Mina studier

Kurspaket YH

Konceptutveckling inom kultursektorn

Kurspaket YH

Längd

60 YH-poäng, 12 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Parallellt med jobb

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Under den här kursen lär du dig att använda entreprenörskap, digital kompetens och kunskap om finansiering av kulturrelaterade projekt för att vidareutveckla din verksamhet och bedriva ditt konstnärskap på ett hållbart sätt.

 

Utbildningens specifika kurser är framtagna för att tackla utmaningar som uppstår idag bland yrkesverksamma konstnärer. Kursledarna är aktiva inom sektorn och seminarierna avhandlar relevant problematik.

 

Kursens syfte är att utveckla individens förmåga till entreprenörskap, förståelse av lagstiftning och att stödja färdigheter och yrkeskunnande för att öka sysselsättning och bidra till ekonomisk hållbarhet.

 

Utbildningen är utformad för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen, därför sker undervisningen kvällstid.

 

Vissa digitala plattformar och virtuella showrooms och tillhörande kurslitteratur är på engelska. 

Entreprenörskap i kultursektorn, 10 yhp

Målet med kursen är att avdramatisera affärsmässigt tänkande i kulturvärlden. Syftet är att hjälpa småföretagare inom sektorn, enskilda konstnärer och de som idag är aktiva i konstrelaterade projekt att nå ut till publiken, etablera sig, hitta medel för verksamhetens utveckling genom fonder, projekt och diverse bidrag.

Syftet med kursen är att ge inblick i entreprenörskap, nätverkande både nationellt och internationellt och en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha, samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.

Kultur - nuläge och framtid, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska ha kunskap om kulturens betydelse utifrån samhällsperspektiv, ekonomisk perspektiv och besökarperspektiv, liksom även kulturens utvecklingsmöjligheter och hållbarhet. Målet med kursen är att den studerande ska förstå sektorn, dess olika former, nuläge, trender och diskutera framtid, den potentiella tillväxten, finansiering/kulturstöd, samt större aktörer.

Lagar och regler, 10 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om lagar som reglerar kultursektorn samt marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga situationer, avseende verksamheter och organisationer inom kulturella och kreativa näringar - upphovsrätt och immaterialrätt.

Marknadsföring och digital strategi, 10 yhp

Kursen syftar till att lägga grunden till ett långsiktigt utvecklingsarbete som tar ett helhetsgrepp på digitaliseringen utifrån konstnärers villkor. Syftet med kursen är också att den studerande ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och affärsperspektiv, samt kunna planera och utveckla sitt varumärke med hjälp av digitala verktyg.

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper i praktisk marknadsföring kopplat till kultursektorn, samt att ge den studerande kunskap och färdighet i digitala medier, dels som analyskälla men också som medel för kundkommunikation och interaktion.

Prissättning och försäljning, 10 yhp

Målet med kursen är den studerande ska ha kunskap och färdighet i prissättning av sina produkter och tjänster. Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter i försäljning samt skapa en förståelse för säljrollens betydelse för verksamhetens resultat.

Produktutveckling, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla hållbara produkter och tjänster och produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt eller internationellt. Målet med kursen är att den studerade ska ha kunskap kring tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning. Kompetens att tänka hela vägen: från enkel planering, produktion, leverans till uppföljning.

Totalt: 60 YH-poäng

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet 1 år, heltid.  

Typ av erfarenhetsområde: bild/form, musik, teater, dans, film, konsthantverk, utställningsproduktion mm. Egenföretagare, frilansare eller medverkande i konstrelaterade projekt. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Under den här kursen lär du dig att använda entreprenörskap, digital kompetens och kunskap om finansiering av kulturrelaterade projekt för att vidareutveckla din verksamhet och bedriva ditt konstnärskap på ett hållbart sätt.

 

Utbildningens specifika kurser är framtagna för att tackla utmaningar som uppstår idag bland yrkesverksamma konstnärer. Kursledarna är aktiva inom sektorn och seminarierna avhandlar relevant problematik.

 

Kursens syfte är att utveckla individens förmåga till entreprenörskap, förståelse av lagstiftning och att stödja färdigheter och yrkeskunnande för att öka sysselsättning och bidra till ekonomisk hållbarhet.

 

Utbildningen är utformad för att kunna möjliggöra arbete eller andra åtaganden parallellt med undervisningen, därför sker undervisningen kvällstid.

 

Vissa digitala plattformar och virtuella showrooms och tillhörande kurslitteratur är på engelska. 

Innehåll
Entreprenörskap i kultursektorn, 10 yhp

Målet med kursen är att avdramatisera affärsmässigt tänkande i kulturvärlden. Syftet är att hjälpa småföretagare inom sektorn, enskilda konstnärer och de som idag är aktiva i konstrelaterade projekt att nå ut till publiken, etablera sig, hitta medel för verksamhetens utveckling genom fonder, projekt och diverse bidrag.

Syftet med kursen är att ge inblick i entreprenörskap, nätverkande både nationellt och internationellt och en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha, samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter.

Kultur - nuläge och framtid, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska ha kunskap om kulturens betydelse utifrån samhällsperspektiv, ekonomisk perspektiv och besökarperspektiv, liksom även kulturens utvecklingsmöjligheter och hållbarhet. Målet med kursen är att den studerande ska förstå sektorn, dess olika former, nuläge, trender och diskutera framtid, den potentiella tillväxten, finansiering/kulturstöd, samt större aktörer.

Lagar och regler, 10 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om lagar som reglerar kultursektorn samt marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga situationer, avseende verksamheter och organisationer inom kulturella och kreativa näringar - upphovsrätt och immaterialrätt.

Marknadsföring och digital strategi, 10 yhp

Kursen syftar till att lägga grunden till ett långsiktigt utvecklingsarbete som tar ett helhetsgrepp på digitaliseringen utifrån konstnärers villkor. Syftet med kursen är också att den studerande ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och affärsperspektiv, samt kunna planera och utveckla sitt varumärke med hjälp av digitala verktyg.

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper i praktisk marknadsföring kopplat till kultursektorn, samt att ge den studerande kunskap och färdighet i digitala medier, dels som analyskälla men också som medel för kundkommunikation och interaktion.

Prissättning och försäljning, 10 yhp

Målet med kursen är den studerande ska ha kunskap och färdighet i prissättning av sina produkter och tjänster. Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter i försäljning samt skapa en förståelse för säljrollens betydelse för verksamhetens resultat.

Produktutveckling, 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla hållbara produkter och tjänster och produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt eller internationellt. Målet med kursen är att den studerade ska ha kunskap kring tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning. Kompetens att tänka hela vägen: från enkel planering, produktion, leverans till uppföljning.

Totalt: 60 YH-poäng

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Yrkeserfarenhet 1 år, heltid.  

Typ av erfarenhetsområde: bild/form, musik, teater, dans, film, konsthantverk, utställningsproduktion mm. Egenföretagare, frilansare eller medverkande i konstrelaterade projekt. 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här