Mina studier

Öppen för ansökan

Program YH

Hotel Supervisor

Öppen för ansökan

Program YH

Längd

200 YH-poäng, Heltid 1 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Heltid (100%)

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en Hotel Supervisor?

I rollen som Hotel Supervisor har du ett omväxlande arbete med ett spännande helhetsansvar för reception, bokning, konferens och housekeeping på hotellet. En Hotel Supervisor arbetar bland annat med ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet på ett hotell. För att du ska trivas i rollen ska du vara nyfiken, engagerad och initiativtagande. Du ska ha en passion för service, att ge det lilla extra till dina blivande gäster ska komma naturligt för dig. Med ditt eget engagemang för service inspirerar och motiverar du dina blivande kollegor. Det är viktigt att du behärskar god engelska då är denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Under utbildningen till Hotel supervisor får du verktyg för att kunna leda i branschen! 

 

Hur ser framtiden ut för en Hotel Supervisor?

Besöksnäringen ökar för varje år och när beläggningen på hotell- och konferensanläggningar är höga finns det alltid en stor efterfrågan för personal. För att möta den stora efterfrågan samt digitalisering, krishantering och hållbarhetsfrågor behöver kompetensen i branschen utvecklas, inte minst i de yrkesroller som har ansvar.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är seminarier online två dagar i veckan och ytterligare frivillig lärartid om du vill ha direktkontakt med utbildaren. Under utbildningens ingår fyra fysiska träffar och varje träff är 1-2 dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Inspiration

Tidigare studerande – “Operasångerskan Katerina upptäckte en ny värld som Hotel Supervisor

Tidigare studerande – “Peter fick anställning direkt efter examen – ”Att plugga till Hotel Supervisor är ett av de bästa beslut jag tagit!”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta turismutbildningar@ya.se om du har frågor om utbildningen. Kontakta antagningyh@ya.se om du har frågor om antagning och behörigheter. 

Arbetsrätt, bemanning och schemaläggning, 20 yhp

Under den här kursen får du lära dig om arbetsmiljö, säkerhet och schemaläggning. Du får insikt i ledarens roll och ansvar samt de lagar och bestämmelser som styr verksamheter inom hotellområdet. Du får en medvetenhet kring verksamhetens ansvar för att följa styrdokumenten för arbetsmiljö och arbetsrätt.

Försäljning (bokning) och affärskommunikation 25 yhp

Under kursen lär du dig att planera och leda arbetet med hotellets försäljning samt hur CRM-system kan användas för att bygga relationer och skapa kundvärde. Du får insikt i försäljnings- och förhandlingstekniker och hur du offererar hotellets olika produkter och paket.

Du får lära dig att kommunicera på affärsengelska inom branschterminologi, muntligt och skriftligt. Du får även insikt hur man hanterar internationella relationer och marknader samt lär dig att översätta paketerade
arrangemang till engelska versioner.

Ledarskap och organisation, 25 yhp

Under kursen lär du dig olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap. Du lär dig att kommunicera som ledare i en grupp och hur du anpassar ditt ledarskap för att utveckla den enskilde medarbetaren i sin yrkesroll och samtidigt värna om den psykosociala arbetsplatsen.

Hotel Operations (Reception, konferens och housekeeping), 25 yhp

Kursen ger dig den kompetens som krävs för att vara en kvalificerad medarbetare med arbetsledaransvar inom drift på hotell- och konferensanläggning. Under kursen går vi igenom arbetsområdena försäljning, reception, konferens och housekeeping. Du får insikt i förekommande arbetsuppgifter inom de olika områdena samt kunskap om planering, genomförande och uppföljning.

Affärsekonomi och Revenue Management, 25 yhp

Under kursen lär du dig att planera och optimera resurser samt prissätta efter efterfrågan på tjänster och tillgänglig kapacitet. Du får kunskap i hur du ökar vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kunders köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan.
Du lär dig att göra en Revenue Management-analys genom information om tillgång, priskänslighet hos kunder, omvärldsfaktorer och marginaler.

Kursen ger dig även grundläggande förståelse för affärsekonomi och de metoder och modeller som används i ett företags interna styrning och planering. Du lär dig att använda olika företagsekonomiska begrepp som beslutsunderlag med fokus på kundnytta
och lönsamhet. Vi går också igenom hur man läser ekonomiska rapporter och hur man leder processen med att utveckla lönsamhet på hotellet.

Strategiskt hållbarhetsarbete, 15 yhp

Kursen ger dig insikt i olika system för att mäta och utvärdera en verksamhets prestation och påverkan genom certifieringar samt standardiserings- och rapporteringsverktyg för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Du lär dig att identifiera, analysera och hantera den påverkan som turismen och en rörelse har på sina intressenter. Vi går igenom hur du med strategiska val ska kunna hantera konsekvenser på ett konstruktivt sätt och i linje med de tillgängliga teorierna och analysmodellerna samt införa relevanta åtgärder och praktiskt hållbarhetsarbete.

LIA, Lärande i arbete, 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Totalt: 200 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ett års yrkeserfarenhet från turism och besöksnäringen. Branscherna som innefattar turism och besöksnäringen inkluderar hotell och logi, restaurang, detaljhandel, aktivitetsföretag och mötesbranschen.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Beskrivning

Vad gör en Hotel Supervisor?

I rollen som Hotel Supervisor har du ett omväxlande arbete med ett spännande helhetsansvar för reception, bokning, konferens och housekeeping på hotellet. En Hotel Supervisor arbetar bland annat med ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet på ett hotell. För att du ska trivas i rollen ska du vara nyfiken, engagerad och initiativtagande. Du ska ha en passion för service, att ge det lilla extra till dina blivande gäster ska komma naturligt för dig. Med ditt eget engagemang för service inspirerar och motiverar du dina blivande kollegor. Det är viktigt att du behärskar god engelska då är denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Under utbildningen till Hotel supervisor får du verktyg för att kunna leda i branschen! 

 

Hur ser framtiden ut för en Hotel Supervisor?

Besöksnäringen ökar för varje år och när beläggningen på hotell- och konferensanläggningar är höga finns det alltid en stor efterfrågan för personal. För att möta den stora efterfrågan samt digitalisering, krishantering och hållbarhetsfrågor behöver kompetensen i branschen utvecklas, inte minst i de yrkesroller som har ansvar.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är seminarier online två dagar i veckan och ytterligare frivillig lärartid om du vill ha direktkontakt med utbildaren. Under utbildningens ingår fyra fysiska träffar och varje träff är 1-2 dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Inspiration

Tidigare studerande – “Operasångerskan Katerina upptäckte en ny värld som Hotel Supervisor

Tidigare studerande – “Peter fick anställning direkt efter examen – ”Att plugga till Hotel Supervisor är ett av de bästa beslut jag tagit!”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta turismutbildningar@ya.se om du har frågor om utbildningen. Kontakta antagningyh@ya.se om du har frågor om antagning och behörigheter. 

Innehåll
Arbetsrätt, bemanning och schemaläggning, 20 yhp

Under den här kursen får du lära dig om arbetsmiljö, säkerhet och schemaläggning. Du får insikt i ledarens roll och ansvar samt de lagar och bestämmelser som styr verksamheter inom hotellområdet. Du får en medvetenhet kring verksamhetens ansvar för att följa styrdokumenten för arbetsmiljö och arbetsrätt.

Försäljning (bokning) och affärskommunikation 25 yhp

Under kursen lär du dig att planera och leda arbetet med hotellets försäljning samt hur CRM-system kan användas för att bygga relationer och skapa kundvärde. Du får insikt i försäljnings- och förhandlingstekniker och hur du offererar hotellets olika produkter och paket.

Du får lära dig att kommunicera på affärsengelska inom branschterminologi, muntligt och skriftligt. Du får även insikt hur man hanterar internationella relationer och marknader samt lär dig att översätta paketerade
arrangemang till engelska versioner.

Ledarskap och organisation, 25 yhp

Under kursen lär du dig olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap. Du lär dig att kommunicera som ledare i en grupp och hur du anpassar ditt ledarskap för att utveckla den enskilde medarbetaren i sin yrkesroll och samtidigt värna om den psykosociala arbetsplatsen.

Hotel Operations (Reception, konferens och housekeeping), 25 yhp

Kursen ger dig den kompetens som krävs för att vara en kvalificerad medarbetare med arbetsledaransvar inom drift på hotell- och konferensanläggning. Under kursen går vi igenom arbetsområdena försäljning, reception, konferens och housekeeping. Du får insikt i förekommande arbetsuppgifter inom de olika områdena samt kunskap om planering, genomförande och uppföljning.

Affärsekonomi och Revenue Management, 25 yhp

Under kursen lär du dig att planera och optimera resurser samt prissätta efter efterfrågan på tjänster och tillgänglig kapacitet. Du får kunskap i hur du ökar vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kunders köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan.
Du lär dig att göra en Revenue Management-analys genom information om tillgång, priskänslighet hos kunder, omvärldsfaktorer och marginaler.

Kursen ger dig även grundläggande förståelse för affärsekonomi och de metoder och modeller som används i ett företags interna styrning och planering. Du lär dig att använda olika företagsekonomiska begrepp som beslutsunderlag med fokus på kundnytta
och lönsamhet. Vi går också igenom hur man läser ekonomiska rapporter och hur man leder processen med att utveckla lönsamhet på hotellet.

Strategiskt hållbarhetsarbete, 15 yhp

Kursen ger dig insikt i olika system för att mäta och utvärdera en verksamhets prestation och påverkan genom certifieringar samt standardiserings- och rapporteringsverktyg för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Du lär dig att identifiera, analysera och hantera den påverkan som turismen och en rörelse har på sina intressenter. Vi går igenom hur du med strategiska val ska kunna hantera konsekvenser på ett konstruktivt sätt och i linje med de tillgängliga teorierna och analysmodellerna samt införa relevanta åtgärder och praktiskt hållbarhetsarbete.

LIA, Lärande i arbete, 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Examensarbete, 15 yhp

Totalt: 200 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ett års yrkeserfarenhet från turism och besöksnäringen. Branscherna som innefattar turism och besöksnäringen inkluderar hotell och logi, restaurang, detaljhandel, aktivitetsföretag och mötesbranschen.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Operating Manager

#Receptionsansvarig, hotell – shiftleader/teamleader front office

#Guest relation manager

Se fler utbildningar i

Dalarna/ÅreGävle/Uppsala/Västerås

Det bästa med utbildningen Hotel Supervisor är flexibiliteten, att man kan sitta hemifrån och kombinera utbildningen med arbete. Att lärarna är lyhörda och hjälpsamma när något oväntat händer i livet. Det utbildarna verkligen lyckats med, det är få eleverna att komma så nära varandra och stötta varandra i vått och torrt, trots att man aldrig träffat varandra.

Ronja Skiöld

Det bästa med Hotel Supervisor-utbildningen är att den ger yrkeskunskaper nära arbetslivet och i själva verket är anpassad efter efterfrågan på arbetsmarknaden idag. En framgångsfaktor är att lärarna kommer från branschen och de har gedigna kunskaper och erfarenheter med sig i bagaget. Det är också positivt att utbildningen förbereder för många olika yrkesmöjligheter i branschen. Jag fick under utbildningens gång tjänst som Guest Relation Manager och den 1 mars 2023 går jag över som Interim Hotelchef.

Alexandra Persson

Utbildningen hjälpte mig att utveckla min kunskap inom hotellbranschen genom relevanta och aktuella kurser. Alla kurser kändes genomtänkta och gav en bra grund inför våra LIA-perioder. Genom min LIA fick jag chansen att använda de kunskaper vi lärt oss under utbildningen i praktiken och fortsätta att utvecklas. Redan under min LIA fick jag anställning och har idag ett spännande och givande jobb inom branschen. Förutom relevanta kurser ges du chansen att bygga ditt nätverk inom branschen vilket är av stor vikt efter avslutad utbildning.

Jens Ekström

Utbildningen Hotel Supervisor är starkt anknuten till arbetslivet och uppdaterad efter vad branschen faktiskt efterfrågar. Det jag uppskattat allra mest är de otroligt kompetenta lärarna som befinner sig i branschen och verkligen vet vad de pratar om, samt gemenskapen med ens klasskamrater som man lyckas bygga upp trots att utbildningen är distansbaserad. Idag har jag ett toppenjobb inom hotellbranschen som jag inte hade haft om det inte vore för utbildningen.

Caroline Danielsson

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Hotel Supervisor

Längd : 200 YH-poäng, Heltid 1 år

Studieform : Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt : Heltid (100%)


Beskrivning

Vad gör en Hotel Supervisor?

I rollen som Hotel Supervisor har du ett omväxlande arbete med ett spännande helhetsansvar för reception, bokning, konferens och housekeeping på hotellet. En Hotel Supervisor arbetar bland annat med ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet på ett hotell. För att du ska trivas i rollen ska du vara nyfiken, engagerad och initiativtagande. Du ska ha en passion för service, att ge det lilla extra till dina blivande gäster ska komma naturligt för dig. Med ditt eget engagemang för service inspirerar och motiverar du dina blivande kollegor. Det är viktigt att du behärskar god engelska då är denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

 

Under utbildningen till Hotel supervisor får du verktyg för att kunna leda i branschen! 

 

Hur ser framtiden ut för en Hotel Supervisor?

Besöksnäringen ökar för varje år och när beläggningen på hotell- och konferensanläggningar är höga finns det alltid en stor efterfrågan för personal. För att möta den stora efterfrågan samt digitalisering, krishantering och hållbarhetsfrågor behöver kompetensen i branschen utvecklas, inte minst i de yrkesroller som har ansvar.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är seminarier online två dagar i veckan och ytterligare frivillig lärartid om du vill ha direktkontakt med utbildaren. Under utbildningens ingår fyra fysiska träffar och varje träff är 1-2 dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Inspiration

Tidigare studerande – “Operasångerskan Katerina upptäckte en ny värld som Hotel Supervisor

Tidigare studerande – “Peter fick anställning direkt efter examen – ”Att plugga till Hotel Supervisor är ett av de bästa beslut jag tagit!”

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta turismutbildningar@ya.se om du har frågor om utbildningen. Kontakta antagningyh@ya.se om du har frågor om antagning och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 200 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ett års yrkeserfarenhet från turism och besöksnäringen. Branscherna som innefattar turism och besöksnäringen inkluderar hotell och logi, restaurang, detaljhandel, aktivitetsföretag och mötesbranschen.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar på en specifik ort. De fysiska träffarna pågår under 1-3 dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i föreläsningar, diskussioner, redovisningar eller examinationer.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider under dagtid, vardagar. De flesta utbildningarna har varje vecka 2-3 schemalagda undervisningdagar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid de digitala lektionerna och de fysiska träffarna och vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje vardag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil, platta, Chromebook eller liknande), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Våra IT-utbildningar kräver en särskild prestanda, se nedan. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Datorkrav: Windows 10, minst 8 GB RAM (gärna 16 GB), SSD-disk med 256 GB ledigt utrymme.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs på heltid och under samma förutsättningar som för anställda, därmed i regel fysiskt på plats men vissa arbetsgivare tillåter även arbete på distans.