kvalitetsarbete och att kontinuerligt arbeta med och verka för en hållbar arbetsmiljö.

Särskilda förkunskaper:

Den här korta utbildningen är en kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam inom fordonsbranschen och har minst 1 års erfarenhet som mekaniker/tekniker/arbetsledare/platschef på fordonsverkstäder. 

 

Det betyder med andra ord att du har grundutbildning som fordonsmekaniker och erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i arbetet på en fordonsverkstad för att du ska kunna utveckla och koordinera kvalitén. 

 

Är du osäker om du har rätt förkunskaper? Hör av dig till oss så hjälper vi till att svara på frågor. 

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Motorbranschen står inför en snabb teknisk utveckling vad gäller nya energiformer och elektrifiering. Omställningen från konventionella drivmedel till alternativa drivsystem kräver förändrade arbetssätt och metoder.

 

Det här ställer krav på ny kompetens hos mekaniker och tekniker samt nya arbetsmetoder och processer för långsiktig hållbarhet, en process som planeras och organiseras inom verkstädernas kvalitetsarbete. Därför behöver de arbetsledare som ska driva detta kunskapsskifte ute på plats i verkstäderna verktyg för att arbeta systematiskt och strategiskt med kvalitetsutveckling samt kunnande om hur människor möter förändringar och grupprocesser. 

 

Genom den här korta utbildningen kommer du bland annat lära dig om: 

 

– Ledarskap av grupper och gruppdynamikens påverkan på samarbetsklimat och koppling till kvalité i verksamhetens utförande. 

– Tydlig kommunikation, aktivt lyssnande och hantering av intressekonflikter.  

– Om fordonsindustrins hållbarhetsmål  och strategi för att göra branschmässigt miljömedvetna val. 

– Strategiskt arbetsmiljöarbete, risker och riskanalys i fordonsverkstäder exempelvis gällande elfordon och karantänsregler vid reparationsarbeten, krockade/brunna fordon som bärgats nattetid osv. 

– Offertförfaranden och den kringliggande lagstiftningen samt påföljder vid fel och tvistlösning. 

– Personalhantering, rekrytering och kommunikationsverktyg för att hantera yrkesmässiga utmaningar och intressemotsättningar på ett konstruktivt och professionellt sätt. 

Innehåll
Affärsjuridik för fordonsverkstäder, 15 YHP

Den här kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar och regler som styr verkstadens reparationsvillkor och de allmänna krav som föreligger kring fordonsverkstadsarbeten. Den ger dig också färdigheter och kompetenser att hantera garantiarbeten, tilläggsarbete, förvaringsansvar, och påföljder vid fel. Du får också kunskaper kring den juridik som styr arbetet med offertförfarandet samt färdigheter och kompetenser att hantera påföljder vid fel och tvistlösning i fordonsbranschen.

Affärsmannaskap och kundbemötande, 20 YHP

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i affärsmässighet, service och kvalitativt kundbemötande med fokus på tydlig kommunikation och professionell hantering av intressekonflikter. Du får även kompetenser att arbeta med förbättringar i kundnöjdhetsarbetet samt leda arbetet med kunder och personal framåt på ett sätt som främjar samarbete, merförsäljning och långsiktiga relationer. syftet är även att ge dig kompetenser i att säkerställa att medarbetare får färdighetsträning i kundbemötande med fokus på aktivt lyssnande, hantering av missnöjda kunder och högkvalitativ service.

Arbetsledning och kommunikation, 15 YHP

Mål och syfte med denna kurs är att stärka dina kunskaper kring praktiskt ledarskap, grupper och gruppdynamik, samt svensk arbetslagstiftning gällande personalhantering och rekrytering. Kursen ger också färdigheter i att upprätta långsiktigt hållbara processer och rutiner för given verksamhet och dess anställda, samt kompetens att kontinuerligt identifiera utvecklingsbehov hos medarbetare samt säkerställa personalens kompetensutveckling som ett led av kvalitetsarbete och att kontinuerligt arbeta med och verka för en hållbar arbetsmiljö.

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Den här korta utbildningen är en kompetensutveckling för dig som redan är yrkesverksam inom fordonsbranschen och har minst 1 års erfarenhet som mekaniker/tekniker/arbetsledare/platschef på fordonsverkstäder. 

 

Det betyder med andra ord att du har grundutbildning som fordonsmekaniker och erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i arbetet på en fordonsverkstad för att du ska kunna utveckla och koordinera kvalitén. 

 

Är du osäker om du har rätt förkunskaper? Hör av dig till oss så hjälper vi till att svara på frågor. 

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

 

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR