Mina studier

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Grön vätgas – tillämpning och utveckling

Öppen för ansökan

Kort YH-Utbildning

Längd

60 YH-poäng, 12 veckor

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Grön vätgas kommer att vara en avgörande faktor för världens energiomställning till förnybara energikällor. Under kursen lär du dig mer om grön vätgas användningsområden och utvecklingsmöjligheter.

 

Utbildningen omfattar också teknik och regelverk. Andra områden som behandlas är energilager och balanskraft samt  vätgas i industriell tillverkning. 

 

Som energibärare kan vätgas ställa om stora delar av de sektorer som släpper ut mest koldioxid; transportsektorn och industrin. Det är  viktigt att vätgasen som används är producerad från förnyelsebara energikällor. 

 

Jobbmöjligheter

Storskalig fossilfri vätgasproduktion är på väg att göra Norrland till Sveriges nya industricentrum. Vätgasen är nyckeln till att göra stålproduktionen fossilfri genom att ersätta kol och koks som i dag används i stålverkens masugnar. Inte bara de stora tillverkande industrierna har behov men även flera vindkraftsbolag arbetar med omställning såväl som våra stora energiaktörer på marknaden. 

 

Behovet av kompetens i ämnet grön vätgas är så stort att det är svårt att överblicka och omställningen kommer påverka många yrkesroller inom olika områden.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Vi ser till att det finns förtydligande på svenska och att all säkerhetsutbildning sker enligt svensk standard och material. 

 

Har du frågor om kursen? Kontakta daniel.gustafsson@ya.se 

Introduktion till grön vätgas, tillämpning och utveckling, 10 YHP

Syftet med kursen är att ge kunskaper om begreppet grön vätgas, dess användningsområden, utvecklingsmöjligheter och faktorer som påverkar utvecklingen. Kursen omfattar också teknik, regelverk och nationella samt internationella projekt inom området.

Vätgas som energilager och balanskraft, 20 YHP

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom vätgas som energilager och balanskraft. Fokus kommer att läggas på färdigheter i att hantera vätgas som lagring för förnybara energikällor. Kursen behandlar tekniska lösningar, vätgassystemets delar och olika varianter bränsleceller, elektrolysörer, trycktankar. Kursen behandlar också utvecklingen inom området, aktörer, regelverk och individens möjligheter till elnätsoberoende, s.k. ödrift.

Grön vätgas i industriell tillverkning, 15 YHP

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter om vätgas i industriell tillverkning dess användningsområden, processen och tekniska utvecklingen. Kursen omfattar även användningen av grön vätgas i reduktionsprocessen för koldioxidfritt stål.

Vätgas, arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning, 15 YHP

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap, färdigheter och kompetenser kring arbetsmiljö och säkerhet i arbete med och vid vätgasanläggningar. Kursen omfattar de fysikaliska krafter som verkar. Kursen avslutas med en riskanalys baserad på studerandes egen arbetssituation.

Särskilda förkunskaper:

Särskilda förkunskapskrav: 6 mån yrkeserfarenhet (heltid). Kursen refererar till frågeställningar, utmaningar och företeelser som man möter i arbetslivet. För att kunna sätta kunskaperna i relation till den verklighet man möter inom de olika områden så behöver man ha insyn i de förutsättningar som råder på en arbetsplats. Man behöver praktisk erfarenhet för att tillämpa den teoretiska kunskapen från utbildningen i verkliga arbetssituationer. 

 

Typ av erfarenhetsområde: logistik, produktion, service eller underhåll 

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Beskrivning

Grön vätgas kommer att vara en avgörande faktor för världens energiomställning till förnybara energikällor. Under kursen lär du dig mer om grön vätgas användningsområden och utvecklingsmöjligheter.

 

Utbildningen omfattar också teknik och regelverk. Andra områden som behandlas är energilager och balanskraft samt  vätgas i industriell tillverkning. 

 

Som energibärare kan vätgas ställa om stora delar av de sektorer som släpper ut mest koldioxid; transportsektorn och industrin. Det är  viktigt att vätgasen som används är producerad från förnyelsebara energikällor. 

 

Jobbmöjligheter

Storskalig fossilfri vätgasproduktion är på väg att göra Norrland till Sveriges nya industricentrum. Vätgasen är nyckeln till att göra stålproduktionen fossilfri genom att ersätta kol och koks som i dag används i stålverkens masugnar. Inte bara de stora tillverkande industrierna har behov men även flera vindkraftsbolag arbetar med omställning såväl som våra stora energiaktörer på marknaden. 

 

Behovet av kompetens i ämnet grön vätgas är så stort att det är svårt att överblicka och omställningen kommer påverka många yrkesroller inom olika områden.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Vi ser till att det finns förtydligande på svenska och att all säkerhetsutbildning sker enligt svensk standard och material. 

 

Har du frågor om kursen? Kontakta daniel.gustafsson@ya.se 

Innehåll
Introduktion till grön vätgas, tillämpning och utveckling, 10 YHP

Syftet med kursen är att ge kunskaper om begreppet grön vätgas, dess användningsområden, utvecklingsmöjligheter och faktorer som påverkar utvecklingen. Kursen omfattar också teknik, regelverk och nationella samt internationella projekt inom området.

Vätgas som energilager och balanskraft, 20 YHP

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom vätgas som energilager och balanskraft. Fokus kommer att läggas på färdigheter i att hantera vätgas som lagring för förnybara energikällor. Kursen behandlar tekniska lösningar, vätgassystemets delar och olika varianter bränsleceller, elektrolysörer, trycktankar. Kursen behandlar också utvecklingen inom området, aktörer, regelverk och individens möjligheter till elnätsoberoende, s.k. ödrift.

Grön vätgas i industriell tillverkning, 15 YHP

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter om vätgas i industriell tillverkning dess användningsområden, processen och tekniska utvecklingen. Kursen omfattar även användningen av grön vätgas i reduktionsprocessen för koldioxidfritt stål.

Vätgas, arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning, 15 YHP

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap, färdigheter och kompetenser kring arbetsmiljö och säkerhet i arbete med och vid vätgasanläggningar. Kursen omfattar de fysikaliska krafter som verkar. Kursen avslutas med en riskanalys baserad på studerandes egen arbetssituation.

Behörighet

Särskilda förkunskaper:

Särskilda förkunskapskrav: 6 mån yrkeserfarenhet (heltid). Kursen refererar till frågeställningar, utmaningar och företeelser som man möter i arbetslivet. För att kunna sätta kunskaperna i relation till den verklighet man möter inom de olika områden så behöver man ha insyn i de förutsättningar som råder på en arbetsplats. Man behöver praktisk erfarenhet för att tillämpa den teoretiska kunskapen från utbildningen i verkliga arbetssituationer. 

 

Typ av erfarenhetsområde: logistik, produktion, service eller underhåll 

Distans

Så här fungerar distansstudier 

Vill du ta vara på och få hävstång på din investering i branschinriktade studier på eftergymnasial nivå? 

 

Då uppmuntrar vi dig att engagera dig i dina studier, fånga möjligheterna att lära av andra samt att bygga viktiga nätverk. Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. Att studera på distans på denna utbildning innebär att kommunikationen och lärande sker online i interaktion med övriga studiekamrater med erfarenhet från branschen, utbildare, och utbildningsledare. 

 

Du förväntas läsa in dig på material, processa och reflektera över innehåll samt att aktivt bidra och delta på seminarier liksom gruppövningar. De nätbaserade seminarierna faciliteras av branschkunniga utbildare på fasta tider i realtid, dagtid via seminarieverktyget Zoom. På samma sätt genomförs handledning samt arbeten i studiegrupper. Det är viktigt att aktivt ta del av information som delges dig som studerande vad gäller tex schema, studieuppgifter med mera som sker via våra digitala plattformar. 

 

Ditt digitala klassrum 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). 

Du kan välja att studera på hemma, på kontoret, kommunernas lärcentrum, bibliotek eller andra lämpliga miljöer. 

 

Det dagliga arbetet 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform Its Learning och via vårt webbaserade seminarieverktyg Zoom. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer. 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Ansökan är stängd

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR